× "

tahassun duası

" arama sonuçları

?? tahassun duası bilgileri ??

tarot-fali.com okurlarına tahasun duası notları çok önemli ve etkili korunma dualarından birisi olan tahasun duası nu yazımızda ele alacağız değerli dostlar.her türlü afattan cinlerin ve şeytanların zararlarından tasallutlarından ve zararlarından emin olmak isteyen bu duayı sabah ve akşam 7 kere  http://www.tarot-fali.com/korunma-dualari-basliklari/12118-tahassun-duasi-bilgileri.html ...

berhetiyye duası ve sırları

sırları: alimler, berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir. berhetiyye, süleyman aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.en son kelimesi olan “şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. berhetiyye’nin manevi gücü ile süleyman aleyhisselam, kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı. esmâü'l-berhetiyh adedleri ve adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. lâkin gereksi...

berhetiye duası

berhetiyye duası ve sırları berhetiyye ruhsal ilimlerin temelidir.tabi gerçekte kelime anlamı olarak bu değilsede mana aleminde bir ilimdir. ...berhetiyyetin berhetiyyetin tetlilin tetlilin duranin duranin... diye giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle birlikte  oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile 10.000 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da görüşülmektedir .tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedelleri olmuştur. ***************************************** sırları: alimler, berhetiye duası...

havvas ilmi

  âyet-el kürsi'nin imanı koruyan sırrı ayet'el kürsi'nin esrarı   delail-i hayrat havas ilmi - havasın özü havvas ilmi nedir? havas ilminin şartları ve yapılışı havas'ın alanı havas'ın orucu  havass-i selime havvas-ül kuran (kuran'ın havası) hz. hızır a.s ve havas ilmi ihlas suresinin faziletleri, havas ve esrarı istediğiniz kişinin rüyasına girmekistediğiniz kişinin rüyasına ...

havvas ilmi11

ayet-el kürsi’nin imanı koruyan sırrı ayetel kürsi'nin havas ve esrarı delail-i hayrat havas ilmi - havasın özü havvas ilmi nedir? havas ilminin şartları ve yapılışı havas'ın alanı havas'ın orucu havass-i selime allah dostları der ki... allah kelimesinin gücü havvas-ül kuran (kuran'ın havası) hz. hızır a.s ve havas ilmi istediğiniz kişinin rüyasına girmek kara sevdadan kurtulmak için kevser suresi ile ilgili sır tahassun duası yıldız saatlerinin hesaplanması ...

tahassun duası

tahassun duası bu duayı havas ilminden okumak isteyenler önce kendilerini bu dua ile daire içine alırlar. birçok belanın defi içinde kullanılır. 7 kere okunur. bismillahirrahmanirrahim. tahassantu bizil mülki vel melekut  ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut dehaltu fi hifzillahi dehaltü fi emanillahi dehaltü fi hirzillahi bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. ...

berhetiye duası ve sırları !!!

berhetiyye duası ve sırlarıberhetiyye ruhsal ilimlerin temelidir.tabi gerçekte kelime anlamı olarak bu değilsede mana aleminde bir ilimdir....berhetiyyetin berhetiyyetin tetlilin tetlilin duranin duranin... diye giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle birlikte  oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile 10.000 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da görüşülmektedir .tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedelleri olmuştur.*****************************************sırları:alimler, berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu ...

tahassün duası

tahassün duasıher türlü afattan cinlerin ve şeytanların zararlarından tasallutlarından ve zararlarından emin olmak istiyorsan bu duayı sürekli okumalısın sabah ve akşam 7 kere okunmalı , okuma esnasında tarif edildiği gibi hareket edilmeli.   biiznillah hiç bir şey zarar veremez. bu bir kalkan gibidir. bu kalkan ile allah`a sığınıldığında yapılan tüm saldırılar boşa gider. hiçbir zarar sana erişemez. nasıl kalkan sana gelen saldırılarla senin aranda bir engel oluşturuyorsa bu da öyledir.  çoğul okunurken (aileye) tahassanna bi zil mülkü vel melekût. ve aksamna zil ıizzeti vel ceberût. ve tevekkelna alel hayyil kayyümüllezi lâ yenamü ve lâ yemût. dehalnâ fî hıfzillah dehalnâ fî emânillah dehalnâ fî hızillah. bihakkı   (burada ker kelime okunurken sağ elin küçük parmak...

tahassün duası

zararlardan korunmak cinlerin ve şeytanların saldırmasından ve zarar vermelerinden muhafa olunmak içintahassün duasıher türlü afattan cinlerin ve şeytanların zararlarından tasallutlarından ve zararlarından emin olmak istiyorsan bu duayı sürekli okumalısın sabah ve akşam 7 kere okunmalı , okuma esnasında tarif edildiği gibi hareket edilmeli. biiznillah hiç bir şey zarar veremez. bu bir kalkan gibidir. bu kalkan ile allah'a sığınıldığında yapılan tüm saldırılar boşa gider. hiçbir zarar sana erişemez. nasıl kalkan sana gelen saldırılarla senin aranda bir engel oluşturuyorsa bu da öyledir. okuma esnasında eğer sadece kendin için okuyorsan yerleri geldikçe tahassuntü, eksamtü,tevekkeltü,dahaltü kelimeleri okunur eğer aileni vs. bir kaç kişiyi aynı çember içine almak istersen tahassanna, e...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !