× "

tahlil terimleri

" arama sonuçları

kan tahlillerindeki kısaltmalar ne anlama geliyor?-2

bılırubın normal değerler : direkt : 0.1-0.3 mg/dl ındirekt : 0.2-0.7 mg/dl açıklama : kan dolaşımında bulunan kırmızı kan hücreleri yaklaşık 120 günlük bir süre sonunda ömürlerini tamamlar ve çoğunluğu dalakta olmak üzere parçalanırlar. açığa çıkan bilirubin karaciğere götürülür. karaciğer özel bir işlemle bilirubini suda çözünebilen bir hale getirir ve safra yoluyla bağırsağa atar. karaciğerde bu işleme maruz kalmış bilirubine direk, henüz işlem görmemiş bilirubine ise indirek bilirubin denilir.artığı durumlar : bu sistemin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek bir aksama kan bilirubin düzeyinin yükselmesine neden olur. bu aksamalar; kırmızı kan hü...

kan tahlillerindeki kısaltmalar ne anlama geliyor?

kan değerleri, kan tahlili, kan degeri, kan tahlilleri, alp tahlil, kan tahlili nasıl yorumlanır, kan tahlil sonuçları, kan tahlili sonuçları, kan tahlili değerleri, kan tahlili terimleri, kan tahlil değerleri, kan tahlil terimleri, normal kan değerleri, kandaki değerler.. kan tahlili nasıl yorumlanır? genel tıp uygulamaları sırasında hekimler polikliniğe başvuran pek hastadan kan tahlili isterler. tam kan sayımı hekime tanıya yaklaşmasında yardımcı olan, değerli ve nispeten ucuz bir testtir. kan tahlilinin maksadı teşhis koymak değildir. kan tahlilinin esas görevi hekimin olası tanılar arasında eleme yapmasını sağlamaktadır. yani tanıya yardımcı olmaktır. hastayı görmeden, muayene etmeden teşhis koyulmaz. kan tahlilinde hangi değerler incelenir? vücudumuzda ok...

modern türkiye’de siyasi düşünce kitabı üzerine

modern türkiye’de siyasi düşünce kitabı üzerinedeğerlendirme/iletişim yayınlarıiletişim yayınları, modern türkiye’de siyasi düşünce serisinin 6. kitabı olarak "islamcılık" dosyasını yayımladı. 1112 sayfalık hacimli çalışmaya, 63 yazar 79 makale ile katkıda bulunuyor. yasin aktay’ın editörlüğünde hazırlanan dosya, cumhuriyet türkiyesi’ndeki "belli başlı düşünce akımları" arasında saydığı islamcılığı, "siyasal açılımları ve etkilerini esas alarak, bütün renk ve tonlarıyla" analiz etmeye çalışıyor. daha önceki 5 ayrı ciltte takip edilen formatın uygulandığı dizinin bu 6. cildi, temel düşünsel tartışmaların yanında ‘marjinal’ sayılan arayışları/&rsq...

dünden bugüne türkçe

 yabancılaşan bilim dilimizdeki ihmaller ve kayıplar üzerine prof. dr. hamza zülfikar bu yazımda türkçedeki yabancılaşmada gözden kaçan birkaç hususüzerinde durmak istiyorum. genel dilde olduğu gibi bu yabancılaşma çeşitli bilim dallarında çok daha fazla bir biçimde gelişmektedir. devletin dili de bundan nasibini alıyor. bunun için “güvenliği onaylanmış olmak” anlamında akredite olmak (ing. accredit) örneğini verebilirim. bankacılıkta da bu söz “güven yazısı, güven hesabı” anlamında akreditif biçiminde kullanılmaktadır. bilim dallarının terimlerinin neredeyse tamamının yabancı kelimelerden oluşmasına herhangi bir tepki gösterilmemektedir. &uu...

klasik türk edebiyatında metin tahlili

metin incelemesi aşamaları, terimleri ve bunlardan biri: metin tahlili mine mengi∗ özet klasik türk edebiyatı dönemine ait bir yazma eserin günümüz araştırmacısı ya da okuyucusunun hizmetine sunulması, öncelikle söz konusu metnin yeni türk yazısıyla kuruluşunu gerektirir. metin kurulması ise müellifinden esere kadar bir dizi çalışmayı beraberinde getirmektedir. bu bir dizi çalışma aşamalarını metin tespiti, metin tenkidi, metin tamiri, metin teşkili ve metin neşri olarak sıralayabiliriz. ancak metin kurulduktan ya da kurulup neşredildikten sonra da metin şerhi ve tahlili, eserin anlaşılması, değerlendirilmesi kısacası tanıtımının yapılması açısından gereklidir. bu bildiride kuruluşundan önce ve sonra bir edebi metin üzerinde yapılan çalışma basamakları tanıtıldıktan son...

metin şerhi, tahlili ve tenkidi üzerine

 metin şerhi, tahlili ve tenkidi üzerine (prof.dr. mine mengi)          metin incelemesi eski türk edebiyatı çalışmalarının önemli bir koludur. önemi nedeniyle burada metin incelemesine ilişkin bazı konular tartışılacaktır. sözü biraz daha açacak olursak, eski metinlerin anlaşılması, açıklanması, değerlendirilmesi amacıyla yapılan metin çalışmalarında kullanılan terminoloji kullanımının kısa geçmişi, bazı terimlerin anlamları, anlam ve uygulama bakımından benzeşen ve ayrılan yanlarıyla, metin inceleme yöntemleri vb. konular üzerinde durulacaktır.         ali nihat tarlan , “metinler şerhine dair” başlıklı makalesini, “hulasa bir ...

prof. dr. osman horata (1961 - .... )

22 şubat 1961 tarihinde denizli'de doğdu.evli ve iki çocuk babasıdır. askerliğini 15 ekim- 15 aralık 1993 / 58. top. er. eğt. tug. burdur'da yaptı.  eğitim durumu1966-1971 :  ressam i. çallı ilk okulu / denizli 1971-1978 :  orta okul - lise / denizli 1979-1983 :  lisans - selçuk üniversitesi, fen-edebiyat fakültesi, türk dili ve edebiyatı bölümü / konya 1983-1984 :  lisans-üstü ingilizce hazırlık - hacettepe üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü / ankara 1984-1986 :  yüksek lisans - hacettepe üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, eski türk edebiyatı anabilim dalı / ankara 1986-1990 :  doktora - hacettepe üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, eski türk edebiyatı anabilim dalı / ankara akademik hayatı 26. 09. 1983 : türk dili okutma...

kutadgu bilig'de töre

kutadgu bilig; kutluluk bilgisi, saadet bilgisi, devlet olma bilgisi, devlet idaresi bilgisi manalarına gelen eser yusuf has hacip tarafından balasagun'da yazılmaya başlanmış. 1069-1070'te doğu türkistan'daki kaşgar şehrinde tamamlanmış ve doğu karahanlı hükümdarı tavgaç ulug buğra kara han ebu ali hasan bin arslan'a takdim edilmiştir. insanı merkez alan eser, gerek fert olarak gerek cemiyet halinde yaşayan insanları iyi bir siyasetle idare edilip, dünyada ve ahirette mesut olabilmeleri için tutulacak yolları gösterir. bunu ise kendilerine sembolik isimler verilen dört ana kişi arasındaki diyaloglardan faydalanmak suretiyle gerçekleştirir. alegorik bir biçimde bu eserde yaşatılan dört şahıs dört farklı fikri ve görevi temsil ederler. bunlardan küntogdı hükümdar gö...

metin şerhi, tahlili ve tenkidi üzerine

metin şerhi, tahlili ve tenkidi üzerine (prof.dr. mine mengi)          metin incelemesi eski türk edebiyatı çalışmalarının önemli bir koludur. önemi nedeniyle burada metin incelemesine ilişkin bazı konular tartışılacaktır. sözü biraz daha açacak olursak, eski metinlerin anlaşılması, açıklanması, değerlendirilmesi amacıyla yapılan metin çalışmalarında kullanılan terminoloji kullanımının kısa geçmişi, bazı terimlerin anlamları, anlam ve uygulama bakımından benzeşen ve ayrılan yanlarıyla, metin inceleme yöntemleri vb. konular üzerinde durulacaktır.         ali nihat tarlan , “metinler şerhine dair” başlıklı makalesini, “hulasa bir metin; o...

divan şairinin dilindeki edebiyat terimleri

divan şairinin dilindeki edebiyat terimleri (prof.dr. mine mengi)          söze bir sözlüğün ön sözünden alıntı yaparak girelim: mustafa nihat özön , edebiyat ve tenkid sözlüğü adlı, zamanımızdan takriben yarım yüzyıl önce yayımlanmış olan eserinin ön sözünde, edebiyat terminolojimizin tarihiyle ilgili şu bilgiye yer verir: "edebiyat-ı cedide batı anlamındaki tenkid üzerinde epey çalışmıştır. tenkid tarihi çalışanlar, üsluplar üzerine bazı önemli yazılar çevirdikleri gibi tenkid örnekleri denecek şekilde bazı çevirmeler de yaptılar. fakat bu işin tekniğinden söz edilmiyor, terim diye bir şey düşünülmüyordu. bu temel kurulmadıkça da tenkid denen şey, temelsiz, köksüz bir söz kalabalığı sınırını aşamıyordu."[1] musta...

divan şairinin dilindeki edebiyat terimleri (prof.dr. mine mengi

  divan şairinin dilindeki edebiyat terimleri (prof.dr. mine mengi)          söze bir sözlüğün ön sözünden alıntı yaparak girelim: mustafa nihat özön , edebiyat ve tenkid sözlüğü adlı, zamanımızdan takriben yarım yüzyıl önce yayımlanmış olan eserinin ön sözünde, edebiyat terminolojimizin tarihiyle ilgili şu bilgiye yer verir: "edebiyat-ı cedide batı anlamındaki tenkid üzerinde epey çalışmıştır. tenkid tarihi çalışanlar, üsluplar üzerine bazı önemli yazılar çevirdikleri gibi tenkid örnekleri denecek şekilde bazı çevirmeler de yaptılar. fakat bu işin tekniğinden söz edilmiyor, terim diye bir şey düşünülmüyordu. bu temel kurulmadıkça da tenkid denen şey, temelsiz, köksüz bir söz kalabalığı sınırını aşamıyordu."...

metin şerhi, tahlili ve tenkidi üzerine (prof.dr. mine mengi)

 metin şerhi, tahlili ve tenkidi üzerine (prof.dr. mine mengi)          metin incelemesi eski türk edebiyatı çalışmalarının önemli bir koludur. önemi nedeniyle burada metin incelemesine ilişkin bazı konular tartışılacaktır. sözü biraz daha açacak olursak, eski metinlerin anlaşılması, açıklanması, değerlendirilmesi amacıyla yapılan metin çalışmalarında kullanılan terminoloji kullanımının kısa geçmişi, bazı terimlerin anlamları, anlam ve uygulama bakımından benzeşen ve ayrılan yanlarıyla, metin inceleme yöntemleri vb. konular üzerinde durulacaktır.         ali nihat tarlan , “metinler şerhine dair” başlıklı makalesini, “hulasa bi...

prof.dr.mine mengi

    metin şerhi, tahlili ve tenkidi üzerine prof.dr. mine mengiçukurova üniversitesi fen-edebiyat fakültesitürk dili ve edebiyatı bölümü öğretim üyesi.               metin incelemesi eski türk edebiyatı çalışmalarının önemli bir koludur. önemi nedeniyle burada metin incelemesine ilişkin bazı konular tartışılacaktır. sözü biraz daha açacak olursak, eski metinlerin anlaşılması, açıklanması, değerlendirilmesi amacıyla yapılan metin çalışmalarında kullanılan terminoloji kullanımının kısa geçmişi, bazı terimlerin anlamları, anlam ve uygulama bakımından benzeşen ve ayrılan yanlarıyla, metin inceleme yöntemleri vb. konular üzerinde durulacaktır.     &nbs...

prof.dr.mine mengi

    divan şairinin dilindeki edebiyat terimleriprof.dr. mine mengiçukurova üniversitesi fen-edebiyat fakültesitürk dili ve edebiyatı bölümü öğretim üyesi.          söze bir sözlüğün ön sözünden alıntı yaparak girelim: mustafa nihat özön , edebiyat ve tenkid sözlüğü adlı, zamanımızdan takriben yarım yüzyıl önce yayımlanmış olan eserinin ön sözünde, edebiyat terminolojimizin tarihiyle ilgili şu bilgiye yer verir: "edebiyat-ı cedide batı anlamındaki tenkid üzerinde epey çalışmıştır. tenkid tarihi çalışanlar, üsluplar üzerine bazı önemli yazılar çevirdikleri gibi tenkid örnekleri denecek şekilde bazı çevirmeler de yaptılar. fakat bu işin tekniğinden söz edilmiyor, terim diye bir şey düşünülmüyor...

değerlendirme...

değerlendirme     iletişim’den “islamcılık” dosyası   m. kürşad atalar iletişim yayınları, modern türkiye’de siyasi düşünce serisinin 6. kitabı olarak "islamcılık" dosyasını yayımladı. 1112 sayfalık hacimli çalışmaya, 63 yazar 79 makale ile katkıda bulunuyor. yasin aktay’ın editörlüğünde hazırlanan dosya, cumhuriyet türkiyesi’ndeki "belli başlı düşünce akımları" arasında saydığı islamcılığı, "siyasal açılımları ve etkilerini esas alarak, bütün renk ve tonlarıyla" analiz etmeye çalışıyor. daha önceki 5 ayrı ciltte takip edilen formatın uygulandığı dizinin bu 6. cildi, temel düşünsel tartışmaların yanında ‘marjinal’ sayılan arayışları/’savruluşlar’ı da ‘analitik’ bir değerlendirmeye tabi tutma i...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !