× "

türkiye ormanları

" arama sonuçları

ormanlar, türkiye’nin ormanları ve türkiye’de ormanların dağılış

ormanlar, türkiye’nin ormanları ve türkiye’de ormanların dağlışı (coğrafya konu anlatım)   ormanlar geniş yapraklı, iğne yapraklı, bazen de karışık orman gibi gruplara ayrılır. bu ormanlar iklim ve toprak şartlarına göre farklı bölgemizde yetişir.   1) karadeniz ormanları:   bu bölgede iki farklı orman kuşağı yer almaktadır. birincisi karadeniz kıyısı boyunca nemli ve ılıman iklimde yetişen geniş yapraklı orman, ikincisi dağların yükseklerinde nemli ve soğuk iklimde yetişen iğne yapraklı orman görülür. karadeniz bölgesinde bulunan ormanların en önemli özelliği, ağaç türlerinin fazla olmasıdır. sebebi iklimin uygunluğudur. d.karadeniz bölümünde ü...

türkiye coğrafyası

bölgeler coğrafyası türkiye’nin coğrafi konumu türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; 1. türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır 2. güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimleri...

türkiye’nin bitki örtüsü

türkiye’nin bitki örtüsübitkilerin özellikleri ve önemi: 1-bitkiler hayvanların besin kaynağıdır.2-bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar. 3- bitkilerden ilaç yapılır.4-canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.5-bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (orman ,çalı, ot gibi)6-türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir.7-ülkemizde farklı iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.ülkemizde bitki örtüsünün zengin olması şu faktörlere bağlıdır;iklim etkisi:karadeniz’de dağların eteklerinde-geniş yapraklı orman görülürken, karadeniz’de dağların yükseklerinde iğne yapraklı orman görülür.akdeniz’de kuraklığa dayanıklı bitkiler, iç kesimlerde ...

9. sınıf coğrafya konu anlatımı 1, bölgeler coğrafyası, türkiye’

bölgeler coğrafyası türkiye’nin coğrafi konumu türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; 1. türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır 2. güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır olmaz. 3. ülkenin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır. türkiye’nin özel konumu türkiye’nin eski dünya karaları olan asya ve...

türkiye ve dünya coğorafyası seç beğen al, 62 wörd sayfası.

bölgeler coğrafyası türkiye’nin coğrafi konumu türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; 1. türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır 2. güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfı...

türkiye’nin bitki örtüsü

türkiye’nin bitki örtüsübitkilerin özellikleri ve önemi: 1-bitkiler hayvanların besin kaynağıdır.2-bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar. 3- bitkilerden ilaç yapılır.4-canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.5-bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (orman ,çalı, ot gibi)6-türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir.7-ülkemizde farklı iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.ülkemizde bitki örtüsünün zengin olması şu faktörlere bağlıdır;iklim etkisi:karadeniz’de dağların eteklerinde-...

türkiye`nin tüm ormanları bizim(mi)dir?

türkiye`nin tüm ormanları bizim(mi)dir?radikal yazarı dikkat çekiyor:  doğu türkiye ormanları yanıyor ama kimse görmüyor. radikal gazetesi yazarı yıldırım türker, kaçan bir gerçeği köşesine taşıdı. türkiye`nin batı ve güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının yanı sıra doğu ve güneydoğu bölgelerinde de bir çok yangın çıkıyor. ancak bu yangınların çoğu haberleşmiyor, haberleşemiyor. türker bu gerçeğe dikkat çekiyor... işte o yazı:zaruri orman yangınları`yangın mevsimi. ormanlar yanıyor. memleket koskocaman bir yangın yeri.tatil beldelerine yakın güzelim ormanların turistlerin önünde cayır cayır yanması karşısında içimiz sızlıyor elbett...

türkiye fiziki coğrafyası konuları

türkiyenin coğrafi konumutürkiyenin neotektonik gelişimitürkiyenin neotektonik bölgeleritürkiyenin fay hatlarıtürkiyenin neotektonik yapısıtürkiyedeki neotektonik yapıların karakteristikleritürkiye sınır kapılarımıztürkiyede etkili olan basınç merkezleritürkiyede sıcaklığın dağılışı ve sonuçlarıtürkiyenin biyolojik çeşitliliğitürkiye tabiat parkları ve koruma alanlarıtürkiye akarsularının özellikleritürkiye bitki örtüsükuraklık türkiyeyi kavuruyortürkiyede yetişen tarım ürünleritürkiyenin ormanları ve bölgelere göre dağılımıtürkiye ormanları ve bölgelere dağılımıtürkiyede doğal hayattürkiyenin sulak alanlarıtürkiyedeki su...

türkiye ormanları ve bölgelere dağılımı

türkiye’nin ormanları ve bölgelere göre dağılımı ormanlar geniş yapraklı, iğne yapraklı, bazen de karışık orman gibi gruplara ayrılır. bu ormanlar iklim ve toprak şartlarına göre farklı bölgemizde yetişir. türkiye orman dağılımı haritası (illere göre)büyük boyutta görmek için resme tıklayın 1) karadeniz ormanları:  bu bölgede iki farklı orman kuşağı yer almaktadır. birincisi karadeniz kıyısı boyunca nemli ve ılıman iklimde yetişen geniş yapraklı orman, ikincisi dağların yükseklerinde nemli ve soğuk iklimde yetişen iğne yapraklı orman görülür. karadeniz bölgesinde bulunan ormanların en önemli özelliği, ağaç türlerinin fazla olmasıdır. sebebi iklimin uygunluğ...

türkiye'nin doğal bitki örtüsü

türkiye'nin doğal bitki örtüsü türkiye ana çizgileri ile iklim özelliklerine bağlı olmak üzere çevresine nazaran çok değişik bir doğal bitki örtüsüne sahiptir. toprak ve reliyef şartları yanında insan faktörününde etkisiyle ülkemiz doğal bitki örtüsü farklı coğrafi bölgelerimizde farklı özellikler içinde farklı biçimde karşımıza çıkar. ülkemizdeki doğal bitki örtüsünün bugünkü görünümü alması dördüncü zamanda nemli ve kurak devrelerin birbirini takip ettiği süre içinde olmuştur. ancak yeryüzünün en eski yerleşim alanlarından biri olan anadolu yarımadasında doğal bitki örtüsü özellikle ormanlar yakacak, kereste, tarım alanı açma, otlak olarak kullanılma gibi nedenler ile yüzyıllar içinde tahrip edilmiş ve de yer yer ortadan kaldırılmıştır. buna göre kuzey kıyılarımız boyunca her mevsim...

türkiye’nin bitki örtüsü

türkiye’nin bitki örtüsübitkilerin özellikleri ve önemi: 1-bitkiler hayvanların besin kaynağıdır.2-bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar. 3- bitkilerden ilaç yapılır.4-canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.5-bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (orman ,çalı, ot gibi)6-türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir.7-ülkemizde farklı iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.ülkemizde bitki örtüsünün zengin olması şu faktörlere bağlıdır;iklim etkisi:karadeniz’de dağların eteklerinde-geniş yapraklı orman görülürken, karadeniz’de dağların yükseklerinde iğne yapraklı orman görülür.akdeniz’de kuraklığa dayanıkl...

|botanik bilimi|türkiye'nin doğal bitki örtüsü - orman alanl

türkiye'nin doğal bitki örtüsü türkiye ana çizgileri ile iklim özelliklerine bağlı olmak üzere çevresine nazaran çok değişik bir doğal bitki örtüsüne sahiptir. toprak ve reliyef şartları yanında insan faktörününde etkisiyle ülkemiz doğal bitki örtüsü farklı coğrafi bölgelerimizde farklı özellikler içinde farklı biçimde karşımıza çıkar. ülkemizdeki doğal bitki örtüsünün bugünkü görünümü alması dördüncü zamanda nemli ve kurak devrelerin birbirini takip ettiği süre içinde olmuştur. ancak yeryüzünün en eski yerleşim alanlarından biri olan anadolu yarımadasında doğal bitki örtüsü özellikle ormanlar yakacak, kereste, tarım alanı açma, otlak olarak kullanılma gibi nedenler ile yüzyıllar içinde tahrip edilmiş ve de yer yer ortadan kaldırılmıştır. buna göre kuzey kıyılarımız boyunca...

türkiye bölgeler coğrafyası

türkiye bölgeler coğrafyası -------------------------------------------------------------------------------- türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır olmaz. ülkenin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman fark...

türkiye'nin bitki örtüsü ve özellikleri, ormanlar

türkiye’nin bitki örtüsü   özellikler: 1-bitkiler hayvanların besin kaynağıdır. 2-bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar. 3- bitkilerden ilaç yapılır. 4-canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar. 5-bitkiler çeşitli topluluklar halinde bulunur (orman ,çalı, ot gibi) 6-türkiye’de 12.000’den fazla bitki türü bulunur.bu yüzden dünyada ekvatoral bölgeden sonra oldukça zengin bir ülkedir. 7-ülkemizde farklı iklim bölgelerine ait, bitkilerde barındırır.   ülkemizde bitki örtüsünün zengin olması şu faktörlere bağlıdır;   iklim etkisi: karadeniz’de dağların eteklerinde-geniş yapraklı orman görülürken, karadeniz’de dağların yükseklerinde iğne yapraklı orman görülür. akdeni...

önemli ..türkiye ormanları için kampanya .. mutlaka okuyun katı

    üniversite platform türkiye yayın hayatına girdi.üniversite platform türkiye öğrenci veya mezun olmuştüm üniversitelileri bir araya getiriyor.üniversite arkadaşlarınız ile kopmuş iletişiminizitekrar kurmak, mezunlar ile tanışıp iş imkanı sağlamak için tıklayın. kampanyamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.bilgileriniz iletilmiştir.daha fazla destek vermek için lütfen arkadaşlarınızı da projemize davet edin.çağırmak için tıklayın.eğer çağrı gönüllüsü olmak isterseniz. arkadaşlarınızı elektronik posta mesajları ile aşağıdaki bağlantıyı kullanarak çağırabilirsiniz.gönüllü olmanız için bağlantınız http://www.smsmese.org/index.asp?id=112515 şeklindedir. bu bağlantıyı kendi bilgisayarınızda bulunan elektronik posta ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !