× "

türk beşliler

" arama sonuçları

nazım şekilleri ve türleri

nazım şekilleri,nazım türleri,nazım şekilleri ve özellikleri,nazım şekilleri ve örnekleri nazım şekilleri ve nazım türleri şiirler nazım birimlerine, kafiyeleniş şekillerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar.  halk şiiri nazım biçimleri ve türleri ı. hece ölçüsüyle yazılan halk şiiri nazım biçimleri ve türleri a. anonim halk şiiri nazım biçimleri 1. mani sözlü/anonim edebiyat ürünlerindendir.  dört mısradan meydan gelir.  yedili hece ölçüsüyle söylenir.  sevgi, tabiat, övgü...

osmanlı ordusu

osmanlı imparatorluğunda askeriye osmanlı imparatorluğu"nda askeri teşkilat osmanlı devletinde kurulan ilk düzenli kara kuvveti yaya ve müsellemlerdir.bu kuvvet orhan gazi"nin veziri aleaddin paşa ve çandarlı kara halil"in önayak olmalarıyla kurulmuştur.piyade (yaya) ve süvari (müsellem) olmak üzere iki kısımdan oluşur.ancak fetihlerle genişleyen osmanlı devletine bu kuvvetler yetersiz kalmaya başladı.ve yeni bir askeri teşkilata ihtiyaç doğdu.bunun üzerine kapıkulu ocağı meydana getirildi. kapıkulu ocakları piyadeler: 1.acemi ocağı: ilk acemi ocağı gelibolu"da çandarlı kara halil ve rüstem paşaların önayak olmalarıyla murad ı. zamanında kuruldu.acemi ocağına savaş esirlerinin beşte b...

edebiyat nedir?

edebiyat nedir? düzenleyen, gizli ilimler admin. türk dili ve edebiyatı ders notları'ndan edebiyat: arapça bir kelimedir. terbiye, güzel ahlak, davet manalarını içerir. islamiyet'le beraber bütün ilimleri içine alan bir kavram haline gelir. lügat (sözlük), sarf (dil bilgisi), iştikak (kelime türetme), maani (anlam bilgisi), inşâ (nesir), hat (güzel yazı) ve  imlâ; ahmet cevdet paşa'nın ulûm-ı edebiyye eseri içine aldığı dallardır. recaizade mahmut ekrem'in "tâlim-i edebiyye"si ile edebiyat kelimesi ilk defa batılı anlamlar taşımaya başlar. bu anlamlar bazı batılı şairlerin edebiyatın estetik yönü üzerinde durmaları ile başl...

osmanli ordusu

osmanlı ordusu kara da görev yapanlar a-kapıkulu ocakları b)-eyalet askerleri c)-yardımcı kuvvetler 1.tımarlı sipahiler (bağlı devlet ve beyliklerin askerleri) 2.akıncılar kapıkulu yayaları kapıkulu atlıları 3.azaplar 1.acemi oğlanlar (altı bölük halkı) 4.deliler 2.yeniçeriler 1.sipahi 5.gönüllüler 3.cebeciler 2.silahdar 6.beşliler 4.topçular 3.sağ ulufeciler 7.yayalar 5.top arabacıları 4.sol ulufeciler 8.müsellemler 6.humbaracılar 5.sağ garipler deniz ordusu (donanma) osmanlı askeri teşkilatı kuruluş döneminde askeri teşkilat: orhan bey zamanında yaya ve müsellemler adlarıyla ilk düzenli birlikler oluşturuldu. ı.murat zamanında ise kapıkulu ocakları kuruldu.(1362) a)-kapıkulu ocakları: padişah ı.murad zamanında oluşturuldu. o zaman islam hukukuna göre savaş esirlerinin ...

edebiyat-nedir?

edebiyat: arapça bir kelimedir. terbiye, güzel ahlak, davet manalarını içerir. islamiyet'le beraber bütün ilimleri içine alan bir kavram haline gelir. lügat (sözlük), sarf (dil bilgisi), iştikak (kelime türetme), maani (anlam bilgisi), inşâ (nesir), hat (güzel yazı) ve  imlâ; ahmet cevdet paşa'nın ulûm-ı edebiyye eseri içine aldığı dallardır. recaizade mahmut ekrem'in "tâlim-i edebiyye"si ile edebiyat kelimesi ilk defa batılı anlamlar taşımaya başlar. bu anlamlar bazı batılı şairlerin edebiyatın estetik yönü üzerinde durmaları ile başlar.örneğin;x namık kemal --> faydacılıkx fuat köprülü -> hakikatçiliksonuç = burjuva tipi <-------------...

farabi kimdir?

farabi farabi, 870 yılında türkistan'da siderya (seyhun) nehri ile aris'in birleştiği yerde kurulmuş eski bir yerleşim merkezi olan farab'da (otrar'da) doğdu. babası, mehmed adında bir kale komutanı idi. hayatı hakkında sağlam ve ayrıntılı bilgi pek yoktur. zaten filozof, bilgin ve sanatkâr olarak, yaşadığı yıllarda bugün tanındığı kadar tanınmamıştı. hakkında bilgi veren kaynaklar kendisinden 150-200 yıl sonra yazıldığı için, güvenilir olmaktan uzaktır. efsanelerle süslenerek anlatılan bır ilim ve sanat adamıdır .ebu nasrı farabi, arısto'' nun bütün eserlerini açıkladığı ve incelediği için ustad-ı sani, hâce-i sani, muallim-i sani gibi sıfatlar almıştır .bunlardan başka ebu nasri farabi-i türki, hakim farabi gibi isi...

osmanlı imparatorluğu'nda askeri teşkilat

osmanlı devletinde kurulan ilk düzenli kara kuvveti yaya ve müsellemlerdir.bu kuvvet orhan gazi'nin veziri aleaddin paşa ve çandarlı kara halil'in önayak olmalarıyla kurulmuştur.piyade (yaya) ve süvari (müsellem) olmak üzere iki kısımdan oluşur.ancak fetihlerle genişleyen osmanlı devletine bu kuvvetler yetersiz kalmaya başladı.ve yeni bir askeri teşkilata ihtiyaç doğdu.bunun üzerine kapıkulu ocağı meydana getirildi. kapıkulu ocakları piyadeler: 1.acemi ocağı: ilk acemi ocağı gelibolu'da çandarlı kara halil ve rüstem paşaların önayak olmalarıyla murad ı. zamanında kuruldu.acemi ocağına savaş esirlerinin beşte biri (pençik) ve osmanlı tebasında bulunn hristiyanların çocukları (devşirme) alınırdı.bu esirlerle &cce...

osmanlı kültür ve uygarlığı 3

<!-- /* style definitions */ p.msonormal, li.msonormal, div.msonormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} h5 {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:5; font-size:10.0pt; font-family:"times new roman"; font-weight:bold;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"times new roman"; mso-fareast-font-family:"times new roman";} span.stil3 {mso-style-name:stil3;} @page section1 {size:612.0pt...

osmanlı ordusu..

osmanlı ordusu kara da görev yapanlara-kapıkulu ocakları b)-eyalet askerleri c)-yardımcı kuvvetler1.tımarlı sipahiler (bağlı devlet ve beyliklerin askerleri)2.akıncılarkapıkulu yayaları kapıkulu atlıları 3.azaplar1.acemi oğlanlar (altı bölük halkı) 4.deliler2.yeniçeriler 1.sipahi 5.gönüllüler3.cebeciler 2.silahdar 6.beşliler4.topçular 3.sağ ulufeciler 7.yayalar5.top arabacıları 4.sol ulufeciler 8.müsellemler6.humbaracılar 5.sağ gariplerdeniz ordusu (donanma)osmanlı askeri teşkilatıkuruluş döneminde askeri teşkilat:orhan bey zamanında yaya ve müsellemler adlarıyla ilk düzenli birlikler oluşturuldu. ı.muratzamanında ise kapıkulu ocakları kuruldu.(1362)a)-kapıkulu ocakları:padişah ı.murad zamanında oluşturuldu. o zaman islam huku...

divan edebiyatı nazım biçimleri ve türleri

a.nazım biçimleri ı. beyitlerle kurulan nazım biçimleri   1. gazel 2. kaside 3. mesnevi 4. kıta 5. müstezat ıı. bentlerle kurulan nazım biçimleri   a.tek dörtlükler: 1. rubai 2. tuyuğ (tuyuk)   b.musammatlar musammatlar dört ya da daha fazla mısralı bentlerden oluşan şiirlerdir.             a.dörtlüler : 1. murabba 2. şarkı 3. terbi            b.beşliler    : 1. muhammes 2.tardiye 3. tahmis 4.taştir             c.altılılar  : 1. müseddes 2. tesdis           &n...

farabi

    farabi farabi, 870 yılında türkistan'da siderya (seyhun) nehri ile aris'in birleştiği yerde kurulmuş eski bir yerleşim merkezi olan farab'da (otrar'da) doğdu. babası, mehmed adında bir kale komutanı idi. hayatı hakkında sağlam ve ayrıntılı bilgi pek yoktur. zaten filozof, bilgin ve sanatkâr olarak, yaşadığı yıllarda bugün tanındığı kadar tanınmamıştı. hakkında bilgi veren kaynaklar kendisinden 150-200 yıl sonra yazıldığı için, güvenilir olmaktan uzaktır. efsanelerle süslenerek anlatılan bır ilim ve sanat adamıdır .ebu nasrı farabi, arısto'' nun bütün eserlerini açıkladığı ve incelediği için ustad-ı sani, hâce-i sani, muallim-i sani gibi sıfatlar almıştır .bunlardan başka ebu nasri farabi-i türki, hakim far...

osmanlı kültür ve medeniyeti

osmanlı kültür ve medeniyeti ordu teşkilatı                                 osmanlı ordusu               osmanlı kara ordusu                                           deniz ordusu                                 &n...

farabi

 farabi, 870 yılında türkistan'da siderya (seyhun) nehri ile aris'in birleştiği yerde kurulmuş eski bir yerleşim merkezi olan farab'da (otrar'da) doğdu. babası, mehmed adında bir kale komutanı idi. hayatı hakkında sağlam ve ayrıntılı bilgi pek yoktur. zaten filozof, bilgin ve sanatkâr olarak, yaşadığı yıllarda bugün tanındığı kadar tanınmamıştı. hakkında bilgi veren kaynaklar kendisinden 150-200 yıl sonra yazıldığı için, güvenilir olmaktan uzaktır. efsanelerle süslenerek anlatılan bır ilim ve sanat adamıdır .ebu nasrı farabi, arısto'' nun bütün eserlerini açıkladığı ve incelediği için ustad-ı sani, hâce-i sani, muallim-i sani gibi sıfatlar almıştır .bunlardan başka ebu nasri farabi-i türki, hakim farabi gibi isimlerle de anılır. asıl adı ebu nasr...

farabi

 farabi, 870 yılında türkistan'da siderya (seyhun) nehri ile aris'in birleştiği yerde kurulmuş eski bir yerleşim merkezi olan farab'da (otrar'da) doğdu. babası, mehmed adında bir kale komutanı idi. hayatı hakkında sağlam ve ayrıntılı bilgi pek yoktur. zaten filozof, bilgin ve sanatkâr olarak, yaşadığı yıllarda bugün tanındığı kadar tanınmamıştı. hakkında bilgi veren kaynaklar kendisinden 150-200 yıl sonra yazıldığı için, güvenilir olmaktan uzaktır. efsanelerle süslenerek anlatılan bır ilim ve sanat adamıdır .ebu nasrı farabi, arısto'' nun bütün eserlerini açıkladığı ve incelediği için ustad-ı sani, hâce-i sani, muallim-i sani gibi sıfatlar almıştır .bunlardan başka ebu nasri farabi-i türki, hakim farabi gibi isimlerle de anılır. asıl adı ebu nasr muhammed bin...

osmanlı imparatorluğu'nda askeri teşkilat

osmanlı imparatorluğu'nda askeri teşkilat osmanlı devletinde kurulan ilk düzenli kara kuvveti yaya ve müsellemlerdir.bu kuvvet orhan gazi'nin veziri aleaddin paşa ve çandarlı kara halil'in önayak olmalarıyla kurulmuştur.piyade (yaya) ve süvari (müsellem) olmak üzere iki kısımdan oluşur.ancak fetihlerle genişleyen osmanlı devletine bu kuvvetler yetersiz kalmaya başladı.ve yeni bir askeri teşkilata ihtiyaç doğdu.bunun üzerine kapıkulu ocağı meydana getirildi. kapıkulu ocakları piyadeler: 1.acemi ocağı: ilk acemi ocağı gelibolu'da çandarlı kara halil ve rüstem paşaların önayak olmalarıyla murad ı. zamanında kuruldu.acemi ocağına savaş esirlerinin beşte biri (pençik) ve osmanlı tebasında bulunn hristiyanların çocukları (devşirme) alınırdı.bu esirlerle çocuklar önc...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !