× "

supraventriküler nedir

" arama sonuçları

aritmi

, sağ dal bloğu nedir , kara köken otunun faydaları , reflü aritmi ye sebep olurmu , ventriküler taşikardi lazer tedavisi , sağ dal bloğu , reflü aritmiye sebep olur mu , reflü aritmiye neden olurmu , ömer osman korkmaz aritmik , makatda sivilce çıkması , sağ dal bloğu tedavi , sağ dal bloğu tedavisi , sikişi artıral tedavi , ventriküler aritmi lazer ile tedavi , taşikardi tedavisi eps video izle , şuur bozukluğu , aritmi normalde kalp atımı, sağ kulakçıktan başlar. sağ kulakçıkta elektrik uyaranlar çıkaran sinüs düğümü adı verilen özel hücre grupları vardır (doğal kalp pili). uyaran kulakçıktan atriventriküler düğüme gelir. atrioventriküler düğüm, uyaranı karıncıklara taşıyan yollarla (sağ dal, sol d...

aritmi++-

aritmi normalde kalp atımı, sağ kulakçıktan başlar. sağ kulakçıkta elektrik uyaranlar çıkaran sinüs düğümü adı verilen özel hücre grupları vardır (doğal kalp pili). uyaran kulakçıktan atriventriküler düğüme gelir. atrioventriküler düğüm, uyaranı karıncıklara taşıyan yollarla (sağ dal, sol dal) bağlantılıdır.uyaranın bu yollar aracılığı ile bütün kalpte dolaşması sonunda önce kulakçıklar kasılarak kan karıncıklara pompalanır. saniyeden kısa bir süre içinde kasılan karıncıklar yardımıyla kan tüm vücuda dağıtılır. bu işlem normalde dakikada 60-100 kez tekrarlanır.gerek uyaranın sinüs düğümünden başka yerlerden çıkması, gerek ile...

aritmi

  aritmi normalde kalp atımı, sağ kulakçıktan başlar. sağ kulakçıkta elektrik uyaranlar çıkaran sinüs düğümü adı verilen özel hücre grupları vardır (doğal kalp pili). uyaran kulakçıktan atriventriküler düğüme gelir. atrioventriküler düğüm, uyaranı karıncıklara taşıyan yollarla (sağ dal, sol dal) bağlantılıdır. uyaranın bu yollar aracılığı ile bütün kalpte dolaşması sonunda önce kulakçıklar kasılarak kan karıncıklara pompalanır. saniyeden kısa bir süre içinde kasılan karıncıklar yardımıyla kan tüm vücuda dağıtılır. bu işlem normalde dakikada 60-100 kez tekrarlanır. gerek uyaranın sinüs düğümünden başka yerlerden &cced...

aritmiler kalpte tekleme belirtileri

normalde kalp atımı sağ kulakçıktan başlar.sağ kulakçıkta elektrik uyaranlar çıkaran sinüs düğümü adı verilen özel hücre grupları vardır(doğal kalp pili). uyaran kulakçıktan atriventriküler düğüme gelir.atrioventriküler düğüm, uyaranı karıncıklara taşıyan yollarla(sağ dal,sol dal) bağlantılıdır.uyaranın bu yollar aracılığı ile bütün kalpte dolaşması sonunda önce kulakçıklar kasılarak kan karıncıklara pompalanır. saniyeden kısa bir süre içinde kasılan karıncıklar yardımıyla kan tüm vücuda dağıtılır. bu işlem normalde dakikada 60-100 kez tekrarlanır. gerek uyaranın sinüs düğümünden başka yerlerden çıkması, gerek iletim yoll...

aritmi . nedir

aritmi . . . . -------------------------------------------------------------------------------- aritmi · normalde kalp atımı sağ kulakçıktan başlar .sağ kulakçıkta elektrik uyaranlar çıkaran sinüs düğümü adı verilen özel hücre grupları vardır (doğal kalp pili). · uyaran kulakçıktan atriventriküler düğüme gelir. atrioventriküler düğüm, uyaranı karıncıklara taşıyan yollarla (sağ dal,sol dal) bağlantılıdır. uyaranın bu yollar aracılığı ile bütün kalpte dolaşması sonunda önce kulakçıklar kasılarak kan karıncıklara pompalanır. saniyeden kısa bir süre içinde kasılan karıncıklar yardımıyla kan tüm vücuda dağıtılır. · bu i...

aritmi

normalde kalp atımı, sağ kulakçıktan başlar. sağ kulakçıkta elektrik uyaranlar çıkaran sinüs düğümü adı verilen özel hücre grupları vardır (doğal kalp pili). uyaran kulakçıktan atriventriküler düğüme gelir. atrioventriküler düğüm, uyaranı karıncıklara taşıyan yollarla (sağ dal, sol dal) bağlantılıdır.uyaranın bu yollar aracılığı ile bütün kalpte dolaşması sonunda önce kulakçıklar kasılarak kan karıncıklara pompalanır. saniyeden kısa bir süre içinde kasılan karıncıklar yardımıyla kan tüm vücuda dağıtılır. bu işlem normalde dakikada 60-100 kez tekrarlanır.gerek uyaranın sinüs düğümünden başka yerlerden çıkması, gerek iletim yolların...

elektrokardiyografi nedir

elektrokardiyografi nedir

elektrokardiyografi   ekg elektrokardiyografi (ekg), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. bu kayıt ile elde edilen grafiğe elektrokardiyogram (ekg), kullanılan alete de elektrokardiyograf denir. bir akım yükselteci (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kâğıt üzerine kaydedilir. ilk elektrokardiyografi cihazını bir galvonometreden 1900 yılında geliştiren hollandalı fizyolog willem einthoven bu keşfiyle tıp nobel ödülü kazandı. geliştirilen bu ilk cihaz 270 kg ağırlığındaydı. elektrokardiyografi cihazı geliştirildikçe kü...

aritmi tedavisinde yeni görüşler

aritmi tedavisinde yeni görüşleraritmiler, bradikardi, taşikardi ya da atriyum ve ventriküler arasındaki koordinasyonun bozulması yolu ile mekanik kardiyak işlev bozukluğuna yol açabilirler. aritmilerin temel tedavisini farmakolojik tedavi oluşturmaktadır. geliştirilmiş pek çok yeni antiaritmik ilacın yarar sağlamasına karşın bazı olgularda elde edilen farmakolojik etki yararlı olmamakta, bazı olgularda ise farmakolojik tedavi ie mevcut aritmi tablosu ağırlaşmakta ya da yeni ve tehlikeli aritmiler ortaya çıkabilmektedir (proaritmi).proaritmilerin çokluğu ve tehlikesi nedeniyle pek çok kardiyolojist farmakolojik olmayan yöntemlere daha çok başvurmaya başlamıştır. bu tür tedavi yöntemleri arasında (1) bradiaritmilerin ge...

kalbiniz hiperaktif mi sakin mi : )

 kalbin hızı, bir dakika içindeki atım sayısıyla belirlenir. bu hızın normal değerleri, yaşa bağlı olarak değişir. yeni doğan bir çocuk için bu değerler 100 ile 140; yetişkinlerdeki normal değerlerse 60 ile 100 arasındadır. kalbin atım sayısının 60'ın altında olmasına bradikardi, 100'ün üstünde atmasına ise taşikardi denir. kalbin içinde uyarı üreten kalbin kendi pili diyebileceğimiz sinüs düğümü adlı bir merkez olduğunu söyleyen amerikan hastanesi'nden uzman kardiyolog alpaslan eryılmaz, kalp atımlarının kalp sağlığı açısından ne anlama geldiğini anlattı. kalp normal de atsa, taşikardik yada bradikardik de atsa ilk elektrik uyarısı bu noktadan çıkar. bu noktadan uyarı çıkmayıp kalp iç...

kalp durması

olumsuz etkiler yoksa lidokain geleneksel dozlarda verilir. potasyum düzeylerinin düşük olduğu biliniyorsa (bilinmiyorsa acilen ölçülmelidir), yineleyen ritim bozukluklarının önüne geçmek için potasyum ve magnezyum infüzyonuna başlanmalıdır. lidokain etkisizse, tedavinin bu aşamasında senkronize doğru akım kardiyoversiyon uygulanmalıdır. olumsuz etkilerin olmadığı, tedaviye yanıtsız aritmilerde yavaş intravenöz enjeksiyonla amiodaron verilmelidir (5-15 dakikada tercihan merkezi bir kanülden 300 mg); bu dozu bir saatte intravenöz infüzyon şeklinde 600 mg izlemelidir. eğer bu etkili değilse, ilacın en güçlü antiaritmik etkisinin ortaya çıktığı bir saat sonrasına dek beklendikten sonra senkronize kardiyoversiyona yönelik hazırlıklar yapılmalıdır. hastanın durumu kötüye giderse ve olumsuz etki...

geniş kompleksli taşikardi

yeniden canlandırma kapsamında, geniş kompleksli taşikardi hemen her zaman ventriküler kaynaklıdır. supraventriküler taşikardi yanlışlıkla ventriküler aritmi gibi tedavi edilirse hastaya fazla zarar vermez, ancak bunun tersinin ciddi sonuçları vardır. tedaviyi belirleyen ilk soru nabzın olup olmadığıdır. nabızsız ventriküler taşikardisi olan hastalar, bölüm 2'de anlatılan anahatlar izlenerek ventriküler fibrilasyon gibi tedavi edilmelidir. nabız alınabiliyorsa oksijen verilmeli ve damar yolu açılmalıdır. bu aşamada uzman yardımı istenmelidir. olumsuz etkilere ilişkin belirtiler (iskemik göğüs ağrısı, 90 mmhg ya da daha düşük sistolik basınçla birlikte kalp yetersizliği belirtileri ya da ventriküler hızın dakikada 150 ya da daha fazla olması) varsa aritmi acil olarak kabul edilmelidir....

kalp durması sırasındaki aritmilerin tedavisi

bölüm 2 ve 3'de kalp durmasına en sık yol açan aritmilerin tedavisi anlatılmıştır. bunların tedavisinde avrupa yeniden canlandırma konseyinin ventriküler fibrilasyon, nabızsız ventriküler taşikardi, asistoli ve elektromekanik dissosiyasyon için belirlediği tedavi yolları izlenmektedir. kalp durmasından ölümlerin azaltılmasında izlenecek yollardan biri de kalp durması öncesi ortaya çıkan ya da yeniden canlandırmanın erken dönemlerinde komplikasyon oluşturan ölümcül olabilecek aritmilerin önlenmesi ve tedavi edilmesidir. örneğin ventriküler fibrilasyon genellikle başka bir aritmiyle başlamaktadır; başarılı bir defibrilasyon sonrası bu aritmi yeniden oluşabilir ya da farklı bir aritmi ortaya çıkabilir. bu iki etmen de hastanın yaşamasını etkileyecektir. kalp durmasını tedavi eden üst düz...

asistoli ve elektromekanik dissosiyasyon

kalp durmasının üç ana mekanizması vardır: ventriküler fibrilasyon, ventriküler asistoli ve elektromekanik dissosiyasyon. hastane dışındaki kalp durmalarının %80-90'ını ventriküler taşikardiyi izleyen ventriküler fibrilasyon, %10'unu asistoli, %5'inden azını elektromekanik dissosiyasyon oluşturur. hastanedeyse durum farklıdır; kalp durmalarının %25'inin nedeni asistolidir ve elektromekanik dissosiyasyon seyrek değildir. asistoli ya da elektomekanik dissosiyasyona bağlı kalp durmasının tedavisi ventriküler fibrilasyondan daha zordur ve prognozu daha kötüdür.asistolik kalp durmasında, tüm doğal ve yapay hız düzenleyicilerin (pacemaker) baskılanmasına bağlı ventriküler durma vardır. normal koşullarda, supraventriküler hız düzenleyici çalışmadığında ya da atriyoventriküler il...

yazı

www.1doktor.com     kalp krizi geçirmek, kalp ameliyatları sonrası cinsel yaşampazar, 04 kasım 2007 kalp krizi ve kalp ameliyatlarından sonra cinsel yaşam kalp krizi veya kalp ameliyatlarından sonra; kendinizi daha fazla dinleyebilirsiniz. kalp atışınız, nefes alışınız ya da kas geriliminizin daha fazla farkında olabilirsiniz. bu normaldir, endişelenmeyin. eşinize veya sevdiğinize, orgazmı amaçlamadan dokunabilir, okşayabilir ve sarılabilirsiniz. bu aktiviteler için fazla enerji harcamanıza gerek yoktur ve hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra bunlara başlayabilirsiniz. cinsel birleşme diğer cinsel aktivitelere göre biraz daha fazla enerji gerektirir; bu nedenle doktorunuz sizden kendinizi daha güçlü hissedene kadar beklemenizi isteyebilir. bir çok in...

ankisiyete nedir? tedavisi nasıl !!!

ankisyete oluş nedenleri nelerdir? ankisiyete tanımıanksiyete; nedeni bilinmeyen, içten gelen, belirsiz, korku, kaygı, sıkıntı, kötü bir şey olacakmış endişesi ile yaşanan bir bunaltı duygusudur. yaşamı tehdit eden yada tehdit şeklinde algılanan bir çeşit alarm duygusudur. içten yada dıştan gelen tehlikeler yada tehlike beklentilerine karşı yaşanan bir tepkidir. çok hafif gerginlik ve tedirginlikten panik derecesine varan değişik yoğunluklarda olabilir. anksiyetenin patolojik özellikleri yanı sıra uyuma dönük işlevi de vardır. iç ve dış tehlikelere karşı koruyucu, uyarıcı, önlem alınmasını sağlayan bir yönü de vardır. algılanan bu tehlikelere karşı benlik (ego) savunma düzeneklerini kullanarak baş etmeye, önlem almaya, kendini korumaya çalışır. eğer benlik gücü yerindeyse so...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !