× "

tahtaya yazı yazma oyunu

" arama sonuçları
nasreddin hoca ile okuma yazma öğreniyorum eğitim seti (2013)

nasreddin hoca ile okuma yazma öğreniyorum eğitim seti (2013)

cd içeriği: 1.el alıştırmaları yazmaya hazırlık sürecinde önemli bir yer tutan düzenli çizgi çalışmalarını içeren bu bölüm başlangıç noktamızdır. öğrencilerimizin düzensiz çizgi çalışmaları sonrasında, harflerin yazılış yönlerine uyum sağlaması süreci bu bölümdeki çalışmalarla sağlanır. sınıfta havada ve sıra üzerinde hayali olarak gerçekleştirdiğimiz yazı çalışmaları, web kamera uygulamalarıyla desteklenerek mantıksal ve daha somut bir ortam sağlanmıştır. böylece yazmaya hazırlık çalışmalarında gerçek bir verimlilik elde edilmiştir.   2. sesler: okuma yazma çalışmalarının temelini oluşturan bölümdü...

12.sınıf -rehberlik etkinlikleri

lise 12. sınıf rehberlik faaliyetlerinin işleniş sırası 12.sınıf kazanımlarının işleniş sırası hafta   no   kazanımlar 1   235   staj yapabileceği yerleri belirler. 2   162   iyi bir vatandaşın özelliklerini sergiler. 3   83   hobilerin insan hayatındaki önemini belirtir. 4   143   insanları olduğu gibi kabul eder. 5   238   yükseköğrenim programlarını ve koşullarını değerlendirir. 6   237   ortaöğretim sonrasında işe ve mesleğe hazırlayan kurum ve kursları değerlendirir. 7   161   toplumsal sorunların farkına varır ve çözüm üretir. 8   160   aile yaşamında değişen kadın erkek rollerini fark eder. 9   84   kül...

eğitim bilimleri yeni kavram ve teknikler ı

      karşılaştırma tablosu: yaş, özellik, liste ya da kavramların belirli yönergelere göre benzerlik ya da farklılıklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış çizelgelerin karşılaştırıldığı tablolardır venn şeması: iki kavram, olay ya da özellik arasındaki benzerlik ve farklılıklarının belirlenmesinde ve şema şeklinde ifade edilmesinde kullanılır. akış haritası: belli bir kronoloji, olay ve tarih sıralaması olduğunda kullanılan bir şemadır. pazıl: kavram, olay ya da özelliklerin bir bütünün parçaları olduğunu vurgulamak istediğimizde kullanabileceğimiz bir tür şemadır. örümcek haritalar: belli bir kavram, olay ya da durumun alt başlıkları ile birlikte örümce...

sakarya - kültür sakarya - kültürü sakarya

sakarya - kültürsakarya'nın kültürel yapısısakarya’ya özellikle 1864 (rus-kafkas savaşları), 1877-1878 (93 harbi), 1890-1894, 1912-1914, 1923-1924 (büyük mübadele), 1928-1930, 1950-1954 ve 1989 yıllarında sekiz kez dışarıdan göçle gelenlere yerleşim alanlarını açmış bir il’dir. ayrıca 1950’den sonra başlayan kentleşme sürecinde en fazla karadeniz illerinden göç alan bir il olmuştur. yöreye insanlar değişik yerleşim alanlarından geldiği için, gelenekler ve göreneklerde farklılıklar gözlenmektedir. bu çoklu yapı, gelenek ve görenekler çeşitliliği de beraberinde getirmektedir. halk oyunları da bu yapıdan etkilenmiştir. yörede oynanan halk oyunlarını iki a...

ilkokuma oyunları , ilkokuma yazma öğretiminde kullanılacak oyun

ilkokuma yazma öğretiminde konuya damdan düşer gibi girmemeli, öğrenciler ve öğretmen buna hazırlanmalıdır. özellikle tekrar ve pekiştirmelerde oyunlardan yararlanarak ders, ders havasından kurtarılıp eğlenceli bir oyun havasına sokulmalıdır. çocuklar hala oyun çağında, neşeli, hareketli, ve değişiklik ist eyen, monotonluktan çabucak sıkılıp ilgilerini çekecek yeni şeylerle daha kolay öğrenen bir yapıya sahiptirler. bence sadece ilkokuma yazma öğretiminde değil bütün derslerde öğrenciler ders işlediklerinin farkında olmadan oyunun ya da bir masalın bir parçasını öğreniyormuş gibi zannederek öğrenmelidirler. eğlenceli ve ilgi çekici bir öğretim yöntemi kullanan bir öğretmende...

satranç kuralları

satranç kuralları satranç tahtasında 64 kare vardır. 32 siyah, 32 beyaz kare. bir oyundan bahsederken düşey çizgilere sütun, yatay çizgilere satır denir. çapraz yerleşimli karelere ise köşegen denir. satranç tahtası yerleştirilirken her zaman sağ alt köşede beyaz kare yer almalıdır. aksi takdirde oynanan oyunlar geçerlilik kazanmaz. satrançta oyuna her zaman beyazlar başlar. satranç oyunlarının kaydedilmesini sağlayan satranç diline notasyon denir. satranç dilinde sütunlara a, b, c, d, e, f, g, h isimleri, satırlara ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isimleri verilmiştir. satır ve sütun’un kesiştiği kare adını, sütun ve satırdan alır. örneğin satranç tahtasının sol a...

ilk okuma yazma döneminde okuma oyunları- cümle döneminde oynan

    ilk okuma yazma öğretiminde oyuncümle dönemicümleleri yazmayla ilgili olan oyunlar: göster oku - yaz oyunu: 1.sınıfı iki gruba ayırınız.2.gruptaki öğrencileri numaralandırınız.3.sıra ile aynı numarayı alan öğrenciler gelsin.4.bir grubun temsilcisi; diğerine fiş göstersin, okutsun ve yazdırsın.5.aynı işi diğer öğrenci yapsın.adım fişimdir, çalışmak işimdir oyunu: 1.büyük fişleri öğrencilere dağıtınız.2.fişi alan her öğrenci, fişini göğsünde tutar ve o andan itibaren asıl ismi yerine taşıdığı fişin ismi ile çağrılır.3.iki öğrenci çağrılır.4.birisi göğsünde fiş taşıyan arkadaşını gösterir ve ismini sorar. diğer öğrenci de çocuğun asıl ismini söyleme yerine taşıdığı fişin adını söyler.5.söylenen fişi başka öğrenci tahtaya yazar.6.yazım işi tamamlanınca yazan ve göğsünde fiş ...

sakarya - kültür

sakarya - kültür sakarya'nın kültürel yapısısakarya’ya özellikle 1864 (rus-kafkas savaşları), 1877-1878 (93 harbi), 1890-1894, 1912-1914, 1923-1924 (büyük mübadele), 1928-1930, 1950-1954 ve 1989 yıllarında sekiz kez dışarıdan göçle gelenlere yerleşim alanlarını açmış bir il’dir. ayrıca 1950’den sonra başlayan kentleşme sürecinde en fazla karadeniz illerinden göç alan bir il olmuştur. yöreye insanlar değişik yerleşim alanlarından geldiği için, gelenekler ve göreneklerde farklılıklar gözlenmektedir. bu çoklu yapı, gelenek ve görenekler çeşitliliği de beraberinde getirmektedir. halk oyunları da bu yapıdan etkilenmiştir. yörede oynanan halk oyunlarını iki ana grupta incelemek mümkündür:1. sakarya yöresi halk oyunları2. göçmen halk oyunları ve dans...

siyah ve beyaz taşların dansı

go: siyah ve beyaz taşların dansı mustafa güney çalışkan 20 ocak 2002   hala oynanan en eski oyun olan go'nun temelleri 4000 yıl öncesine dayanır. peki insanlar nasıl oldu da bu oyunu oynamayı bu kadar zamandır devam ettirebildi? yıllar boyunca değişen kültürlerde yaşamayı sürdürdü? umarız bu yazıyı okuduktan sonra cevabı kendiniz vereceksiniz. go felsefesinin gelişimi çin'de eski taocular yin yang felsefesindeki dengenin temellerini go'da bulmuşlardır. siyah yang taşlar ve beyaz yin taşlar önsezi ve ilhamla birbiri arkasından ahenkle sıralanır tahtaya. taşlarla çevrelenen boşluklarda "gözler" (mu) oluşturulur. bu boşluk kavramı bizi aynı zamanda laozi'ye götürür. taoculuğun üstadı 'boşluk' un önemini şöyle anlatıyor: "tekerleğin otuz par...

beğeniyi ifade etme

beğeniyi ifade etmeinsanların hoşlarına giden ve sevdikleri; durum , olay ve nesneler karşısında verdikleri tepkiye, yani ortaya koydukları davranışlara beğeni diyebiliriz. beğeniyi ifade etme her yaş, cinsiyet ve statüdeki insan için doğal bir davranış sürecidir. beğeniyi ifade etme, insanların en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsinde gözlemleyebileceğimiz;hisseden ve hissettiren için çok hoş olan bir durumdur. beğeniyi ifade etme, her zaman karşımıza aynı şekilde çıkmaz. insanlar ve olaylar değiştikçe, onların beğenilerini ifade etme tarzları de değişmektedir. örneğin bir gülümseme, güzel bir söz, bir bakış, bir mimik bizim beğenimizi ifade etme şeklimizdir. beğeniyi ifade teme şekilleri her zaman güzeldir. fakat bazı durumlarda komik de olabilir. size staj yaptığım sınıfta geçen bir ola...

sakarya - kültür

sakarya - kültür sakarya'nın kültürel yapısısakarya’ya özellikle 1864 (rus-kafkas savaşları), 1877-1878 (93 harbi), 1890-1894, 1912-1914, 1923-1924 (büyük mübadele), 1928-1930, 1950-1954 ve 1989 yıllarında sekiz kez dışarıdan göçle gelenlere yerleşim alanlarını açmış bir il’dir. ayrıca 1950’den sonra başlayan kentleşme sürecinde en fazla karadeniz illerinden göç alan bir il olmuştur. yöreye insanlar değişik yerleşim alanlarından geldiği için, gelenekler ve göreneklerde farklılıklar gözlenmektedir. bu çoklu yapı, gelenek ve görenekler çeşitliliği de beraberinde getirmektedir. halk oyunları da bu yapıdan etkilenmiştir. yörede oynanan halk oyunlarını iki ana grupta incelemek mümkündür:1. sakarya yöresi halk oyunları2. göçmen halk oyunları ve dansları (yurt içi ve yurt d...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !