× "

türk soyu

" arama sonuçları

türk soyu

türk soyu, tarihin erken çağlarında orta asya'da ortaya çıkarak, doğuda kadırgan dağlarından, batıda orta tuna havzasına; güneyde hindistan, iran ve mısır'dan, kuzeyde lena ırmağı'nın mansabına ve volga ırmağı'na katılan kama ırmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.           kafatası biçimi bakımından brakisefal nitelik gösterirler. yüz genellikle geniş ve düz görünüştedir. kaş kemerini meydana getiren kemik düz olarak gelişmiştir. göz çukuru nispeten dar ve küçük olmakla birlikte mongoloid ırkta olduğu gibi göz kapağı gergin ve çekik olmadığı...

türk soyu

  türk soyu           türk soyu, tarihin erken çağlarında orta asya'da ortaya çıkarak, doğuda kadırgan dağlarından, batıda orta tuna havzasına; güneyde hindistan, iran ve mısır'dan, kuzeyde lena ırmağı'nın mansabına ve volga ırmağı'na katılan kama ırmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.             kafatası biçimi bakımından brakisefal nitelik gösterirler. yüz genellikle geniş ve düz görünüştedir. kaş kemerini meydana getiren kemik düz olarak gelişmiştir. göz çukuru nispeten dar ve kü&ccedi...

türk soyu

    türk soyu, tarihin erken çağlarında orta asya'da ortaya çıkarak, doğuda kadırgan dağlarından, batıda orta tuna havzasına; güneyde hindistan, iran ve mısır'dan, kuzeyde lena ırmağı'nın mansabına ve volga ırmağı'na katılan kama ırmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.             kafatası biçimi bakımından brakisefal nitelik gösterirler. yüz genellikle geniş ve düz görünüştedir. kaş kemerini meydana getiren kemik düz olarak gelişmiştir. göz çukuru nispeten dar ve küçük olmakla birlikte mongoloid ırkta olduğu gibi göz kapağı ge...

türk soyu

  türk soyu           türk soyu, tarihin erken çağlarında orta asya'da ortaya çıkarak, doğuda kadırgan dağlarından, batıda orta tuna havzasına; güneyde hindistan, iran ve mısır'dan, kuzeyde lena ırmağı'nın mansabına ve volga ırmağı'na katılan kama ırmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.             kafatası biçimi bakımından brakisefal nitelik gösterirler. yüz genellikle geniş ve düz görünüştedir. kaş kemerini meydana getiren kemik düz olarak gelişmiştir. göz çukuru nispeten dar ve küç&uum...

türk soyu

türk soyu yeryüzünde 350 milyonu aşan sayıları ile çok geniş bir bölegeye yayılan türkler'in ilk anayurdu'nun tesbiti birçok bilimadmını asırlarca meşkul eden büyük bir konu olmuştur. bilim adamları ve araştırmacılar yaptıkları çalışmalar sonucu türkler'in ilk anayurdu ile ilgili bir çok iddialar ortaya tmışlardır. tarihiçler , çin kaynaklarına dayanarak altay dağlarını, etnologlar,iç asya'nın kuzey bölgelerini, dil araştırmacılar,altaylar'ın veya kingan dağları'nın doğu ve batısını, kültür tarihçileri , altay-kırgız bozkırları arasını, sanat tarihçileri , kuzeybatı asya sahasını, antropologlar ise kırgız bozkırı-tanrı dağları arasını ilk tür...

türk soyu

türk soyu   tarihte türk ırkı hakkında çeşitli tasvirler yapılmıştır. çin,latin ve grek kaynaklarında türkler daha çok moğol tipinde tasvir edilmişlerdir. bunun sebebi ise türkler'in tarih boyunca en çok temasının mogollar'la olmasıdır. moğol kitleleri yıllarca türkler'in idaresinde yaşamış,göçlere,savaşlara türkler'le beraber katılmışlardır. bunun sonucunda bu kaynaklar türk ile moğol tipini birbirine karıştırmıştır. son yarım asır içinde yapılan ilmi çalışmalar ve araştırmalar sonucu türkler'in beyaz ırka mensup bulundukları, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan "europid" adı verilen grubun "turanid" ti...

türk soyu

türklerin kökeni konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. gerek çin yıllıklarında, gerekse batı kaynaklarında türkler genellikle “moğol” tipinde betimlenmişlerdir. çünkü türkler uzun yıllar boyunca moğollar ile etkileşim hâlinde bulunmuş ve büyük moğol kitleleri türklerin egemenliğine girmiştir. ancak son yarım yüzyıl içerisinde yapılan antropolojik araştırmalar, türkler ile moğollar arasında bir miktar karışmayı kabul etmekle birlikte, türklerin asıl olarak “beyaz ırka” mensup olduklarını ortaya koymuştur.türkler yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan (europid, mongolid ve negrid) “europoid” adı...

türk soyu

türklerin kökeni konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. gerek çin yıllıklarında, gerekse batı kaynaklarında türkler genellikle “moğol” tipinde betimlenmişlerdir. çünkü türkler uzun yıllar boyunca moğollar ile etkileşim hâlinde bulunmuş ve büyük moğol kitleleri türklerin egemenliğine girmiştir. ancak son yarım yüzyıl içerisinde yapılan antropolojik araştırmalar, türkler ile moğollar arasında bir miktar karışmayı kabul etmekle birlikte, türklerin asıl olarak “beyaz ırka” mensup olduklarını ortaya koymuştur.türkler, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan (europid, mongolid ve negrid) “europoid” ad...

''beyaz(?!)'' soyun üstünlüğü ve türk soyu üzeri

...alelade bir yazı üzerinde ''dolap beygiri gibi'' dön babam dön,bilimsel verileri ''kör değneğini beller gibi'' formülize edip çevirdikçe çevir!insanlar eşit ''olabilir!'' evet,doğru duydunuz!bir e*meni'yle kendisini eşit gören bir türk,e*meni'yle eşittir! ''hepimiz ermeniyiz'' diye sokakları arşınlayan ''yığının'', ''hepsinin'' ermeni olduğu gibi!fakat ''milliyetler'' eşit ''değildir'' ve bu eşitsizliğin ''yegane'' nedeni de, ''mensubu olunan'' soyla alakalıdır!itilmişlik,kakılmışlık,tahsil yapmamışlık,yazık edilmişlik,geri bırakılmışlık,vah vah vahlık gibi ''hem burjuva demokrasisinin'' ,hem de ''amele fantezisi sahibi kızılların'' kullandığı ''yahudi patentli'' argümanlar,reelde gerçekliği olmayan birer safsatadır!ge&...

türk soyu nedir - türk soyu nerden gelir

türk soyu     tarihte türk ırkı hakkında çeşitli tasvirler yapılmıştır. çin,latin ve grek kaynaklarında türkler daha çok moğol tipinde tasvir edilmişlerdir. bunun sebebi ise türklerin tarih boyunca en çok temasının mogollar'la olmasıdır. moğol kitleleri yıllarca türklerin idaresinde yaşamış,göçlere,savaşlara türklerle beraber katılmışlardır. bunun sonucunda bu kaynaklar türk ile moğol tipini birbirine karıştırmıştır.     son yarım asır içinde yapılan ilmi çalışmalar ve araştırmalar sonucu türklerin beyaz ırka mensup bulundukları, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan "europid" adı verilen grubun "turanid" tipine mensup bulu...

türk soyu

türk soyu, tarihin erken çağlarında orta asya'da ortaya çıkarak, doğuda kadırgan dağlarından, batıda orta tuna havzasına; güneyde hindistan, iran ve mısır'dan, kuzeyde lena ırmağı'nın mansabına ve volga ırmağı'na katılan kama ırmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. bugün bu bölgenin asli ve hakim unsurudur.           kafatası biçimi bakımından brakisefal nitelik gösterirler. yüz genellikle geniş ve düz görünüştedir. kaş kemerini meydana getiren kemik düz olarak gelişmiştir. göz çukuru nispeten dar ve küçük olmakla birlikte mongoloid ırkta olduğu gibi göz kapağı gergin ve çekik olmadığı için t&...

türk adı, türk soyu, türkler’in anayurdu ve yayılmaları

         en eski ve köklü kavimlerden biri olan türkler aşağı yukarı 4 bin yıllık mazileri boyunca, asya, avrupa ve afrika kıt‘alarına yayılmış bir millettir. orta asya’daki anayurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri türkler’in aynı zamanda nüfusça kalabalık olduğunu da gösterir. türkler bu nüfus çokluğu ve faal durumları dolayısıyla dünya tarihinde mühim rol oynamışlardır.          “türk” adı:         türkler’in eski bir millet oluşu araştırıcıları türk adını en eski tarih kaynaklarında aramağa sevketmiştir. geçen asırdan beri birçok bilgin tarafından ileri sürülen görüşlere göre, heredotos’un doğu kavimleri arasında zikr...

türk soyu

tarihte türk ırkı hakkında çeşitli tasvirler yapılmıştır. çin,latin ve grek kaynaklarında türkler daha çok moğol tipinde tasvir edilmişlerdir. bunun sebebi ise türkler'in tarih boyunca en çok temasının mogollar'la olmasıdır. moğol kitleleri yıllarca türkler'in idaresinde yaşamış,göçlere,savaşlara türkler'le beraber katılmışlardır. bunun sonucunda bu kaynaklar türk ile moğol tipini birbirine karıştırmıştır.son yarım asır içinde yapılan ilmi çalışmalar ve araştırmalar sonucu türkler'in beyaz ırka mensup bulundukları, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan "europid" adı verilen grubun "turanid" tipine mensup bulundukları anlaşılmıştır. kafa yapıları brakisfal (yuvarlak kafalı)dır. türklerin kendilerini başta "mongolid" moğollar olmak üzere diğer topluluklardan ayıran ant...

türk adı, türk soyu,türklerin ana yurdu,göçler

türk adı       türk milleti'nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. "türk" sözü tarihin en eski  çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu. türkler'in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı "türk" adının nereden geldiği hakkında araştırmalar yapmış, bu araştırmalar neticesinde türk adı ilk defa mö. xıv. yy'da "tik" veya "tikler" adıyla geçmeye başlamıştır. diğer bir görüşe göre ise türk adı mö. xıv. yy'dan öncede varolduğudur. zira türk ırkının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. bu gerçeği kavmi ve milli mitolojilerde ve tarihi oluşumlarda izah eden eski kayıtlarda görmek mümkün olmaktadır.     türk ırkının çok esk...

türk soyu

  türk soyu tarihte türk ırkı hakkında çeşitli tasvirler yapılmıştır. çin, latin ve grek kaynaklarında türkler daha çok moğol tipinde tasvir edilmişlerdir. bunun sebebi ise türklerin tarih boyunca en çok temasının moğollarla olmasıdır. moğol kitleleri yıllarca türklerin idaresinde yaşamış, göçlere, savaşlara türklerle beraber katılmışlardır. bunun sonucunda bu kaynaklar türk ile moğol tipini birbirine karıştırmıştır. son yarım asır içinde yapılan ilmi çalışmalar ve araştırmalar sonucu türklerin beyaz ırka mensup bulundukları, yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan "eu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !