× "

türkçe test

" arama sonuçları

türkçe test

  türkçe test 5. sınıf 5.sınıf türkçe güzel ülkem türkiye-1 bu test 30 sorudan oluşmaktadır, zamanınız 40 dakikadır başarılar. 1. * aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? a- sınıfımızda ki değişikliği gördün mü? b- dışarıdaki kalabalık gittikçe artıyor. c- benim kalemim kaybolmuş, senin ki yanında mı? d- dün akşamki filmide izlemiştim. bilmiyorum  2. arkadaşımdır – mert – en – sevdiğim yukarıdaki sözcükleri hangi sırada dizersek düzgün bir tümce olur?  mert arkadaşımdır en sevdiğim. en sevdiğim arkadaşımdır mert mert, en sevdiğim arkadaşımdır arkadaşımdır mert en sevdiğim. bil...

paragraf test çöz, türkçe paragraf test çöz

1.  yabancı dillerin etkisinin artması, türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. divan oteli demek dururken hotel divan, marmara oteli demek dururken the marmara demek, türkçenin sözdizimi özelliklerini zorlamaktır. son zamanlarda bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı. sözler türkçe, ama  anlatım kalıbı yabancı kaynaklı… doğru olmayan bu kullanışlar da yaygınlaşıyor: çay içmek, kahve içmek yerine çay almak, kahve almak; özür dilerim yerine üzgünüm gibi kullanışlar bunlara sadece birkaç örnek. türkçenin yapısına ve mantığına aykırı bu yanlışlardan kurtulmamız...

1. sınıf türkçe testleri çöz, 1. sınıf türkçe test çöz

  1.  a) b) c)   1. “her gün gaste okumalıyız.” bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır? a) gün b) gaste c) her   2.  a) b) c)   2. “kirpit oyuncak değildir. ” bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır? a) kirpit b) oyuncak c) değil   3.  a) b) c)   3. “dün ezzaneden ilaç aldık. ” bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır? a) ezzane b) ilaç c) aldık  4. a) b) c)   4. “sipor yapan insa...

7. sınıf türkçe test çöz, 7. sınıf türkçe testleri çöz

1 – aşağıdaki kelimelerin hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? a) kabiliyet - yetenek b) vasıta - araç c) teşkilat – şekillendirme d) medeniyet - uygarlık 2- “ kişi yaşadığı çağın dışında olmamak için bilgiye sürekli ihtiyaç duyar. gazete okuyan,dergileri inceleyen,haberleri dinleyen insan, bu bilgilerin çoğuna erişir.günün nabzını elinde tutar, yaşadığı anın bilincinde olur. nerede yürüdüğünü bilir. bilgi , kişinin kendisine güvenmesini, ileriye sağlam adımlar atmasını sağlar.kendisini aşmasına yardımcı olur.” parağrafa göre aşağıdakilerden hangisi gazete ve dergi okumanın insana kazandırdıklarından biri değildir ? a) yaşadığı çağda gelişen olaylar hakkında b...

7. sınıf ingilizce test çöz, 7. sınıf ingilizce yazılı soruları

ingilizce dersi ile ilgili çözümlü test soruları cümlede boş  bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz? 1. ı find it hard to believe that such a highly reputable firm could engage in a ............................ of this magnitude. a. recession b. rejection c. deception d. taxation e. component (cevap c) doğru cevap hile, düzen anlamına gelen (c)  şıkkıdır. cümlenin türkçe karşılığına baktığımızda “bu kadar iyi tanınan bir şirketin bu derece büyük bir … yaptığına inanmak çok zor.” cümlesini en uygun tamamlayacak sözcüğün (a) şıkkındaki gerileme, (b) şıkkındaki reddetme, (d) şıkkındaki vergilend...

7. sınıf türkçe test çöz, 7. sınıf türkçe soruları çöz

soruların cevapları alt kısımdadır 1. ”soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk, iliklerimize kadar işlemişti. ”cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır? a) soğuk davranışlardan pek hoşlanmam. b) dışarıda müthiş bir soğuk vardı. c) o gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı. d) karayel soğuk bir rüzgar çeşididir.   2. aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad durum ekini almıştır? a) öğretmeni dün çok kızdırdılar. b) öğretmeni az önce yolda gördüm. c) öğretmeni bulursam kitabı veririm. d) öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan.   3. aşağıdakilerin ha...

ingilizce test çöz 6. sınıf, 6. sınıf ingilizce testleri çöz

ingilizce dersi ile ilgili çözümlü test soruları verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz? 13. none of the world’s industrial and social problems will ever be solved ................. a. though the numbers of grossly underprivileged people continued to grow b. until its importance had been recognized by industrial leaders c. as if selfishness were not an anti – social attitude d. unless man makes a determined effort to do so e. so long as the issue was regarded with indifference (cevap d) doğru cevap (d)  şıkkıdır. soru cümlesi future passive olduğu için ingilizce cümle yapısına uygunluğu açısından takip eden cümlenin diğer  şıklarda olduğu gi...

6. sınıf ingilizce test çöz, 6. sınıf ingilizce çözümlü tetsler

ingilizce dersi ile ilgili çözümlü test soruları cümlede boş  bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz? 1. ı find it hard to believe that such a highly reputable firm could engage in a ............................ of this magnitude. a. recession b. rejection c. deception d. taxation e. component (cevap c) doğru cevap hile, düzen anlamına gelen (c)  şıkkıdır. cümlenin türkçe karşılığına baktığımızda “bu kadar iyi tanınan bir şirketin bu derece büyük bir … yaptığına inanmak çok zor.” cümlesini en uygun tamamlayacak sözcüğün (a) şıkkındaki gerileme, (b) şıkkındaki reddetme, (d) şıkkındaki vergilend...

6. sınıf dil bilgisi test çöz, 6. sınıf türkçe test çöz

1. “yeşil yeşil pencerelerden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. geldim işte mevsim gibi kapına, gözlerimde bulut saçlarımda çiğ.” yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? a) kaynaşma b) ulama c) ünsüz yumuşaması d) ünsüz benzeşmesi   2. aşağıdaki sözcük çiftleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. buna göre hangisi diğerlerinden farklıdır? 1. çalışkan – tembel c) savurgan - tutumlu 2. vasıta – araç d) sert – yumuşak 3. “ ile ” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır? 1. bu adamla yolculuk yapılmaz. c-) benimle uğraşmanın yanlış olduğ...

8.sınıflar türkçe test soruları dosyasını indir download

8.sınıflar türkçe test soruları dosyasını indir download ile ilgili eğitim konuları aşağıda yer alıyor buyrun inceleyiniz.. 8.sınıf türkçe test soruları dosyasını indir,8.sınıf türkçe test soruları açıklaması,8.sınıf türkçe test soruları şiirleri,8.sınıf türkçe test soruları şube toplantıları indir download http://www.sorubak.com/indir7/8sintrkcetestsorulari.zip ...

online sbs 6. 7. 8. matematik türkçe test soruları indir 2009

online sbs 6. 7. 8. matematik türkçe test soruları testleri deneme sınavı çöz sbs ders video izle yedinci sekizinci sınıf sbs soruları indir soru test sbs matematik türkçe dersi konu anlatımı soru bankası indir sınavları sınıf sbs konuları ders çalış sbs çıkmış sorular indir sbs dersleri ...

online sbs 6. sınıf türkçe test soruları testleri deneme sınavı

6.sınıf sbs  türkçe konuları tür ve şekil bilgisi düz yazı bilgisi şiir bilgisi ses bilgisi yazım noktalama sözcükte anlam cümlede anlam parçada anlam isim sıfat zamir edat, bağlaç, ünlem tamlamalar ekler sözcük yapısı   online sbs 6. sınıf türkçe test soruları testleri deneme sınavı çöz sbs ders video izle soruları indir soru test sbs türkçe dersi konu anlatımı soru bankası indir sınavları altıncı sınıf sbs konuları ders çalış sbs çıkmış sorular indir sbs dersleri ...

6. sınıf türkçe test ve cevapları

6. sınıf testleri , 6. sınıf türkçe testleri , 6. sınıf türkçe test çöz , 6. sınıf türkçe soruları 6. sınıf test çöz   6. sınıf türkçe test ve cevapları        kalabalık karşısında konuşmak bana göre değil.en bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyo- rum .sandalyeler dizilmiş,dinleyiciler bekliyor.sen çıkacaksın,karşındakileri bir saat,yarım saat oyalaya- caksın.sıkılmadan,bıktırmadan.hep kaçarım böyle durumlardan.bu kez yapmadım.bakırköy kültür ko- leji’nde “edebiyat üzerine” bir konuşma yaptım.yazmıştım diyeceklerimi.bıraktım kağıdı,sıkılıyor kişi kağıdı okurken,dinleyiciler de sıkılı...

7.sınıf türkçe test soruları 2

7. sınıf türkçe soruları1)“evlerle ağaçlar orada ne güzel kaynaşmış” cümlesinden çıkarılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?a) evlerin ve ağaçların çok olduğu c) evlerle ağaçların uyum içinde olduğub) evlerin ağaçlar tarafından gizlendiği d) evlerin ağaçlara bitişik olduğu2)“acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?c) acı poyraz kuvvetle esiyordu c) acı kahvesini yudumluyordud) acı sözlerle kalbini kırdı d) ölüm acısını yüreğinde hissetti3)aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?e) okul c) kitap f) gül d) çanta4)aşağıdaki kelimeler zıt anlamları ile birlikte karışık olarak verilmiştir. zıt anlamı olmayan kelime hangisidir.“ uzak-kaçmak-kolay-ileri-uzun-kapamak-büyük-yakın-zor-geri-kısa-açmak-küçük”g) kapamak c) uzunb) zor d) kaçmak5- a...

7.sınıf türkçe test soruları 1

türkçe 7.sınıf sorularıdır1)“kara”kelimesi aşağıdakilerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?a)alnımıza sürülen bu karayı nasıl temizleriz? b)karadır kaşların ferman yazdırır.c)kara bahtım,kem talihim,taşa bassam iz olur. c)ancak üç ay sonra karaya çıkabildik.2)“inmek”sözcüğü aşağıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?1.yağmurdan duvar inmiş.2.çocuk,ağaçtan zorlukla indi.3.haberi duyunca yüreğine indi.4.şehre varınca otele indi.a) 1 b)2 c)3 d)43)aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur?a)her inişin bir çıkışı vardır.b)her çok,azdan olur.c)ağacın yemişini ye,kabuğunu soyma.d)akıllı köprüyü arayana dek,deli suyu geçer.4)“dün gece izmir’de ısı sıfırın altında eksi üç derece dolaylarındaydı.”yukarıdaki cümleden hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !