× "

türk hatunlarñ

" arama sonuçları
türk tarihi (islamiyetten önce türkler)

türk tarihi (islamiyetten önce türkler)

islâmiyetten önce türkler türkler, dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup, pek çok ünlü şahsiyetler yetiştiren medenî milletlerinden biridir. türkler, nuh peygamberin oğullarından yâfes'in türk adlı oğlunun neslindendir. tarihî şahıs, boy ve millet adlarının oluşumuna göre, türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. nitekim anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. türk kelimesi, ayrıca, ç...

türk tarihi

büyük (asya) hun imparatorluğu türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda çin'de kurulan chou devletinin (m.ö. 1050-256) türklerle ilgisi üzerine dikkat çekilmiş, hükümdar sülalesinde gök dini, güneş ve yıldızların kutlu sayılması gibi inançlarla, askerî kuvvette harp arabalarının bulunması ve devletin daha çok türklerle meskûn bölgede (şensi, batı şansi, kansu) kurulmuş olması çeşitli ilim dallarından bazı bilginleri (f. hirth, b....

müslüman türk devletlerinde kültür ve medeniyet

  müslüman türk devletlerinde kültür ve medeniyet ilk müslüman türk devletlerinden olan karahanlılarda, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana arslan han adı verilirdi. onun hakimiyeti altında batı bölgelerini, buğra ünvanını taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. sonra devlet merkezinde hakanlara vekâlet eden, erkan, sagun gibi ünvanlar alan iligler ve tekin diye anılan şehzadeler geliyordu. ayrıca bir danışma kurulu vardı. hükümdarlığı halife tarafından tasdik edilen gazne hükümdarı mahmud, sultan ünvanını ilk defa kullanan hükümdar olarak bilinir. daha sonra bu ünvan, bütün müslüman...

islamiyetten önce türk devletleri

türklerin kurduğu en eski devlet olan hun imparatorluğu, aynı zamanda, türk askerî teşkilat ve idareciliğinin de ilk örneğidir. osmanlılar zamanı dahil olmak üzere, bütün tarih boyunca türk teşkilatının baş kaidesi olan, sağ ve sol ikili nizam, hunlar tarafından kurulmuştur. hun ordusu, on bin, bin, yüz ve on kişilik gruplar halinde, onlu sisteme göre oluşturulmuştu. keçe çadırları içinde oturuyor ve besledikleri koyun, at ve sığır sürülerinden elde ettikleri ile geçiniyorlardı.hunlar, m.ö. 3. yüzyılın sonlarında, sarı ırmağın kıvrım yaptığı alana gelerek, çin içlerine doğru akınlara başladılar. çinliler, bu türk kavminin süvarileri karşısında tutunamayıp, ağır ...

ilk türk devletlerinde kültür ve medeniyet

ilk türk devletlerinde kültür ve medeniyetkültür ve medeniyet nedir?kültür bir toplumun sahip olduğu dil , din , gelenek , sanat ve hayat tarzı gibi unsurların bütünüdür.bir başka deyişle , bir milletin tarihi boyunca meydana getirdiği maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.medeniyet ise gelişmiş , büyük kültür değerlerinin bütünleşmesiyle meydana gelir.kültür milli , medeniyet evrenseldir.kültürler milletleri , milletler de medeniyeti doğururlar.örneğin , islam medeniyetinin içinde arap , fars ve türk kültürleri bulunmaktadır.türk kültürünün temelini , büyük ölçüde andronova kültü...

facebook

 <img src="http://i43.tinypic.com/fk5x8h.jpg</a></a>" style="border:15px ridge red">arkadaşlar facebookunuz ingilizceyse isterseniz bu şekilde türkleleştirebilirsiniz=) (bilmeyen okuyucularımıza yardımı olur inşallah)manyaq hatunlar farkıyla...xx...

müslüman türk devletlerinde kültür ve medeniyet

müslüman türk devletlerinde kültür ve medeniyetilk müslüman türk devletlerinden olan karahanlılar'da, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana arslan han adı verilirdi. onun hakimiyeti altında batı bölgelerini, buğra unvanını taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. sonra devlet merkezinde hakanlara vekâlet eden, erkan, sagun gibi unvanlar alan iligler ve tekin diye anılan şehzadeler geliyordu. ayrıca bir danışma kurulu vardı. hükümdarlığı halife tarafından tasdik edilen gazneli mahmud, sultan unvanını ilk defa kullanan hükümdar olarak bilinir. daha sonra bu unvan, bütün müslüman devlet başkanları tarafından kullanılmıştır. anadolu türkmen beyliklerinde, atabeyliklerde de sultan un...

oğuz kağan destanının özellikleri - türk mitolojisi - destadanki

türk mitolojisioğuz - kağan destanı1. oğuz destanının özelliklerieski türk tarihinde hükümdarların doğuşu, efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay gibi anlatılmışlardı. hükümdarlar böyle kutsallaştırılıp, gökten indirilir iken; elbette ki oğuz-kağan gibi, bütün türk kavminin atası olan kutsal bir kişinin menşeleri de, tanrıya ve göğe bağlanacaktı. eski türklere göre her şeyi yaratan ve her varlığın sahibi olan tek kutsal şey, gökteki biricik tanrı idi. aslında göğün kendisi olan tanrı değildi. çünkü gök de, yer gibi, maddî birer varlık ve yüce tanrı tarafından yaratılmış, dünyanın birer parçası idiler. gök, bir tane idi ve ...

müslüman türk devletlerinde kültür ve medeniyet

müslüman türk devletlerinde kültür ve medeniyet      ilk müslüman türk devletlerinden olan karahanlılar’da, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana arslan han adı verilirdi. onun hakimiyeti altında batı bölgelerini, buğra unvanını taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. sonra devlet merkezinde hakanlara vekâlet eden, erkan, sagun gibi unvanlar alan iligler ve tekin diye anılan şehzadeler geliyordu. ayrıca bir danışma kurulu vardı.      hükümdarlığı halife tarafından tasdik edilen gazneli mahmud, sultan unvanını ilk defa kullanan hükümdar olarak bilinir. daha sonra bu unvan, bütün müslüman devlet başkanları tarafından kullanılmıştır. anadolu türkmen beyliklerinde, atabeyliklerde de sultan unvanı kullanılmıştır. islamiyet’te devlet başkanı...

islamiyetten önce türk devletleri

islamiyetten önce türk devletleritürklerin kurduğu en eski devlet olan hunlar, aynı zamanda türk askeri teşkilat ve idareciliğinin de kurucularıdır. osmanlılar zamanı dahil olmak üzere, bütün tarih boyunca türk teşkilatının baş kaidesi olan sağ ve sol ikili nizam, hunlar tarafından kurulmuştur. hun ordusu on bin, bin, yüz ve on kişilik gruplar halinde onlu sisteme göre teşkil edilmişti. keçe çadırları içinde oturuyor ve besledikleri koyun, at ve sığır sürülerinden elde ettikleriyle geçiniyorlardı. hunlar, m.ö. 3. asrın sonlarında, sarı ırmağının kıvrım yaptığı alana gelerek, çin içlerine doğru akınlara başladılar. çinliler, bu türk kavminin süvarileri karşısında tutunamayıp ağır mağlubiyetlere uğradılar. böylece çin hakimi olan ti-şin hanedanı çin seddini tamamlamaya çalıştı. türk kavimler...

genel türk tarihi

islâmiyetten önce türkler   türkler, dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup, pek çok ünlü şahsiyetler yetiştiren medenî milletlerinden biridir. türkler, nuh peygamberin oğullarından yâfes'in türk adlı oğlunun neslindendir. tarihî şahıs, boy ve millet adlarının oluşumuna göre, türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. nitekim anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. türk kelimesi, ayrıca, çeşitli kaynaklarda; "töreli, töre sahibi, olgun kimse, güçlü, terk edilmiş, usta demirci ve deniz kıyısında oturan adam" manâlarında kullanılmaktadır. coğrafî ad olarak turkhia (türkiye) tabiri ise altıncı yüzyıldaki bizans...

ilk türk devletlerinde kültür ve medeniyet

ilk türk devletlerinde kültür ve medeniyet l- devlet yönetimi devlet yapısı islamiyetten önce türk toplumunda siyasî teşkilatlanmanın en üst kademesinde "il" denilen devlet bulunmaktaydı. il, boyların ve budunların birleşmesiyle meydana gelen, bir devlet başkanının sorumluluğu ve yönetimi altında, siyasî bir iş birliğinden oluşuyordu. türk il'i (devleti) toprak, halk, töre (ortak hukukî ve idarî düzen) unsurlarının birleşik yapısı içinde, vatanı koruyan, milleti huzur ve barış içinde yaşatan siyasî bir kuruluştur. not : tarih boyunca, yıkılan bir türk devletinin yerine tekrar yeni bir devletin kurulmasıyla türk devletlerinin devamlılığının sağlanmasında, devlet yapısındaki özelliklerin ve türklerin devlet kurma yeteneklerinin önemli rolü olmuştur. islamiyetten önceki ...

osmanlı:osmanlı türk değildir

osmanlı türk değildir gecen gün bir dost'umla sohbet ederken 'osmanlı türk değildi' demistim kendisi sanırım benden böyle bir söz duymayacagının şaşkınlıgını yaşayıp böyle bir seyi senden baskası dusunmuyor demisti . bu yüzden böyle bir konuyu tartısmaya açmak istedim buyrun.. bilindiği üzere birçok tarihçi osmanlıyı türk sayar fakat hakikat aslında öyle değildir. bütün deliller ise tam tersini ispatlamaktadır. osmanlı’ya türk diyenler özellikle son 100 yılda yazılmış kitaplarda geçer. osmanlı ise hiç bir zaman kendine ne türk demiştir, ne de türklüğü kabul etmiştir. tirigan, 16. mart 2006 osmanlı türk değildir - osmanlıyı türkler kurmamıştır ! bilindiği üzere birçok tarihçi osmanlıyı türk sayar fakat hakikat aslında öyle değildir. bütün deliller ise tam tersini isp...

müslüman türk devletlerinde kültür ve medeniyet

müslüman türk devletlerinde kültür ve medeniyet ilk müslüman türk devletlerinden olan karahanlılar'da, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana arslan han adı verilirdi. onun hakimiyeti altında batı bölgelerini, buğra unvanını taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. sonra devlet merkezinde hakanlara vekâlet eden, erkan, sagun gibi unvanlar alan iligler ve tekin diye anılan şehzadeler geliyordu. ayrıca bir danışma kurulu vardı. hükümdarlığı halife tarafından tasdik edilen gazneli mahmud, sultan unvanını ilk defa kullanan hükümdar olarak bilinir. daha sonra bu unvan, bütün müslüman devlet başkanları tarafından kullanılmıştır. anadolu türkmen beyliklerinde, atabeyliklerde de sultan unvanı kullanılmıştır. islamiyet'te devlet başkanı olan halife, peygamberin vekili olduğu için, bütün...

müslüman türk devletlerinde kültür ve medeniyet

ilk müslüman türk devletlerinden olan karahanlılarda, ülkenin doğusunu idare eden büyük hakana arslan han adı verilirdi. onun hakimiyeti altında batı bölgelerini, buğra ünvanını taşıyan diğer bir han idare etmekteydi. sonra devlet merkezinde hakanlara vekâlet eden, erkan, sagun gibi ünvanlar alan iligler ve tekin diye anılan şehzadeler geliyordu. ayrıca bir danışma kurulu vardı. hükümdarlığı halife tarafından tasdik edilen gazne hükümdarı mahmud, sultan ünvanını ilk defa kullanan hükümdar olarak bilinir. daha sonra bu ünvan, bütün müslüman devlet başkanları tarafından kullanılmıştır. anadolu türkmen beyliklerinde, atabeyliklerde de sultan ünvanı kullanılmıştır. islamiyette devlet başkanı olan halife, peygamberin vekili olduğu için, bütün müslümanların başı durumundaydı. türk cihan hakimiye...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !