× "

türk mitolojisinde mitolojik ögeler

" arama sonuçları

türk mitolojisi, mit, mitoloji, türk mitolojisinde mitolojik öge

türk mitolojisitürk mitolojisi, tarihi türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. eski efsaneler, türk halklarının eski ortak inancı tengricilikten öğeler taşır. bunların bazıları sonradan islami öğeler ile değiştirilmiştir.türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. ayrıca tarihi türk halklarının temasa geldikleri zerdüştlük, mani dini ve budizm'de türklerin mitolojisinde izler bırakmıştır. bu yüzden genel bir tanım olan türk mitolojisine, halkların çeşitliliği ve inançtaki farklı unsurlar göz önünde tutulursa türk mitolojileri demek daha doğru olabilir. ...

türk,iran,çin,yunanlıların belli başlı mitolojik ögeler

mitoloji nedir? mitoloji kelimesi, yunanca mythos ( masal - hikaye ) ve logos ( söz ) kelimesinden yapılmıştır. mitoloji; çok ski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve bahseden hikayelerdir. her toplumun kendine özgü bir mitoloji maceraları vardır. ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmaktadır. mitolojide geçen öykülerin hepsi hayal ürünü değildir. birçok mitolojide geçen tufan olayı, yapılan kazı ve araştırmalar sonuçu gerçek olduğu ispatlanmıştır.çin mitolojisi:çin mitolojisine göre başlangıçta evren bir yumurtanın içindeydi. evrende ilkin sonsuz ve sessiz bir hiçlik varmış. her yer karanlıklar içindeyken ilk olar...

trabzon

bölge :karadenizil :trabzon ilinüfus :merkez 283.233; merkez köyler 68.284(2000)ilbölge nüfusu :979.081 (2000 resmi); 1.085.901 (2006 tahmini [1])yüzölçümü :4.685 km²nüfus yoğunluğu :20.449 /km²rakım 20 mkoordinat :41° 2' 60n 39° 43' 37eposta kodu :61xxtelefon kodu :0462plaka kodu :61terminoloji tarih boyunca trabzon, tirabizon, trapezus, trebisonda, trapezunta, trapezund, atrabazandah adlarıyla anılan kentin ilk adı trapezus (yunanca )olup mö 765 yılında kurulan bir yunan kolonisidir. antik trapezus hakkında en eski ve detaylı bilgiyi mö 401 yılında onbinler olarak anılan paralı askerlerin arasında bulunan yunanlı yazar xenophon’un, anabasis adlı eserinden almaktayız [1] antik yunanistan'da arkadya bölgesinde isimli trapezus adlı başka bir kent de bulunmaktaydı. [2]osman...

trabzon

trabzon trabzon bölge karadeniz il trabzon ili nüfus merkez 283.233; merkez köyler 68.284(2000) il bölge nüfusu 979.081 (2000 resmi); 1.085.901 (2006 tahmini [1]) yüzölçümü 4.685 km² nüfus yoğunluğu 20.449 /km² rakım 20 m koordinat 41° 2' 60n 39° 43' 37e posta kodu 61xx telefon kodu 0462 plaka kodu 61 vali nuri okutan karadeniz bölgesi'in doğu karadeniz bölümünde yeralan trabzon ili karadeniz sahili ile zigana dağları arasında yeralmakta olup en büyük şehri yüzüölçümü açısından az bir alan kaplamasına karşın nüfus ve ekonomi açısından samsun'dan sonra karadeniz'in 2. büyük şehridir. batısında giresun'a bağlı eynesil ilçesi, güneyinde gümüşhaneye bağlı torul ilçesi, doğusunda da rize'ye bağlı ikizdere ve kalkandere ilçeleri, k...

türklerdeki mitolojik ögeler

türk mitolojisitürk mitolojisi, tarihi türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. eski efsaneler, türk halklarının eski ortak inancı tengricilikten öğeler taşır. bunların bazıları sonradan islami öğeler ile değiştirilmiştir.türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. ayrıca tarihi türk halklarının temasa geldikleri zerdüştlük, mani dini ve budizm'de türklerin mitolojisinde izler bırakmıştır. bu yüzden genel bir tanım olan türk mitolojisine, halkların çeşitliliği ve inançtaki farklı unsurlar göz önünde tutulursa türk mitolojileri demek daha doğru olabilir....

türk,iran,çin,yunanlıların belli başlı mitolojik ögeler

mitoloji nedir? mitoloji kelimesi, yunanca mythos ( masal - hikaye ) ve logos ( söz ) kelimesinden yapılmıştır. mitoloji; çok ski zamanlarda gelmiş ve yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve bahseden hikayelerdir. her toplumun kendine özgü bir mitoloji maceraları vardır. ve temsil ettiği topluluğun aynası gibidir. mitolojiler toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi ortak yanlarda çok bulunmaktadır. mitolojide geçen öykülerin hepsi hayal ürünü değildir. birçok mitolojide geçen tufan olayı, yapılan kazı ve araştırmalar sonuçu gerçek olduğu ispatlanmıştır.çin mitolojisi:çin mitolojisine göre başlangıçta evren bir yumurtanın içindeydi. evrende ilkin sonsuz ve sessiz bir hiçlik varmış. her yer karanlıklar içindeyken ilk olarak pengu (pan ...

trabzon (ili)

trabzon (ili) bölge karadeniz il trabzon ili nüfus merkez 283.233; merkez köyler 68.284(2000) ilbölge nüfusu 979.081 (2000 resmi); 1.085.901 (2006 tahmini [1]) yüzölçümü 4.685 km² nüfus yoğunluğu 20.449 /km² rakım 20 m koordinat 41° 2' 60n 39° 43' 37e posta kodu 61xx telefon kodu 0462 plaka kodu 61 vali nuri okutan yunan mitolojisinde lycaon’un oğlu trapezeus'un arkadya'daki adaşına ismini verdiği bilindiğinden, karadenizdeki trabzon'un da bu mitolojik kahramandan adını aldığı düşünülebilir. <!--[if !supportlists]-->·               <!--[endif]-->evliya çelebi'nin 2500 ...

karapapak mitolojisi

karapapak türk mitolojisinin yapısı üzerine  araştırmalarvaleh hacılar∗ özet: eski türk mitolojik sistemi içinde yer alan azerbaycan mitoloji-siyle ilgili ürünlerin araştırılması, hem türk mitolojisiyle ilgili bilgilereulaşılması hem de mevcut bazı problemlerin çözümüne katkı saklamasıbakımından önemlidir. bu çalışmada gürcistan sınırları içinde yaşayankarapapak türklerinin yaşadığı coğrafyadan derlenen mitolojik metin-ler incelenerek hem türk yaşayış ve inanışının birçok bilinmezi hem detürklerin bu bölgelerle olan ilişkisi gözler önüne serilecektir.anahtar kelimeler: türk mitolojisi, mitolojik masallar, mit, ruh, motif.   anlamı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !