× "

tales teoremi nedir

" arama sonuçları

benzerlik (konu anlatımı)

  1. benzer üçgenler karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir.   abc ve def üçgenleri için; oranı yazılır buradan abc üçgeni ile def üçgeni benzerdir denir ve abc ~ def biçiminde gösterilir.  eşitliğinde verilen k sayısına, benzerlik oranı yada benzerlik  katsayısı denir.  k = 1 olan benzer üçgenlerde karşılıklı kenarlar eşit olduğundan, bu üçgenlere eş üçgenler denir. abc ~ def benzerliği yazılırken eş açıların sıralanmasına dik...

geometri nedir bölümleri detaylı anlatım

geometri nedir? uzayı ve uzayda tasarlanabilen şekilleri ve cisimleri inceleyen matematik dalı. yunanca bir kelime olan geometri, kelime manası olarak yerin ölçülmesi demektir. geometri çok eski çağlardan beri vardı. ancak geometri ismi, bu bilimin ilk sistematik hale gelmeye başladığı eski yunanlılarda verilmiş olup, aksiyomatik bir ilim haline gelmesine rağmen, halen kullanılmaktadır geometriyle sırasıyla, tales, pisagor, eflatun ilgilenmiştir. m.ö. 3. yüzyılda euclides’in yazdığı elemanlar adlı kitap, geometrinin sistemli bir bilim haline gelmesine öncülük etmiştir. m.ö. 330 yıllarında kurulan iskenderiye, akdeniz bölgesinin en etkili kültür merkezi olma özelliğini uzun yıllar muhafaza etmi...

bilim nedir ?

bilim bilim veya ilim;[1] neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim insanlarına göre bilim:   « her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygun...

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi   bilim         bilim veya ilim;[1] neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim insanlarına göre bilim: ...

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi   bilim         bilim veya ilim;[1] neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim insanlarına göre bilim: ...

thales teoremi

thales teoremi thales teoremi: ac çap ise, b dik açıdır thales teoremi, birbirine benzer iki çokgen arasında kurulmuş bağıntıdır. geometrinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. hatta trigonometri ile hesaplanmış ama ispatlanmamış bazı özel durumların ispatındada thales teoremi kullanılmıştır.. tales teoremi, tales teoremi ile ilgili sorular, tales teoremleri, thales matematik, thales teoremi, thales teoremi nedir, thales teoremleri, thalesin teoremleri, ...

bilim nedir tanımı ayrıntılı bilgi

bilim       bilim veya ilim;[1] neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim insanlarına göre bilim:   « her türl...

bilim, nedir

bilim    bilim veya ilim; neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her aşamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür. bilim, temelde, deney ve gözleme dayalı bilgi bütününü anlatır. bazı bilim adamlarına göre bilim:« her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası...

thales [ünlü fizikçiler]

miletos kentinde iö 625 yılında doğan thales fiziğin ve felsefenin kurucusu kabul edilir. suyun maddenin ilk öğesi ( arkhe ) olduğunu öne sürmüş ve 28 mayıs iö 585'deki güneş tutulmasını önceden hesaplamıştır. 28 mayıs iö 585 tarihi fiziğin kurulduğu tarih kabul edilir. 78 yaşında 58. olimpiyat oyunları sırasında miletos'ta ölmüştür. thales antik dönemin 7 büyük bilgesinden biri kabul edilir. aynı ege bölgesindeki ion şehirlerinin federasyon çatısı altında toplamaya çalışan bir devlet adamıydı. diğer ion bilgeleri gibi yazılı metin bırakmamıştır. mısır piramitlerinin yüksekliğini gölge uzunluklarını kullanarak bulması geometride thales teoremi olarak bilinir. bunun dışında geometri de &c...

bilim nedir?

bilim, neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi hayat şartlarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir.bilim sanat tarafından temelleri atılmış olup her asamada sanat ve yaratıcılıkla beslenerek insanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların bütünüdür.bazı tanımlara göre bilim: “ her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabasıdır. [1] „ “ gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. [2] „ çin'li bir astronom (1675) yüzyıllardır insanoğlunun yeryüzündeki yaşama ortamın...

matematik bilimi ve tarihi nedir?

tarihi ilk matematikçi belki de, sürüsündeki hayvanları saymaya çalışan bir çobandı. büyük bir olasılıkla da ilk bulunan sayı "çok" dur. sonra 2, daha sonra da 1 bulunmuş olabilir. ama en zor bulunan 0 (sıfır)'dır. 0 sayısı m.s. 7.yy'da kullanılmaya başlanmıştır. bu belki de insanlığın en büyük buluşudur. sayma sisteminin ne kadar uzun sürede geliştiği, ilkel toplumlarda nasıl doğduğu, yakın zamanlarda ortaya çıkarılan bir takım ilkel kavimlerde gözlenebilmiştir. avustralya'da bir kavim 1,2,3, çok diye dört sayı biliyor, fakat bütün çocuklarını sayabiliyormuş; ilk doğan erkek çocuğun her ailede adı aynıymış, 2 ve 3. için de böyle ve kız çocukları için de aynı şeyi yapıyorlarmış. böylece bir çocuğun kaçıncı erkek yada kaçıncı kız çocuğu olduğunu anlıyorlarmış. ama, hayvanları...

matematik tarihi nedir? matematik nasıl bulunmuştur?en iyi matem

matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. onlar için önemli olan, yapılan işin derinliği, kullanılan yöntemlerin yeniliği, estetik değeri ve matematiğin kendi içinde bir işe yaramasıdır. matematik, başka...

matematik bilimi ve tarihi nedir?

matematik bilimitarihiilk matematikçi belki de, sürüsündeki hayvanları saymaya çalışan bir çobandı. büyük bir olasılıkla da ilk bulunan sayı "çok" dur. sonra 2, daha sonra da 1 bulunmuş olabilir. ama en zor bulunan 0 (sıfır)'dır. 0 sayısı m.s. 7.yy'da kullanılmaya başlanmıştır. bu belki de insanlığın en büyük buluşudur. sayma sisteminin ne kadar uzun sürede geliştiği, ilkel toplumlarda nasıl doğduğu, yakın zamanlarda ortaya çıkarılan bir takım ilkel kavimlerde gözlenebilmiştir. avustralya'da bir kavim 1,2,3, çok diye dört sayı biliyor, fakat bütün çocuklarını sayabiliyormuş; ilk doğan erkek çocuğun her ailede adı aynıymış, 2 ve 3. için de böyle ve kız çocukları için de aynı şeyi yapıyorlarmış. böylece bir çocuğun kaçıncı erkek yada kaçıncı kız çocuğu olduğunu anlıyorl...

bilim nedir?

bilim bilim, neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar bir çok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi hayat şartlarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bazı tanımlara göre bilim: “ her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabasıdır. [1] „ “ gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. [2] „   yüzyıllardır insanoğlunun dünyadaki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşama standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. olağan gibi görünen olayları anlama çabası, aslında dünyanın gizemlerle dolu bir yer olduğunu ve bunları ...

bilim nedir?

                                               bilim   bilim, neden, merak ve amaç besleyen bir olgu olarak günümüze kadar bir çok alt dala bölünmüş, insanların daha iyi hayat şartlarına kavuşmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeyler öğrenmesine ön ayak olan genellemedir. bazı tanımlara göre bilim: “ her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabasıdır. [1] „ “ gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !