× "

ssiy madde 10

" arama sonuçları

sgk hangi paraları istenirse geri iade edecek?

    hatalı borçlanmaların paraları iade kapsamına alındı  sigortalılar için borçlanma sürelerini kısaltmak adına sosyal güvenlik kanununlarında borçlanma prosedürü uygulaması vardır. bu prosedür uygulanırken bir zorlama yapılmaz. sigortalı kendi özgür iradesi ile bu borçlanmayı yaparken,hatalı bir borçlanma yaptıklarında ödedikleri boçlanma bedellerini geri almak istediklerinde sosyal güvenlik kurumları uygulamada bu paraları geri verme işlemine yanaşmamaktaydı. ancak bu konulardaki uyuşmazlıklar açılan davalar ile sigortalı lehine sonuç vermekteydi. tek istisna ise yurtdışı borçlanması yapanlar bu bedell...

kadroya geçmemişseniz 50 yaşında emeklisiniz

1 mayıs 2008 gününden sonra ilk defa devlet memuru olanların emeklilik yaşı 5510 sayılı kanun'a göre hesaplanacağı gibi 1 ekim 2008 gününden sonra ilk defa devlet memuru olanların emekli aylığı da 5510 sayılı kanun'a göre hesaplanır diyelim ve 657 ile 5510 ve 5434 sayılı kanunları karıştıranlara da ders vermiş olalım   sayın ali tezel, bir sorum olacak cevaplandırırsanız çok sevinirim. ssk başlangıcım 15.08.1988'dir. 01.01.1997'de geçici işçi statüsünde sağlık bakanlığı'nda işe başladım. 18.10.2007 tarihinde 4/b'ye geçtim halen devam ediyorum. şu anda prim gün sayım 6890'dır. sözleşmelilere verilen hak ile bir ay içinde kadroya geçersem emeklilik yaşımda bir...

kadroya geçerseniz 60-65 arasında geçmezseniz 50 yaşında emekli

    kadroya geçerseniz 60-65 arasında geçmezseniz 50 yaşında emekli olacaksınız   1 mayıs 2008 gününden sonra ilk defa devlet memuru olanların emeklilik yaşı 5510 sayılı kanun’a göre hesaplanacağı gibi 1 ekim 2008 gününden sonra ilk defa devlet memuru olanların emekli aylığı da 5510 sayılı kanun’a göre hesaplanır diyelim ve 657 ile 5510 ve 5434 sayılı kanunları karıştıranlara da ders vermiş olalım…     sayın ali tezel, bir sorum olacak cevaplandırırsanız çok sevinirim. ssk başlangıcım 15.08.1988 dir. 01.01.1997 de geçici işçi statüsünde sağlık bakanlığında işe başladım. 18.10.2007 tarihinde  4/b ye geçtim halen devam ediyorum...

bağ-kur'lunun primlerini çalışan işçileri belirliyor

bağ-kur'lunun primlerini çalışan işçileri belirliyor     1.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı ss ve gsskanununa göre 4-1(b) dediğimiz bağ-kur'lu sigortalılar işyerlerinde hizmet akdi ile çalışan 4-1(a)'lı işçilerinden daha düşük prim ödeyemeyeceklerdir.  bununla ilgili yasal düzenlemeyi incelediğimizde; 5510/80.maddesinde  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.  b) sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz k...

tasfiyedeki şirket ortağı ve bir sorun

tasfiyedeki şirket ortağı ve bir sorun   tasfiyedeki şirket ortağı ve bir sorun tvnet'teki “çalışanın sesi” adıyla her pazar günü saat 14,15-15,00 arasında sosyal güvenlik reformu uygulamasında gelinen aşamada, çalışma ve sosyal güvenlik uygulamaları hakkında yaptığım programda, “sigortalıların sorunları”nı konuklarım sgk istanbul il müdür yardımcıları murat göktaş ve mustafa cerit ile birlikte, aşağıda başlıkları belirtilen konuları ele aldık. gss yardımlarından kimler nasıl yararlanır? bağ-kur yani 4/b sigortalılarının özürlü emekliliği, özürlü emekliliği soruları ve bu sorularının cevaplanması, özürlü emekliliği aylığı...

tasfiyedeki şirket ortağı ve bir sorun

tasfiyedeki şirket ortağı ve bir sorun tvnet'teki “çalışanın sesi” adıyla her pazar günü saat 14,15-15,00 arasında sosyal güvenlik reformu uygulamasında gelinen aşamada, çalışma ve sosyal güvenlik uygulamaları hakkında yaptığım programda, “sigortalıların sorunları”nı konuklarım sgk istanbul il müdür yardımcıları murat göktaş ve mustafa cerit ile birlikte, aşağıda başlıkları belirtilen konuları ele aldık. gss yardımlarından kimler nasıl yararlanır? bağ-kur yani 4/b sigortalılarının özürlü emekliliği, özürlü emekliliği soruları ve bu sorularının cevaplanması,özürlü emekliliği aylığı, malulen emeklilik aylığı ve sürekli işgöremezlik geliri hakedişinde farklılıklar,özürlü çocuğu olan sigortalı annelerin hakları,tasfiyedeki şirket ortağının sigortalılığının sona ermesi sorunu nasıl çözülecek...

tasfiyedeki şirket ortağı ve bir sorun

tasfiyedeki şirket ortağı ve bir sorun tvnet'teki “çalışanın sesi” adıyla her pazar günü saat 14,15-15,00 arasında sosyal güvenlik reformu uygulamasında gelinen aşamada, çalışma ve sosyal güvenlik uygulamaları hakkında yaptığım programda, “sigortalıların sorunları”nı konuklarım sgk istanbul il müdür yardımcıları murat göktaş ve mustafa cerit ile birlikte, aşağıda başlıkları belirtilen konuları ele aldık. gss yardımlarından kimler nasıl yararlanır? bağ-kur yani 4/b sigortalılarının özürlü emekliliği, özürlü emekliliği soruları ve bu sorularının cevaplanması, özürlü emekliliği aylığı, malulen emeklilik aylığı v...

analar için doğum borçlanması hakkında

ali tezelanalar için doğum borçlanmasımerhaba, 30 ağustos 2008 tarihli yazınızda konu olan `1 ekim 2008 gününden önce dahi olsa borçlanma imkanı verildiğini` yönetmeliğin geçici 24. maddesine göre atıfta bulunarak belirtmişsiniz. ancak, sgk tarafından yayımlanmış olan hizmet borçlanma işlemlerinin usul ve esasları hakkında yayımlanmış olan tebliğin a maddesi nin son paragrafında `...kanunun4`üncü maddesinin birinci fıkrasının a ,b,ve c bentlerine tabi olan sigortalılar için daha önce tabi oldukları mülga kanunlarda olmadığı halde bu kanunun 41`inci maddesiyle ilk defa getirilen borçlanma sürelerinin 2008 yılı ekim ayı başından sonra geçmesi gerekmektedir` şeklindedir.bu itibarla h...

işverenlerce tutulacak kayıt ve belgeler

işveren rehberi   işverenlerce tutulacak kayıt ve belgeler     506 sayılı kanunun 79uncu maddesi 1inci fıkrasında; işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayılarını gösteren prim belgelerinde yazılı bilgileri doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarının istenilmesi halinde kurumumuza ibraz etmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.     kanun metninde işyeri kayıtlarının neler olduğu açıklanmamıştır.     506 sayılı kanunun 135inci maddesi (b) fıkrası (c) bendinde ise; sigortalıların tescili, işverenler tarafından tutulacak kayıtlar ve işverenlerin uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tut...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !