× "

sosyometri örneği

" arama sonuçları

istatistikte matematiğin nasıl kullanıldığını gösteren bir örneğ

matematiksel istatistik adı verilen disiplin ise konunun teorik matematiksel altyapısını inceleyen disiplindir. istatistiğin diğer bölümlerle olan ilişkilerinden doğan kavramlar şu şekilde gösterilebilir: ekonomi+istatistik = ekonometri , psikoloji+istatistik = psikometri , tıp+istatistik = biyoistatistik , sosyoloji+istatistik = sosyometri, tarih+istatistik=kliometri. istatistiğin bilimsel,, endüstriyel veya toplumsal bir probleme uygulanmasında önce üzerinde çalışılan süreç veya anakütle ele alınır. bu anakütle bir ülkedeki insanların nüfusu, kayadaki kristal miktarı veya belirli bir fabrikanın belirli bir dönemde ürettiği mallar olabilir. bunun yerine farklı zamanlarda gözlenen bir s&...

sosyometri nedir

sosyometri; bir gruptaki bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini, aralarındaki sosyal durumu, ilişki düzeylerini, gruplar arasındaki alt grupları ve grubun bütünlüğü hakkında bilgi veren bir tekniktir denilebilir.    sosyometri uygulaması • yanıt kağıdına tarih, adınız ve soyadınızı açıkça yazınız. • yazdığınız isimleri kimseye göstermeyiniz, kimseyle konuşmayınız. • önce iyi düşününüz sonra yazınız, eğer cevap kağıdına yazabileceğiniz üç arkadaşınızın ismi, yoksa iki, o da yoksa bir kişinin ismini yazınız, hiç kimse yoksa kağıdı boş bırakınız • arkadaşınızın adını ve soyadını yazarken tercihlerinizi derecelere göre yapınız. • istediğini...

istatistik

istatistik

  istatistik ya da sayımlama, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanır. fizik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar geniş bir alanda uygulanabilmektedir. aynı zamanda iş dünyası ve hükûmetle ilişkili tüm alanlar...

sosyolojide araştırma teknikleri

c. sosyolojide yöntem ve araştırma teknikleri insanın bilme isteği ve ihtiyacı, onu yaşamının her aşamasında araştırma yapmaya itmiştir. insan kendisini, doğal ve sosyal çevresini tanımak ve bilmek ister. araştırma, bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözmek ya da el­deki bilgileri geliştirmek için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılan sistematik çalışmalardır. araştırma sürecinde izlenen yollar, araştırma so­nuçlarının doğru, geçerli ve güvenilir olup olmadığının bir göstergesidir. her bilim gibi sosyoloji de bilimsel yöntemi ve kendisine uygun veri top­lama tekniklerini kullanarak toplumsal yapı ve toplumsal değişme gibi "toplum­sal gerçe...

kimdir-bu tekniği

kimdir-bu tekniği:   bir sınıf yada grup içindeki sosyal ilişkileri ortaya çıkaran ortaya çıkaran sosyometrik tekniklerden biridir. kim bu tekniği grup içindeki bireyin kendi kendini nasıl gördüğünü ve diğer üyelerle nasıl bir sosyal ilişkiler içinde bulunduğunu ortaya çıkarır.     kim bu tekniği uygulanırken bir dizi olumlu ve olumsuz davranışlar sıralanır. bireyin, her davranışı yanına grup içinde bu davranışa sahip olan arkadaşlarını ve uyuyorsa kendini yazması istenir.     davranışlar listesi kısa bir açıklama ile her davranışın yanına yeterli bir boşluk bırakılarak teksir edilir ve gruba dağıtılır. cevaplama için boş kağıt dağıtılır, cevaplama ...

istatistik

istatistik

istatistik vikipedi, özgür ansiklopedi çan eğrisi gösteren istatistik vergi tahakkuku standart testinde kullanılır. istatistik, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. fizik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar geniş bir alanda uygulanabilmektedir. aynı zamanda iş dünyası ve hükûmetle ilişkili tüm alanlarda karar almak amacıyla kullanılır. ist...

yargı türkiye geneli eğitim bilimleri 1 çözümlemeleri 2009 kpss

82. eğer öğretmenin sınıfından bir öğrenci (ali) sınıf içi düzeni bozmayacak zaman zaman istenmeyen davranışlarda bulunuyorsa en etkili strateji görmez-den gelerek sönmeyi beklemektir. eğer öğrenci derslerle ilgilenmeyip sürekli istenmeyen davranışlar-da bulunuyorsa (serhat) en etkili çözüm yolu ona dersle ilgili görev ve sorumluluk vermektir.cevap: e83. sokrat semineri: anlaşılması zor, farklı anlamlar çıkarılabilecek, üst düzey bir metnin ya da akademik ve karmaşık bir konunun grup tarafından tartışılmasına yönelik bir tekniktir. belirlenen bir metin, grup içinde anlaşılmasını sağlamak üzere katılımcılardan metin içinde bulunan fikirleri, değerleri ve görüşleri ince-lemeleri...

bireyi tanıma teknikleri

bireyi tanımak neden gereklidir? (bireyi tanımanın amacı)1. bireyin kendisini tanımasına ve gerçekçi bir benlik geliştirmesine yardım etmek için,2. herhangi bir konuda karar vermek için gerekli temel bilgilerin toplanması amacı ile,3. yetenek ve ilgileri doğrultusunda bireyleri akademik programlara ve mesleklere yönlendirmek için,4. genelde ve okulda düzenlenecek eğitim programları için uygun olacak bireyleri ayırma ve sınıflandırmada,5. iş verimi artırmak için bireylerin ve işin niteliklerine uygun kişileri seçmek ve yerleştirmek için,6. evlilik ve eş seçiminde bireylere yardımcı olmak için,7. bir kurumun özel amaçları için en uygun kişileri seçmek için,8. bireyin proble...

bireyi tanıma teknikleri

bireyi tanımak neden gereklidir? (bireyi tanımanın amacı) 1. bireyin kendisini tanımasına ve gerçekçi bir benlik geliştirmesine yardım etmek için, 2. herhangi bir konuda karar vermek için gerekli temel bilgilerin toplanması amacı ile, 3. yetenek ve ilgileri doğrultusunda bireyleri akademik programlara ve mesleklere yönlendirmek için, 4. genelde ve okulda düzenlenecek eğitim programları için uygun olacak bireyleri ayırma ve sınıflandırmada, 5. iş verimi artırmak için bireylerin ve işin niteliklerine uygun kişileri seçmek ve yerleştirmek için, 6. evlilik ve eş seçiminde bireylere yardımcı olmak için, 7. bir kurumun özel amaçları için en uygun kişileri seçmek için, 8. bireyin problemlerine uygun yardım ve tedavi hizmetini kararlaştırmak ve teşhis k...

dokümanlar

 :: güncel :: öğrenci kazanımları :: ilköğretim çerçeve program örneği :: ortaöğretim çerçeve program örneği :: sınıf reh. prog. ilköğretim örnek etkinlikleri :: ortaöğretim sınıf rehberlik programı ortaöğretim örnek etkinlikleri  :: genel dokümanlar :: ailelerin eğitim sürecine katılımı :: akademik benlik kavramı :: algılanan aile desteği ölçeği :: başarısızlık nedenleri anketi :: benlik tasarımı envanteri :: bireyi tanıma teknikleri :: bier cümle tamamlama testi :: beyin fırtınası ve tink - taklar :: boş zamanları değerlendirme ölçeği :: burdon dikkat testi :: çalışma davranışlarını değerlendirme ölçeği :: dinleyebilmek :: disleksi :: ebeveyn değerlendirme ölçeği :: eleşti...

bireyi tanımak neden gereklidir?

bireyi tanımak neden gereklidir? (bireyi tanımanın amacı)1. bireyin kendisini tanımasına ve gerçekçi bir benlik geliştirmesine yardım etmek için,2. herhangi bir konuda karar vermek için gerekli temel bilgilerin toplanması amacı ile,3. yetenek ve ilgileri doğrultusunda bireyleri akademik programlara ve mesleklere yönlendirmek için,4. genelde ve okulda düzenlenecek eğitim programları için uygun olacak bireyleri ayırma ve sınıflandırmada,5. iş verimi artırmak için bireylerin ve işin niteliklerine uygun kişileri seçmek ve yerleştirmek için,6. evlilik ve eş seçiminde bireylere yardımcı olmak için,7. bir kurumun özel amaçları için en uygun kişileri seçmek için,8. bireyin problemlerine uygun yardım ve tedavi hizmetini kararlaştırmak ve teşhis koymak için,9. bireylerin belirli konularda gelecektek...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !