× "

soybis başvuru formu

" arama sonuçları

genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti, tescil

birinci bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç ve kapsam madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası yükümlülerinin gelir tespitinin yapılması ve tesciline ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. dayanak madde 2 – (1) bu yönetmelik, 5510 sayılı kanun ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. tanımlar madde 3 – (1) bu yöne...

• genel sağlık sigortası için pusula

• genel sağlık sigortası için pusula . günlerdir medyayı oldukça meşgul eden her gün sosyal güvenlik konularında gss düzenlemesi üzerine makale yazan üstatlarımız bile konuyu anlatırken aynı noktalara değinilmesine rağmen kafalardaki sis perdesi aydınlanmadı. . bunun nedeni de bu işin 2011 yılının son günlerine bırakılmasından dolayı olmuştur. . köşemde 28.12.2011 tarihli rg yayınlanan genel sağlık sigortası ile ilgili gelir tespiti ve tescili yönetmeliğini siz okurlarım ile detaylı bir şekilde paylaştım. bu işin asıl kafaları karıştıran noktası yeşil kartlılar ile başlayarak tüm kesimleri içine alması olmuştur. . 02.11.2011 662 sayılı khk genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınac...

• genel sağlık sigortası için pusula

• genel sağlık sigortası için pusula . günlerdir medyayı oldukça meşgul eden her gün sosyal güvenlik konularında gss düzenlemesi üzerine makale yazan üstatlarımız bile konuyu anlatırken aynı noktalara değinilmesine rağmen kafalardaki sis perdesi aydınlanmadı. . bunun nedeni de bu işin 2011 yılının son günlerine bırakılmasından dolayı olmuştur. . köşemde 28.12.2011 tarihli rg yayınlanan genel sağlık sigortası ile ilgili gelir tespiti ve tescili yönetmeliğini siz okurlarım ile detaylı bir şekilde paylaştım. bu işin asıl kafaları karıştıran noktası yeşil kartlılar ile başlayarak tüm kesimleri içine alması olmuştur. . 02.11.2011 662 sayılı khk genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınac...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !