× "

türklere ait olmayan destanlar

" arama sonuçları

türk edebiyatı tarihi - destanlar - dönemler - sanatçılar

türk edebiyatı tarihitürk edebiyatı tarihi, türklerin kültür değişimlerine göre üç ana grupta incelenir: • islamiyetten önceki türk edebiyatı• islam etkisindeki türk edebiyatı• batı etkisindeki türk edebiyatıelbette bu üç grubu kesin hatlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir. çünkü islam etkisine girince eski edebiyat tamamen yok olmadığı gibi batı etkisine girince de islami edebiyat bitmemiştir. ancak genel tercihin değişmesi, bu ayrımı ortaya koyar.bu ana grubun içinde de değişik anlayışların oluşturduğu ayrılmalar görülür. bunları bir şema halinde gösterelim.şimdi bu dönemleri ayrıntılarıyla görelim;islamiyetten önceki türk edebiyatıtarihin karanlık devirlerinden, islamiyetin kabul edildiği 8. - 10. yüzyıla kadar sürer . bu edebiyatı kendi içinde iki gruba ...

destanlar ve özellikleri

oğuz kağan destanı   resimlerden hareketle destan döneminin zihniyetini açıklama destan ve efsane arasındaki farklar nelerdir?destan anlatıcısının özellikleri ve bakış açısıgılgamış destanıoğuz kağan destanını kim anlatmıştır?türk destanlarının kaynağıislamiyet öncesi ve sonrası türk destanlarıhomeros'un ilyada destanı doğal destan ve yapma destan arasındaki benzerlikler ve farklılıklardestansı(epik)anlatımdestan dilinin özellikleri 31/10/2007: resimlerden hareketle destan döneminin zihniyetini açıklama30/10/2007: destan ve efsane arasındaki farklar nelerdir?30/10/2007: destan anlatıcısının özellikleri ve bakış açısı 25/10/2007: türklere ait olmayan destanlar25/10/2007: destanlardaki zaman mekan ve kişiler nasıldır?25/10/2007: destanlardaki tarihi olay ve olağan üst...

türklere ait olmayan destanlar - yabancı destanlar -destanlar

türklere ait olmayan destanlar    1-yunan destanlarıilyada, odysseia: bu destanların yaratıcısı yunan halkıdır. bunları yazıya geçiren, büyük şair homeros'tur. bu destanların konusu truva savaşları'ndan alınmıştır. yunan savaşçıların truva'ya gidişlerini ilyada'da; truva'dan dönüşlerini de odysseia'da işlenmiştir.2-iran destanışehname: konusu iran-türk savaşlarıdır. bu destanda saka türklerinin alp-er tunga destanı ile aynı olaylar işlenmiştir. iranlılar bu olayları kendi açılarından yorumlamışlardır. iki destanın da kahramanları aynıdır. bu destan, ünlü iran şairi firdevsi tarafından mesnevi tarzında yazılmış olup 60.000 beyittir.3-fin destanıkalavela: bu destanda fin mitolojisi ve finlerin macarlarla aynı kökten geldikleri anlatılmış...

|edebiyat dersi| türklere ait olmayan destanlar - destanların öz

türklere ait olmayan destanlar    1-yunan destanlarıilyada, odysseia: bu destanların yaratıcısı yunan halkıdır. bunları yazıya geçiren, büyük şair homeros'tur. bu destanların konusu truva savaşları'ndan alınmıştır. yunan savaşçıların truva'ya gidişlerini ilyada'da; truva'dan dönüşlerini de odysseia'da işlenmiştir.2-iran destanışehname: konusu iran-türk savaşlarıdır. bu destanda saka türklerinin alp-er tunga destanı ile aynı olaylar işlenmiştir. iranlılar bu olayları kendi açılarından yorumlamışlardır. iki destanın da kahramanları aynıdır. bu destan, ünlü iran şairi firdevsi tarafından mesnevi tarzında yazılmış olup 60.000 beyittir.3-fin destanıkalavela: bu destanda fin mitolojisi ve finlerin macarlarla aynı kökten geldikleri anlatılmışt...

geçiş dönemi edebiyatı (10.-19.yy), geçiş dönemi edebiyatı, türk

geçiş dönemi edebiyatı (10.-19.yy), geçiş dönemi edebiyatı, türklere ait olmayan destanlar, ilk manzum piyes, tanzimat dönemi tiyatrosu, tanzimat tiyatrosu ıı- tanzimat dönemi tiyatrosua) hikaye-i ibrahim paşa tanzimat devrinin ilk tiyatro eseridir. konusunu kanuni devrinden alan ve 4 perdeden 11 tablodan oluşan hayrullah efendi tarafından yazılan küçük bir dramdır. konusu, kanuni'nin bağdat seferi sırasında ordu defterdarı iskender çelebiyi haksız yere idam ettirdiği ve saltanat hırsına kapıldığı için kanuni tarafından 1536 da idam edilen sadrazam ibrahim paşa ile aynı devirde mısır da ün salmış mutasavvıf ibrahim gülşeni ve mısır valisinin oğlu ibrahim paşa'lar birbirine karıştırılarak osmanlı imparatorluğu için asıl tehlikenin son söylenen şahsiyetten geleceği söyle...

geçiş dönemi edebiyatı (10.-19.yy), geçiş dönemi edebiyatı, türk

geçiş dönemi edebiyatı (10.-19.yy), geçiş dönemi edebiyatı, türklere ait olmayan destanlar, ilk manzum piyes, tanzimat dönemi tiyatrosu, tanzimat tiyatrosu ıı- tanzimat dönemi tiyatrosua) hikaye-i ibrahim paşa tanzimat devrinin ilk tiyatro eseridir. konusunu kanuni devrinden alan ve 4 perdeden 11 tablodan oluşan hayrullah efendi tarafından yazılan küçük bir dramdır. konusu, kanuni'nin bağdat seferi sırasında ordu defterdarı iskender çelebiyi haksız yere idam ettirdiği ve saltanat hırsına kapıldığı için kanuni tarafından 1536 da idam edilen sadrazam ibrahim paşa ile aynı devirde mısır da ün salmış mutasavvıf ibrahim gülşeni ve mısır valisinin oğlu ibrahim paşa'lar birbirine karıştırılarak osmanlı imparatorluğu için asıl tehlikenin son söylenen şahsiyetten geleceği söyle...

geçiş dönemi edebiyatı (10.-19.yy), geçiş dönemi edebiyatı, türk

ıı- tanzimat dönemi tiyatrosua) hikaye-i ibrahim paşa tanzimat devrinin ilk tiyatro eseridir. konusunu kanuni devrinden alan ve 4 perdeden 11 tablodan oluşan hayrullah efendi tarafından yazılan küçük bir dramdır. konusu, kanuni'nin bağdat seferi sırasında ordu defterdarı iskender çelebiyi haksız yere idam ettirdiği ve saltanat hırsına kapıldığı için kanuni tarafından 1536 da idam edilen sadrazam ibrahim paşa ile aynı devirde mısır da ün salmış mutasavvıf ibrahim gülşeni ve mısır valisinin oğlu ibrahim paşa'lar birbirine karıştırılarak osmanlı imparatorluğu için asıl tehlikenin son söylenen şahsiyetten geleceği söylenmek istenen piyeste, tarihi atmosferi tamamlamak için özellikle dil ve uslübun 16. yy uygun olması dikkat çekicidir.b)şair evlenmesi şinasi tarafın...

destanlar

oğuz kağan destanı   resimlerden hareketle destan döneminin zihniyetini açıklama destan ve efsane arasındaki farklar nelerdir?destan anlatıcısının özellikleri ve bakış açısıgılgamış destanıoğuz kağan destanını kim anlatmıştır?türk destanlarının kaynağıislamiyet öncesi ve sonrası türk destanlarıhomeros'un ilyada destanı doğal destan ve yapma destan arasındaki benzerlikler ve farklılıklardestansı(epik)anlatımdestan dilinin özellikleri 31/10/2007: resimlerden hareketle destan döneminin zihniyetini açıklama30/10/2007: destan ve efsane arasındaki farklar nelerdir?30/10/2007: destan anlatıcısının özellikleri ve bakış açısı 25/10/2007: türklere ait olmayan destanlar25/10/2007: destanlardaki zaman mekan ve kişiler nasıldır?25/10/2007: destanlardaki tarihi olay ve olağan üstü...

türklere ait olmayan destanlar

türklere ait olmayan destanlar    1-yunan destanlarıilyada, odysseia: bu destanların yaratıcısı yunan halkıdır. bunları yazıya geçiren, büyük şair homeros'tur. bu destanların konusu truva savaşları'ndan alınmıştır. yunan savaşçıların truva'ya gidişlerini ilyada'da; truva'dan dönüşlerini de odysseia'da işlenmiştir.2-iran destanışehname: konusu iran-türk savaşlarıdır. bu destanda saka türklerinin alp-er tunga destanı ile aynı olaylar işlenmiştir. iranlılar bu olayları kendi açılarından yorumlamışlardır. iki destanın da kahramanları aynıdır. bu destan, ünlü iran şairi firdevsi tarafından mesnevi tarzında yazılmış olup 60.000 beyittir.3-fin destanıkalavela: bu destanda fin mitolojisi ve finlerin macarlarla aynı kökten geldikleri anlatılmışt...

ilk türk devletlerinde kültür ve medeniyet

ilk türk devletlerinde kültür ve medeniyet l- devlet yönetimi devlet yapısı islamiyetten önce türk toplumunda siyasî teşkilatlanmanın en üst kademesinde "il" denilen devlet bulunmaktaydı. il, boyların ve budunların birleşmesiyle meydana gelen, bir devlet başkanının sorumluluğu ve yönetimi altında, siyasî bir iş birliğinden oluşuyordu. türk il'i (devleti) toprak, halk, töre (ortak hukukî ve idarî düzen) unsurlarının birleşik yapısı içinde, vatanı koruyan, milleti huzur ve barış içinde yaşatan siyasî bir kuruluştur. not : tarih boyunca, yıkılan bir türk devletinin yerine tekrar yeni bir devletin kurulmasıyla türk devletlerinin devamlılığının sağlanmasında, devlet yapısındaki özelliklerin ve türklerin devlet kurma yeteneklerinin önemli rolü olmuştur. islamiyetten önceki ...

destanlar

oğuz kağan destanı   resimlerden hareketle destan döneminin zihniyetini açıklama destan ve efsane arasındaki farklar nelerdir?destan anlatıcısının özellikleri ve bakış açısıgılgamış destanıoğuz kağan destanını kim anlatmıştır?türk destanlarının kaynağıislamiyet öncesi ve sonrası türk destanlarıhomeros'un ilyada destanı doğal destan ve yapma destan arasındaki benzerlikler ve farklılıklardestansı(epik)anlatımdestan dilinin özellikleri 31/10/2007: resimlerden hareketle destan döneminin zihniyetini açıklama30/10/2007: destan ve efsane arasındaki farklar nelerdir?30/10/2007: destan anlatıcısının özellikleri ve bakış açısı 25/10/2007: türklere ait olmayan destanlar25/10/2007: destanlardaki zaman mekan ve kişiler nasıldır?25/10/2007: destanlardaki tarihi olay ve olağan üstü...

türklere ait olmayan destanlar

türklere ait olmayan destanlar    1-yunan destanlarıilyada, odysseia: bu destanların yaratıcısı yunan halkıdır. bunları yazıya geçiren, büyük şair homeros'tur. bu destanların konusu truva savaşları'ndan alınmıştır. yunan savaşçıların truva'ya gidişlerini ilyada'da; truva'dan dönüşlerini de odysseia'da işlenmiştir.2-iran destanışehname: konusu iran-türk savaşlarıdır. bu destanda saka türklerinin alp-er tunga destanı ile aynı olaylar işlenmiştir. iranlılar bu olayları kendi açılarından yorumlamışlardır. iki destanın da kahramanları aynıdır. bu destan, ünlü iran şairi firdevsi tarafından mesnevi tarzında yazılmış olup 60.000 beyittir.3-fin destanıkalavela: bu destanda fin mitolojisi ve finlerin macarlarla aynı kökten geldikleri anlatılmıştır. d...

islÂmiyetten önce türk destanı

türk edebiyatı destanlarla başlar. destan,bir milletin eski zamanlarda başından geçen büyük hadiselerin halk dilinde edebir bir şekil almasıdır. bir milletin henüz yazısı yokken yaptığı büyük savaşlar,ün alan kahramanlar bütün milletçe tanınırdı. sonra bunlar babadan oğula geçe geçe bir takım eklentiler daha alarak büyür. içine şiir ve hayal unusrlaru da karışır. birkaç nesil sonra artık destan bütün milletin malı olmuştur. böylece teşekkül eden ve her asır geçtikçe az çok değişikliklere uğrayan destan günün birinde,yazının icat veya kabulünden sonra yazılır ve değişimez bir hal alırdı. fakat uğradığı bütün değişmelere rağmen teşekkül ettiği zamanın umumi seciyesini taşır.   destanlar babadana oğula anlatıla anlatıla zaman geçtikçe bazan o milletin ilerki isteklerine,ülküsüne ait un...

edebiyat ve edebiyat tarihi

güzel sanatlar  insanların alelâde duygulardan ve düşüncelerden başka bir de bediî duygular ve yüksek düşünceler vardır. güzel sanatlar dediğimiz bilgi şubeleri bu bediî duygulardan ve yüksek düşüncelerden doğar. bediî duygu demek güzellikler ve iyilikler karşısında duyulan yahut güzellik ve iyilik yaratmak kabiliyetinde olan duygudur. yüksek düşünce ve de günlük düşüncelerin üstüne iyiyi, doğruyu, güzeli yaratacak olan düşüncedir. yani bediî duygu ve yüksek düşünce demek olan insan duygusunun ve düşüncesinin yaratıcı tarafı demektir.işte bu bediî duygularla yüksek düşüncelerin söz ve yazı ile ifadesine heykeltıraşlık ve mimarlık deriz. güzel sanatlar bu saydığımız beş bilgi şubesinden yani edebiyat, musiki, resim, hekeltıraşlık ve mimarlıktan ibarettir. bununla beraber diğer sana...

halk hikayeleri (halk hikayesi) destanlar

çeşitli ve sayıları pek çok olan anadolu halk hikayeleri, çok değişik kaynaklardan gelmişlerdir. bunlar arasında, kökleri binlerce yıl önceki türk tarihinin derinliklerinde olanlar bulunduğu gibi, yeni olaylardan doğanlar veya yabancı kültürden aktarılanlar da vardır. halk hikayelerini kaba bir sınıflandırma ile, aşağıdaki türlere ayırabiliriz:1)    destanlar ve destanımsılar2)     tarihler ve menkıbeler3)     aşık hikayeleri4)     masallar, fıkralar ve efsaneler1) destanlar ve destanımsılar:destan, kelime anlamı olarak epos demektir; destanın diğer bir türü olan aşık şiirindetamamen farklıdır. destanın başlıca niteliği uzun soluklu bir anlatım olmasıdır. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !