× "

suyuti tefsiri

" arama sonuçları

kur’an’ın kaynağına ışık tutacak önemli bilgiler

kur’an’ın kaynağına ışık tutacak önemli bilgiler ilk önce kısa bir açıklama yapmak isterim. bugüne kadar kur’an, benim tarzımda/ bilinmeyen yönleriyle ele alınmadığı için, konuları ele alış biçimim, onlara yaklaşımım okuyuculara sıkıcı/hatta sert gelebilir..ama şu bilinmeli ki, kim neye inanırsa inansın ben inanç özgürlüğünü savunan bir insanım, sade vatandaşla asla uğraşamak gibi bir düşüncem olamaz. bireyin kafasını karıştırmak gibi bir yanlışın içine düşmem. bu tartışılabilir belki; şu an bunun üzerinde durmuyorum. amacım, alanımla ilgili geleceğe ve insanlığa bir hizmet vermektir.bu konuda kendimi vicdanen sorumlu hissediyorum. daha net bi...

sünnet - vahy ilişkisi 3. bölüm 1. kisim

    sünnet - vahy ilişkisi 3. bölüm   peygamber (sav)'e kur'an'dan başka vahiy geldi mi? islam alimleri kur-an'a “vahyi metluv”, sünnete de “vahyi gayri metluv” ismini vermişlerdir. bununla da sünnetin vahiy olduğunu ima etmişlerdir. müsteşriklerin ve bu hususta onlara katılanlara göre ise vahiy değil, resulullahın (as) kendi görüş ve yorumlarıdır. onlara göre resulullah (as) bu görüşlerinde zamanın şartlarından ve kendi tecrübesinden faydalanmıştır. böylece, kur-an'ın iki kapağı arasında ki yazılı olan vahiyden başka allah resulüne, acaba vahiy gelmiş midir, gelmemiş midir? şeklinde bir tartışma günümüz müsl&uum...

kuran'da hz.isa'nin hiçbir şekilde ölmediği

  kuran'da hz. isa (as)'ın hiçbir şekilde ölmediği ve öldürülmediği bildirilmektedir bazı kimseler hz. isa (as)'ın dönemin inkarcıları tarafından şehit edilmediğini, ancak yine de vefat ettiğini ve allah'ın hz. isa (as)'ı önce vefat ettirip sonra kendi katı'na aldığını iddia etmektedirler. bu kuran'a ve ehl-i sünnet inancına uygun olmayan bir iddiadır. kendilerince bu iddialarına delil olarak al-i imran suresi'nin 55. ayetinde yer alan "seni ben vefat ettireceğim" ifadesini kullanmaktadırlar. ayet şu şekildedir: hani allah, isa'ya demişti ki: "ey isa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim (müteveffiyke), seni ...

tavsiye kitaplarım

tefsir ruhu'l-beyân tefsiri - ismail hakkı bursevi ruhu'l-furkan tefsiri - mahmud ustaosmanoğlu hak dini kuran dili - elmalılı muhammed hamdi yazır beyanu'l-hak - prof. dr. zeki duman el-esas fit'tefsir- said havvâ hadislerle kuran-ı kerim tefsiri - ibn-î kesir taberi tefsiri - ibn-î cerir et-tâberi kuran yolu tefsiri - heyet tefsir-i kebir - fahreddin razî hülasatûl beyan - konyalı vehbi efendi tefsir'ül münir - prof. dr. vehbe zuhayli safvetü't tefâsir - muhammed ali es-sâbûnî el-câmiu li ahkâmi’l kur’an - kurtubî tefsiru’l kur’an - ebu&rsq...

99 e-kitap (indir)

20 soruda evrim teorisinin cokusu - harun yahya.pdf40 hadis tercume ve serhi - ımam nevevi.exeaciklamali minhac tercumesi - ımam nevevi.exeatasozleri ve deyimler sozlugu.chmbir piriliti binbir ısik - necip fazil kisakurek.chmbuyuk dua kitabi - ahmed ziyauddin gumushanevi.exebuyuk ıslam ılmihali - omer nasuhi bilmen.execami'us sagir - ımam suyuti.execevab veremedi - harputlu ıshak efendi.chmcihad veya ılayi kelimetullah.chmcinler ve kotuluklerinden korunma yollari - abdulhamid bin abdurrahman es suheybani.pdfcocuklarla basbasa - mahmud esad cosan.exedini hikaye ve kissalar.chmdini meselelerimiz - mehmet talu.pdfdivan-i kebir'den secmeler - mevlana.exedualar ve zikirler - ımam nevevi.exeedeb'ul mufred - ımam buhari.exeel akidet'ut tahaviyye ve serhi.exeel fevz'ul kebir fi usul et tefsir - ...

ehlibeyt

hadis: resulullah sellallahu aleyhi ve alihi ve sellem ‘in çobanı ebu süleyman’dan: resulullah sellallahu aleyhi ve alihi ve sellem’den duydum ki şöyle buyuruyordu: “miraç gecesi göğe yükseldiğimde, yüce rabbim bana şöyle buyurdu: “peygamber, rabbinden kendisine nazil olanlara iman etti.” arzettim ki: “mü’minler de.” buyurdu ki: “doğru söyledin. ey muhammed! ben yeryüzü ehline şöyle bir baktım ve içlerinden seni seçtim. sonra kendi isimlerimden birinden senin için bir isim seçtim. benim zikrolunduğum her yerde sen de benimle zikrolundun. ben mahmud’um, sen de muhammed’sin. sonra bir daha baktım ve onların içinden ali...

99 e-kitap

20 soruda evrim teorisinin cokusu - harun yahya.pdf 40 hadis tercume ve serhi - ımam nevevi.exe aciklamali minhac tercumesi - ımam nevevi.exe atasozleri ve deyimler sozlugu.chm bir piriliti binbir ısik - necip fazil kisakurek.chm buyuk dua kitabi - ahmed ziyauddin gumushanevi.exe buyuk ıslam ılmihali - omer nasuhi bilmen.exe cami'us sagir - ımam suyuti.exe cevab veremedi - harputlu ıshak efendi.chm cihad veya ılayi kelimetullah.chm cinler ve kotuluklerinden korunma yollari - abdulhamid bin abdurrahman es suheybani.pdf cocuklarla basbasa - mahmud esad cosan.exe dini hikaye ve kissalar.chm dini meselelerimiz - mehmet talu.pdf divan-i kebir'den secmeler - mevlana.exe dualar ve zikirler - ımam nevevi.exe edeb'ul mufred - ımam buhari.exe el akidet'ut tahaviyye ve serhi.exe el ...

besmele nedir?

besmele nedir? tefsiri surelerin başındaki besmelenin ayet olduğunda ittifak (görüş birliği) vardır. ancak başında bulunduğu surelerden, bir ayet olup olmadığı hususunda ihtilaf (görüş ayrılığı) vardır, şöyle ki; hanefîlere göre besmele müstakil (başlı başına) bir ayet olup surelerin arasını ayırmak için bir kere indirilmiş ve her surenin başında tekrarlanmıştır. o surelerden bir ayet değildir, şafiîlere göre ise, her surenin başındaki besmele o surenin ayetidir ve 114 sureyle beraber 114 kere inmiştir. nitekim nesefî tefsirinde zikredildiğine göre, medine, basra ve şam, kurrası (kıraat alimleri) ve fukahası, (fıkıh alimleri) besmelenin ne fatihadan, ne de diğer surelerden ayet olmadığına ittifak etmişler (birleşmişler) ...

efendimizin gelecege dair verdiği haberler

her insanın, her toplumun ve her ülkenin bir kaderi vardır. dünya üzerinde henüz hiçbir insan yaratılmamışken, her insanın gelecekte neler yaşayacağı, bir ülkenin hangi olaylara şahit olacağı, bir toplumun geçireceği evreler ve bu gibi her olay allah katında tüm detayları ile belirlenmiştir. ancak insanlar, önceden belirlenmiş, allah'ın katında yaşanmış ve hatta bitmiş olan bu olayların hiçbirinden haberdar olmazlar. bunları, ancak yaşadıkça görür ve bilirler. dolayısıyla gelecek insanlar için gaybtır, yani bilinmezdir. ancak allah, bazı kullarına gayba dair bazı bilgiler verdiğini kuran'da bildirmiştir. bu kişilerden biri de hz. yusuf'tur. hz. yusuf, zindanda iken, allah'ın varlığının delillerini anlattığı iki...

ehlibeyt aleyhisselam’ın velayetine girmeden amel kabul mu

1.hadis: resulullah sellallahu aleyhi ve alihi ve sellem ‘in çobanı ebu süleyman’dan: resulullah sellallahu aleyhi ve alihi ve sellem’den duydum ki şöyle buyuruyordu: “miraç gecesi göğe yükseldiğimde, yüce rabbim bana şöyle buyurdu: “peygamber, rabbinden kendisine nazil olanlara iman etti.” arzettim ki: “mü’minler de.” buyurdu ki: “doğru söyledin. ey muhammed! ben yeryüzü ehline şöyle bir baktım ve içlerinden seni seçtim. sonra kendi isimlerimden birinden senin için bir isim seçtim. benim zikrolunduğum her yerde sen de benimle zikrolundun. ben mahmud’um, sen de muhammed’sin. sonra bir daha baktım ve onların içinden a...

medreseler

  medrese ders okutulan yer; islâm dünyasında yaygın öğretim kuruluşu.arapça "de.ra.se" fiilinden gelen "medrese" ve "müderris" kelimeleri birbirleri ile yakından ilgilidir. öğrenciler için ders okumaya mahsus yer demek olan medreselerde, ders veren hocalara da müderris adı verilmektedir.islâm, eğitim ve öğretim faaliyetleri üzerinde önemle durur. bu dinin kitabı olan kur'an, ilk ayeti ile okumayı emreder. bu kitabın gönderildiği peygamber de ümmetine bu yolda gerekli talimatı vermiştir. kur'ân bu sünnetin bu konudaki emirlerini göz önünde bulunduran müslümanlar, daha islâm'ın ilk yıllarından itibaren öğrenmek için bütün imkânlarını se...

bid'at

kandil geceleri bid’at’ tir türkiye’de her sene “dinin kesin bir emri, fıkhi bir vecibeymiş” gibi kutlanılan özel gecelerin aslında hem islam’ın iki ana kaynağı (kur’an ve sünnet) tarafından “kutsal” ilan edilmedikleri bir hakikattir. kandil geceleri diye bilinen geceler ; mevlid , regaib, mirac, beraat ve kadir gecesidir. bu gecelere kandil denmesinin sebebi osmanlı padişahı 2. selim (1566-1574) zamanında başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için "kandil" olarak anılmaya başlamıştır.[ nebi bozkurt, “kandil”; halit ünal , berat gecesi maddesi. diyanet islam ansiklopedisi (dia), istanbul, 2001, c. 24, s. 300] hicretten 300 yıl sonra ilk kez mısır'...

kandil geceleri bid’at’ tir

türkiye’de her sene “dinin kesin bir emri, fıkhi bir vecibeymiş” gibi kutlanılan özel gecelerin aslında hem islam’ın iki ana kaynağı (kur’an ve sünnet) tarafından “kutsal” ilan edilmedikleri bir hakikattir. kandil geceleri diye bilinen geceler ; mevlid , regaib, mirac, beraat ve kadir gecesidir. bu gecelere kandil denmesinin sebebi osmanlı padişahı 2. selim (1566-1574) zamanında başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için "kandil" olarak anılmaya başlamıştır.[ nebi bozkurt, “kandil”; halit ünal , berat gecesi maddesi. diyanet islam ansiklopedisi (dia), istanbul, 2001, c. 24, s. 300] hicretten 300 yıl sonra ilk kez mısır'da, fatimiler döneminde mevlid; 400 yıl s...

kuran ve ehl-i beyt araşt. 111e

        tebliğ  ayeti de    hz.imam ali ( a.s. ) 'nin      velayetiyle  ilgilidir: 4           bundan başka ümmetleri tarafından tekzib edilen geçmiş peygamberlerin durumu resulullah ( s.a.v. ) için de güzel bir örnek olarak kur'ân' da zikredilmiştir. allah-u teâlâ ömer b. hatta'bın hz. peygamber'in vefatından sonra kurulan islam devletin tekrar emevi'lere peskeş çekeceğine ve tekrar itidarı onların ellerine teslim edeceğinden emin olduğundan dolayı böyle bir ayete gerek duymuştur.  allah'u teâlâl buyuruyor:          "seni yalanlarlarsa onlardan önce gelip geçen, nuh, Âd ve s...

dini kissalar

~~40 sene yatsı abdestiyle sabah namazı~~   imam-ı Âzam hazretleri hakkında, "kırk sene, yatsı abdestiyle sabah namazını kılmıştır" denir, doğrudur.  hazreti imam, giderken iki kişinin kendisi hakkında "işte yatsı abdestiyle sabah namazını kılan zat budur" diye konuştuklarını duyar. bunun üzerine:- yâ rabbi, bu insanları yalancı çıkarma. ben, senin huzuruna bende olmayan bir sıfatla çıkmaktan haya ederim, diyerek ondan sonra yatsı abdestiyle sabah namazını kılmaya başlamış ve bu 40 sene devam etmiş.  hazreti imam'ın namaz kıldığı mescidin müezzini anlatıyor:- yatsı namazını kılıyorduk. imam namazda "zilzal" sûresini okudu. cemaat içinde imam-ı Âzam da vardı. namaz bitti, herkes çıktı. imam-ı Âzam tefekkür halinde, olduğu gibi duruyordu. onu rahatsız etmem...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !