× "

tür çeşitliliği

" arama sonuçları

çevresel faktörler çeşitliliği sınırlıyor

karayip adalarındaki kertenkelelere odaklanan yeni çalışma, canlı türlerindeki çeşitlenmeye yönelik, çevresel koşullara bağlı bir sınır noktasının bulunduğunu gösteriyor.tür çeşitliliğinin bir denge haline ulaşmadan önce çevresel faktörlere bağlı olarak arttığı, biyologlarca uzun zamandır kabul gören bir görüş. bununla birlikte son dönem bazı çalışmalar, tür çeşitliliğinin bir denge haline ulaşmadan çok artışa eğilimli olduğunu öne sürüyor.karayipler’deki kertenkele türleri üzerine eğilen yeni bir araştırma, sınırlı yaşam alanı ve besin kaynakları ile rekabetin, popülasyonda bir denge hali yaratmak üzere hepbirlikte çalıştıkları yönündeki teoriye destek olmanın yanında, bunun zamansal sınırlarını çok daha ileriye esnetiyor.kaliforniya üniversitesi’nden daniel rabosky ve rochester üniversit...

popülasyon tür ekoton habitat ekosistem nedir

popülasyon (biyoloji) nedir - popülasyon hakkında bilgi popülasyon, her türlü canlı varlığın sayısal yoğunluk ve dağılımı sözcük dilimize fransızcadantürkçe karşılığı nüfus olmasına rağmen biyoloji ve toplumbilim terimi olarak sıklıkla kullanılır geçmiştir * popülasyon: belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur * tür: ortak bir atadan gelen çiftleştiklerinde verimli döller meydana getirebilen bireylerdir * ekosistem: belirli bir bölgede bulunan canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu yapıdır *habitat nedir bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve üreyebildiği yerdir.bu yer, fiziksel bir bölge, yeryüzünün özel bir ...

ders-9: tür kategorisi

tür kategorisi   insanlığın en temel gereksinimlerden birisi nesneleri tanımlamak ve isimlendirmektir. en ilkel toplumlar bile nesneler, kuşlar, balıklar, çiçekler ve ağaçlar için isimler kullanırlar. sadece bireysel organizmalar mevcut olsaydı ve tabiatın çeşitliliği kesintisiz devam etseydi “çeşitleri” ayırmak ve gruplar halinde sıralamak zor olacaktı. aslında en azından eşeyli olarak üreyen yüksek organizmalarda çeşitlilik yapısı sürekli değildir ve her lokal faunada az veya çok iyi belirlenmiş hayvan çeşitlerini içerir ve biz bunları tür olarak belirleriz. örneğin new york şehri etrafında üreyen 150 civarında kus çeşidi vardır. bunlar taksonomistle...

mutasyon ve modifikasyon sonucu canlilarda baska ne tür degisikl

çevre etkisiyle vücut hücrelerinde görülen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir.değişme vücut hücrelerinde olduğu için kesinlikle yavru canlıya geçmez yani kalıtsal değildir.ortam sıcaklığı,ışık,nem oranı ve beslenme modifikasyona neden olan etkenlerdir. canlının kalıtıma bağlı olmaksızın çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özellikleride vardır.çevrenin etkisi ortadan kalktığında veya değiştiğinde canlıdaki değişikliğinde ortadan kalktıgı görülür.güneşin etkisiyle derinin esmerleşmesi,yapılan spor nedeniyle kasların gelişmesi buna örnek gösterilebilinir.genlerde meydana gelen değişmelere mutasyon denir.mutasyon,radyasyon ve bazı kimyasal maddelerin etkisiylede meydana gel...

anadolu'nun biyolojik çeşitliliği.

avrupa ile asya arasında, üç tarafı,nitelikleri birbirinden oldukça farklı olan denizlerle çevrili, üç kıta arasında köprü görevi yapan, 779.000 km2 'lif bu yarımada, tomografik özellikleri nedeniyle, kısa mesafelerde değişik iklim kuşaklarını bünyesinde bulundurmaktadır. anadolu'nun tomografik yapısı çok farklı olduğu ve özellikle çok kısa mesafelerde ekolojik faktörleri çok büyük ölçülerde değiştiği için, bulundurduğu canlılar,evrimsel olarak zengin bir şekilde çeşitlenmeye uğramış tür ve alt türler cennetini meydana getirmiştir. anadolu jeolojik dönemlerde (yaklaşık 300 milyon yıl önce) tropikal iklim özelliği göstermiş, d...

liberalizmin birliği ve çeşitliliği: toplumsal sözleşme, güçleri

bütünü içinde ele alınan liberalizme belirgin niteliğini kazandıran şey, devletle toplum arasındaki ayrımı doğal ve gerekli bir veri olarak ya da en azından modern “uygarlığın” kalıcı bir aşaması gibi görmesi ve hem devletin toplum karşısındaki mutlak egemenlik düşüncesidir (“devletçi”) hem de siyasal örgütlenimin toplum içinde erimesidir (“anarşist”).ama, özellikle devletle “sivil toplum” arasındaki ayrımı dile getiren bu düşünce, toplumsal bağın oluşum biçiminin ele alınması biçimine göre farklı biçimler de karşımıza çıkabilir: liberalizm, bir toplumsal sözleşme doktrini, güçlerin dengesi ya da “ayrı mı” ...

populasyon,populasyon nedir?tür nedir?ekoton nedir?komünite nedi

populasyon nedir?popülasyon, her türlü canlı varlığın sayısal yoğunluk ve dağılımı. sözcük dilimize fransızcadan geçmiştir. türkçe karşılığı nüfus olmasına rağmen biyoloji ve toplumbilim terimi olarak sıklıkla kullanılır.    populasyon: belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur.    tür : ortak bir atadan gelen çiftleştiklerinde verimli döller meydana getirebilen bireylerdir.    komünite:belirli bir bölgede yaşayan populasyonların tümüdür.    ekosistem:belirli bir bölgede bulunan canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu yapıdır.    ekoton:iki ekosistemin kesiştiği yerlerdir.canlı çeşit...

iklim çeşitliliği - iklimlerin özellikleri

yer yüzünde başlıca iklim tipkeri ve doğal bitki örtüsüiklimler; sıcaklık, basınç - rüzgarlar ve nem - yağış özelliklerinin bir araya gelmesiyle belirir. iklimi oluşturan bu elemanlardan birinin veya ikisinin farklı olması sonucu, değişik iklim tipleri belirir. aynı veya benzer iklim özelliklerinin yayıldığı alanlar sınırlandırılırsa ortaya iklim bölgeleri çıkar. bir iklim bölgesi içinde etkili olan iklim, belirli bir iklim tipini temsil eder. yerel özelliklerden dolayı dünya üzerinde çok çeşitli iklim tipleri vardır. ancak bunların bir kısmı küçük alanlarda etkili olduğu için dikkate alınmaz. benzer özellik gösterenler ise guruplandırılarak isimlendirilir. ...

türkiye’nin tarımsal biyolojik çeşitliliği

tarımsal biyolojik çeşitlilik gıda ve tarım ile ilgili olan tüm biyolojik çeşitlilik bileşenlerini ve tarımsal ekosistemi teşkil eden biyolojik çeşitliliğin tüm bileşenlerini içeren kapsamlı bir terimdir. tarımsal biyolojik çeşitlilik bitki, hayvan, mikroorganizma ve mantar genetik kaynaklarını içeren ve gıda ve tarım için önem taşıyan genetik kaynakları; besin döngüsü, organik madde ayrışması, tozlaşma, zararlı ve hastalık yönetimi, hidrolojik döngünün sürdürülmesi, karbon tutulumu gibi ekolojik servisleri ve bu süreçlere katılan organizmaları; toprak ve su gibi abiyotik faktörleri; geleneksel bilgileri ve diğer sosyo-ekonomik faktörleri içerir. t&...

türkiyenin biyolojik çeşitliliği

anadolu'nun biyolojik çeşitliliğiavrupa ile asya arasında, üç tarafı,nitelikleri birbirinden oldukça farklı olan denizlerle çevrili, üç kıta arasında köprü görevi yapan, 779.000 km2 'lif bu yarımada, tomografik özellikleri nedeniyle, kısa mesafelerde değişik iklim kuşaklarını bünyesinde bulundurmaktadır.anadolu'nun tomografik yapısı çok farklı olduğu ve özellikle çok kısa mesafelerde ekolojik faktörleri çok büyük ölçülerde değiştiği için, bulundurduğu canlılar,evrimsel olarak zengin bir şekilde çeşitlenmeye uğramış tür ve alt türler cennetini meydana getirmiştir.anadolu jeolojik dönemlerde (yaklaşık 300 milyon yıl önce) tropikal i...

anadolu'nun biyolojik çeşitliliği

avrupa ile asya arasında, üç tarafı,nitelikleri birbirinden oldukça farklı olan denizlerle çevrili, üç kıta arasında köprü görevi yapan, 779.000 km2 'lif bu yarımada, tomografik özellikleri nedeniyle, kısa mesafelerde değişik iklim kuşaklarını bünyesinde bulundurmaktadır.anadolu'nun tomografik yapısı çok farklı olduğu ve özellikle çok kısa mesafelerde ekolojik faktörleri çok büyük ölçülerde değiştiği için, bulundurduğu canlılar,evrimsel olarak zengin bir şekilde çeşitlenmeye uğramış tür ve alt türler cennetini meydana getirmiştir.anadolu jeolojik dönemlerde (yaklaşık 300 milyon yıl önce) tropikal iklim özelliği göstermiş, daha sonra subtropikal iklim özelliği göstermiş (yaklaşık 70 milyon yıl önce) olup, bunun devamında da şimdiki iklim özellikleri oluşmaya başlamıştır (yaklaşık 30...

canlıların çeşitliliği ve sınıflandırma

canlıların sınıflandırılması : canlıların belirli özellikleri göz önüne alınarak yapılan gruplandırmaya sınıflandırma veya biyosistematik denir. sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına sistematik ( taksonomi) denir. sınıflandırma ikiye ayrılır:1) ampirik (yapay = suni) sınıflandırma : canlıları dış görünüş, yaşayış ve birkaç yüzeysel özelliğine göre bakarak sınıflandırmaktır.ilk defa aristo tarafından yapılmıştır. aristo canlıları ikiye ayırmıştır.1. bitkiler       -> otlar ,çalılar ,ağaçlar2. hayvanlar  -> suda, karada, havada yaşayanlar 2) filogenetik (doğal = tabii) sınıflandırma : canlıların orjin ( köken ) benzerliğine bakılarak yapılan sınıflandırmadır. anatomik benzerlik, protein benzerliği, akrabalık dereceleri gibi özelliklere dikkat edilir...

canlıların çeşitliliği boşluk doldurma soruları

1 - basil ............. biçimindedir.  2 - bakteriler ................. ve ................ sindirim sisteminde yaşayabilirler.  3 - koküs ................... biçiminde bir bakteri çeşididir.  4 - öğlena, göz ve kamçısıyla ................ formundadır.  5 - .........................., klorofil taşımaz ve fotosentez yapmazlar.  6 - ekmek mayası bir .............. çeşididir.  7 - mantaralr, ....................... ve .......................... yaşarlar.  8 - bitkiler, .................... tohumlular ve ................. tohumlular diye ikiye ayrılır.  9 - gelişmiş bir bitkide ................. , ................., .................... ve kök bulunur. 10 - kökün görevlerinden bir tanesi bitkiyi ..................... bağlamaktır. 11 - gövdenin...

hayatın olağanüstü çeşitliliği

hayatın olağanüstü çeşitliliği dünyanın hemen her noktasında insanın gördüğü veya göremediği bir yaşam hüküm sürmektedir. dünya üzerinde herhangi bir canlının bulunmadığı bir yer yok gibidir. her ortamda, hem ortamla hem de birbirleriyle tam bir uyum içinde pek çok canlı türü yaşar. bir damla deniz suyundan okyanuslara, bir tutam topraktan kıtalara, buzullardan sıcak su kaynaklarına, toprağın metrelerce altından soluduğumuz havaya, vücudumuzun içinden derimizin üstüne kadar... dahası, yeryüzü çok çeşitli vücut yapılarına, sistemlere, davranış biçimlerine ve özelliklere sahip canlılara ev sahipliği yapar: metrenin milyonda biri boyutundaki bir bakteriden yaklaşık 100 metre boyunda ve 2.500 ton ağırlığındaki dev bir sekoya ağacına; yer değiştirmeyen ağaçlardan göç ederken yir...

türkiye'nin biyolojik çeşitliliği

türkiye’nin biyolojik çeşitliliği biyolojik çeşitlilik bakımından avrupa ve ortadoğu’nun en zengin ülkelerindendir. türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir. türkiye'de, her biri kendi endemik türlerine ve kendi doğal ekosistemlerine sahip birkaç farklı ekolojik bölge bulunmaktadır: yaşlı kolşik ormanlarıyla kuzeydoğu anadolu kolşik florası; orta anadolu’nun step tipi otlakları; dünyanın var olan en geniş yayılımlı servi (cupressus sempervirens) ve sedir (cedrus libani) ormanları ile maki bitki örtüsü ve önemli kıyı yaşam ortamlarıyla akdeniz bölgesi.   türkiye, 120 memeli, 400’ü aşkın kuş türü, 130 kadar sürüngen, 400’e varan balık türüyle, biyolojik çeşitlilikte tür çeşitliliği açısın...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !