× "

tabelalardaki imla yanlışlıkları tespiti

" arama sonuçları

türkçe dersi ı. dönem zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır

toplantı yeri : toplantı no : toplantı tarihi : toplantı başkanı : toplantıya katılanlar: gündem: 1- açılış ve yoklama. 2- türk millî eğitiminin temel amaçları ve türkçe dersinin genel amaçlarının okunup incelenmesi. 3 - müfredat programının incelenmesi (2098 s.t.d). 4 - yıllık ve günlük plânlarla ilgili açıklamalar (2551 s.t.d). 5 - atatürkçülük konularının yıllık ve günlük planlara aktarılması (2504 s.t.d). 6 - öğrenci başarısını arttırmak için alınacak tedbirler. 7 - öğretim metot ve teknikleri. 8 - derslerde kullanılacak araç ve gereçler. 9 - ders &...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !