× "

tahsin nahit şiirleri

" arama sonuçları

fecriati topluluğu

fecr-i  âti  topluluğu(1909-1912)         1901 yılında servet-i fünûn mecmuasının kapatılması üzerine servet-i fünûn topluluğu dağılır ve 1908 yılına kadar edebiyatta bir sessizlik sürer. ıı. meşrutiyet’in ilanından sonra genç sanatçılar, 20 mart 1909’da, hilal matbaası’nda toplanarak fecr-i âti topluluğunu kurarlar.  “geleceğin şafağı” anlamına gelen fecr-i âti isminin isim babası faik ali’dir. topluluk, bir süre sonra tarihimizde ilk örmek olması bakımından önemli olan bir beyanname (manifesto) ile (fecr-i âti encümen-i edebisi beyannamesi, 24 şubat 1910) kendilerini kamuo...

fecr-i ati edebiyatı’nın sanatçıları

  ahmet haşim (1884 – 1933) 1909′da fecr-i aticilere katılmıştır. fecr-i ati topluluğu dağıldıktan sonra da yoluna devam etmiştir. fecr-i ati topluluğunun ve modern türk şiirinin en önemli şairlerindendir. “şiir hakkında bazı mülahazalar” başlığı altında şiir anlayışını açıklamıştır. saf şiir anlayışına bağlı kalmıştır. şiirde konudan çok, söyleyişi önemser. gerçek şiir ona göre herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir. şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görür. önceleri arapça ve farsçayla yüklü bir dili varken, zamanla türkçe a...

fecr-i ati edebiyatının özellikleri ve sanatçıları

20 mart 1909 tarihinde istanbul’da biraraya gelen sanatçılar 1910 yılında bir bildiri yayımlayarak kendilerini kamuoyuna tanıtırlar. bu, edebiyatımızdaki ilk bildiridir (24 şubat 1910, servet-i fünun).bildirilerinde, edebiyatın ciddiye alınması, batı edebiyatının daha yakından tanıtılması, düşünce ve edebiyat konularında koferanslar düzenlenmesi, bir fecr-i ati kurulması gibi amaçlarının bulunduğunu açıklarlar.geçmişte kaldığını söyledikleri servet-i fünun anlayışını eleştirmekle birlikte onların da bir adım ötesine gidememişlerdir.konu, biçim, dil ve anlatım yönünden servet-i fünunculardan hiçbir farkları yoktur. onlar, serbest müztezatı biraz daha serbestleştirmişler ve servet-i fünuncuların tam kavrayamadığı sembolist şiirin güzel örneklerini veren şairler yetiştirmişlerdir. bunun dışın...

fecr-i ati edebiyatının özellikleri ve sanatçıları

20 mart 1909 tarihinde istanbul’da biraraya gelen sanatçılar 1910 yılında bir bildiri yayımlayarak kendilerini kamuoyuna tanıtırlar. bu, edebiyatımızdaki ilk bildiridir (24 şubat 1910, servet-i fünun).bildirilerinde, edebiyatın ciddiye alınması, batı edebiyatının daha yakından tanıtılması, düşünce ve edebiyat konularında koferanslar düzenlenmesi, bir fecr-i ati kurulması gibi amaçlarının bulunduğunu açıklarlar.geçmişte kaldığını söyledikleri servet-i fünun anlayışını eleştirmekle birlikte onların da bir adım ötesine gidememişlerdir.konu, biçim, dil ve anlatım yönünden servet-i fünunculardan hiçbir farkları yoktur. onlar, serbest müztezatı biraz daha serbestleştirmişler ve servet-i fünuncuların tam kavrayamadığı sembolist şiirin güzel örneklerini veren şairler yetiştirmişlerdir. bunun dışın...

fecr-i ati edebiyatının özellikleri ve sanatçıları

20 mart 1909 tarihinde istanbul’da biraraya gelen sanatçılar 1910 yılında bir bildiri yayımlayarak kendilerini kamuoyuna tanıtırlar. bu, edebiyatımızdaki ilk bildiridir (24 şubat 1910, servet-i fünun).bildirilerinde, edebiyatın ciddiye alınması, batı edebiyatının daha yakından tanıtılması, düşünce ve edebiyat konularında koferanslar düzenlenmesi, bir fecr-i ati kurulması gibi amaçlarının bulunduğunu açıklarlar.geçmişte kaldığını söyledikleri servet-i fünun anlayışını eleştirmekle birlikte onların da bir adım ötesine gidememişlerdir.konu, biçim, dil ve anlatım yönünden servet-i fünunculardan hiçbir farkları yoktur. onlar, serbest müztezatı biraz daha serbestleştirmişler ve servet-i fünuncuların tam kavrayamadığı sembolist şiirin güzel örneklerini veren şairler yetiştirmişlerdir. bunun dışın...

tahsin nahit

şair ve oyun yazarı. istanbul'da doğdu. galatasaray lisesi'ni bitirdi, bir süre hukuk mektebi'ne devam etti. galatasaray spor kulübü kurucu üyelerinden. yazar ve çevirmen mina urgan'ın babasıdır. ı.dünya savaşı yıllarında iaşe müfettişliğimde bulundu. ilk şiirleri selanik'te çıkan çocuk bahçesi dergisinde "t.nahide" adıyla yayımlandı (1905). aşiyan'da yayımlanan "ben, rûh-ı mağdur, şiirlerim için, serab-ı müstakbel, yaz gecesi" gibi manzumeleri ile tanındı. "adalar, kamer ve zühre şairi" olarak şöhret kazandı. şiirlerinde ahmet haşim etkisi görülür. son şiirleri şair (1918) ve nedim (1919) mecmualarında yayımlanmıştır. tiyatro...

ahmet haşim

ahmet haşim hazırlayan: akhenaton hayatı «melali anlamayan nesle aşina değiliz; sana yalnız bir ince taze kadın; bana yalnızca eski bir budala diyen bugünkü beşer, bu sefil iştiha, bu kirli nazar, sende, bende bir mana bulamaz.» (ahmed haşim) ahmed haşim, asrımız şair ve edebiyatçılarındandır. 1883'de (kimi kaynaklarda 1884, 1885, 1886 hatta 1894) bağdat'ta doğmuştur.[1] babası, bağdat'ın tanınmış ve bir çok bilgin yetiştirmiş alûsîzadeler ailesinden [2] fizan mutasarrıfı [3] ahmet hikmet bey, annesi ise yine bağdat'ın ileri gelenlerinden kahyazadeler'in kızı [2] sara hanım'dır.[4] yine bu aileden bağdatlı emin efendi, ilk meclis-i ayan üyelerindendir.[2] sülalesinden daha birço...

11.sınıf fecr-i ati edebiyatı

1901’de, servet-i fünun mecmuası etrafında, kendilerine fecr-i âtî adını veren yeni bir nesil toplanmıştır. servet-i fünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında yakup kadri, ahmet haşim, refik halit, fuat köprülü, ali canip, şehabettin süleyman, celâl sahir, tahsin nihat, emin bülent gibi isimler bir araya gelerek yeni bir topluluk oluştururlar. topluluk, sanat hayatına bir bildiriyle başlar. sanatın saygıdeğer ve şahsi olduğu anlayışını benimserler. onlar servet-i fünun’u batılı edebiyatı tam olarak oluşturamamakla suçlarlar. fransız edebiyatını örnek alırlar. dilleri süslü, sanatlı, ağdalı ve ağırdır. aşk ve tabiatı konu olarak işlemişlerdir. aşk genellikle hissi ve romantiktir. ...

nahsin nahit eserleri ve hayatı

şair ve oyun yazarı. istanbul'da doğdu. galatasaray lisesi'ni bitirdi, bir süre hukuk mektebi'ne devam etti. galatasaray spor kulübü kurucu üyelerinden. yazar ve çevirmen mina urgan'ın babasıdır. ı.dünya savaşı yıllarında iaşe müfettişliğimde bulundu. ilk şiirleri selanik'te çıkan çocuk bahçesi dergisinde "t.nahide" adıyla yayımlandı (1905). aşiyan'da yayımlanan "ben, rûh-ı mağdur, şiirlerim için, serab-ı müstakbel, yaz gecesi" gibi manzumeleri ile tanındı. "adalar, kamer ve zühre şairi" olarak şöhret kazandı. şiirlerinde ahmet haşim etkisi görülür. son şiirleri şair (1918) ve nedim (1919) mecmualarında yayımlanmıştır. tiyatro ile yakından ilgilenen tahsin nahid bu alanda şahabettin süleyman'ın etkisi altındadır, onu üstadı olarak niteler. batı 'da olduğu ...

11. sınıf edebiyat dersi konuları anlatımı, tanzimat edebiyatı,

tanzimat edebiyatı)tanzimat edebiyatının genel özellikleri nelerdirtanzimat edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akımdır. 3 kasım 1839′da reşit paşa tarafından ilan edilen ve gülhane hattı hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. bu olay daha sonraları tanzimat fermanı olarak adlandırılacak,gerek siyasi alanda gerek edebi ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. edebiyat tarihçilerimizde 1839 yılını tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir.19. yy. osmanlı imparatorluğu’nda artık gerileme ve çöküş devrinin başladığı dönemdir. ardı ardına alınan yenilgiler, geniş os...

fecr-i ati edebiyatı

fecr-i ati döneminin genel özellikleri1. 20 mart 1909′da hilal matbaası’nda toplanan şahabettin süleyman,yakup kadri, refik halit, cemil süleyman, köprülüzade mehmet faut, tahsin nahit, emin bülent, ali süha, faik ali ve müfit ratib gibi yeni bir hareket başlatmayı planlar. ahmet haşim de bu harekete katılır. böylece fecr-i ati encümen-i edebisi beyannamesi, 24 şubat 1910′da yayımlanır. fecr-i ati edebiyatı, ıı. meşrutiyet’in ilanından sonra servet-i fünûn dergisinde yayımlanan bir bildiriyle başlar.2. edebiyatımızda ilk edebi bildiriyi (beyannameyi) yayımlayan topluluktur.3. edebiyatımızda ilk edebî topluluktur.4. servet-i fünûn edebiyatına tepki olarak doğmuştur.5. ‘sana...

şairler

a. kadir bilgin şiirleri, abdurrahim karakoç şiirleri, adnan özer şiirleri,  adnan yücel şiirleri, ahmed arif şiirleri, ahmet ada şiirleri, ahmet erhan şiirleri, ahmet hamdi tanpınar şiirleri, ahmet kutsi tecer şiirleri, ahmet muhip dıranas şiirleri, ahmet oktay şiirleri, ahmet selçuk ilkan şiirleri, ahmet telli şiirleri, ahmet uysal şiirleri, akgün akova şiirleri, ali cengizkan şiirleri, ali püsküllüoğlu şiirleri, aragon şiirleri, arif nihat asya şiirleri, arthur rımbaud şiirleri, aşık veysel şiirleri, ataol behramoğlu şiirleri, attila ilhan şiirleri, aydın hatipoğlu şiirleri, aziz nesin şiirleri, bedri rahmi eyüboğlu şiirleri, behçet necatigil şiirleri, behçet aysan şiirleri, bekir sıtkı erdoğan şiirleri, bertolt brecht ...

fecr-i ati edebiyatı dönemi genel özellikleri,sanatçıları - edeb

20 mart 1909 tarihinde istanbul’da biraraya gelen sanatçılar 1910 yılında bir bildiri yayımlayarak kendilerini kamuoyuna tanıtırlar. bu, edebiyatımızdaki ilk bildiridir (24 şubat 1910, servet-i fünun).bildirilerinde, edebiyatın ciddiye alınması, batı edebiyatının daha yakından tanıtılması, düşünce ve edebiyat konularında koferanslar düzenlenmesi, bir fecr-i ati kurulması gibi amaçlarının bulunduğunu açıklarlar.geçmişte kaldığını söyledikleri servet-i fünun anlayışını eleştirmekle birlikte onların da bir adım ötesine gidememişlerdir.konu, biçim, dil ve anlatım yönünden servet-i fünunculardan hiçbir farkları yoktur. onlar, serbest müztezatı biraz daha serbestleştirmişler ve servet-i fünuncuların tam kavrayamadığı sembolist şiirin güzel örneklerini veren şairler yetiştirmişlerdir. bunun...

şiirler

şiirler, şiir, şiirleri, şair, şairler, şairleri, aşk şiirleri   a. kadir bilgin şiirleri a. kadir şiirleri abdurrahim karakoç şiirleri adnan özer şiirleri adnan yücel şiirleri afşar timuçin şiirleri ahmed arif şiirleri ahmet ada şiirleri ahmet erhan şiirleri ahmet hamdi tanpınar şiirleri ahmet kutsi tecer şiirleri ahmet muhip dranas şiirleri ahmet oktay şiirleri ahmet selçuk ilkan şiirleri ahmet telli şiirleri ahmet uysal şiirleri akgün akova şiirleri ali cengizkan şiirleri ali püsküllüoğlu şiirleri aragon şiirleri arif nihat asya şiirleri aşık veysel şiirleri ataol behramoğlu şiirleri atilla ilhan şiirleri aydın hatipoğlu şiirleri aziz nesin şiirleri bedri rahmi eyüboğlu şiirleri behçet necatigil şiirleri behçet aysan şiirleri bekir sıtkı erdoğan şiirl...

şairler

a. kadir bilgin şiirleri, abdurrahim karakoç şiirleri, adnan özer şiirleri,  adnan yücel şiirleri, ahmed arif şiirleri, ahmet ada şiirleri, ahmet erhan şiirleri, ahmet hamdi tanpınar şiirleri, ahmet kutsi tecer şiirleri, ahmet muhip dıranas şiirleri, ahmet oktay şiirleri, ahmet selçuk ilkan şiirleri, ahmet telli şiirleri, ahmet uysal şiirleri, akgün akova şiirleri, ali cengizkan şiirleri, ali püsküllüoğlu şiirleri, aragon şiirleri, arif nihat asya şiirleri, arthur rımbaud şiirleri, aşık veysel şiirleri, ataol behramoğlu şiirleri, attila ilhan şiirleri, aydın hatipoğlu şiirleri, aziz nesin şiirleri, bedri rahmi eyüboğlu şiirleri, behçet necatigil şiirleri, behçet aysan şiirleri, bekir sıtkı erdoğan şiirleri, bertolt brecht şiirleri, bülent ecevit şiirleri, cahit ırgat şiirleri, cahit k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !