× "

türkiyenin önemli geçitleri

" arama sonuçları

türkiyenin coğrafik konumu ve özellikleri

türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; 1. türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır 2. güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır olmaz. 3. ülkenin doğusu ile batısı arası...

türkiyenin coğrafi konumu ve özellikleri,bölgelerin özellikleri

türkiye’nin coğrafi konumu türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; 1. türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır 2. güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır o...

türkiyedeki önemli geçitler ve boğazlar

türkiyedeki ulaşım bakımından önemli geçitler ve boğazlar türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. eski  bir yerleşim sahası olması nedeniyle tarihteki önemli kara ulaşım yolları  türkiye üzerinden geçmiştir. kral yolu ipek yolu gibi önemli ticaret yolları ülkemizde yer almaktadır. ülkemizde kara yollarının doğrultusu yer şekillerinden oldukça fazla olarak etkilenmektedir. genellikle ülkemizde yer alan kara yolları batı-doğu doğrultusunda uzanmaktadır. yolcu ve yük taşımacılığının çok büyük bir  bölümü kara yoluyla yapılmaktadır. karayolu ile en ...

türkiyenin coğrafi bölgeleri kısa notlar

akdeniz bölgesi hakkında kısa notlaryüzölçümü  bakımından  % 15  ile  4.  sıradadır.orman  bakımından  % 21  ile  2.  sıradadır. ama  maki  olduğu  için  ekonomik  değeri  yoktur iklimin  etkisi  ile  orman  yangınları  çok  görülür. ekili-dikili  alanlar  bakımından  % 18  ile  5. sıradadır. dağların  uzanış  yönü  nedeniyle  boyuna  kıyı  tipi  görülür. ekonomisi  tarıma  dayanır  ve  sanayi  2.  sırada  gelir. sanayi  bakımından  türkiye’de  3.  sırada  gelir. susam...

türkiyenin bölgeleri ve özellikleri(karadeniz bölgesi)

türkiye'nin coğrafi bölgelerikaradeniz bölgesi1. konumu ve sınırlarıbölge, türkiye’nin kuzeyindedir. ismini kuzeyindeki karadeniz’den alır. bölge, doğuda gürcistan sınırından başlayarak, batıda sakarya ovası ile bilecik’in doğusunda kadar uzanır.türkiye yüzölçümünün % 18'ine sahip olan bölge, bu oranla yüzölçüm bakımından üçüncüdür. doğu - batı istikametinde en uzun olan bölgemizdir. bölge, batıdan doğuya doğru yaklaşık 1400 km lik uzunluğa, kuzey - güney istikametinde ise 100 - 200 km arasında değişen genişliğe sahiptir.bölge, doğu karadeniz, orta karadeniz ve batı karadeniz olmak üzere üç coğrafi bölü...

türkiyede barajlar ve önemi

barajlar ve önemi türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve teknik koşullara bağlı olarak  sorunlarından  birisi de  elektrik enerjisinin miktarıdır. kömür, linyit, odun, petrol, doğal gaz ve su enerjisi gibi enerji kaynaklarının önemi elbette ki tartışılamaz  ama su kaynaklarından enerji yönünden faydalanma hususunun ayrı bir özelliği vardır. çünkü ülkemizin sahip olduğu en ucuz enerji kaynağı olan su onu kullanmadığımız her saniye boşa akıp gidiyor. türkiye’nin elektrik enerjisini şu anda %60‘ı doğalgaz kaynaklarınca üretiliyor.hes potansiyeline bakacak olursak; yeterli doneye sahip olmadığımız 1930’lu yıllarda hes potansiyelimiz 10 milyon kw/saat olarak öl&cced...

karadeniz bölgesinin özellikleri nelerdir?

konumu, sınırları ve komşuları: yurdumuzun kuzeyinde, sakarya’nın doğusundan gürcistan’a kadar karadeniz’e paralel olarak bir şerit gibi uzanır. gürcistan, d. anadolu, iç anadolu ve marmara bölgeleriyle ve adını aldığı deniz ile komşudur.alanı ve nüfusu: gerçek alanı olan 143.537 km2 ile türkiye topraklarının %18’ini kaplar. alan bakımından 3. büyüklükteki bölgemizdir. bölge doğu-batı doğrultusunda 1400 km, kuzey-güney doğrultusunda 100-200 km ile bir şeride benzer. nüfusu 2000 sayımına göre 8.4 milyondur. nüfus yoğunluğu km2’ye 59 kişidir. bu türkiye ortalamasının altındadır. (türkiye ortalaması km2’ye 83 kişi)bölümleri: 1.batı karadeniz 2.orta karadeniz 3.doğu karadenizyeryüzü şekilleri:kıyıları: dağlar kıyıya paralel olara...

yaz odunu ile bahar odunu arasındaki fark nedir?

büyüme periyodunun başlangıcında oluşan açık renkli ve gevşek yapılı iç tabakaya ilkbahar odunu, büyüme periyodunun sonunda oluşan koyu renkli ve sık yapılı dış tabakaya yaz odunu adı verilmektedir. ilkbahar odunu daha çok besi suyu iletim ödevini yürütürken, yaz odunu destekleme ödevini yürütmektedir. yıllık halka içerisinde yaz odunu iştirak oranı fazla olan ağaç odunlarının özgül ağırlıkları yüksek, kurutulmaları zordur. gene yaşlı bir ağaç gövdesinden bir tekerlek alıp enine kesiti incelenecek olursa; yıllık halka genişliklerinin öz çevresinde daha geniş, kabuğa yakın kısımlarda daha dar olduğu görülecektir. normal büyüyen ağaçlarda özden çevreye doğru ağacın yaşı ile meydana gelen en önemli değişme yıllık halka genişliklerinin daralmasıdır. ağaç yaşlandıkça yıllık halkalar daralır. yı...

türkiye bölgeler coğrafyası

türkiye bölgeler coğrafyası -------------------------------------------------------------------------------- türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır olmaz. ülkenin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman fark...

aranan8

                                                    yıllık ödev kapak, türkiyede uzaktan eğitim, ödev kapak, radyaoktifliğin kullanım alanları, resim dersi zümre toplantısı, ilköğretim din kültürü 2. zümre, ingilizce zümre toplantısı, hayvancılık, istanbulda hayvancılık, haçlı seferleri, altın oranlar, altın oranlar (matematik), altın oranlar matematik, dokular, anket, marmara bölgesi, marmara bölgesi resimleri, marmara resimlerle, marmara bölgesi, bölge resimleri, türkiye resimler, anket (bilgisayar), anket, trigonometrinin amacı ve kullanım alanları, syyasy partyler, aritmetik nedir, aritmetik nedir, aritmetik, tipografi, cepheler, os...

"bilgiye açılan kapı"

  >>>giriş<<<                                     sunu+coğrafya dersi, basit makinaler, basit makineler, kore, kore, kore, kore, akarsu ile ilgili resimler, teknolojinin zararları, teknoloji, deprem ve korunmayolları, deprem ve korunma yolları, elektirik enerjisi, elektirik tarihçesi, elektiriğin tarihçesi, elektiriğin icadı, marmara bölgesi, marmara bölgesinin türkiye ekonomisindeki, marmara bölgesinin türkiye ekonomsindeki yeri, marmara bölgesinin türkiye, marmara bölgesinin türkiye ekonomisine katkıları, mesleki yazışmalar, büro yönetim, elektrik akimi, ondalık sayı, ondalık sayı, elektrik alani, tartı ve ölçü atatürk, tartı ve ölçü atatürk, tartı ve ölçü,...

...

                                                        yıllık ödev kapak, türkiyede uzaktan eğitim, ödev kapak, radyaoktifliğin kullanım alanları, resim dersi zümre toplantısı, ilköğretim din kültürü 2. zümre, ingilizce zümre toplantısı, hayvancılık, istanbulda hayvancılık, haçlı seferleri, altın oranlar, altın oranlar (matematik), altın oranlar matematik, dokular, anket, marmara bölgesi, marmara bölgesi resimleri, marmara resimlerle, marmara bölgesi, bölge resimleri, türkiye resimler, anket (bilgisayar), anket, trigonometrinin amacı ve kullanım alanları, syyasy partyler, aritmetik nedir, aritmetik nedir, aritmetik, tipogra...

...

                                  en çok aranalar                                             yıllık ödev kapak, türkiyede uzaktan eğitim, ödev kapak, radyaoktifliğin kullanım alanları, resim dersi zümre toplantısı, ilköğretim din kültürü 2. zümre, ingilizce zümre toplantısı, hayvancılık, istanbulda hayvancılık, haçlı seferleri, altın oranlar, altın oranlar (matematik), altın oranlar matematik, dokular, anket, marmara bölgesi, marmara bölgesi resimleri, marmara resimlerle, marmara bölgesi, bölge resimleri, türkiye resimler, anket (bilgisayar), anket, trigonom...

"""""bilgiye açılan kapı"""""

  >>>giriş<<<                     en çok aranalar                                             yıllık ödev kapak, türkiyede uzaktan eğitim, ödev kapak, radyaoktifliğin kullanım alanları, resim dersi zümre toplantısı, ilköğretim din kültürü 2. zümre, ingilizce zümre toplantısı, hayvancılık, istanbulda hayvancılık, haçlı seferleri, altın oranlar, altın oranlar (matematik), altın oranlar matematik, dokular, anket, marmara bölgesi, marmara bölgesi resimleri, marmara resimlerle, marmara bölgesi, bölge resimleri, türkiye resimler, anket (bilgisayar), anket, trigonometrinin amacı ve ...

ödev araştır

     (tüm aramalar) heyelan, müzik zümresi, orhan kemal, orhan kemal cemile, siyasi partiler, zarflar, össde çıkmış zarflar, soyağaçları ve soruları, soyağaçı ve soruları, green peace, green peace, kooperatif, kooperatif kolu, yüklü cisimler, cemile, orhan kemal cemile, cemile, biyoloji deneyleri, kalıp, 4.sınıf olimpiyat soruları, 4.sınıf olimpiyat soruları, coğrafya sunu, sunu + coğrafya dersi, sunu+coğrafya dersi, basit makinaler, basit makineler, kore, kore, kore, kore, akarsu ile ilgili resimler, teknolojinin zararları, teknoloji, deprem ve korunmayolları, deprem ve korunma yolları, elektirik enerjisi, elektirik tarihçesi, elektiriğin tarihçesi, elektiriğin icadı, marmara bölgesi, marmara bölgesinin türkiye ekonomisindeki, marmara bölgesini...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !