× "

tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi nasıl doldurulur

" arama sonuçları

tüketici hakları [ v ]

beşinci kısım çeşitli hükümler denetim madde 27- bu kanunun uygulamasında, bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri ile bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidirler. bu kanunun kapsamına giren hususlarda yetkili ve görevli kişi ve kuruluşlara her türlü bilgi ve belgelerin doğru olarak gösterilmesi ve asıl ve onaylı kopyalarının verilmesi zorunludur. laboratuvar madde 28- bakanlık ilaç, müstahzar, kozmetik ve gıda maddeleri analizleri hariç olmak üzere, bu kanunun uygulanması için resmi ve özel kuruluşların kurulu bulunan laboratuvarlarından yararlanabilir. bakanlıkça yapılan d...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !