× "

türkiye ova ve plato haritası

" arama sonuçları

bölgemizi tanıyalım

  ders: sosyal bilgiler                                                                               ünite: bölgemizi tanıyalım adı soyadı:…………………………………………………..             &nb...

türkiye bölgeler coğrafyası

türkiye bölgeler coğrafyası

  geniş anlamı ile bölge, sınırları belli bir alan demektir. bu geniş anlamı ile bölge sözcüğü, çok değişik nitelikteki alanları belirtmek için kullanılır. tarım bölgesi, serbest bölge, işletme bölgesi, seçim bölgesi gibi ifadeler, bölge sözcüğünün geniş anlamda kullanımına birer örnektir. bunlar yönetim amacıyla veya hizmet kolaylığı sağlamak için ayrılmış alan birimleridir. bu tür bölgelerin sınırları genellikle idarî birim sınırlarına uygun olarak çizilir.   coğrafî bölge: bunlar hem tabiat şartları hem de beşerî ve ekonomik özellikleri ile benzerlik gösteren alanlardır. çünkü yeryüz&...

lise 1. sınıflar harita bilgisi ve ölçekler

harita bilgisiistanbul’da okuyan bir grup üniversite öğrencisi memleketlerine  gitmek istiyor. bu öğrenciler türkiye’nin değişik bölgelerinde ikamet etmektedir. öğrenciler memleketlerine aynı ulaşım araçlarını kullanarak gidebilirler mi? şüphesiz  her öğrenci kendi memleketine gitmek için en uygun aracı seçecektir. örneğin kahramanmaraş’a gitmek isteyen bir öğrenci gemiyle doğrudan memleketine ulaşamaz. fakat yalova’ya gitmek isteyen bir öğrenci için en uygun ulaşım aracı feribottur.  yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi her öğrenci amacına ulaşmak  için uygun ulaşım türünü seçer. harita çizimi yapılırk...

harita bilgisi ölçekler ve özellikleri

  harita bilgisi istanbul’da okuyan bir grup üniversite öğrencisi memleketlerine  gitmek istiyor. bu öğrenciler türkiye’nin değişik bölgelerinde ikamet etmektedir. öğrenciler memleketlerine aynı ulaşım araçlarını kullanarak gidebilirler mi? şüphesiz  her öğrenci kendi memleketine gitmek için en uygun aracı seçecektir. örneğin kahramanmaraş’a gitmek isteyen bir öğrenci gemiyle doğrudan memleketine ulaşamaz. fakat yalova’ya gitmek isteyen bir öğrenci için en uygun ulaşım aracı feribottur.   yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi her öğrenci amacına ulaşmak  için uygun ulaşım türünü...

harita bilgisi ile ilgili test soruları, harita bilgisi sınavı,

1-  renklendirme yönlemi ile yapılan haritalarda, yükselti basamakları belirli renkler ve tonları ile gösterilir.buna göre, bir avrupa fiziki haritasında belçika, hollanda, danimarka gibi ülkelerin yeşil renk ve tonları ile gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturabilir?a)    deniz kıyısında bulunduklarınab)    yüzölçümlerinin küçük olduğunac)    yerşekillerinin engebeli olduğunad)    ormanların geniş yer tuttuğunae)          denizden yüksekliklerinin az olduğuna(connorteams)2-  ı.   göl kıyısındaki eğrinin yükselti değeri 0 metredir.ıı.    bir eğrini...

yurdumuzun komşuları,bulgaristan,yunanistan,suriye,ırak,iran,aze

ünite 1yurdumuzun komşularıhazırlık çalışmaları1. bir türkiye siyasi haritasından yararlanarak türkiye’nin komşularını, hangi komşularımızla sadece karadan,  hangileriyle hem karadan hem denizden komşu olduğumuzu öğreniniz.2. bulgaristan ve yunanistan’da türklerin  yoğun olarak bulunduğu yerleri öğreniniz.3. iran ve ırak’ın yer altı kaynakları açısından önemini  araştırınız.4. kuzey kıbrıs türk cumhuriyet’inin  ne zaman ve nasıl kurulduğunuz araştırınız. kıbrıs adasının türkiye için önemini araştırıp öğreniniz.yurdumuzun komşuları1. bulgaristan bulgaristanyönetim şekli  cumhuriyet yüzölçümü  110,912 k...

dış kuvvetler akarsu aşındırma şekilleri

akarsuyun, içerisinden geçtiği yatağı kazması ve kopardığı parçacıkları taşıması olayına aşındırma denir. akarsular kimyasal ve fiziksel (mekanik) yollarla aşındırma yaparlar. 1. kimyasal aşındırma: sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda veya sürekli sıcak bölgelerde, akarsuların geçtikleri yeri eritmesiyle yaptığı aşındırmadır. 2. fiziksel (mekanik) aşındırma: akarsular, eğime bağlı olarak kazandıkları güçle, yatağındaki kayaları parçalayarak aşındırır. akarsular genelde fiziksel yolla aşındırma yaparlar. akarsuların fiziksel aşındırması üç şekilde olur. a. derine aşındırma: akarsuların yatağını düşey doğrultuda ışındırarak, deniz seviyesine indirmeye çalışmasıdır. b. yana aşındırma: akarsuların içle...

coğrafi bölgeler

geniş anlamı ile bölge, sınırları belli bir alan demektir. bu geniş anlamı ile bölge sözcüğü, çok değişik nitelikteki alanları belirtmek için kullanılır. tarım bölgesi, serbest bölge, işletme bölgesi, seçim bölgesi gibi ifadeler, bölge sözcüğünün geniş anlamda kullanımına birer örnektir. bunlar yönetim amacıyla veya hizmet kolaylığı sağlamak için ayrılmış alan birimleridir. bu tür bölgelerin sınırları genellikle idarî birim sınırlarına uygun olarak çizilir. coğrafî bölge: bunlar hem tabiat şartları hem de beşerî ve ekonomik özellikleri ile benzerlik gösteren alanlardır. çünkü yeryüzünün herhangi bi...

yurdumuzun komşuları,bulgaristan,yunanistan,suriye,ırak,iran,aze

ünite 1yurdumuzun komşularıhazırlık çalışmaları1. bir türkiye siyasi haritasından yararlanarak türkiye’nin komşularını, hangi komşularımızla sadece karadan,  hangileriyle hem karadan hem denizden komşu olduğumuzu öğreniniz.2. bulgaristan ve yunanistan’da türklerin  yoğun olarak bulunduğu yerleri öğreniniz.3. iran ve ırak’ın yer altı kaynakları açısından önemini  araştırınız.4. kuzey kıbrıs türk cumhuriyet’inin  ne zaman ve nasıl kurulduğunuz araştırınız. kıbrıs adasının türkiye için önemini araştırıp öğreniniz.yurdumuzun komşuları1. bulgaristan bulgaristanyönetim şekli  cumhuriyet yüzölçümü  110,912 k...

akarsu aşındırması

akarsularda aşındırmaakarsuyun, içerisinden geçtiği yatağı kazması ve kopardığı parçacıkları taşıması olayına aşındırma denir. akarsular kimyasal ve fiziksel (mekanik) yollarla aşındırma yaparlar.1. kimyasal aşındırma: sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda veya sürekli sıcak bölgelerde, akarsuların geçtikleri yeri eritmesiyle yaptığı aşındırmadır.2. fiziksel (mekanik) aşındırma: akarsular, eğime bağlı olarak kazandıkları güçle, yatağındaki kayaları parçalayarak aşındırır. akarsular genelde fiziksel yolla aşındırma yaparlar.akarsuların fiziksel aşındırması üç şekilde olur.a. derine aşındırma: akarsuların yatağını düşey doğrultuda ışındırarak, deniz seviyesine indirmeye çalışmasıdır.b. yana aşındırma: akarsul...

05-07 mart 2004 tarihli göksu nehri taşkını ve göksu vadisine et

05-07 mart 2004 tarihli göksu nehri taşkını ve göksu vadisine etkisi adnan doğan buldur∗ adnan pınar∗∗ adnan başaran∗∗∗ özet 5-7 mart 2004 tarihinde göksu nehri’nin taşmasıyla silifke ve çevresinde büyük bir sel felaketi yaşanmıştır. sele sebep olan akım yükselmesinin yağıştan ziyade kar erimelerine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. göksu’yu oluşturan iki önemli koldan biri olan ermenek çayı havzası’ndaki mevcut karın, sıcaklık ortalamalarının yükselmesi ve şiddetli rüzgârla birlikte hızlı erimeye başlaması böyle bir felaketin yaşanmasına yol açmıştır. havzadaki tek baraj olan gezende barajı’nın su tutma kapasitesinin yetersiz olması bu felaketi önleyememiş, yeni barajlarla birlikte inşaat halindeki ermenek barajı’n...

türkiye‘nin ovaları <<yurdumuzun ovaları<<oval

 •türkiye‘nin ovaları           çevresine göre alçakta kalmış çoğu akarsuların biriktirmesiyle alüvyon dolgu alanı haline gelmiş geniş düzlüklerdir. çevrelerine göre alçakta olmalarına karşın denizden yükseklikleri farklıdır. (yüksekova 2000m., adapazarı ovası 17m. gibi)        oluşumlarına göre ovalar        tektonik ovalar: çöküntü ovaları da denir. yerkabuğu hareketleri sonucu yükseltiler arasında çukurda kalan yada çöken sahaların zamanla alüvyonlarla dolmasıyla oluşmuşlardır. erzurum, erzincan, b. ve k. menderes ovaları    ...

kırklareli il haritası ve coğrafyası

  kırklareli: türkiye’nin kuzeybatısı, marmara bölgesi’nin trakya kesiminde yer almaktadır.dünyadaki konumu itibariyle 41 derece, 13 dakika, 34 saniye ve 42 derece 05 dakika, 03 saniye kuzey enlemleri ile 26 derece 54 dakika , 14 saniye ve 28 derece 06 dakika 15 saniye doğu boylamları arasında bulunur. kırklareli, türkiye'nin avrupa kıtası'nda bulunan trakya bölgesi'nde yer alır. 41o44' - 42o00' kuzey enlemleri ile, 26o53' - 41o44' doğu boylamları arasında kalır. 6.555 km2 toprak büyüklüğüne sahiptir. kuzeyden 159 km sınır uzunluğu ile bulgaristan, doğudan 58 km. kıyı uzunluğu ile karadeniz, batıdan edirne, güneydoğudan istanbul, güneyden ise tekirdağ illeri ile çevrilidir. toprakların %48'i dağlık, %35'i dalgalı arazi, %17'si i...

lise 1. sınıflar harita bilgisi ve ölçekler

harita bilgisiistanbul’da okuyan bir grup üniversite öğrencisi memleketlerine  gitmek istiyor. bu öğrenciler türkiye’nin değişik bölgelerinde ikamet etmektedir. öğrenciler memleketlerine aynı ulaşım araçlarını kullanarak gidebilirler mi? şüphesiz  her öğrenci kendi memleketine gitmek için en uygun aracı seçecektir. örneğin kahramanmaraş’a gitmek isteyen bir öğrenci gemiyle doğrudan memleketine ulaşamaz. fakat yalova’ya gitmek isteyen bir öğrenci için en uygun ulaşım aracı feribottur.  yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi her öğrenci amacına ulaşmak  için uygun ulaşım türünü seçer. harita çizimi yapılırk...

türkiyenin ovaları ,platoları,oluşum şekilleri ve bölgelere göre

türkiyenin yer şekilleriplato ve ovalarının özellikleri                             türkiye’nin platoları plato: akarsularla derince parçalanmış hafif engebeli, çoğunlukla geniş saha kapsayan yüzey şekline plato denir.iç anadolu bölgesinde platolar geniş yer kaplar bunun sebebi eskiden iç anadolu bölgesinde bulunan tethis denizinin düz tabanının 3. jeolojik zamanın sonu 4. jeolojik zamanın başında  epirojenik olarak yükselmesidir.bu yükselmeler sonucu iç anadolu bölgesinde ortalama 1000m yükseltide düzlükler oluşmuş oluşan bu düzl&uu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !