× "

tafoni

" arama sonuçları
rüzgar aşındırma biriktirme şekilleri

rüzgar aşındırma biriktirme şekilleri

  rüzgârlar, kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar. rüzgârlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. çünkü, bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgâr hızlıdır. rüzgar aşındırma şekilleri rüzgârlar, güçleri ölçüsünde yeryüzünden kopardıkları parçacıkları veya mevcut materyalleri sürükleyerek, havalandırarak taşırlar ve önüne çıkan engellere çarptırırlar. bunun sonucunda, kayaların yüzeyinde çizi...

dış kuvvetler , rüzgarlar,buzullar ,aşındırma ve biriktirme şeki

dış kuvvetler , rüzgarlar,buzullar ,aşındırma ve biriktirme şeki

dış kuvvetler rüzgar ve buzullarrüzgar aşındırma biriktirme şekillerirüzgârlar, kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar.rüzgârlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. çünkü, bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgâr hızlıdır.rüzgâr aşındırma şekillerirüzgârlar, güçleri ölçüsünde yeryüzünden kopardıkları parçacıkları veya mevcut materyalleri sürükleyerek, havalandırarak taşırlar ve önüne çıkan engellere çarptırırla...

yeni yazı yaz...

yeni yazı yaz......

rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleri

rüzgar aşındırma biriktirme şekilleri rüzgârlar, kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar. rüzgârlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. çünkü, bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgâr hızlıdır. rüzgâr aşındırma şekilleri rüzgârlar, güçleri ölçüsünde yeryüzünden kopardıkları parçacıkları veya mevcut materyalleri sürükleyerek, havalandırarak taşırlar ve önüne çıkan engellere çarptırırlar. bunun sonu...

rüzgarlar

    rüzgarlar rüzgarlar kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar. rüzgarların yerşekli oluşturabilmesi bazı faktörlere bağlıdır.bunlar; • iklim, • bitki örtüsü, • arazinin yapısı, • rüzgârın hızı gibi faktörlerdir. rüzgarlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. çünkü bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgar hızlıdır. rüzgarların oluşturduğu şekiller, aşındırma ve biriktirme şekilleri olarak iki grub...

dış kuvvetler rüzgarlar ve oluşturduğu şekiller

dış kuvvetler dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere  denir. 1-rüzgarlar 2-sular (akarsular,yeraltı suları,dalgalar ve akıntılar) 3-buzullar   rüzgarlar: kurak ve yarı kurak bölgelerde yer şekillerini biçimlendiren en etkili kuvvet rüzgârlardır. rüzgârın biçimlendirici etkisi kurak ve bitki örtüsünden yoksun bölgelerde daha fazladır. çünkü buralarda toprak tanelidir. rüzgâr tarafından kolayca yerinden sökülür, havalandırılarak taşınır, bu nedenle rüzgârlar en büyük etkilerini çöllerde gösterirler. çünkü bu bölg...

rüzgarlar ve buzullar aşındırma biriktirme şekilleri

dış kuvvetler rüzgarlar,buzullar, aşındırma ve biriktirme  şekilleri...  sarkıt ve dikitler birleşirse sütun adı verilen şekiller oluşur. akdeniz bölgesi’ndeki karstik mağaralarda sarkıt, dikit ve sütunlar fazlaca oluşmuşlardır.g. buzullar ve buzulların oluşturduğu şekillerkutuplarda ve yüksek dağlar üzerinde yağışlar genellikle kar halinde olur. sıcaklık çok düşük olduğu için yağan karlar erimeden üst üste birikir. biriken bu karlara toktağan (kalıcı) kar denir. yaz ve kış karla örtülü olan böyle yerlerin alt kısımlarına ise, toktağan (kalıcı) kar sınırı adı verilir.                    &...

dış kuvvetler rüzgarlar,buzullar, aşındırma ve biriktirme şekil

dış kuvvetler rüzgarlar,buzullar, aşındırma ve biriktirme  şekilleri...    sarkıt ve dikitler birleşirse sütun adı verilen şekiller oluşur. akdeniz bölgesi’ndeki karstik mağaralarda sarkıt, dikit ve sütunlar fazlaca oluşmuşlardır. g. buzullar ve buzulların oluşturduğu şekiller kutuplarda ve yüksek dağlar üzerinde yağışlar genellikle kar halinde olur. sıcaklık çok düşük olduğu için yağan karlar erimeden üst üste birikir. biriken bu karlara toktağan (kalıcı) kar denir. yaz ve kış karla örtülü olan böyle yerlerin alt kısımlarına ise, toktağan (kalıcı) kar sınırı adı verilir.                     &...

9.sınıf

1)  aşağıda verilen jeolojik devirlere ait özelliklerden hangisi doğru değildir?     a) ilkel canlılar devri - ilk kıta çekirdekleri oluştu.  b) 1 jeolojik zaman - zonguldak kömür havzası oluştu.     *c) 2. jeolojik zaman - büyük dağ oluşumları yaşandı. d) 3. jeolojik zaman - ortadoğu petrolleri oluştu.2)     aşağıdaki şekil hangi olayın başlangıcını anlatmaktadır?      a) kıta oluşumunu – epirojenezi*b)dağ oluşumunu - orojenezi      c)transgrasyon - deniz basmasını d)regresyon - deniz çekilmesini3. aşağıdaki haritada volkanların dağılışı gösterilmiştir. buna  göre,   bu  dağılış aşağıdakilerden hangisiyle paralellik gösterir?&...

rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleri

rüzgarlarrüzgarlar da aşındırma ve biriktirme yolu ile yeryüzünü  şekillendiren önemli bir dış güçtür. buharlaşmanın yağıştan çok olduğu bölgelerde yani kurak ve yarı kurak bölgelerde yeryüzünü şekillendirici önemli etkileri vardır.rüzgar aşındırmasıgünlük sıcaklık farklarının fazla olduğu çöllerde fiziksel (mekanik) çözülmeler şiddetlidir. rüzgarlar buralarda oluşan kırıntıları; tozları ve ince kumları havaya kaldırır. rüzgarların havalandırdığı bu parçalar çarptıkları yerleri aşındırır. rüzgar aşındırmasına korrazyon denir.rüzgarın aşındırma yapabilmesi için,zemin yapısının gevek bitki örtüsünün c...

dış kuvvetler rüzgarlar ve oluşturduğu şekiller

  www.cografyalise.com yeni sitemiz tüm konular  güncellenmiş. rüzgar aşındırma biriktirme şekilleri rüzgârlar, kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar. rüzgârlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. çünkü, bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgâr hızlıdır. rüzgar aşındırma şekilleri rüzgârlar, güçleri ölçüsünde yeryüzünden kopardıkları parçacıkları veya mevcut materyalleri sürükleyerek, hav...

rüzgarların oluşturduğu şekiller

güneşten gelen güç: dış kuvvetler   rüzgârların oluşturduğu şekiller   rüzgârlar, kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar. rüzgârlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. çünkü, bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgâr hızlıdır. rüzgâr aşındırma şekilleri rüzgârlar, güçleri ölçüsünde yeryüzünden kopardıkları parçacıkları veya mevcut materyalleri sürükleyerek, ...

rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleri

rüzgarlarrüzgarlar kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar. rüzgarların yerşekli oluşturabilmesi bazı faktörlere bağlıdır.bunlar;•         iklim,•   bitki örtüsü,•   arazinin yapısı,•   rüzgârın hızı gibi faktörlerdir.rüzgarlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. çünkü bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgar hızlıdır. rüzgarların oluşturduğu şekiller, aşındırma ve biriktirme şekilleri olarak iki gruba ayrılır.rüzgar aşındırma şekilleri:1)hamada (kayaçölü):çöllerdeki aşırı aşındırma sonucu çöl zeminindeki kayaç ortaya çıkar. buna sert olmayan ...

rüzgarların aşındırma ve biriktirme şekilleri ( dış kuvvetler)

rüzgÂrlar:                               sahra çölünde esen rüzgarlara örnek bir resim kurak ve yarı kurak bölgelerde yer şekillerini biçimlendiren en etkili kuvvet rüzgârlardır. rüzgârın biçimlendirici etkisi kurak ve bitki örtüsünden yoksun bölgelerde daha fazladır. çünkü buralarda toprak tanelidir. rüzgâr tarafından kolayca yerinden sökülür, havalandırılarak taşınır, bu nedenle rüzgârlar en büyük etkilerini çöllerde gösterirler. çünkü bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgâr hızlıdır.            bir yerde rüzgârın etkili olup yer şekillerini oluşturabilmesi için: 1-) bit...

dış kuvvetler , rüzgarlar,buzullar ,aşındırma ve biriktirme şeki

dış kuvvetler rüzgar ve buzullarrüzgar aşındırma biriktirme şekillerirüzgârlar, kopardıkları parçacıkları havalandırarak taşımak, bu parçacıkları çarptırarak aşındırmak ve gücü bitince de biriktirmek yoluyla yeryüzünde şekillendirme yaparlar.rüzgârlar, en fazla kurak ve yarıkurak bölgelerde etkilidirler. çünkü, bu bölgelerde bitki örtüsü zayıf, arazi kuru, rüzgâr hızlıdır.rüzgâr aşındırma şekillerirüzgârlar, güçleri ölçüsünde yeryüzünden kopardıkları parçacıkları veya mevcut materyalleri sürükleyerek, havalandırarak taşırlar ve önüne çıkan engellere çarptırırla...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !