× "

sureler ve faziletleri

" arama sonuçları

kuranı kerim surelerin faziletleri havassı sırları faydaları

  kuranı kerim sureler surelerin faziletleri havassı faydaları okumanın sevabı sırları 1) her kim, fatiha sûresini vird ederek devam eylerse, cenabı-mevlâ o kimsenin dünya ve âhiret bütün maksudunu bahşeder ve o kimseyi bütün âfetlerden muhafaza eder. doktorların ümit kestikleri herhangi bir hasta için. yazılır ve suyu içirilirse, allahu teâlânın lûtfu ile gifâyâb olur. 2) bakara sûresini okuyan kimseye, asla şe'amet, büyü ve sihir tesir etmez, hak celle ve âlâ kendisini bunlardan muhafaza buyurur. 3) âl-i-imran sûresini, her kim üç defa okursa hak teâlâ ümit etmediği yerden mal verir ve zengin ede...

türkçe ödevlerim ve kuran ile ilgili bilgilerim

  islami kız isimleri kuranda geçen kız isimleri kürtçe kız isimleri zazaca kız isimleri kürtçe kız isimleri ve anlamları farsça kız isimleri osmanlıca kız isimleri arapça kız isimleri en güzel kız isimleri modern kız isimleri ilginç kız isimleri duyulmamış kız isimleri değişik kız isimleri en popüler kız isimleri kuranı kerimde geçen kız isimleri dini kız isimleri anlamlı dini kız isimleri cumhuriyet bayramının anlam ve önemi nedir hasret ismi ile ilgili akrostiş şiirler, hasret akrostişleri meçhul ile ilgili akrostiş şiir, meçhul akrostiş şiir çalışması beni sevmek yürek ister, s...

bazı surelerin faziletleri...

haşr suresi: ''her kim sabahleyin üç kere 'euzu billahi's-sem&ıcirc;il alimi mine'ş-şeytani'rracim'dedikten sonra haşr suresinin son üç ayetini okursa allah onun emrine yetmiş bin melek verir.onlar akşama kadar o kimse için istiğfar getirirler.eğer ogün ölürse şehid olarak ölür.onları akşamleyin okuyan da aynı sevabı alır.'' kehf suresi: peygamber efendimiz(s.a.v)buyurduğu rivayet edilir; ''kim kehf suresi'ni indirildiği gibi okursa,kıyamet günü kendisi için bulunduğu yerden mekkeye kadar bir nûr olur.ve kim de on ayet okur,sonra deccal çıkarsa ona musallat kılınmaz.ve kim abdest alıp sonra: 'ya rabb!seni noksanlıklardan tenzih edi...

hadislerle surelerin faziletleri

”size iki şey bırakıyorum;onlara sarılırsanız dalalete düşmezsiniz:allah’ın kitabı ve rasulü’nün sünneti.”(muvatta,kader 3;ebu davud,talak 40;darimi, mukaddime 24;ibni hanbel ı,75,111,2/2,286,ıv,206,v,30) ”şayet nebinizin sünnetini terk ederseniz sapıtırsınız.” (ibn mace,mesacid 14;ebu davud,salat 46;nesai,imamet 50;ibn hanbel ı,382,415,419,455) ”benim sünnetimle amel etmeyen benden değildir.”(ibn mace,nikah ı;buhari,nikah ı;müslim nikah 5;ebu davud, tatavvu 27,savm 45;darimi,savm 17;nikah 3) “peygamber size neyi verdi ise onu alıp yapın; sizi neden sakındırdı ise ondan da sakınıp kaçın.” (haşr suresi, 7) “kur’ân’la amel edin! helalini helal, hara...

atatürk'ün dini yönü ve din eğitimine bakışı, atatürk, relig

özetatatürk iyi bir din eğitimi almış inançlı bir insandır. ailesinden ve okuldan aldığı din eğitimine ilaveten kendisini dini konularda camiide hutbe okuyacak kadar iyi yetiştirmiştir. türk halkının dinini aslına uygun iyi öğrenmesini istemiştir. bunun için kur’an’ı, hz. muhammed’in hayatı ve temel din kitaplarını türkçe olarak yayınlatmıştır. din eğitimini önemli görmüş, okullarda yapılmasını istemiştir. atatürk dinin değil; cehalet, bid’atlar, hurafeler ve din istismarcılarının karşısındaydı. bu da bazı çevrelerce din düşmanlığı şeklinde algılanmış ve gösterilmiştir. o, kur’an’ın özüne uygun hz. peygamber zamanındaki gerçek islamiyet’in yanındaydı. dini ve gerçek din bilginlerini övmüştür.abstract atatürk had a serious education and was afirm believer in islam, in addit...

kuran-ı kerimdeki bazı sürelerin faziletleri

fatiha şerifenin bazı sırları:kim fatiha süresini ''iyyake nesteıyn'' ne kadarve sürei ihlası sonuna kadar okuduktn sonra ''allahümmecma beyni ve beyne haceti kema cama'te beyne esmaikeve sıfatike ya zel celali ve ikram duasını 3 kere okursa allah 'ın izniyle dileği yerine gelir ve bu kişinin duasıda makbuldür.iki rekatlık namazın her rekatında 7 şer fatiha üçer ihlas okuyarak namaz kılan kimsenin dileyi bi iznillah hasıl olurkuranı kerimin [114] suresindeki sırlar:bakara suresi:tehlıke anında ve duanın kabul olması için elif,lam,mim ayeti okunurali imran suresi:borçtan kurtulmak zengin olmak için 3 defa okunurnisa suresi:akrabalar arasındaki anlaşmazlığı kaldırmak için ortadan kaldırılırmaide suresi:her türlü zarardan k...

ilimhazinem hepimize yeter > mübarek aylar,günler ve geceler

ilimhazinem hepimize yeter > mübarek aylar,günler ve geceler > mübarek günler ve geceler pda tüm versiyonu göster : mübarek günler ve geceler mübarek gecelerimiz kandillerkadir gecesiberat gecesimirac gecesiregaib gecesihicri yılbaşı gecesiaşure günü ve gecesiarefe ve terviye günübayram günlericuma gününün önemiüç ayların faziletlerion gecebu seneki mübarek gün ve gecelermüslümanın yılbaşı 1 muharremregaip kandiliniz kutlu ve mübarek olsunkurban ve kurban bayramı..muharrem ayı, aşûra günü ve orucuaşure günü ve gecesimuharrem orucunun faziletiaşure gününün kültürümüzdeki yeriyeni hicri yılınız kutlu ...

ilimhazinem hepimize yeter > mübarek aylar,günler ve geceler

ilimhazinem hepimize yeter > mübarek aylar,günler ve geceler > mübarek günler ve geceler pda tüm versiyonu göster : mübarek günler ve geceler mübarek gecelerimiz kandillerkadir gecesiberat gecesimirac gecesiregaib gecesihicri yılbaşı gecesiaşure günü ve gecesiarefe ve terviye günübayram günlericuma gününün önemiüç ayların faziletlerion gecebu seneki mübarek gün ve gecelermüslümanın yılbaşı 1 muharremregaip kandiliniz kutlu ve mübarek olsunkurban ve kurban bayramı..muharrem ayı, aşûra günü ve orucuaşure günü ve gecesimuharrem orucunun faziletiaşure gününün kültürümüzdeki yeriyeni hicri yılınız kutlu ...

ilimhazinem hepimize yeter > mübarek aylar,günler ve geceler

ilimhazinem hepimize yeter > mübarek aylar,günler ve geceler > mübarek günler ve geceler pda tüm versiyonu göster : mübarek günler ve geceler mübarek gecelerimiz kandillerkadir gecesiberat gecesimirac gecesiregaib gecesihicri yılbaşı gecesiaşure günü ve gecesiarefe ve terviye günübayram günlericuma gününün önemiüç ayların faziletlerion gecebu seneki mübarek gün ve gecelermüslümanın yılbaşı 1 muharremregaip kandiliniz kutlu ve mübarek olsunkurban ve kurban bayramı..muharrem ayı, aşûra günü ve orucuaşure günü ve gecesimuharrem orucunun faziletiaşure gününün kültürümüzdeki yeriyeni hicri yılınız kutlu ...

surelerin faziletleri

tevbe sure-i şerifesinin esrarı:maksadına ulaşmak içinbir kimse her gün 7 defa "fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym" ayet-i kerimesini okumayı adet haline getirirse herhangi bir maksadına ulaşması için bu kafidir. bu maksadı ister dünya işleri ile ilgili olsun istersede yalnış ve hayırsız iş her dilediğine kavuşur. sancılar içerisinde kıvranan kimseyeayağı uyluk kısmından kırılmış bir kimseyi getirdiler sancılar içerisinde kıvranan ve feryat eden o kimseye ebu ma'şer : elini yerine koy ve tevbe sure-i şerifesinin sonu olan ( yukarıda yazdığımız ) ayet-i kerimeyi oku der,derhal sancısı kesilen kimsenin bir müddet sonra da kırılan uyluğu şifa bulur.saygı ve güven sağlamak içinhırsızı ve kaçagı bulmak içinçevresinden ilgi görm...

hadisler, dualar ve sureler

27/11/2007: hadisler, dualar ve sureler 2/9/2007: animasyonlu camii resimleri - soru ve cevaplarla islam2/9/2007: oruç ile ilgili bilgiler2/9/2007: oruçla ilgili çeşitli konular2/9/2007: bir aylık dindarlık2/9/2007: çocuklar ve ramazan2/9/2007: eski ramazanlar...2/9/2007: hristiyanlık ve yahudilikte oruç 2/9/2007: 'jetimam' yahut boşa giden terÂvih namazları 2/9/2007: ramazan bayramı 2/9/2007: orucunuz hangi cinsten?2/9/2007: oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız 2/9/2007: oruç tutmak ya da tutturan oruç 2/9/2007: oruç tutmayanlar2/9/2007: oruçtaki güzellikler2/9/2007: ramazan ayı ibadet ayıdır2/9/2007: ramazan ayının fazilet ve esrÂrı2/9/2007: ramazan ayının üstünlükleri2/9/2007: ramazan’daki hedeflerimiz neler olmalı?2/9/2007: ramazan'da nasıl yemeli?2/9/2007: sahura kalkal...

sureler

                            sureler   1. fatiha suresi mekke'de hz. muhammed'in peygamberlik görevinin başlangıcında inmiştir. 7 ayettir. tam olarak inen ilk suredir. kuran-ı kerim'in başlangıcı olduğundan "bir yeri ya da bir şeyi açan, başlatan" anlamına fatiha adı verilmiştir. ayrıca 20 kadar ismi de vardır. mesela, namazda okunması vacip (şart) olduğundan suretu's-salat; allah'ın arşının altındaki hazineden indirilip ulvi anlamların hazinesi olduğundan kenz; başlı başına yeterli olduğundan vafiye, kafiye; bütün surelerin aslı, kökü, tohumu durumunda olduğundan ummu'l-kitab isimleri arasındadır. bu özlü sure, kuran'ın f...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

sureler

                                                            sureler   1. fatiha suresi mekke'de hz. muhammed'in peygamberlik görevinin başlangıcında inmiştir. 7 ayettir. tam olarak inen ilk suredir. kuran-ı kerim'in başlangıcı olduğundan "bir yeri ya da bir şeyi açan, başlatan" anlamına fatiha adı verilmiştir. ayrıca 20 kadar ismi de vardır. mesela, namazda okunması vacip (şart) olduğundan suretu's-salat; allah'ın arşının altındaki hazineden indirilip ulvi anlamların hazinesi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !