× "

tahrir defteri

" arama sonuçları
osmanlı devleti’nde tahrir defterleri

osmanlı devleti’nde tahrir defterleri

                 osmanlı devletinde fethedilen yerlerde uygulanacak idari teşkilat ve sistem çerçevesinde, tayin olunan heyetler marifetiyle nüfus, arazi ve emlakin tespit ve kaydedilmesi işlemine tahrir bu bilgilerin kaydedildiği deftere de tapu tahrir defteri denirdi. bu kayıtlar muntazam suretle tutulur ve fethi müteakip ilk tahrirden sonra umumi değişiklikler, vergi gelirlerinde ki artış – azalışlar ya da yeni bir padişahın tahta çıkması gibi sebeplerle yenilenirdi. uzun süren saltanat dönemlerinde tahririn 30 yılda bir tekrarlanması kanundu. arazi tahrir sistemi osmanlılardan önce islam, türk-islam ve moğol  devletlerinde de uygulanmaktaydı. ortadoğ...

karahasan köyü tarihçesi

karahasan köyü; ordu ve yöresi ile birlikte canik bölgesindeki pontus rumlarına karşı türk hudutlarının korunması ve bölgenin fethi gayesiyle, selçuklular tarafından sınır boylarına yerleştirilen oğuzlar'ın üçoklar kolu'nun çepni boy'u tarafından türkleştirilmiştir. tarihte hapsamana (gölköy) olarak geçen yer 1142-1171 yılları arasında danişmendliler’in eline geçmiştir. 1200'lü yıllarda trabzon rum devleti üzerine bir sefer düzenleyen selçuklu sultanı rüknettin süleyman şah koyulhisar, milas (mesudiye), hapsamana (gölköy) üzerinden sahile inmiştir. bu dönemde türkler gölköy'e yerleşmiş yerli halkla birlikte ...

tahrir ve tahrir defterleri

tahrir defterleri,herhangi bir bölgenin vergi ve asker potansiyelini tespit için tutulan defterlerdir.tahrirlerin yapılış süresi belli değildir.tahrirler üç sebeple yapılır.yeni bir yer  fethedildiğinde , padişah değişikliğinde, padişah ihtiyaç duyduğunda.osmanlı devletinde vergi veren nüfus tahrir edilirdi.yeni bir toprak ele geçirildiğinde önce orada bir tahrir yapılırdı.böylece o bölgenin geliri ve ne kadar asker besleyeceği belli olurdu.tahririn yapılması için önce padişah tarafından önce eyalete haber yollanır.ve tüm eyalet yöneticilerinin yardımcı olması emredilirdi.böylece tahrir komisyonu oluşturulurdu.bu komisyonun başında tahrir emini denen kişi vardı.ayrıca kendisine yardımcı k...

"bir hüzünkÂrın tahrir defteri"

  "bir hüzünkârın tahrir defteri" ahmet doğan ilbey'in "bir hüzünkârın tahrir defteri" isimli deneme kitabı yayınlandı. kitabın hemen girişinde bulunan ithaf cümlesi, kitabın karakterini ele vermeye yetiyor. "işbu kitabı 'dosta selâm' söyleyen bir türkünün eşliğinde okumanızı istirham ediyorum." bu cümleden hareketle, kitabın, yerlilik üzre inşa edilmiş bir dostluk manifestosu olduğunu söylemek sanırım bir abartı olmaz. kitabın bütününe "dostperest bir yüreğin" hüznü sinmiş; tabir câiz ise kitap "yüreği yanında olan" bir yazarın hüznünden neş'et etmiştir. yazara göre h...

s ocakları.

kızıl deli hz.   ---------------------------------------------------- ali seyd&ıcirc; ve seyit ali ocakları hamza aksüt özet bu çalışmada ali seydi ve seyit ali ocakları ile ilgili bilgi verilmektedir. bunlar iki farklı ocaktır; kurucuları da farklıdır. ali seydi ocağı, dede garkın grubunda; seyit ali ocağı da zeynel ağabeydin(ağuçan) grubunda yer almaktadır. her ikisi de malatya kaynaklı bu ocaklardan ali seydi ocağı hekimhan ilçesi, seyit ali ocağı da yazıhan kasabası merkezlidir. ali seydi ocağı’nın üyeleri ve talipleri, malatya’dan eskişehir’e uzanan bir alana dağılmıştır. abstract ınformation on ali seydi and sayyid ali families is given in this...

zamantı nehri

                                                  zamantı nehrizamantı... adını ilk anadolu uygarlıkları döneminden alan bir ırmak... önce adına onopniktes demişler. sonra da tzamandos, samandos, samandu, simandu, simandav, zamandu ve nihayet zamantı demişler, kayseri’nin pınarbaşı ilçesinin viranşehir köyünden doğan bu ırmağa... uygarlıkların eşiği anadolu, birçok kavimleri de misafir etmiş bu topraklarda. nihayet son misafirler gelmiş akın akın ... bunlar, son yurt olarak kabul etmişler anadolu’yu. y&u...

başbakanlık osmanlı arşivi(boa)

başbakanlık osmanlı arşivi(boa)   osmanlı devleti kurulduğundan beri önemli bilgileri saklama fikri vardı. milyonlarca belge; kese,sandık, çuval ya da torbalarda belli usullere göre saklanmıştı. ancak modern  anlamda arşiv ilk defa 1846’da sadrazam mustafa reşid paşa’nın emriyle hazine-i evrak’ın kurulmasıyla başladı. bu kurum önce hazine-i evrak nezaretine,sonra hazine-i evrak müdürlüğüne bağlanmış ve imparatorluğun sonuna kadar bu şekilde devam etmiştir. cumhuriyetin kurulması ile hazine-i evrak başbakanlık teşkilatı içine alınıp 1937’de adı “arşiv”e çevrilerek başbakanlık arşivi olmuştur. 100 milyonu  aşkın belge ile dünyanın en büyük arşivlerinden biri olan başbakanlık osmanlı arşivinde, balkan savaşına kadar olan belgelerin tasnifi...

ordu ilinin tarihi geçmişi

   şimdiye kadar çıkan ordu iı yıllıkları'nda, diğer bir çok ansiklopedi ve popüler yayınlarda, ordu yöresinin fâtih sultan mehmed tarafından 1461 yılında trabzon ile birlikte fethedildiği yazılıdır. dolayısıyla araştırıcı olmayıp sadece yaşadıkları bölge hakkında bilgi edinmek isteyen ve kolayca ulaşabildiği söz konusu bu yayınları okuyan orduluların zihnine de, bu yanlış bilgi yerleşmiştir. halbuki bölge, osmanlılar tarafından değil, 1380'lerde, hacıemiroğulları tarafından fethedilmiş; 1427 yılında da osmanlılar tarafından ilhak edilmiştir.  __________________________________________________________   yanlış, sadece bölgenin fethi konusundan ibâret değildir. xıx.yüzyıldan itibaren yaşadığımız ...

rize tahrir-i öşür envanteri 1850 rize sülaleleri

      murat bardakçı        23.08.2009 15:12:44   bakatoğlu erdoğan'ın ailesi, 1850'de 86 kuruş vergi vermiş başbakanlık osmanlı arşivleri'nin uzmanlarından muhammet safi tarafından hazırlanan ama çok az sayıda basılıp protokole hediye edilen "rize tahrir-i öşür envanteri" isimli eserde, başbakan erdoğan'ın bundan 159 sene öncesine, yani 1850 yılına ait aile kayıtları bulunuyor. deftere göre, ailesi geçmişte "bakatoğlu" lâkabını kullanan başbakan'ın büyük büyük amcası olan ve rize'nin o yıllarda "pul...

ordu

    ordu tarihi  şimdiye kadar çıkan ordu iı yıllıkları'nda, diğer bir çok ansiklopedi ve popüler yayınlarda, ordu yöresinin fâtih sultan mehmed tarafından 1461 yılında trabzon ile birlikte fethedildiği yazılıdır. dolayısıyla araştırıcı olmayıp sadece yaşadıkları bölge hakkında bilgi edinmek isteyen ve kolayca ulaşabildiği söz konusu bu yayınları okuyan orduluların zihnine de, bu yanlış bilgi yerleşmiştir. halbuki bölge, osmanlılar tarafından değil, 1380'lerde, hacıemiroğulları tarafından fethedilmiş; 1427 yılında da osmanlılar tarafından ilhak edilmiştir.           yanlış, sadece bölgenin fethi konusundan ibâret değildir. xıx.yüzyıldan itibaren yaşadığımız kültür değişmeleri s...

ulubey tarihi

             milad 8217;dan önce kalib, tibaren ve mosinik kavimleri yaşamıştır. demir madenciliği ile uğraşmışlardır. m.ö. 625 yılında vıı. yüzyıl başlarına kadar anadolu topraklarında güçlü bir kavim olan asurlular bu yörede de hakimiyeti sağlamışlardır.m.ö. 625 yılında asurluların bölgede hakimiyeti kaybetmesi ile bölge med8217;lerin hakimiyetine girmiştir. daha sonra romalıların anadolu&8217;yu ele geçirmeri üzerine romalıların, roma impatorluğunun ikiye ayrılmasıyla m.s. 395 yılında doğu roma imparatorluğunun eline geçmiştir. 1071-1178 tarihleri arasında selçukluların anadoluya yerleşmesi ile danişmend 8217;li beyliğinin hükümranlığına...

ordunun tarhi

  şimdiye kadar çıkan ordu iı yıllıkları'nda, diğer bir çok ansiklopedi ve popüler yayınlarda, ordu yöresinin fâtih sultan mehmed tarafından 1461 yılında trabzon ile birlikte fethedildiği yazılıdır. dolayısıyla araştırıcı olmayıp sadece yaşadıkları bölge hakkında bilgi edinmek isteyen ve kolayca ulaşabildiği söz konusu bu yayınları okuyan orduluların zihnine de, bu yanlış bilgi yerleşmiştir. halbuki bölge, osmanlılar tarafından değil, 1380'lerde, hacıemiroğulları tarafından fethedilmiş; 1427 yılında da osmanlılar tarafından ilhak edilmiştir.           yanlış, sadece bölgenin fethi konusundan ibâret değildir. xıx.yüzyıldan itibaren yaşadığımız kültür değişmeleri sonucunda ülkeyi etkisi altına...

abdülhamid'in hatıra defteri peşinde 30 yıl

abdülhamid'in hatıra defteri peşinde 30 yıl1944 yılının sonbaharıydı. bursa'daki «bozdağ kitab-evλne orta yaşlı bir kadın girdi. elinde kilo ile satmak istediği kitaplar varmış... kimden kaldığını sordum: «osman senaî bey'den» dedi.osman senaî bey, mustafa kemâl'in hocası, türk - yunan savaşı'nın plânlarını yapan yaman bir kurmay, türk diline bir gramer kazandırmış aydındı. son yıllarda bir kamus üzerinde çalıştığını biliyordum. kadınla anlaştık. üç küfe dolusu kitap geldi.çoğu, askerlikle ilgili kitaplardı bunlar, îşe yararlarını eş-dost paylaşmışlar, gerisi bana gelmişti. bunları arkadaki depoya doldurdum ve kitap meraklılarına gösterip büyük bir bölümünü elden çıkardım. geriye küçük bir yığın kalmıştı. çoğu, ciltsiz, parçalanmış kitaplar, beş-on sahifelik broşürler ...

canik livası tahrir defteri

/bahaeddin yediyıldız, mehmet öz, ünal üstün bu tahrir defteri, başbakanlık osmanlı arşivi'nde tapu defterleri fihristi'nde 387 numara ile kayıtlı bulunan icmâl niteliğinde bir muhasebe defteri'dir. tamir edilerek yeniden ciltlenmiş 978 sayfalık bir defterdir. bizim burada yayımladığımız kısım ise sâdece canik livası'na âit bölümdür. her şeyden önce, burada hedefimiz ordu ve yöresi ile ilgili bütün kaynakları aynı dizi içinde yayımlamaktır.   bölgede yapılan saha araştırmalarıyla ve diğer defterlerle karşılaştırmalar yapmak suretiyle yerleşme yerleri büyük ölçüde tespit edilmiştir ve bunlarla ilgili haritalar hazırlanmıştır. defter'in tarihi tartışmalıdır. bu tahririn başlama tarihinin 926/1520 olduğu bilinmektedir.   bu dönemde canik livası, ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !