× "

sulu boya tekniği ile yapılmış resimler

" arama sonuçları

resim ve tarihçesi

resim nedir? duygu ve düşüncelerin çizgi, hareket, renk ve tonlarla kağıt, bez, mukavva, ağaç vs. yüzeyler üzerine kalem ve boyayla ifade edilme sanatı. plastik sanatlar içinde önemli yeri olan resim, günümüzde yaygındır. formları siyah-beyaz olarak veya renk ve çizgiyle iki boyutlu satıh üzerinde tasvir edilen şey, diye de tarif edilmektedirresim duvar afişleri, reklamlar, kitaplar, endüstriyel yiyecek ve giyecek maddelerinin yazı ve resimleri resim sanatının içindedir. tanınmış kimselerin resimle anlatımı, tarih içinde, zaman zaman çok rağbet görmüştür. matbaanın keşfinden önce yazılan el yazması kitaplar, resim ve tezyinatla süslenerek zenginleştirilmi...

kaba perdah örülmüş duvar üzerine yapılan ilk sıvanın tesviyesi.

a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p s t u ü v y z sanat terimleri kaba perdah örülmüş duvar üzerine yapılan ilk sıvanın tesviyesi. ince perdahtan önce yapılan kaba tesviye. tahta bir mastar ile yapılır. kabara yan yana iki kemerin kavisleri arasına süs anlamında konulan, taştan ya da madenden, yuvarlak, süslü parçalara denir. bilhassa büyük camilerde kabaralar görünür. kabartma rölyef italyanca “relievo” sözcüğünden gelmedir. heykel sanatının bir çeşididir. bir yüzeyi alçaklı yüksekli değerlendirerek, bir biçimin ortaya çık...

ispatula resimde boya ezmek ya da boya sürmek için kullanılan uc

a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p s t u ü v y z sanat terimleri ispatula resimde boya ezmek ya da boya sürmek için kullanılan ucu çelik ve tutulacak yeri tahta olan bir alet. yalnız ispatül ile yapılmış resimler vardır. içdekorasyon binanın iç oylumlarının (zemin, duvarlar, tavanlar, möbleler) hemen el sanatlarının bütün dalları ve heykel resim, seramik gibi dalların da yardımı ile biçimlendirilmesi sanatıdır. iç kale surlarla çevrili eski kentlerin en hâkim yerinde yapılmış ikinci kale denir. iç mimari bir binanın iç biçimlenmesi ile ilgili mimaridir. yan...

görsel dil atölyesi renk çalışmaları

guaj boya sulu boyatoz pastelsoft pastelkarışık boya tekniklerikuru boyayağlıboyayağlı boya resim tekniği rönesans’tan günümüze kadar en çok uygulanan ve kabul görmüş resim tekniğidir. yağlı boya tekniği yapım sırasında kısmen hata kabul eden bir tekniktir. istenmeyen yerler sonradan düzeltilebilir.yapılan resimler uzun ömürlüdür.temizlik ve bakımı kolaydır. yağ (bezir yağı) ve toz boyaların karışımıyla yapılmış boyalara yağlı boya denir. bu karışımın içine katılan diğer maddeler boyanın kalitesini belirlemektedir. yağlı boyada aranan başta gelen özelliklerden biri renklerin solmaması, diğeri, üzerinde kabuk yapmadan kurumasıdır. yağlı boya tekniğinde iyi sonuç almak için: resim yapılacak sathın iyi hazırlanmasına, kaliteli boya kullanılmasına, incelticilerin kaliteli olmasına, boya paleti...

resim sanatı

resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, çizim ya da desen, pek çok farklı araçla çeşitli yüzeylerin üstüne yapılan iki boyutlu biçimlemeleri içeren görsel sanatlar|görsel sanattır. bu tabir, görsel bir etki yaratmak amacıyla yapılmış çizgi resimlerin tümünü kapsar. ...tümünü okumak için linke tıklayınız. renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb'dir. öğelerin çeşi...

resim hakkında bilgiler

resim hakkında bilgiler resim nedir ? resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, drawing, design, graphy renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb'dir. öğelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin kompozisyonunu oluşturur. renk, ışığın değişik dalgaboylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik göst...

resimde ahenk-denge - birlik ve derecelendirme nedir

resim nedir ? resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, drawing, design, graphy renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb'dir. öğelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin kompozisyonunu oluşturur. renk, ışığın değişik dalgaboylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu...

sulu boya tekniği ile yapılmış resimler

  kaynaklar: http://www.metingenc.net http://img.webme.com http://www.10marifet.org http://www.erartresimkursu.com/ ...

sanat nedir

sanat nedir? bir düğmeye basit bir dokunuşla, zaman ve mekânı birkaç yüzyıl kısaltabilecek güce erişen insan düşüncesi, yepyeni ve şiddetli korkuları da beraberinde getirdi. bilim, endüstri, teknik ve politika alanında meydana gelen birbirine bağlı ve sürükleyici gelişmeler, toplumlara özgürlük getirdiği kadar, huzursuzlukları da arttırdı. özellikle 1945 sonrası, insanların gökyüzüne tırmanışları, yeryüzündeki büyük sermaye hareketleri, insana yakışmayacak katliamlar, endüstriyel ve teknik gelişmeler, şiddetli ve yıpratıcı korkuları da beraberinde getirdi. bütün bunlar, bugünkü insanın sanata bakış tarzını da biçimlendiren gelişmelerdir.günüm...

yağlı boya resim yapmak teknikleri

yağlı boya teknikleriresim sanatına ilgi duyan okuyucularımız için yağlı boya tekniklerinden söz etmek istiyorum.evimizde kendimize ait bir yerimiz ve de zamanımız varsa neden yağlı boya tekniği ile resim yapamayalım.resimle uğraşanlarımız bilir bir kağıdın üzerine kalemle, boya kalemleri ile ,sulu boya ile veya guaş boya ile resim yapmak kolaydır ama yağlı boya denilince biraz dururuz.nedense çekiniriz.ama hep gözde olanlarda yağlı boya resimler olmuştur.düşünsenize duvarınızda sizin eseriniz olan bir yağlı boya resmi.misafirlerinize, dostlarınıza gururla gösterebileceğiniz.aslında evimizde kendinize ait bir yer dedim ama bahçenizde yada dışarıda doğada da yapabileceğimiz bu teknik,rönesans’tan günümüze kadar en ...

|sanat tarihi| resim sanatı - resim teknikleri - resmin malzemes

resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim,çizim, drawing, design, graphy renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb'dir. öğelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin kompozisyonunu oluşturur. renk, ışığın değişik dalgaboylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır.kompozisyon gerçek ya da gerçekdışı olay ve olguları anlatmaya, bir öyküyü betimlemeye ya da yalnızca soyut görsel imgeler y...

yağlı boya ve sulu boya resim teknikleri

  rönesans’tan günümüze kadar en çok uygulanan ve kabul görmüş resim tekniğidir. yağlı boya tekniği yapım sırasında kısmen hata kabul eden bir tekniktir. istenmeyen yerler sonradan düzeltilebilir.yapılan resimler uzun ömürlüdür.temizlik ve bakımı kolaydır. yağ (bezir yağı) ve toz boyaların karışımıyla yapılmış boyalara yağlı boya denir. bu karışımın içine katılan diğer maddeler boyanın kalitesini belirlemektedir. yağlı boyada aranan başta gelen özelliklerden biri renklerin solmaması, diğeri, üzerinde kabuk yapmadan kurumasıdır. yağlı boya tekniğinde iyi sonuç almak için: resim yapılacak sathın iyi hazırlanmasına, kaliteli boya kullanılmasına, incelticilerin kaliteli olmasına, boya...

özgün baskı teknikleri

özgün baskıresim teknikleri çeşitli araç ve malzeme ile doğrudan veya kalıplar yapmak yoluyla kağıda veya benzeri malzeme üzerine, sanatçısı tarafından yapılıp basılan resimlere “özgün baskıresim” denir. bunlar kalıbın yapılması ve basılması süreci içerisinde yaratılmış grafik resimlerdir(1). bu teknikler görsel grafik öğelerin çok çeşitli etkiler ve anlatımlar verecek çeşitlilikte kağıda geçirilmelerini sağlarlar. bu imkanlar, sanatçıya şekillendirme ve anlatım zenginliklerini gösterir. her teknikle beraber yeni deneme yolları açılır. bu zegin çeşitliliği değerlendiren sanatçı zamanla kişiliğine uygun düşen bir anlatım dili geliştirebilir. özgün baskı sanatı çalışmalarında bugün en çok yararlanılan teknikler, özeliklerine göre sınıflandırılabilir.  a). yüksek baskı t...

resim nedir

resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, drawing, design, graphy renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb'dir. öğelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin kompozisyonunu oluşturur. renk, ışığın değişik dalgaboylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır.kompozisyon gerçek ya da gerçekdışı olay ve olguları anlatmaya, bir öyküyü betimlemeye ya da yalnızca soyut görsel imgeler ...

bilelim ve yaplım

sevgili arkadaşlar!size ahşap boyama sanatını tanıtacağım.bilelim yapalım bölümünden daha farklı şeyler öğrenebilirsiniz...saygılarla beste... renklerin dili:teknik bilgiler   sarı + sıklamen = kırmızı mavi + sarı = yeşil mavi + sıklamen = mor     soğuk renkler sıcak renkler boya fırçaları: her türlü düz boyamada kullanılabilecek çeşitli boyutlarda kıl fırçalar       geniş kısa doğal fırçalar. geniş yüzeyleri boyamak için kullanılırlar.ayrıca kuru olarak kullanıldıklarında boya üzerinde tırmık izi gibiiz bırakarak değişik görünüm oluşmasına yardımcı olurlar.          yumuşak fırçalar.deseni karıştırma ve renk kaydırma işlemlerinde kullanılırlar.    ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !