× "

surre giyim

" arama sonuçları

osmanlı'da kumaş ve nakışlar

osmanlı döneminde, 15. yüzyıldan itibaren bursa kenti, iran'dan ithal edilen ham ipeğin ticaret ve sanayi merkezi olmuştur. ipek ticareti hazineye büyük gelir sağladığı için devlet kontrolünde gelişmesi sağlanmış; 1587 tarihinden itibaren bursa'da koza üretimine başlanmış ve kozacılık teşvik edilmiştir. dokumada kullanılan altın ve gümüş tel devlet simkeşhanelerinde çekilir, kumaşlar damgalanarak satışa çıkarılmasına izin verilirdi. kıymetli madenlerin israfını önlemek için seraser, zerbaft gibi kumaşlar saraya ait tezgahlarda belli miktarda dokunmaktaydı. dönemin modasına uygun kumaş desenleri saray nakkaşhanesinde tasarlandığından, desen ve kompozisyonlarda osmanlı sanatının üslup bütünlüğü tekrarlanmıştır. bursa kenti daha çok kadife ve çatma, istanbul ise 16.yüzyıl ikinci yarısınd...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın...

kültür nedir?

kültür nedir?kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir.c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir.a.yong, kültürün, “insanın tabia...

osmanlı sanatı - osmanlıda kumaş ve nakışlar - osmanlı imparator

osmanlı döneminde, 15. yüzyıldan itibaren bursa kenti, iran'dan ithal edilen ham ipeğin ticaret ve sanayi merkezi olmuştur. ipek ticareti hazineye büyük gelir sağladığı için devlet kontrolünde gelişmesi sağlanmış; 1587 tarihinden itibaren bursa'da koza üretimine başlanmış ve kozacılık teşvik edilmiştir. dokumada kullanılan altın ve gümüş tel devlet simkeşhanelerinde çekilir, kumaşlar damgalanarak satışa çıkarılmasına izin verilirdi. kıymetli madenlerin israfını önlemek için seraser, zerbaft gibi kumaşlar saraya ait tezgahlarda belli miktarda dokunmaktaydı. dönemin modasına uygun kumaş desenleri saray nakkaşhanesinde tasarlandığından, desen ve kompozisyonlarda osmanlı sanatının üslup bütünlüğ&u...

süriye türkmenlerı

süriye türkmenlerı  şam; suriye'nin başkenti. en modern ve kalabalık şehri. her şeyi bir arada bulabileceğiniz ülkenin bütün renklerini barındıran bir başka dünya. modern dünyadan onlarca yıl uzakta olmasına rağmen, günümüzün şartlarını yakalamaya çalışan insanları, rejimin son yıllardaki özgürlüklerinden adım adım faydalanarak açılan yeri cafeler, restoranlar, halkın nefes aldığı yeni yerler, modern dünya ile geçmiş yaşam. hepsi ama hepsi şam'da birbirine bir kaç adım uzaklıkta yer alıyor. şam'ın belki de en ilginç tarafı bu... 1516 yılında yavuz sultan selim'in suriye'yi ele geçirmesiyle osmanlı eyaleti haline gelen şam, hac yolu üzerinde olması nedeniyle de ticarî yönden önemini korumuş. 402 yıl osmanlı ha...

kültür nedir?

kültür nedir? kültür kelimesi aslında latincede “toprağı işlemek, ziraat” demektir. sonradan bu tabir, batı avrupa’da “yüksek umumi bilgi” manası kazanmış ve türkçeye de bu anlamda girmiştir. kültür tarihçileri, sosyologlar ve sosyal psikologlar kültürün ıstılahi (belirli bir sahadaki ilmi) manasını değişik ifadelerle belirtmişlerdir. c.wisler, kültür; “bir halkın yaşama tarzıdır.” derken, e.sapir onu; “atalardan gelen maddi, manevi değerlerin tamamı” şeklinde tarif etmiş, f.a.wolf ise; “bir milletin fertlerinin iştirak halinde bulundukları manevi hayat”ın kültür olduğunu ifade etmiştir. a.yong, kültürün, “insanın tabiatı ve kendisini idare etme yolu ile bizzat meydana getirdiği eser” olduğunu be...

osmanlıda gıyım

osmanlıda gıyımfatih sultan mehmed'in ölümünden sonra sarayda gelişen ölen sultanların giysilerini bohçalayarak saklama geleneği osmanlı imparatorluğu dönemi işlemelerini 15. yüzyılda kısa bir boşluktan sonra 16. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar kopmadan izlememize olanak sağlamaktadır. osmanlı sultanları giyim-kuşama önem verir, lüks kumaşlardan dikilmiş kaftanlar giyerlerdi. onların kalite arayışları dokumacılığın gelişmesinde önemli bir yer tutar. saray kıyafetleri ve mefruşat için kullanılan kumaşlar saray bünyesindeki atölyelerde hassa nakkaşları tarafından hazırlanan desenlere göre dokunurdu. bu atölyeler yeterli olmadığı zamansa istanbul ve bursa'daki diğer atölyelere sipariş verilirdi. ipekliler devlet tarafından kontrol altında tutulur, çözgü tellerinin sayısından boya...

yazı

arapça'da çizgi ya da bir satır yazı anlamına gelen hat sözcüğü, bugün arap harfleriyle yazılmış güzel el yazısı karşılığı olarak kullanılmaktadır. hat; güzel yazi sanati olup, yazarlarina hattat denir: kûfî, sülüs, nesih, muhakkak, reyhânî, tevkî', ıcâze, ta'lik, divânî, celi, rik'a, ma'kili dâhil, bin kadar çesidi vardi. halicilik, kumasçilik, dericilik, ciltçilik, kitapçilik, tezhipçilik, porselencilik, kehribarcilik, mürekkepçilik, mobilya, sandalcilik da ayri birer sanat dali olarak, her sahada eserler verildi. yazıya verilen değer, bütün islam kültürlerinde hat sanatının çok üstünde durulmasına yol açmıştır. özellikle osmanlı kültürü içinde hat sanatı çok ilerlemiş, işlevsel görevinin yanısıra, estetik bir düzeye yükselmiş, adeta batı resim sanatındaki tablola...

osmanlı sanatı- osmanlı kumaş ve nakışlar

osmanlı döneminde, 15. yüzyıldan itibaren bursa kenti, iran'dan ithal edilen ham ipeğin ticaret ve sanayi merkezi olmuştur. ipek ticareti hazineye büyük gelir sağladığı için devlet kontrolünde gelişmesi sağlanmış; 1587 tarihinden itibaren bursa'da koza üretimine başlanmış ve kozacılık teşvik edilmiştir. dokumada kullanılan altın ve gümüş tel devlet simkeşhanelerinde çekilir, kumaşlar damgalanarak satışa çıkarılmasına izin verilirdi. kıymetli madenlerin israfını önlemek için seraser, zerbaft gibi kumaşlar saraya ait tezgahlarda belli miktarda dokunmaktaydı. dönemin modasına uygun kumaş desenleri saray nakkaşhanesinde tasarlandığından, desen ve kompozisyonlarda osmanlı sanatının üslup bütünlüğü tekrarlanmıştır. bursa kenti daha çok kadife ve çatma, istanbul ise 16.yüzyıl ikinci ya...

kumaş ve nakışlar

osmanlı döneminde, 15. yüzyıldan itibaren bursa kenti, iran'dan ithal edilen ham ipeğin ticaret ve sanayi merkezi olmuştur. ipek ticareti hazineye büyük gelir sağladığı için devlet kontrolünde gelişmesi sağlanmış; 1587 tarihinden itibaren bursa'da koza üretimine başlanmış ve kozacılık teşvik edilmiştir. dokumada kullanılan altın ve gümüş tel devlet simkeşhanelerinde çekilir, kumaşlar damgalanarak satışa çıkarılmasına izin verilirdi. kıymetli madenlerin israfını önlemek için seraser, zerbaft gibi kumaşlar saraya ait tezgahlarda belli miktarda dokunmaktaydı. dönemin modasına uygun kumaş desenleri saray nakkaşhanesinde tasarlandığından, desen ve kompozisyonlarda osmanlı sanatının üslup bütünlüğü tekrarlanmıştır. bursa kenti daha çok kadife ve çatma, istanbul ise 16.yüzyı...

:::osmanlıda kumaş ve nakışlar:::

    osmanlı döneminde, 15. yüzyıldan itibaren bursa kenti, iran'dan ithal edilen ham ipeğin ticaret ve sanayi merkezi olmuştur. ipek ticareti hazineye büyük gelir sağladığı için devlet kontrolünde gelişmesi sağlanmış; 1587 tarihinden itibaren bursa'da koza üretimine başlanmış ve kozacılık teşvik edilmiştir. dokumada kullanılan altın ve gümüş tel devlet simkeşhanelerinde çekilir, kumaşlar damgalanarak satışa çıkarılmasına izin verilirdi. kıymetli madenlerin israfını önlemek için seraser, zerbaft gibi kumaşlar saraya ait tezgahlarda belli miktarda dokunmaktaydı. dönemin modasına uygun kumaş desenleri saray nakkaşhanesinde tasarlandığından, desen ve kompozisyonlarda osmanlı sanatının üslup bütünlüğü tekrarlanmıştır. bursa kenti daha çok kadife ve çatma, istanbul ise 16....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !