× "

tamlayan tamlanan

" arama sonuçları

türkçeyle ilgili herşey

  gerçek anlam : kelimelerin herkesçe bilinen ve söylendiğinde akla ilk gelen anlamlarına gerçek (sözlük) anlamı denir. mecaz anlam : sözcüklerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşarak kazandıkları anlama mecaz anlam denir. deyimler : birden fazla kelimenin en az bir tanesinin gerçek anlamından uzaklaşıp mecaz anlamda kullanılmasıyla oluşan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. soyut anlam : duyu organlarımızla algılanamayan, fakat kavram olarak var olan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. somut anlam ...

tamlama eki nedir, tamlama örnekleri örnek cümleler

tamlama ekleri isim tamlamalarında kullanılır.bu tür tamlamalarda birinci sözcük tamlayan,ikinci sözcük tamlanandır. tamlayan durumundaki sözcüğe -ın,-in,ün ekleri getirilir. tamlanan durumundaki sözcüğe -ı,-i,-ü gibi ekler getirilir. belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan her ikisi de ek almıştır. örnek:mağaranın ağzı,evin çatısı gibi. belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ek almaz, tamlanan ek alır. örnek:kılıç balığı,sel felaketi gibi. takısız isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan ek almıyordur. örnek:inci diş,yün kazak (bu tür tamlamalarda tamlayan,tamlananın neye benzediğini,neden yapıldığını belirtir.) ...

dil ve anlatım,sözcükte anlam türkçe

dil ve anlatım   sözcükte anlam gerçek anlam : kelimelerin herkesçe bilinen ve söylendiğinde akla ilk gelen anlamlarına gerçek (sözlük) anlamı denir. mecaz anlam : sözcüklerin gerçek anlamlarından tamamen uzaklaşarak kazandıkları anlama mecaz anlam denir. deyimler : birden fazla kelimenin en az bir tanesinin gerçek anlamından uzaklaşıp mecaz anlamda kullanılmasıyla oluşan kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir. soyut anlam : duyu organlarımızla algılanamayan, fakat kavram olarak var olan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. somut anlam : duyu organlarımızla algılanabilen sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. terim anlamı : ...

yazım kuralları

“ile” sözcüğünün ek olarak yazımı: “ile” sözcüğü kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılırsa şu kurallara dikkat edilir : a) ünsüzle biten bir sözcüğe ile getirildiğinde başındaki ” i ” sesi düşer ve ünlü uyumuna uyar. örnek : okulla ev arası yarım saat sürüyor. (okul + ile okulla) erzurum’a kadar trenle gittim. (tren + ile trenle) b) ünlüyle biten bir sözcüğe, ile getirildiğinde, başındaki ” i ” sesi ” y ” ye dönüşür, yine ünlü uyumuna uyar. örnek : buraya kendi ayağıyla geldi. (ayağı + ile ayağıyla) silgiyle kalem istedi benden. ( silgi + ile silgiyle) “ki” nin yazımı: “ki” eğer bağlaçsa; a) genel olarak iki cümleyi bağlama görevi yapar. örnek: hava o kadar güzeldi ki kendimi hemen sokağa attım. 1. cümle 2. cümle bir de baktım ki ortalıkta kims...

kelime grupları - tamlayan -tamlanan - isim tamlamaları

isim tamlamaları her isim anlamca eksiktir. mesela “bahçe” kelimesi bir isimdir ve bu “bahçe”nin kime ait olduğu, ne bahçesi olduğu gibi bilgiler “bahçe” kelimesinin içinde yoktur. işte bu eksiklikten dolayı bazen ismin anlamını bir başka isim tamamlar. elma bahçesi, çiçek bahçesi, orhan’ın bahçesi gibi gruplar oluşur. bir ismin bir başka ismi böyle tamamlamasına “isim tamlaması” adı verilir. tamlayan nedir? tamlanan nedir? tamlamanın ilk unsuruna tamlayan, ikincisine tamlanan denir. telefonun sesi 1 2 tamlayan tamlanan isim tamlamalarını anlayabilmek için iyelik eklerini bilmek gerekir. ilgi ve iyelik ekleri nedir? ilgi (tamlayan) ekleri: i...

zincirleme isim tamlaması, zincirleme tamlama, zincirleme ad tam

  zincirleme:tamlayanı veya tamlananı ad tamlaması olan ad tamlaması    örn:                bahçe kapısının  gıcırtısı                   a         a                a                       t.yan                  t.nan             ...

belirtisiz ad tamlaması, belirtisiz isim tamlamalari, belirtisiz

  belirtisiz:belirtme anlamı bir genellik kazanırtamlanan 3.kişi iyelik eki “-i” almış durumu.tamlayan belirli değildir. kesin olmayacak biçimde genel bir aitlik anlamıanlam sınırı çok geniştir.    örn:                sokak kapı-s-ı (hangi sokak)                ev terlik-i (hangi ev)                okul müdür-ü (hangi okul)                çam ağaç-ı (hangi çam)...

9. sınıf dil ve anlatım kitabı dersi konu anlatımı ve ders notla

kelime gruplarıa) isim tamlamalarıher isim anlamca eksiktir. mesela “bahçe” kelimesi bir isimdir ve bu “bahçe”nin kime ait olduğu, ne bahçesi olduğu gibi bilgiler “bahçe” kelimesinin içinde yoktur. işte bu eksiklikten dolayı bazen ismin anlamını bir başka isim tamamlar. elma bahçesi, çiçek bahçesi, orhan’ın bahçesi gibi gruplar oluşur. bir ismin bir başka ismi böyle tamamlamasına “isim tamlaması” adı verilir.tamlayan-tamlanan nedir?tamlamanın ilk unsuruna tamlayan, ikincisine tamlanan denir.telefonun sesi1 2tamlayan tamlananisim tamlamalarını anlayabilmek için iyelik eklerini bilmek gerekir. ilgi ve iyelik ekleri:ilgi (tamlayan) ekleri: ismi başka bir keli...

türkçe - sözcük türleri - konu anlatımı (yazı biçiminde)

isimler a. varlıklara verilişlerine göre. 1. özel isim 2. cins ismi b. maddelerine göre isimler 1. somut isim 2. soyut isim c. varlıkların sayılarına göre isimler 1. tekil isim 2. çoğul isim 3. topluluk ismi d. yapılarına göre isimler 1. basit isim 2. türemiş isim 3. birleşik isim a. bitişik yazılan birleşik isimler b. ayrı yazılan birleşik isimler isimlerde küçültme. ismin hâlleri 1. yalın  hâl (nominatif) 2. belirtme (yükleme) hâli 3. yönelme hâli 4. bulunma hâli 5. ayrılma (uzaklaşma, çıkma) hâli 6. eşitlik hâli 7. vasıta hâli 8. ilgi hâli (tamlayan hâli) isim tamlamaları           &n...

9. sınıf dil ve anlatım kitabı dersi konu anlatımı ve ders notla

kelime gruplarıa) isim tamlamalarıher isim anlamca eksiktir. mesela “bahçe” kelimesi bir isimdir ve bu “bahçe”nin kime ait olduğu, ne bahçesi olduğu gibi bilgiler “bahçe” kelimesinin içinde yoktur. işte bu eksiklikten dolayı bazen ismin anlamını bir başka isim tamamlar. elma bahçesi, çiçek bahçesi, orhan’ın bahçesi gibi gruplar oluşur. bir ismin bir başka ismi böyle tamamlamasına “isim tamlaması” adı verilir.tamlayan-tamlanan nedir?tamlamanın ilk unsuruna tamlayan, ikincisine tamlanan denir.telefonun sesi1 2tamlayan tamlananisim tamlamalarını anlayabilmek için iyelik eklerini bilmek gerekir. ilgi ve iyelik ekleri:ilgi (tamlayan) ekleri: ismi başka bir keli...

türkçe

 türkçe dersimizeklersözcüklerin kök veya gövdelerine gelerek onların cümledeki görevlerini belirleyen, onlara değişik anlamlar katan ya da onlardan yeni sözcükler türeten ses veya ses bileşimlerine ek denir.bunlardan çekim eklerini daha önce gördüğümüz için yapım ekleri üzerinde duracağız.yapım ekleriisim ve fiillerin kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir.burada kök sözünü de açıklamakta fayda var.kökbir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçasıdır. köklerde yapım eki bulunmaz, ancak çekim eki bulunabilir.örneği...

ad tamlamaları

ad tamlamaları : en az iki adın, aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu, bir nesnenin parçası olduğunu ya da bir nesnenin başka bir nesneyle tamamlandığını gösteren ad takımıdır. ad tamlamalarında kullanılan tamamlayıcı öğeye tamlayan, birinci nesnenin parçası durumunda olan ikinci öğeye ise tamlanan denir. örnek :                 denizin sesi bir melodi gibi geliyordu kulağıma.             kış ayları burada oldukça ılıman geçiyor.             ona hediye olarak yün gömlek aldım.             ad tamlamasıyla ilgili bilgiler : ü &nbs...

isimler, isim, ad, belirtili isim tamlaması, tamlamalar, tamlaya

isimler, isim, ad, belirtili isim tamlaması, tamlamalar, tamlayan tamlanan, isim tamlamaları, ismin halleri, isimlerde teklik - çokluk, dil bilgisi, edebiyat ...

isimler, isim, ad, belirtili isim tamlaması, tamlamalar, tamlaya

isimler isim: canlı ce cansız varlıkarı, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelimelere isim denir isimler cins isim ve özel isim olmak üzere ikiye ayrılır. özel isim: dünyada yalnız bir varlığı belirten isimlere özel isim denir. cins isim: dünyada benzeri çok olan bir çok varlığın, birçok varlığın ortak ismine cins isim denir. cins isimler üçe ayrılır: a. madde isimleri: elle tutulup gözle görülen varlıklara verilen isimlere denir. masa, elbise, taş, ova, cadde, sokak.... a. mana isimleri: elle tutuamayan gözle görülemeyen varlıklara verilen isimlere denir. ses, uyku, sevinç, acı, rüya, akıl, huy, mutluluk, özlem, sevgi... a. topluluk isimleri: aynı türden olan varlıkların toklu olarak bulundukları durumlara verilen isimlere denir. okul, sınıf, alay, tab...

dil ve anlatım 9.sınıf sınav soruları

 :                                                                                                .11.2005                                    &nb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !