× "

tanım teorem aksiyom ve ispat

" arama sonuçları

matematik ve hayat üzerine..

genbilim yazar birçoğumuzun matematikle alâkası, sadece tahsil hayatımızda gördüğümüz derslerle sınırlı kalmıştır. bir kısmımız mecbur olduğumuz için, bir kısmımız da ilgi duyduğu veya kabiliyeti olduğu için matematiği sevmiş olabilir. fakat büyük çoğunluk, matematiğin hayatlarında pek kullanılmadığını veya kabiliyetlerinin ve çalışma alanlarının farklı olduğunu bahane edip matematiğe çekingen bir tavırla yaklaşır. hattâ bir kısmımız, matematiği pek sevmez. {adsense_after_intro}ilk bakışta cebir, geometri, logaritma gibi adlarla alt bölümlere ayırdığımız matematiği zor bir ders kabul etsek de, farkında olmadan hayatımızın birçok alanında kullanıyor olmamız ve felsefenin ilk dönemlerinden itibaren "bütün ilimlerin anası" olarak kabul görmesi sebebiyle üzerinde durulmaya değer bir ala...

hayat ve matematik üzerine...

matematik ve hayat üzerine birçoğumuzun matematikle alâkası, sadece tahsil hayatımızda gördüğümüz derslerle sınırlı kalmıştır. bir kısmımız mecbur olduğumuz için, bir kısmımız da ilgi duyduğu veya kabiliyeti olduğu için matematiği sevmiş olabilir. fakat büyük çoğunluk, matematiğin hayatlarında pek kullanılmadığını veya kabiliyetlerinin ve çalışma alanlarının farklı olduğunu bahane edip matematiğe çekingen bir tavırla yaklaşır. hattâ bir kısmımız, matematiği pek sevmez. ilk bakışta cebir, geometri, logaritma gibi adlarla alt bölümlere ayırdığımız matematiği zor bir ders kabul etsek de, farkında olmadan hayatımızın birçok alanında kullanıyor olmamız ve felsefenin ilk dön...

mantık ve matematik

 mantık ve mantığın matematik ile ilgisi mantığın konusu mantığın bütün dillerdeki karşılığı grekçe “logos” terimine dayanır.logos; akıl, düşünme,ilke,yasa,söz vb. anlamları içerir.mantık terimi türkçeye, arapça “söz,konuşma” anlamına gelen “nutka” (nutuk) sözcüğünden geçmiştir. <div align="center">mantık terimi iki anlamda kullanılır: doğru düşünme biçimi olarak:düşünme;nesne,olay veya onların yerini alan semboller arasında bağ kurma etkinliğidir.düşünmede semboller gelişi güzel veya düzenli bir şekilde birbirini izler.sembollerin birbirini düzenli ve planlı bir şekilde izlediği...

ilköğretim matematik öğretmenliği

ilköğretim matematik öğretmenliği ilköğretim matematik öğretmenliği programı'nın esas hedefi, eğitim alanında çalışacak, eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip, geleceğin matematik öğretmenlerini yetiştirmektir. ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalı'nda eğitim alabilmek için türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış olmak veya yurtdışında bu eğitime denk bir eğitim almış olmak, ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. anabilim dalını başarı ile bitiren öğrenciler 4 yıllık eğitim sonunda ilköğretim kurumlarında matematik öğretmenliği yapma yetkisine sahip olurlar. ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalı'nın amacı teorik ve uygulama bilgilerini bütünleştirerek, çağdaş matematik eğitimi anlayışını benimseyen öğretmenler yetiştirmekt...

tanım,teorem,aksiyom ve ispat

tanımbir terimin kapsamına giren herşeyi eksiksiz olarak belirten bir önerme oluşturmaya bu terimi tanımlamak denir.aksiyomispata gerek duymadan sebebini aramadan doğruluğuna inandığımız önermelere denir.teoremdoğruluğu ispatlanması gereken önermelere denir.ispatbir teoremin hipotezi doğru iken mantıklı bir düşünce ile hükmününde doğru olduğunu göstermeye bu teoremin ispatlanması denir....

semboller ve sözlük

var message="cebirsel.com"; function click(e) { if (document.all) { if (event.button==2||event.button==3) { alert(message); return false; } } else if (document.layers||document.getelementbyıd) { if (e.which == 3) { alert(message); return false; } } } if (document.layers) { document.captureevents(event.mousedown); } document.onmousedown=click; function disableselect(e){ return false } function reenable(){ return true } //if ıe4+ document.onselectstart=new function ("return false") //if ns6 if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reenable } semboller ve sözlük   sözlük   � a � ...

matematik ve hayat üzerine

basri çelik birçoğumuzun matematikle alâkası, sadece tahsil hayatımızda gördüğümüz derslerle sınırlı kalmıştır. bir kısmımız mecbur olduğumuz için, bir kısmımız da ilgi duyduğu veya kabiliyeti olduğu için matematiği sevmiş olabilir. fakat büyük çoğunluk, matematiğin hayatlarında pek kullanılmadığını veya kabiliyetlerinin ve çalışma alanlarının farklı olduğunu bahane edip matematiğe çekingen bir tavırla yaklaşır. hattâ bir kısmımız, matematiği pek sevmez. ilk bakışta cebir, geometri, logaritma gibi adlarla alt bölümlere ayırdığımız matematiği zor bir ders kabul etsek de, farkında olmadan hayatımızın birçok alanında kullanıyor olmamız ve felsefenin ilk dönemlerinden itibaren "b&uu...

matematik tarihi

matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. onlar için önemli olan, yapılan işin derinliği, kullanılan yöntemlerin yeniliği, estetik değeri ve matematiğin kendi içinde bir işe yaramasıdır. matematik, başk...

matematik tarihi

matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. onlar için önemli olan, yapılan işin derinliği, kullanılan yöntemlerin yeniliği, estetik değeri ve matematiğin kendi içinde bir işe yaramasıdır. matem...

matematik'in tarihi

matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. onlar için önemli olan, yapılan işin derinliği, kullanılan yöntemlerin yeniliği, estetik değeri ve matematiğin kendi içinde bir işe yaramasıdır. matematik, b...

matematik ve hayat

matematik ve hayat üzerine basri çelik   birçoğumuzun matematikle alâkası, sadece tahsil hayatımızda gördüğümüz derslerle sınırlı kalmıştır. bir kısmımız mecbur olduğumuz için, bir kısmımız da ilgi duyduğu veya kabiliyeti olduğu için matematiği sevmiş olabilir. fakat büyük çoğunluk, matematiğin hayatlarında pek kullanılmadığını veya kabiliyetlerinin ve çalışma alanlarının farklı olduğunu bahane edip matematiğe çekingen bir tavırla yaklaşır. hattâ bir kısmımız, matematiği pek sevmez.   ilk bakışta cebir, geometri, logaritma gibi adlarla alt bölümlere ayırdığımız matematiği zor bir ders kabul etsek de, farkında olmadan hayatımızın birçok alanında kullanıyor olmamız ve felsefenin ilk dönemlerinden itibaren "bütün ilimlerin anası" olarak kabul görmesi sebebiyle üzerinde durul...

yazı

  matematik tarihi matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. onlar için önemli olan, yapılan işin derinliği, kullanılan yöntemlerin yeniliği, estetik değeri ve m...

matematik ve tarihçesi

bu yazıda sizlere, matematiğin nasıl başladığı ve hangi aşamalardan geçerek günümüze geldiğini anlatmaya çalışacağım.  bir matematik tarihcisi olmadığımı, anlatacaklarımın okuduklarımın bir sentezi olduğunu, orjinal çalışmaları inceliyerek hazırlanmış bir konuşma olmadığını belirtmek isterim. giriş. matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun  çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat o...

matematik tarihi

  matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. onlar için önemli olan, yapılan işin derinliği, kullanılan yöntemlerin yeniliği, estetik değeri ve matematiğin kendi içinde bir işe yaramasıdır. mate...

matematik ve hayat üzerine

birçoğumuzun matematikle alâkası, sadece tahsil hayatımızda gördüğümüz derslerle sınırlı kalmıştır. bir kısmımız mecbur olduğumuz için, bir kısmımız da ilgi duyduğu veya kabiliyeti olduğu için matematiği sevmiş olabilir. fakat büyük çoğunluk, matematiğin hayatlarında pek kullanılmadığını veya kabiliyetlerinin ve çalışma alanlarının farklı olduğunu bahane edip matematiğe çekingen bir tavırla yaklaşır. hattâ bir kısmımız, matematiği pek sevmez. ilk bakışta cebir, geometri, logaritma gibi adlarla alt bölümlere ayırdığımız matematiği zor bir ders kabul etsek de, farkında olmadan hayatımızın birçok alanında kullanıyor olmamız ve felsefenin ilk dönemlerinden itibaren "bütün ilimlerin anası" olarak kabul görmesi sebebiyle üzerinde durulmaya değer bir alandır.insanlar eşya ve hadiseleri yorumlarke...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !