× "

tahmini bütçe örneği

" arama sonuçları
meb 2012-2013 eğitim öğretim yılı iş takvimi

meb 2012-2013 eğitim öğretim yılı iş takvimi

2012–2013 eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları çalışma takvimi    sıra no     çalışma konuları     tarihi    1.okul öncesi ve ilköğretim okulları 1. sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretime hazırlanmaları ( bağımsız anaokulları hariç)    10-14 eylül 2012    2.örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 2012–2013 ders yılının başlaması.( otelcilik ve turizm meslek lisesi 9. sınıfları dahil )              17 eylül 2012    3.ilköğretim haftası     17-21 eylül 2012 otelcilik ve turizm meslek liselerinde öğrenim gören 10...

iç ve dış ekonomik gelişmeler ve beklentiler

muharrem kılıç- arkadaşlar hoş geldiniz. ihsan feyzibeyoğlu arkadaşımızın mücbir mazereti nedeniyle toplantıyı ben açıyorum. bana verdi o görevi.bildiğiniz gibi biz bu toplantıyı, semineri yahut da söyleşiyi, mart ayının başı için düşünmüştük. ancak araya giren bazı olaylar ve bir de tuncer beye ayrılansöyleşi toplantısı nedeniyle bugüne kaldı.tabii sayımız yetersiz. bu, vakfımızın ve genel olarak, dernek, oda, sendika ve vakıfların toplantılarının maalesef bir kaderi haline geldi. arkadaşımız nazif ekzen’den bu konuda özür diliyoruz. bütün üyelerimizi harekete geçiremediğimiz için.aksilikler oldu zannediyorum. katılım bu. ama önemli olan katılım değil, konuğumuz ve konumuzun içeriği, önemi. söyleşinin konusu iç ve dış ekonomik gelişmeler. bu konuyla nazif arkadaşımız hepinizin bildiği gi...

ışletme karliliğin denetiminde satiş bütçesinin yeri ve önemi -2

7.1. satışta bütçelemenin aşamaları   satışta bütçeleme bir dizi sıralı adımları içeren birbirini izleyen bir karar sürecidir. bu prosedürde yer alan adımlar satış yönetimi planlaması aşamalarıyla yakından ilişkili olan yukarıdaki şekilde gösterilmektedir. bu şekle göre satışta bütçeleme prosedürü on aşamadan oluşmaktadır. bu aşamaları aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür (johnson, kurtz ve eberhard, 1987, ss.158-162)):   1. durum analizi   satış yöneticileri gerçeklere ulaşmak için ilk olarak satış bütçesi ile ilgilenirler. bu amaçla bütçelenmiş ve gerçekleşmiş rakamlar arasındaki farklılıkla...

finansal planlama ,finans geresiniminin tahmini

fınansal planlama (uzun ve kısa vadeli finans gereksiniminin tahmini) 1.1. finansal planlama 1.2. finansal planlamanın anlamı ve önemi planlama , en genel şekilde , firmalarda uzun dönemli amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için gereksinme duyulan kaynakların ayrılarak , uygun faaliyet programlarının hazırlanması olarak tanımlanabilir.1 finansal planlama hakkında yazarlar tarafından birçok tanım ve görüş ortaya atılmış olup, bunlardan en uygun tanımlar şunlar olmaktadır: “işletmenin finansal yönetimiyle igili tüm plan ve tasarıların belli programlar haline getirilerek, işletmenin faaliyet planları ile birleştirilip, uyumlaştırılması finansal planlamayı ifade e...

proje ve proje yönetimi nedir

  1. proje ve proje yönetimi kavramları bir proje, belirli kaynaklarla belirli bir zaman içerisinde tamamlanması gereken ve tekrarlanmayan özel faaliyetler topluluğu olarak tanımlanabilir. bir proje genellikle 3 yıldan az süreli olur. çeşitli projelerin incelenmesi bazı temel özelliklerin hemen tümünde ortak olduğunu gösterecektir yönetim açısından önem taşıyan ortak özellikler şunlardır: projeler karmaşık ve özgün çabalardır. proje belirli bir sonuç yaratma sürecidir. her projenin belirli bir başlangıç, bitiş ve bu ikisi arasında geçen bir yaşam devresi vardır. yaşam döneminin her aşamasında projen...

okul öncesi yönetmeliği,okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği

 okul öncesi yönetmeliği indir,okul öncesi yönetmeliği 2009,okul öncesi yıllık plan  okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği, ek ve değişikliği ile birlikte yürürlükte olanlar   ek-1 (değişik: 31.7.2009/27305 rg) aday kayıt formu ek-1a (ek-1/a ve ek-1/b ek-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 rg) başvuru formu ek-1b (ek-1/a ve ek-1/b ek-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 rg) başvuru formu ek-2 (yürürlükten kaldırıldı. 31.7.2009/27305 rg) kayıt defteri örneği ek-3 (değişik: 31.7.2009/27305 rg) acil durumlarda başvuru formu ek-4 okul öncesi eğitim kurumları devam çizelgesi ek-5 inceleme formu ek-6 sözleşme örneği ek-7a anaokulu tahmini bütçe tablosu (değişik: 3...

site yönetim planı 2

c)-site kat malikleri kurulusite kat malikleri kurulu ( genel kurul ) madde -22site kat malikleri kurulunun yetki alanı bu yönetim planının 7. maddesinde tanımlanan ‘site’ alanıdır.site kat malikleri kurulu en yüksek karar ve yönetim organıdır. site kat malikleri kuruluna katılma ve oy hakkı madde -23a)-arsa payı ne olursa olsun beş (5) bloktaki bütün konut bağımsız bölüm malikleri, site kat malikleri kurulunun tabii birer üyesidir.b)-site kat malikleri kurulunda, her kat maliki, bağımsız bölüme bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun bir oy hakkına sahiptir.bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. ancak bir kişinin kullanabileceği oy...

açıköğretim iktisat 3. sınıf devlet bütçesi dersi tüm konularını

ünite 1 devlet bütçesi 1-7bütçe: devlet ve müesseselerin bir yıllık gelir ve giderlerini gösteren ve bunların uygulanma ve yürütmesine izin veren bir kanundur, not: siyasal rejimler en yaygın olan demokrasilerin gelişmesinde bütçeler etkili olmuştur. not: ilk bütçe deyimi osmanlıda 1873 de kullanılmıştır… seçmen yatırımı(seçmene selam): kaynakların kendi seçim bölgelerine yönetilmesi mantığına denir. mali şizofreni: parlamenterlerin hem kamusal hem de özel çıkarlara yönetilmesini, bu farkla kişiliklerini ve tutumları ifade etmeye mali şizofreni denir. mali hukuk: mali araçların (giderler, gelirler, borçlar)ortaya çıkışını, biçimini i&cc...

sanayi bakanlığından 100.000 tl hibe -destek -sermayesiz işler

sanayi bakanlığından 100.000 tl hibesanayi bakanlığı ar-ge kanunu ile türkiye'yi avrupa ve asya'nın araştırma geliştirme üssü haline getireceğini kaydetti. başvuru öncesi okunması gerekli ön bilgiler   1- teknogirişim sermayesi desteği nedir?   12 mart 2008 tarih ve 26814 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun” ile ülkemizin sahip olduğu yüksek eğitimli nitelikli gençlerin yenilikçi fikirlerini diğer mekanizmalardan da yararlanarak katma değeri yüksek girişimlere dönüştürmeleri olanağı getirilmiştir. 5746 sayılı kanunun destek mekanizmalarından birisi olan“teknogirişim serma...

teşkilatlanma hizmetleri

kooperatif genel kurullarının çalışma esasları ve genel kurulda toplantı nisabı soru-21 genel kurul toplantısı nedir? bu toplantıya kimler katılabilir? cevap-21 kooperatif genel kurulu, bütün ortakların temsil edildiği en yetkili ve en büyük karar organıdır.genel kurula katılma konusunda 1163 sayılı kooperatifler kanunu (yapı kooperatifleri hariç) bir sınırlama getirmiştir.genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten üç ay ve daha kısa süre önce kooperatife ortak olanlar dışında her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. soru-22 kaç çeşit genel kurul toplantısı vardır? cevap-22 genel kurul toplantılar kuruluş, olağan ve olağanüstü olmak üzere 3’e ayrılır. genel kurulu toplantıya kimler ç...

açıköğretim iktisat 3. sınıf devlet bütçesi dersi tüm konularını

ünite 1 devlet bütçesi 1-7bütçe: devlet ve müesseselerin bir yıllık gelir ve giderlerini gösteren ve bunların uygulanma ve yürütmesine izin veren bir kanundur, not: siyasal rejimler en yaygın olan demokrasilerin gelişmesinde bütçeler etkili olmuştur. not: ilk bütçe deyimi osmanlıda 1873 de kullanılmıştır… seçmen yatırımı(seçmene selam): kaynakların kendi seçim bölgelerine yönetilmesi mantığına denir. mali şizofreni: parlamenterlerin hem kamusal hem de özel çıkarlara yönetilmesini, bu farkla kişiliklerini ve tutumları ifade etmeye mali şizofreni denir. mali hukuk: mali araçların (giderler, gelirler, borçlar)ortaya çıkışını, biçimini i&cc...

yönetim planının devamı 1

 site temsilciler kurulu kararlarının bağlayıcılığı madde -33-site temsilciler kurulunun kararları, site kapsamında bulunan bütün bağımsız bölüm sahipleri (kat maliklerini), sakinlerini (kiracılarını),irtifak hakkı sahiplerini, bağımsız bölümü onlardan devralacak olanları bağlar.   e)-yağmur sitesi yönetim kurulu yağmur sitesi yönetim kurulu başkanı seçimi .madde – 34 –a)- site kat malikleri kurulu, her yıl mayıs ayında yapacağı olağan toplantıda sitede ikamet eden kendi üyeleri arasından bir yıl için “site yönetim kurulu başkanını’’ seçer.kat malikinin vekili ya da kiracısı site yönetim kurulu başkanı seçilemez.sitede ikamet etmeyen kat malikinin kendisi de ...

akedemik takvim

12007-2008 istanbul ili çalışma takvimi okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretime hazırlanması10-14 eylül 20072ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2007-2008 öğretim yılı başı öğretmenler kurulu toplantısı10 eylül 2007 pazartesi3örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 2007 - 2008 öğretim yılının başlaması17 eylül 2007 pazartesi4ilköğretim haftası17 - 21 eylül 2007 tarihleri arasında5okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu toplantısı28 eylül 2007 cuma6istanbul'un kurtuluşu6 ekim 2007 cumartesi7ramazan bayramı tatili11 ekim 2007 perşembe günü saat 13.00 de başlar, 14 ekim 2007 pazar akşamı sona erer829 ekim cumhuriyet bayramı törenleri ve tatili28 ekim 2007 paz...

sağlık-sen ana tüzüğü

sağlık-sen ana tüzüğüı. genel esaslar sendikanın adı, kısa adı, genel merkezi ve adresi madde 1. sendikanın adı: “sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sendikası” dır. kısa adı: “sağlık-sen” dir. sendikanın genel merkezi ankara’dadır. sendikanın adresi: strazburg cad. no:44/4 sıhhiye/ankara’ dır. sendika genel merkezi genel kurul kararıyla, il içindeki adresi genel yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. sendikanın faaliyet alanı madde 2. sendika, türkiye çapında doktor, hemşire, ebe,sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, memur, teknisyen, hizmetli vb. kamu görevlilerinin çalıştığı sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyet gösterir. bu hizmet kolları; a) sağlık bakanlığı,b) hudut ve sahiller genel müdürlüğü,c) refik s...

saç metal kalıplarında maliyet hesaplama

ayrıntılı maliyet hesaplamada katsayılar yöntemi    her işletme belirli bir bölümde faaliyet gösterir. yaratılan değerler birbirinden çok farklı olabilir. ancak ortak özellik şudur: işletmeler her zaman çeşitli üretim faktörlerini ( girdi) dönüştürerek ürün yada hizmet ( çıktı) elde ederler. işte; her işletmenin bu çıktılardaki harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülebilen değerine o ürünün maliyeti denir.maliyet, ürün ya da hizmet için yapılmış giderlerin ve özverilerin toplamı veya bir mamul ya da hizmeti satın almak için elden çıkartılan nakit veya herhangi bir varlığın değeridir.bir işletmede ayrıntılı maliyetlerin hesaplanması için uygulanacak sistem, ürünün cinsine olduğu kadar, işletmenin büyüklüğüne, genel örgüt yapısına ve üretim tekniğine de sıkı sıkıya ba...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !