× "

türk dil kurumunun çalışmaları

" arama sonuçları

türk dil kurumunun amaçları özellikleri tarihi

türk dil kurumu nedir? her şeyden önce dil, kişiler arasında en etkin, en doğal ve sürekli iletişim aracıdır. aynı zamanda bilimsel, dinsel ya da felsefeye ilişkin her türlü düşüncenin de taşıyıcısıdır. öte yandan kültürü oluşturan en önemli öğe olduğu gibi, kültürü elde etmenin, öğrenmenin araçlarından biri niteliğini de taşımaktadır. bütün bunların dışında da dil, toplumu, ulusu oluşturan ve ulusallığı sağlayan ana etkenlerden biri olarak da önem taşımaktadır.türkçe, yeryüzünde konuşulan dillerin ayrıldığı 5 büyük gruptan ural-altay-dilleri arasında yer almaktadır. dil sınıflamasında göze çarpan en belirgin nokta, türk dilinin, türklerin islamiyet’i kabulden sonra en çok etkilendiği arapça ve farsça ile köken bakımından hiçbir yakınlığı bulunmamaktadır. dolayısıyla avrupa’da k...

türk dil kurumunun amaçları özellikleri tarihi

türk dil kurumu nedir? her şeyden önce dil, kişiler arasında en etkin, en doğal ve sürekli iletişim aracıdır. aynı zamanda bilimsel, dinsel ya da felsefeye ilişkin her türlü düşüncenin de taşıyıcısıdır. öte yandan kültürü oluşturan en önemli öğe olduğu gibi, kültürü elde etmenin, öğrenmenin araçlarından biri niteliğini de taşımaktadır. bütün bunların dışında da dil, toplumu, ulusu oluşturan ve ulusallığı sağlayan ana etkenlerden biri olarak da önem taşımaktadır.türkçe, yeryüzünde konuşulan dillerin ayrıldığı 5 büyük gruptan ural-altay-dilleri arasında yer almaktadır. dil sınıflamasında göze çarpan en belirgin nokta, türk dilinin, türklerin islamiyet’i kabulden sonra en çok etkilendiği arapça ve farsça ile köken bakımından hiçbir yakınlığı bulunmamaktadır. dolayısıyla avrupa’da k...

türk dil kurumunun amaçları özellikleri tarihi

türk dil kurumu nedir? her şeyden önce dil, kişiler arasında en etkin, en doğal ve sürekli iletişim aracıdır. aynı zamanda bilimsel, dinsel ya da felsefeye ilişkin her türlü düşüncenin de taşıyıcısıdır. öte yandan kültürü oluşturan en önemli öğe olduğu gibi, kültürü elde etmenin, öğrenmenin araçlarından biri niteliğini de taşımaktadır. bütün bunların dışında da dil, toplumu, ulusu oluşturan ve ulusallığı sağlayan ana etkenlerden biri olarak da önem taşımaktadır.türkçe, yeryüzünde konuşulan dillerin ayrıldığı 5 büyük gruptan ural-altay-dilleri arasında yer almaktadır. dil sınıflamasında göze çarpan en belirgin nokta, türk dilinin, türklerin islamiyet’i kabulden sonra en çok etkilendiği arapça ve farsça ile köken bakımından hiçbir yakınlığı bulunmamaktadır. dolayısıyla avrupa’da k...

türk dil kurumunun amaçları özellikleri tarihi

türk dil kurumu nedir? her şeyden önce dil, kişiler arasında en etkin, en doğal ve sürekli iletişim aracıdır. aynı zamanda bilimsel, dinsel ya da felsefeye ilişkin her türlü düşüncenin de taşıyıcısıdır. öte yandan kültürü oluşturan en önemli öğe olduğu gibi, kültürü elde etmenin, öğrenmenin araçlarından biri niteliğini de taşımaktadır. bütün bunların dışında da dil, toplumu, ulusu oluşturan ve ulusallığı sağlayan ana etkenlerden biri olarak da önem taşımaktadır.türkçe, yeryüzünde konuşulan dillerin ayrıldığı 5 büyük gruptan ural-altay-dilleri arasında yer almaktadır. dil sınıflamasında göze çarpan en belirgin nokta, türk dilinin, türklerin islamiyet’i kabulden sonra en çok etkilendiği arapça ve farsça ile köken bakımından hiçbir yakınlığı bulunmamaktadır. dolayısıyla avrupa’da k...

türk dil kurumunun amaçları özellikleri tarihi

türk dil kurumu nedir? her şeyden önce dil, kişiler arasında en etkin, en doğal ve sürekli iletişim aracıdır. aynı zamanda bilimsel, dinsel ya da felsefeye ilişkin her türlü düşüncenin de taşıyıcısıdır. öte yandan kültürü oluşturan en önemli öğe olduğu gibi, kültürü elde etmenin, öğrenmenin araçlarından biri niteliğini de taşımaktadır. bütün bunların dışında da dil, toplumu, ulusu oluşturan ve ulusallığı sağlayan ana etkenlerden biri olarak da önem taşımaktadır.türkçe, yeryüzünde konuşulan dillerin ayrıldığı 5 büyük gruptan ural-altay-dilleri arasında yer almaktadır. dil sınıflamasında göze çarpan en belirgin nokta, türk dilinin, türklerin islamiyet’i kabulden sonra en çok etkilendiği arapça ve farsça ile köken bakımından hiçbir yakınlığı bulunmamaktadır. dolayısıyla avrupa’da k...

türk dil kurumu

türk dil kurumu   kurum türk dili tetkik cemiyeti adı ile 12 temmuz 1932'de mustafa kemal atatürk'ün talimatıyla bir dernek olarak kurulmuştur. kurumun kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan samih rıfat, ruşen eşref, celâl sahir ve yakup kadri'dir. kurumun ilk başkanı sâmih rif'at'tır. türk dili tetkik cemiyeti'nin gereği, "türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak belirlenmiştir. atatürk'ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmi...

türk dili çalışmaları, türk dil kurumu’nun kurulması, türk tarih

türk dili çalışmaları, türk dil kurumu’nun kurulması, türk tarih kurumu’nun kurulması (inkılap tarihi konu anlatım)   dil bir milletin varlığını korumasını sağlayan ve ilerde de millet olarak yaşamasını gerçekleştiren en önemli etkenlerden biridir.   bir millet kendine ait bir dil kullandığı sürece milli duygu ve düşünceleri güçlenir.   günlük hayatında isteyerek farklı diller konuşan insanlar zamanla konuştukları dilin kültürünü de benimsemeye başlarlar. bu durum bir milletin sonu olabilir.   osmanlı devleti'nde yazı dili olarak osmanlıca kullanılmakta idi (osmanlıca arap harfleriyle yazılan türkçe'dir.) &...

türk dil kurumunun açılması (12 temmuz 1932)

  türk dil kurumu, türk dili tetkik cemiyeti adıyla 12 temmuz 1932'de atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan sâmih rif'at, ruşen eşref, celâl sahir ve yakup kadri'dir. kurumun ilk başkanı sâmih rif'at'tır. türk dili tetkik cemiyetinin amacı, "türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir. atatürk'ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil politikası belirlenm...

12 temmuz 1932 türk dil kurumu

  türk dil kurumu, türk dili tetkik cemiyeti adıyla 12 temmuz 1932'de atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan sâmih rif'at, ruşen eşref, celâl sahir ve yakup kadri'dir. kurumun ilk başkanı sâmih rif'at'tır. türk dili tetkik cemiyetinin amacı, "türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu ye...

türk dil kurumu nedir? amaçları nelerdir?

ürk dil kurumu her şeyden önce dil, kişiler arasında en etkin, en doğal ve sürekli iletişim aracıdır. aynı zamanda bilimsel, dinsel ya da felsefeye ilişkin her türlü düşüncenin de taşıyıcısıdır. öte yandan kültürü oluşturan en önemli öğe olduğu gibi, kültürü elde etmenin, öğrenmenin araçlarından biri niteliğini de taşımaktadır. bütün bunların dışında da dil, toplumu, ulusu oluşturan ve ulusallığı sağlayan ana etkenlerden biri olarak da önem taşımaktadır. türkçe, yeryüzünde konuşulan dillerin ayrıldığı 5 büyük gruptan ural-altay-dilleri arasında yer almaktadır. dil sınıflamasında göze çarpan en belirgin nokta, türk dilinin, tü...

türk dil kurumu ve tarihçesi

türk dil kurumu, türk dili tetkik cemiyeti adıyla 12 temmuz 1932'de atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan sâmih rif'at, ruşen eşref, celâl sahir ve yakup kadri'dir. kurumun ilk başkanı sâmih rif'at'tır. türk dili tetkik cemiyetinin amacı, "türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir. atatürk'ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil politikası belirlenmiş, hem de ...

türk dil kurumunun tarihçesi

türk dil kurumu, türk dili tetkik cemiyeti adıyla 12 temmuz 1932'de atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. cemiyetin kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan sâmih rif'at, ruşen eşref, celâl sahir ve yakup kadri'dir. kurumun ilk başkanı sâmih rif'at'tır. türk dili tetkik cemiyetinin amacı, "türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir. atatürk'ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil politikası belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştı...

atatürk'ün türk dil kurumu hakkındaki düşünceleri

atatürk'ün türk dil kurumu hakkındaki düşünceleri(türkçe ödevleri) tdk’nin kurucu ve koruyucu (hami) başkanı yüce atatürk, 12 temmuz 1932 tarihinden itibaren ölünceye dek tdk ile yakından ilgilenmiş; çalışmalarını takip etmiş, bazen genel merkez kurulu ve terim kolu toplantılarına başkanlık etmiş, bazen de bazı yönetici ve üyelerle sofrasında uzun uzadıya kurum çalışmalarını ele almış, yönlendirici uyarılarda, tavsiyelerde bulunmuştur. bu yazımızda, atatürk’ün hayatında tdk’nin nasıl yer aldığını, tarih sırasına göre kısaca açıklamaya çalışacağız:11 temmuz 1932: ı. türk tarihi kurultayı’nda seçilen türk tarihi tetkik cemiyeti (türk tarih kurumu) merkez heyeti üyelerinden Âfet (inan), yusuf (akçura), sâmih rifat (horozcu), sadri maksudî (arsal), hâmit zübeyr (ko...

türk dil kurumu

türk dil kurumu, türk dili tetkik cemiyeti adıyla 12 temmuz 1932'de mustafa kemal atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. kurumun kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan sâmih rif'at, ruşen eşref, celâl sahir ve yakup kadri'dir. kurumun ilk başkanı sâmih rif'at'tır. türk dili tetkik cemiyeti'nin ereği, "türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak belirlenmiştir. atatürk'ün sağlığında, 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil siyaseti belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır. 26 eylül - 5 ekim 1932 tarihleri arasında dolmabahçe sarayı'nda yapılan birinci ...

türk dil kurumunun kuruluşu

                                       türk dil kurumunun kuruluşu osmanlı döneminin son yıllarında bazı aydınlarca başlatılan öz türkçe’ye yöneliş çabaları, türk dilinin yabancı, özellikle arapça, farsça sözcüklerden arıtılması, devlet yazışmalarının, okullardaki öğretinin halkın anlayabileceği türkçe ile yapılması, arap fars karışımı osmanlıcanın yanında “kaba türkçe” olarak adlandırılan asıl türkçe’nin geliştirilmesi cumhuriyetle birlikte bir devlet siyasası olarak ele alınmıştır. gerçi 1876 anayasasının 18. maddesinde “tebaaî osmaniye’nin hidematı türkçe’yi bi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !