× "

tümleç eş anlamlısı

" arama sonuçları

ingilizce ders notları -imperative-

imperative emir kipi demektir. türkçe’de emir tüm şahıslara verilebilir. ıngilizce’de böyle değildir. ıngilizce mantığına göre emir sadece karşıdakine verilir. diğer şahıslara emir verilmez. olumlu olumsuz ı speak. (konuşurum.) ı don’t speak. (konuşmam.) you speak. you don’t speak. he speaks he doesn’t speak. she speaks. she doesn’t speak. we speak. we don’t speak. you speak. you don’t speak. they speak. they don’t speak. ınglizce’de emir yapısı simple present tense ile kurulur ve sadece karşıdakine verilir. bu da “sen ve siz” olmak üzere iki kişidir. ınglizce’de simple present tense’de özne söylenmediği zaman e...

dil ve anlatım dersi klasik sorular ve cevapları

  lise dil ve anlatım dersi ödev soruları ve cevapları klasik sorular: 1) kubbelerde uğuldar baki çeşmelerden akar sinan basit sözcükler: kubbelerde, baki, çeşmelerden, akar, sinan türemiş sözcükler: uğuldar birleşik sözcükler: - 2) buzlu mehtap alçakça kesmişti yolumuzu bütün kapılardan açıkça kovulmuştuk basit sözcükler: mehtap, kesmişti, yolumuzu, bütün, kapılardan. türemiş sözcükler: buzlu, alçakça, açıkça, kovulmuştuk birleşik sözcükler: - 3) sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. basit sözcükler: sanmıştık ki, ikimiz, ancak...

ingilizce konu anlatımı ve ders notları relative pronouns

relative pronouns ilgi zamiri demektir. kpds’ de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. ama çeviri, anlama gibi kilit noktalarda oldukça sık geçen bir konudur. diğer gramer bilgileri çok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem sınav hem de genel anlamda inglizce bilgisi açısından sıkıntı var demektir. bu nedenle mutlaka çok çok çalışılması gereken önemli bir konudur. ınglizce’de cümle “özne, yüklem ve nesne” yapısı üzerine kurulur. bu üçlü yapı temel yapıdır. yerleri ve sıralaması değişmez. özne ve yüklemden sonraki yapılar obsiyoneldirler. olsa da, olmazsa da olur. bir cümlede tüm hareketler yüklem etrafındadır. &...

lise 3 dil ve anlatım ders notları(baştan sona)

11.sınıf dil ve anlatım ders notlarıöğretici metinlermektupgünlük (günce)anı (hatıra)biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografigezi yazısı (seyahatname)sohbet (söyleşi)haber yazılarıfıkradenememakaleeleştiri (tenkit)1. mektup1. tanımıbir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir.mektup en eski haberleşme araçlarından biridir. günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları oldukça çeşitlenmiştir: gazete, dergi, televizyon, bilgisayar, belgegeçer, internet...mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar çıkabilen en eski edebiyat türlerinden biridir. eldeki en eski örnekler, mısır firavunlarının (m ö 14-15. yüzyıllar) ve hititlerin mektuplarıdır.2. özellikleribir edebiyat türü olarak mektup günümüzde, iletişimdeki hızlı teknik gelişmelere karşın kişin...

lise 3 dil ve anlatım ders notları(baştan sona)

11.sınıf dil ve anlatım ders notlarıöğretici metinlermektupgünlük (günce)anı (hatıra)biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografigezi yazısı (seyahatname)sohbet (söyleşi)haber yazılarıfıkradenememakaleeleştiri (tenkit)1. mektup1. tanımıbir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir.mektup en eski haberleşme araçlarından biridir. günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları oldukça çeşitlenmiştir: gazete, dergi, televizyon, bilgisayar, belgegeçer, internet...mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar çıkabilen en eski edebiyat türlerinden biridir. eldeki en eski örnekler, mısır firavunlarının (m ö 14-15. yüzyıllar) ve hititlerin mektuplarıdır.2. özellikleribir edebiyat türü olarak mektup günümüzde, iletişimdeki hızlı teknik gelişmelere karşın kişin...

ingilizce konu anlatımı ve ders notları relative pronouns

  relative pronouns ilgi zamiri demektir. kpds’ de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. ama çeviri, anlama gibi kilit noktalarda oldukça sık geçen bir konudur. diğer gramer bilgileri çok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem sınav hem de genel anlamda inglizce bilgisi açısından sıkıntı var demektir. bu nedenle mutlaka çok çok çalışılması gereken önemli bir konudur. ınglizce’de cümle “özne, yüklem ve nesne” yapısı üzerine kurulur. bu üçlü yapı temel yapıdır. yerleri ve sıralaması değişmez. özne ve yüklemden sonraki yapılar obsiyoneldirler. olsa da, olmazsa da olur. bir cümlede tüm hareketler yüklem etra...

11.sınıf dil ve anlatım ders notları bütün konular

öğretici metinler mektup günlük (günce) anı (hatıra) biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografi gezi yazısı (seyahatname) sohbet (söyleşi) haber yazıları fıkra deneme makale eleştiri (tenkit) 1. mektup 1. tanımı bir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir. mektup en eski haberleşme araçlarından biridir. günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları oldukça çeşitlenmiştir: gazete, dergi, televizyon, bilgisayar, belgegeçer, internet... mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar çıkabilen en eski edebiyat türlerinden biridir. eldeki en eski örnekler, mısır firavunlarının (m ö 14-15. yüzyıllar) ve...

11.sınıf dil ve anlatım dersi notları

öğretici metinler mektup günlük (günce) anı (hatıra) biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografi gezi yazısı (seyahatname) sohbet (söyleşi) haber yazıları fıkra deneme makale eleştiri (tenkit) 1. mektup 1. tanımı bir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir. mektup en eski haberleşme araçlarından biridir. günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları oldukça çeşitlenmiştir: gazete, dergi, televizyon, bilgisayar, belgegeçer, internet... mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar çıkabilen en eski edebiyat türlerinden biridir. eldeki en eski örnekler, mısır firavunlarının (m ö 14-15. yüzyıllar) ve...

ıı. ünite öğretici metinler-2

6. sohbet (söyleşi) 1. tanımı konuşup, görüşme anlamına gelir. makale planıyla, bir söyleşi havası içinde yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılara sohbet (söyleşi) denir.   2. özellikleri bir kimse ile konuşur gibi yazılır. anlatım, samimî konuşma şeklinde olur. günlük sanat olaylarını ve genel konuları ele alır. yazarın nükteleri ve içtenliği anlatılanları çekici hâle getirir.   dil bilgisi ek olan "-ki" ve bağlaç olan "ki"nin yazımı ek olan "-ki"nin sözcüğe birleşik yazılıp ünlü uyumları kurallarına uymadığını; bağlaç olan "ki"nin sözcük olduğu için ayrı yazıldığını hatırlayınız.   örnekler: içindeki kıvılcımın farkına vardı. sokaktaki adamda kendini gördü. benim basketbol topum bahçede, senin...

11.sınıf dil ve anlatım ders notları bütün konular

öğretici metinlermektupgünlük (günce)anı (hatıra)biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografigezi yazısı (seyahatname)sohbet (söyleşi)haber yazılarıfıkradenememakaleeleştiri (tenkit)1. mektup1. tanımıbir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir.mektup en eski haberleşme araçlarından biridir. günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları oldukça çeşitlenmiştir: gazete, dergi, televizyon, bilgisayar, belgegeçer, internet...mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar çıkabilen en eski edebiyat türlerinden biridir. eldeki en eski örnekler, mısır firavunlarının (m ö 14-15. yüzyıllar) ve hititlerin mektuplarıdır.2. özellikleribir edebi...

11.sınıf dil ve anlatım dersi bütün etkinlikler - lise3 notları

öğretici metinlermektupgünlük (günce)anı (hatıra)biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografigezi yazısı (seyahatname)sohbet (söyleşi)haber yazılarıfıkradenememakaleeleştiri (tenkit)1. mektup1. tanımıbir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir.mektup en eski haberleşme araçlarından biridir. günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları oldukça çeşitlenmiştir: gazete, dergi, televizyon, bilgisayar, belgegeçer, internet...mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar çıkabilen en eski edebiyat türlerinden biridir. eldeki en eski örnekler, mısır firavunlarının (m ö 14-15. yüzyıllar) ve hititlerin mektuplarıdır.2. özellikleribir edebi...

ingilizce konu anlatımı ve ders notları relative pronouns, ilgi

relative pronounsilgi zamiri demektir. kpds’ de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. ama çeviri, anlama gibi kilit noktalarda oldukça sık geçen bir konudur. diğer gramer bilgileri çok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem sınav hem de genel anlamda inglizce bilgisi açısından sıkıntı var demektir. bu nedenle mutlaka çok çok çalışılması gereken önemli bir konudur.ınglizce’de cümle “özne, yüklem ve nesne” yapısı üzerine kurulur. bu üçlü yapı temel yapıdır. yerleri ve sıralaması değişmez. özne ve yüklemden sonraki yapılar obsiyoneldirler. olsa da, olmazsa da olur. bir cümlede tüm hareketler yüklem etrafındadır. özne yüklemi ...

ingilizce konu anlatımı ve ders notları relative pronouns, ilgi

relative pronounsilgi zamiri demektir. kpds’ de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. ama çeviri, anlama gibi kilit noktalarda oldukça sık geçen bir konudur. diğer gramer bilgileri çok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem sınav hem de genel anlamda inglizce bilgisi açısından sıkıntı var demektir. bu nedenle mutlaka çok çok çalışılması gereken önemli bir konudur.ınglizce’de cümle “özne, yüklem ve nesne” yapısı üzerine kurulur. bu üçlü yapı temel yapıdır. yerleri ve sıralaması değişmez. özne ve yüklemden sonraki yapılar obsiyoneldirler. olsa da, olmazsa da olur. bir cümlede tüm hareketler yüklem etrafındadır. özne yüklemi ...

ingilizce 12

relative pronouns ilgi zamiri demektir. kpds’ de direk olarak ya bir soru gelir veya gelmez. ama çeviri, anlama gibi kilit noktalarda oldukça sık geçen bir konudur. diğer gramer bilgileri çok iyi bilinse bile bu konuda eksiklik varsa hem sınav hem de genel anlamda inglizce bilgisi açısından sıkıntı var demektir. bu nedenle mutlaka çok çok çalışılması gereken önemli bir konudur. ınglizce’de cümle “özne, yüklem ve nesne” yapısı üzerine kurulur. bu üçlü yapı temel yapıdır. yerleri ve sıralaması değişmez. özne ve yüklemden sonraki yapılar obsiyoneldirler. olsa da, olmazsa da olur. bir cümlede tüm hareketler yüklem etrafındadır. özne yüklemi yapan, nesne yüklemden etkilenendir. tümleçler ise yüklemin nerede, ne zaman, nasıl yapıldığını açıklayan öğelerdir. yani bir c...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !