× "

tübüler adenom

" arama sonuçları

neoplazik polipler (adenomlar)

adenomlar kolorektal mukozanın selim glandüler tümörleridir. kripta epitelinden kaynaklanan adenom hücrelerinde diferansiasyon kusuru nedeni ile bu lezyonlar karsinomatöz transformasyon olayında preneoplastik dönemin simgesi olarak kabul edilmektedir. adenomlarneoplazik polipler (adenomlar) malignite riski taşırlar ve kolorektal mukozadaki dağılımlan karsinomların dağılım oranlarına uygunluk gösterir. adenomların histolojik olarakneoplazik polipler (adenomlar) yaş ve büyüklükleri ile orantılı olarak displazi derecelerin de artış görülür (tablo.2).  neoplazik polipler (adenomlar) adenomlar makroskopik ve mikroskopik olarak üç morfolojik tipe ayrılırneoplazik polipler (adenomlar) tübülerneoplazik...

kolorektal tümörler

kolorektal tümörler prof.dr.m.enver dolar uludağ üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları ve gastroenteroloji bilim dalı -bursa kolorektal kanserler günümüzde organ kanserleri içinde sıklık bakımından üçüncü sırayıkolorektal tümörler bazı batı ülkelerinde ikinci sırayı alan malign bir tümörüdür. kolorektal kanserlerde tanı yaşı ortalama 62′dir. ancakkolorektal tümörler kolorektal kanserler için risk 50-75 yaş arasında değişir. yaş ilerledikçe risk oranı yükselir. çocukluk yaşlarında seyrek görülür. bunların çoğu predispozan faktörler ve polipozis sendromu gibi pozitif aile anemnezi gösterirler....

neoplazik polipler (adenomlar)

adenomlar kolorektal mukozanın selim glandüler tümörleridir. kripta epitelinden kaynaklanan adenom hücrelerinde diferansiasyon kusuru nedeni ile bu lezyonlar karsinomatöz transformasyon olayında preneoplastik dönemin simgesi olarak kabul edilmektedir. adenomlar, malignite riski taşırlar ve kolorektal mukozadaki dağılımlan karsinomların dağılım oranlarına uygunluk gösterir. adenomların histolojik olarak; yaş ve büyüklükleri ile orantılı olarak displazi derecelerin de artış görülür (tablo.2). adenomlar makroskopik ve mikroskopik olarak üç morfolojik tipe ayrılır; tübüler, tübülovillöz ve villöz adenom. tübüler adenom: tübüler adenomlar %60 oranında sol kolon ...

tübüler adenom

kolorektal tümörler prof.dr.m.enver dolar uludağ üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları ve gastroenteroloji bilim dalı -bursa kolorektal kanserler günümüzde organ kanserleri içinde sıklık bakımından üçüncü sırayı, bazı batı ülkelerinde ikinci sırayı alan malign bir tümörüdür. kolorektal kanserlerde tanı yaşı ortalama 62'dir. ancak, kolorektal kanserler için risk 50-75 yaş arasında değişir. yaş ilerledikçe risk oranı yükselir. çocukluk yaşlarında seyrek görülür. bunların çoğu predispozan faktörler ve polipozis sendromu gibi pozitif aile anemnezi gösterirler. kolon kanserlerinde genelde cins ve ırk farkı dikkati çekmezken, rektum kanserinde beyaz ırkın baskın olduğu gözlenir. etyopatogenez mültifaktöryel nedenlerle gelişen kolorektal kanserlerin oluşumunda, mukoza kriptalarında ...

kalın bağırsak hastalıkları ve tedavisi

kalın bağırsak hastalıklarıanatomi:kalın bağırsağın uzunluğu 100-125cmdir. çekum,çıkan kolon,hepatik fleksura, transver kolon,splenik fleksura,inen kolon ,sigmoid kolon ve rektum gibi anatomik kısımları vardır.çapı çekumda en geniş (8,5cm) distale doğru cap daralır sigmoid bölgede (2,5cm)dir.duvarı dışta longitidünal içte sirküler kas tabakası uzunlamasına olan kas teniaları oluşturur. kas tabakasının kasılması ile haustrasyolar ve içte düzensiz kıvrımlar oluşur.mukoza genellikle düzdür.histolojik olarak seroza,kas tabakası,mukoza ve submukozadan oluşur.kalın bağırsağın görevi suyu ve elektrolit emilimini sağlamak, içindeki maddelerin ilerlemesini ve depolanmasını sağlamaktır.bunun yanında bakterilerin emil...

tübüler adenom - kolorektal tümör - sağlık bilgisi

kolorektal tümörler prof.dr.m.enver dolar uludağ üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları ve gastroenteroloji bilim dalı -bursa kolorektal kanserler günümüzde organ kanserleri içinde sıklık bakımından üçüncü sırayı, bazı batı ülkelerinde ikinci sırayı alan malign bir tümörüdür. kolorektal kanserlerde tanı yaşı ortalama 62'dir. ancak, kolorektal kanserler için risk 50-75 yaş arasında değişir. yaş ilerledikçe risk oranı yükselir. çocukluk yaşlarında seyrek görülür. bunların çoğu predispozan faktörler ve polipozis sendromu gibi pozitif aile anemnezi gösterirler. kolon kanserlerinde genelde cins ve ırk farkı dikkati çekmezken, rektum kanserinde beyaz ırkın baskın olduğu gözlenir. etyopatogenez mültifaktöryel nedenlerle gelişen kolorektal kanserlerin oluşumunda, mukoza krip...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !