× "

sosyoloji nedir kısaca tanımı

" arama sonuçları

imgelem nedir

klasik türk müziği nedir, ne demektir kısaca bilgi imgelem nedir paragraf parağraf paragraflar çeşitleri türleri parağrafta ... klasik türk müziği nedir kısa bilgi edinebilir, klasik türk müziği ne demek kısaca anlamı ve tanımı hakkında sorularınıza cevap bulabilirsiniz hata ! - yenilik,orjinallik,creative düşünce,futurizim ... nedir - imge nedir-imge nedir - imge nedir-imge paragraf nedir paragraf, herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına kadar olan bölümüne denir.daha geniş bir ifadeyle paragraf   klasik türk müziği nedir, ne demektir kısaca bilgi özet: sosyoloji (toplum bilimi): sosyal olayları inceler. toplumların kuruluş, yükseli...

sosyoloji terimleri sözlüğü lise sosyoloji ne nedir

  – a –   alt kültür ne demektir: bir toplumdaki egemen toplumsal grubun dışında bulunan toplumsal grupların kendi kültürlerine denir. egemen kültür biçiminin dışında bulunan kültür normları. alt yapı nedir: bir toplumsal gruba ait olan tüm maddi bölüm. daha çok üretim biçimi, mimari yapı denilebilecek, toplumun günlük yaşamında kullandığı maddi öğeler. anaerkil anlamı nedir : toplumsal yönetim gücünün kadının elinde toplandığı durum. tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (aile, devlet, kamu kurumları ve iktisadi işletmeler…) karar verme ve yönetme gücünde kadın egemenliği vardır. ayrıca bu egemenlik kız ev...

bireysel farklılıkların anlamı - kişisel farklılık nedir

bireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir. bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir.  zeka piaget, zihin gelişimi üzerine dururken, öncelikle zekanın tanımlanması gerektiğini düşünmüş ve bir zeka tanımı geliştirmiştir. zekanın tanımı psikologların uzun zamandır uğraştıkları konuların başında gelir. psikologlar henüz zekanın ne olduğunu konusunda uzlaşabilmiş değillerdir.  zeka çalışmaları spearman'm zekanın tek faktörden oluştuğu düşüncesine kadar geri götürülebilir. spearman 19201 i yıllarda zekanın g faktörü adını verdiği bir genel faktör ve bazı alt yetene...

mobbing mobbing nedir bu mobbing?

mobbing, duygusal taciz/ yıldırma ya da mobbing hatta literatürdeki başka bir tanımla iş yeri terörüdür. prof.dr.hamit hancı ankara üniversitesi tıp fakültesi adli tıp a.d öğretim üyesi- adli bilimciler derneği başkanı. mobbing, duygusal taciz/ yıldırma ya da mobbing hatta literatürdeki başka bir tanımla iş yeri terörüdür. prof.dr.hamit hancı ankara üniversitesi tıp fakültesi adli tıp a.d öğretim üyesi- adli bilimciler derneği başkanı. mobbing, duygusal taciz/ yıldırma ya da mobbing hatta literatürdeki başka bir tanımla iş yeri terörüdür. ingilizce “mobbing” kavramı, “mob” kökünden gelmekte. “mob” sözcüğ...

psikoloji dersi konu özetleri, ps,ikolojinin konusu, psikolojini

1. psikolojinin konusupsikoloji insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. insan merak eden, öğrenme ihtiyacında olan bir varlıktır. hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anlamak ister. elde ettiği bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır. insan yalnızca çevresini, dış dünyayı değil, kendisi ile ilgili olayları da merak eder. insan nedir? sorusuna cevap arar. bu sorunun cevabını aslında bildiğini zanneder. oysa insan hakkında bilgimiz düşündüğümüzden de azdır. insan, felsefenin, dinlerin, antropoloji, etnoloji, biyoloji, sosyoloji gibi çeşitli alanların konusu olmuştur. insanı inceleyen alanlardan biri de psikolojidir. psikoloji, insanın neden, niçin ve nasıl davrandığını araştırır. psikolojinin tanımıpsikoloji psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelime...

lise felsefe konu anlatımı bilim felsefesi konusu bilim nedir?,

bilim felsefesi 1 bilim nedir? bilim tarihi, bilim felsefesi bilim tarihi nedir?bilimsel gelişmenin niteliğibilimin anlamı bilimi niteleyen özellikler bilim tarihi nedir?kısaca bilim’in doğuş ve gelişme hikayesidir. amacı bir bakıma objektif bilgi’nin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemek, bir bakıma da nitelikleri belli bir metodun, bir düşünme türünün, hatta geniş anlamda bir bakış açısının oluşumunu saptamaktır. bilim tarihi, amacına, çeşitli bilim kollarında ulaşılan sonuçları sıralayarak değil, fakat daha çok, bu sonuçları bağlı oldukları koşullar çerçevesinde açıklayarak ulaşmaya çalışır. görevi olguların ve buluşlarınn bir katalogunu çıkarma...

genel olarak psikoloji-psikoloji tanımı-psikolojinin konusu

genel olarak psikoloji tanımı-psikolojinin konusupsikoloji insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. insan merak eden, öğrenme ihtiyacında olan bir varlıktır. hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anlamak ister. elde ettiği bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır. insan yalnızca çevresini, dış dünyayı değil, kendisi ile ilgili olayları da merak eder. insan nedir? sorusuna cevap arar. bu sorunun cevabını aslında bildiğini zanneder. oysa insan hakkında bilgimiz düşündüğümüzden de azdır. insan, felsefenin, dinlerin, antropoloji, etnoloji, biyoloji, sosyoloji gibi çeşitli alanların konusu olmuştur. insanı inceleyen alanlardan biri de psikolojidir. psikoloji, insanın neden, niçin ve nasıl davrandığını araştırı...

yoneylem arastirmasi nedir?

yoneylem arastirmasi nedir? yöneylem araştırması sibernetik, sistem mühendisliği, iletişim bilimleri, çevre bilimleri ve sistem bilimleri gibi ikinci dünya savaşından sonra gelişen disiplinlerarası bir bilimdir. (esin, 1981, s.1) diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi yöneylem araştırmalarının ortaya çıkışı da bir ihtiyaç yüzünden olmuştur. belirli bir sorunu bilimsel teknikler, araçlar ve metodlarla çözmek zorunda olduğumuz halde elimizdekiler yeterli kalmayınca yeni bir teknik geliştirmek, insanoğlunun her zaman başvurduğu yöntem olmuştur. yöneylem araştırmaları da benzer bir yoldan geçmiştir.yöneylem araştırmaları diğer bilimsel metodlara göre oldukça yeni sayılabilir. ç&u...

bilim nedir? önemi ve tanımı

bilim nedir? önemi ve tanımı bilimin anlamı bilimi anlamanın önemi nedir, buna neden gerek vardır? bu soruya şu iki yönden yanıt verebiliriz, l. bilimin uygulama sonuçlan yaşamımızı giderek artan ölçülerde her cephesinde etkilemektedir; 2. bilimsel düşünceyi tanıma çağımız aydını için bir entelektüel zorunluluktur. bilimin yaşamımızı etkileyen uygulama sonuçlan çok çeşitlidir. her gün kullandığımız araç. aygıt ve makinelerin bir listesi bile bunların yaşamımızdaki önemini göstermeye yeter. telefon, radyo, tren, uçak, otomobil, elektronik hesap makineleri, atom bombası vb… bilimin teknolojideki uygulamasından elde edilen, dünyamızı hızla değiştiren ara&cce...

bilim nedir? önemi ve tanımı bilimsel çalışmaların insan hayatın

bilim nedir? önemi ve tanımı   bilimin anlamı bilimi anlamanın önemi nedir, buna neden gerek vardır? bu soruya şu iki yönden yanıt verebiliriz,   l. bilimin uygulama sonuçlan yaşamımızı giderek artan ölçülerde her cephesinde etkilemektedir; 2. bilimsel düşünceyi tanıma çağımız aydını için bir entelektüel zorunluluktur. bilimin yaşamımızı etkileyen uygulama sonuçlan çok çeşitlidir. her gün kullandığımız araç. aygıt ve makinelerin bir listesi bile bunların yaşamımızdaki önemini göstermeye yeter. telefon, radyo, tren, uçak, otomobil, elektronik hesap makineleri, atom bombası vb… bilimin teknolojideki uygulamasından elde edilen, dünyamızı hızla değiştiren araçlardan başlıcalarıdır. bilimsel yollardan edinilen bilgiler insanoğluna doğal çevresini denetim altına alma ola...

dış ticaret nedir ?

dış ticaret nedir ? dış ticaret her şeyden önce bir tür ticaret olduğuna göre, konuya ticaretin tanımıyla başlayalım. - malların, hizmetlerin, malî kıymetlerin, hammaddelerin alışı ve satışıdır. - mal ve hizmetlerin ticarî amaçla değiş-tokuşudur. - ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin farklı kimseler arasında mübadelesidir. nasıl tanımlanırsa tanımlansın, ticaret bir ekonomik faaliyettir. ekonomi; sınırlı kaynaklarla, sınırsız olan ihtiyaç ve isteklerin nasıl karşılandığını inceleyen bir sosyal bilim dalıdır. iktisadın klasikleşmiş bu tarifine göre, insan ihtiyaçları teorik olarak sonsuzdur. şayet beşerî talep; yiyecek, içecek, giyim ve barınmadan ibaret olsaydı, ekonominin tan...

din felsefesi:

din felsefesi dersleri:ünite 1:din felsefesine girişa. felsefenin ve dinin tanımı. b. felsefe ve din felsefesi c. fideism ve neutralism – eleştirisel yaklaşım.d. değerlendirme sorularıünite 2:tanrı kavramı a. farklı tanrı kavramları b. teistik tanrı kavramıc. doğal ilahiyatd. tanrının varlığı konusunda kanıtlare. değerlendirme sorularıünite 3:klasik tartışmalar a. ontolojik kanıtlarb. kozmolojik kanıtlarc. teleolojik kanıtlar d. ahlaki kanıtlar e. dinsel deneyimler f. değerlendirme sorularıünite 4:tanrının özel etkinlikleri a. vahiy teorileri b. mucize kavramıc. değerlendirme soruları ünite 5:teizm karşıtları a. modernlik kavramıb. bilim kavramıc. kötü problemid. değerlendirme soruları ünite 1. din felsefesine giriş a. felsefe ve dinin tanımı: a) felsefenin tanımı: kavram olarak fel...

toplumsal düşünce ve din

toplumsal düşünce ve dinyrd. doç. dr. ali coşkun a. pozitivist ve evrimci sosyolojiden hümanistik sosyolojiye toplumsal olaylar üzerinde düşünme geleneğinin, insanın varoluşuyla birlikte başlayıp düşünce ufuklarımızın uzandığı en eski tarihlere kadar gittiğini biliyoruz. öte yandan günümüzde büyük ölçüde etkili olduğu görülen modern toplumsal düşüncenin ise modern batının tarihî ve sosyo-kültürel şartlarıyla yakından ilişkili olduğunu da bilmekteyiz. batıda on beş ve on altıncı yüzyıllarda vuku bulan rönesans ve reform hareketleriyle başlayan süreçte modern düşünce en yüksek değer olarak tanrı yerine insanı koymuş, hakikatin tek ölçüsünün de vahiy değil akıl olduğunu öne sürmüştü. on yedi ve on sekizinci yüzyıllarda hakim olan aydınlanma hareketi ise temsil ettiği yoğun bir akılcılıkla di...

psikolojinin tanımı ve amaçları

psikoloji psikoloji insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. insan merak eden, öğrenme ihtiyacında olan bir varlıktır. hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anlamak ister. elde ettiği bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır. insan yalnızca çevresini, dış dünyayı değil, kendisi ile ilgili olayları da merak eder. insan nedir? sorusuna cevap arar. bu sorunun cevabını aslında bildiğini zanneder. oysa insan hakkında bilgimiz düşündüğümüzden de azdır. insan, felsefenin, dinlerin, antropoloji, etnoloji, biyoloji, sosyoloji gibi çeşitli alanların konusu olmuştur. insanı inceleyen alanlardan biri de psikolojidir. psikoloji, insanın neden, niçin ve nasıl davrandığını araştırır.   psikolojinin tanımı psikoloji psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi)...

eğitim teknolojisi

öğretim teknolojilerine genel bakış teknoloji nedir? eğitimde teknolojinin rolü nedir? eğitim teknolojisi nedir? öğretim teknolojisi (öt) nedir? teknolojinin uygulamaları nelerdir? yazarın görüşleri teknoloji öğretim teknolojisi eğitim teknolojisi özet referanslar cass g. gentry'nin "eğitim teknolojisi, anlamın sorgulanması" adlı makalesinden çevirilmiştir. cass g. gentry college of education, michigan state university east lansing, michigan konu alanı uzmanları bir taraftan eğitim teknolojisinin sürekli gelişen ve değişimler gösteren bir alan olduğunu belirtirken diğer taraftan halâ eğitim teknolojisini tanımlamaya çalışıyorlar. kısa sayılabilecek bir süreç içerisinde, eğitim teknolojisi kendisine oldukça geniş bir uygulama alanı bulmuştur. bu da alan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !