× "

tanjant cetveli

" arama sonuçları
logaritma cetveli

logaritma cetveli

logaritma cetveli üslü olarak verilen bazi ifadelerin gerçek değerlerini, dogrudan dogruya bulmak, matematik yönünden yapilmasi zor bir islemdir. kaynaklar, bu tür, birtakim hesaplamalari, kolaylıkla yapılmasını saglayan, logaritmayi ilk kullananı, john napier (1550 - 1617); olduğunu göstermekte. john napier tarafından, bu konuda "minifici logaritmorum canonis descripto" (bir logaritma cetveli tanımı ve iki ayrı trigonometri ile bütün matematik hesaplarında kolay ve çabuk kullanılmasına genel açıklaması); adlı, zamanın bilim dili olan latince olarak kaleme alınmış eser, ilk kez 1614 yılında edinburg şehrinde yayınlandı. böylece logaritma adını da john napier koymuştur. bir logaritma ç...

ebu'l vefa buzcani hz.(muhammed b.yahya b.ismail b.abbas)

buzcani    onuncu yüzyılda, islam aleminde yetişmiş büyük matematik ve astronomi alimi, ismi muhammed bin yahya bin ismail bin abbas'tır 10 haziran 940 (h328) tarihinde horosan'ın buzcan kasabasında doğdu. bu yüzden ebü'l-vefa buzcani diye meşhur oldu.  1 temmuz 988 (h388) tarihinde bağdat'ta vefat etti. ilim tahsiline amcası ebu amr mugazili ve ebu yahya bin kanib'in yanında başlayan ebü'l vefa, on dokuz yaşında bağdat'a gitti (959) ölümüne kadar burada ilim ile meşgul oldu şerefüddevle'nin sarayında yaptırdığı rasathanede çalışan alimıer arasında yer aldı matematik başta olmak üzere, ömrünün büyük kısmını astronomik gözl...

trigonometrinin bulunuşu

trigonometri, üçgenlerin açılan ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalıdir mezopotamyalılar'da trigonometri inceleyebildiğimiz kaynaklar; mezopotamyalılar'da, temelinde geometri bulunan, bugünkü trigonometri cetvellerinin "ilkel ve fasılalı" bir örneği ile karşılaşılmakta olduğunu, ve hipparchos'un trigonometri çalışmalarının, ilkel başlangıcının "mezopotamya matematiğine" kadar geri gitmesinin mümkün sayılabileceğini belirtmektedir. aydın sayılı, adı geçen eserinde bu konuda geniş bilgi verdikten sonra, "trigonometri tarihinin, embriyolojik menşeinin mezopotamyalılar'a kadar geri gittiğini ve mezopotamyalılar'dan, hipparchos'un bu yönden etkilenmiş...

trigonometri

trigonometri mezopotamyalılar''da trigonometri ınceleyebildiğimiz kaynaklar; mezopotamyalılar''da, temelinde geometri bulunan, bugünkü trigonometri cetvellerinin "ilkel ve fasılalı" bir örneği ile karşılaşılmakta olduğunu, ve hipparchos''un trigonometri çalışmalarının, ilkel başlangıcının "mezopotamya matematiğine" kadar geri gitmesinin mümkün sayılabileceğini belirtmektedir. aydın sayılı, adı geçen eserinde bu konuda geniş bilgi verdikten sonra, "trigonometri tarihinin, embriyolojik menşeinin mezopotamyalılar''a kadar geri gittiğini ve mezopotamyalılar''dan, hipparchos''un bu yönden etkilenmiş olduklarını ileri sürebiliriz" der. eski yunanlılar...

müslüman bilim adamlarının bilinmeyen ilkleri

yüzyıllar önce semerkant, bağdat ve istanbul'dan latinceye veya fransızcaya çevirilen kitaplar, buluşlar, ilk bulan alimler göz ardı edilerek avrupalı bilim adamları tarafından nasıl sahip çıkıldı? dekart, galile, kopemik, newton, lavoisier, kepler, wright kardeşler, toriçelli, kristof kolomb, vasco de gama... içinizde bunları tanımayan var mı? ilkokuldan başlayarak tanımaya başladığımız bu yabancı bilim adamları tarih kitaplarına bakarsanız, birçok önemli buluşun "ilk" sahibi. yüzyıllar önce semerkant, bağdat ve istanbul'dan latinceye veya fransızcaya çevrilen bir çok kitaplar ilk bulan alimler göz ardı edilerek avrupalı bilim adamları tarafından sahip çıkıldı. günü...

trigonometri cetveli

tüm açıların trigonometrik oranları tablosu cetveli (derecenin oranı oranları değeri )   derece sin cos tan derece derece sin cos tan derece 00 0,0000 1,0000 0,0000 00 - - - - - 01 0,0175 0,9998 0,0175 01 46 0,7193 0,6947 1,0355 46 02 0,0349 0,9994 0,0349 02 47 0,7314 0,6820 1,0723 47 ...

logaritma cetveli

logaritma cetveli

logaritma cetveli logaritma cetveli üslü olarak verilen bazi ifadelerin gerçek degerlerini, dogrudan dogruya bulmak, matematik yönünden yapilmasi zor bir islemdir. kaynaklar, bu tür, birtakim hesaplamalari, kolaylikla yapilmasini saglayan, logaritmayi ilk kullanani, john napier (1550 - 1617); oldugunu göstermekte. john napier tarafindan, bu konuda "minifici logaritmorum canonis descripto" (bir logaritma cetveli tanimi ve iki ayri trigonometri ile bütün matematik hesaplarinda kolay ve çabuk kullanilmasina genel açiklamasi); adli, zamanin bilim dili olan latince olarak kaleme alinmis eser, ilk kez 1614 yilinda edinburg sehrinde yayinlandi. böylece logaritma adini da john napier koymustur. b...

trigonometri ve fergani

 trigonometri ve fergani ahmet fergani,fen bilimlerinde, deneyle sabit olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylemiş, enlemler arasındaki mesafeyi hesapladığı gibi, dünya'nın eksenindeki ekliptik eğimi 23° 27' ilk defa en doğru şekilde hesapladı. trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı. düzlemsel trigonometride, iki boyutlu düzlemde (ve üçü de aynı doğru üzerinde yer almayan) üç noktayı doğru parçalarıyla ikişer ikişer birleştirerek oluşturulan düzlemsel üçgenler söz konusudur. küresel trigonometride ise, üç boyutlu kürenin iki boyutlu olan yüzeyinde (ve ü&...

logaritma cetveli

logaritma cetveli üslü olarak verilen bazi ifadelerin gerçek degerlerini, dogrudan dogruya bulmak, matematik yönünden yapilmasi zor bir islemdir. kaynaklar, bu tür, birtakim hesaplamalari, kolaylikla yapilmasini saglayan, logaritmayi ilk kullanani, john napier (1550 - 1617); oldugunu göstermekte. john napier tarafindan, bu konuda "minifici logaritmorum canonis descripto" (bir logaritma cetveli tanimi ve iki ayri trigonometri ile bütün matematik hesaplarinda kolay ve çabuk kullanilmasina genel açiklamasi); adli, zamanin bilim dili olan latince olarak kaleme alinmis eser, ilk kez 1614 yilinda edinburg sehrinde yayinlandi. böylece logaritma adini da john napier koymustur. bir logaritma çize...

osmanlılarda bilim nedir - osmanlı döneminde yaşamış türk bilgin

osmanlılar döneminde yaşamış olan türk bilginlerinin bilimselfaaliyetleri hakkındaki bilgilerimiz yeterli değildir. çoğu, zamanınbilim dili olan arapça ile yazılmış bilimsel eserlerin büyük bir kısmıhenüz incelenmediği için, osmanlı bilim tarihine ilişkin genelyargılarda bulunmaktan şimdilik kaçınmak gerekir. ancak xvı. yüzyılınünlü bilginlerinden takîyüddîn'in astronomi ve matematik sahalarındakiçalışmaları, gelişmiş bir bilimsel bilgi birikimine ilişkin çok güçlüipuçları vermektedir.osmanlılar dönemindeki bilimsel etkinlikler, gelenekçi dönem veyenilikçi dönem olarak adlandırabileceğimiz iki ayrı başlık altındaincelenebilir. osman...

osmanlılarda bilim nedir - osmanlı döneminde yaşamış türk bilgin

osmanlılar döneminde yaşamış olan türk bilginlerinin bilimselfaaliyetleri hakkındaki bilgilerimiz yeterli değildir. çoğu, zamanınbilim dili olan arapça ile yazılmış bilimsel eserlerin büyük bir kısmıhenüz incelenmediği için, osmanlı bilim tarihine ilişkin genelyargılarda bulunmaktan şimdilik kaçınmak gerekir. ancak xvı. yüzyılınünlü bilginlerinden takîyüddîn'in astronomi ve matematik sahalarındakiçalışmaları, gelişmiş bir bilimsel bilgi birikimine ilişkin çok güçlüipuçları vermektedir.osmanlılar dönemindeki bilimsel etkinlikler, gelenekçi dönem veyenilikçi dönem olarak adlandırabileceğimiz iki ayrı başlık altındaincelenebilir. osman...

takiyüddin

takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın ünlü astronomu copernicus sinüs fonksiyonunu kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir; oysa takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır.takiyüddin, trigonometrik fonksiyonların kesirlerini, ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve tanjant tabloları hazırlamıştır. bu dönemde, logaritma tabloları veya hesap makineleri olmadığı için, trigonometrik hesaplamalarda ya bu cetveller ya da rub...

takiyüddin

takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın ünlü astronomu copernicus sinüs fonksiyonunu kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir; oysa takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır. takiyüddin, trigonometrik fonksiyonların kesirlerini, ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve tanjant tabloları hazırlamıştır. bu dönemde, logaritma tabloları veya hesap makineleri olmadığı için, trigonometrik hesaplamalarda ya bu...

astronomide bir öncü:el battânî

el-battânî, harran’ın1 battân kasabasında doğdu (859–929). asıl adı muhammet bin cabir bin sinan er-rakki el-harranî’dir. ebu abdullah künyesi ve battânî ismiyle meşhur olmuştur. dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur 20 astronomundan biri kabul edilir.battânî, ilimdeki gâyesini şu esas üzerine bina eder: “insan, allah’ın (cc) varlığını, birliğini, kudretini ve eserlerinin mükemmelliğini başta astronomi olmak üzere, ilimler sayesinde öğrenebilir. meselâ şu görünen yıldızlar, üstünde yaşadığımız bu dünya ve dünyanın hareketleri allah’ın (cc) varlık ve birliğinin açık bir delilidir.” güneş sistemini tespitibattânî’nin çalışmalarının tamamı astronomiyle ilgilidir. battânî bugünkü halep’in 160 km doğusunda fırat nehri kıyısındaki rakka şehrinde b...

tarihte trigonometri

mezopotamyalılar'da trigonometriinceleyebildiğimiz kaynaklar; mezopotamyalılar'da, temelinde geometri bulunan, bugünkü trigonometri cetvellerinin "ilkel ve fasılalı" bir örneği ile karşılaşılmakta olduğunu, ve hipparchos'un trigonometri çalışmalarının, ilkel başlangıcının "mezopotamya matematiğine" kadar geri gitmesinin mümkün sayılabileceğini belirtmektedir. aydın sayılı, adı geçen eserinde bu konuda geniş bilgi verdikten sonra, "trigonometri tarihinin, embriyolojik menşeinin mezopotamyalılar'a kadar geri gittiğini ve mezopotamyalılar'dan, hipparchos'un bu yönden etkilenmiş olduklarını ileri sürebiliriz" der.eski yunanlılar'da trigonometritrigonometride: "herhangi bir üçgende, dik kenarların kareleri toplamı, hipotenüsün karesine eşittir" şeklinde temel bir t...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !