× "

tanjant tablosu

" arama sonuçları

trigonometrinin bulunuşu

trigonometri, üçgenlerin açılan ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalıdir mezopotamyalılar'da trigonometri inceleyebildiğimiz kaynaklar; mezopotamyalılar'da, temelinde geometri bulunan, bugünkü trigonometri cetvellerinin "ilkel ve fasılalı" bir örneği ile karşılaşılmakta olduğunu, ve hipparchos'un trigonometri çalışmalarının, ilkel başlangıcının "mezopotamya matematiğine" kadar geri gitmesinin mümkün sayılabileceğini belirtmektedir. aydın sayılı, adı geçen eserinde bu konuda geniş bilgi verdikten sonra, "trigonometri tarihinin, embriyolojik menşeinin mezopotamyalılar'a kadar geri gittiğini ve mezopotamyalılar'dan, hipparchos'un bu yönden etkilenmiş...

trigonometri

trigonometri mezopotamyalılar''da trigonometri ınceleyebildiğimiz kaynaklar; mezopotamyalılar''da, temelinde geometri bulunan, bugünkü trigonometri cetvellerinin "ilkel ve fasılalı" bir örneği ile karşılaşılmakta olduğunu, ve hipparchos''un trigonometri çalışmalarının, ilkel başlangıcının "mezopotamya matematiğine" kadar geri gitmesinin mümkün sayılabileceğini belirtmektedir. aydın sayılı, adı geçen eserinde bu konuda geniş bilgi verdikten sonra, "trigonometri tarihinin, embriyolojik menşeinin mezopotamyalılar''a kadar geri gittiğini ve mezopotamyalılar''dan, hipparchos''un bu yönden etkilenmiş olduklarını ileri sürebiliriz" der. eski yunanlılar...

trigonometri ve fergani

 trigonometri ve fergani ahmet fergani,fen bilimlerinde, deneyle sabit olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylemiş, enlemler arasındaki mesafeyi hesapladığı gibi, dünya'nın eksenindeki ekliptik eğimi 23° 27' ilk defa en doğru şekilde hesapladı. trigonometri, üçgenlerin açıları ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı. düzlemsel trigonometride, iki boyutlu düzlemde (ve üçü de aynı doğru üzerinde yer almayan) üç noktayı doğru parçalarıyla ikişer ikişer birleştirerek oluşturulan düzlemsel üçgenler söz konusudur. küresel trigonometride ise, üç boyutlu kürenin iki boyutlu olan yüzeyinde (ve ü&...

takiyüddin kimdir? takiyüddin hayatı yaşamı ve eserleri

takiyüddin takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın ünlü astronomu copernicus sinüs fonksiyonunu kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir; oysa takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır.takiyüddin, trigonometrik fonksiyonların kesirlerini, ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve tanjant tabloları hazırlamıştır. bu dönemde, logaritma tabloları veya hesap makineleri olmadığı için, trigonometrik hesaplamalarda ya bu cetvelle...

matematik ve astronomi çalışmaları - 800-1549 yılları arasındaki

800-1549yılları arasındaki çalışmalar matematik ve astronomi çalışmaları türklerin anadolu'ya girişi olan 1071 malazgirt savaşından önceki zamanlara ait bilimdeki gelişmelerine kısaca bakacak olursak, bu dönemde türkler aral gölü'nün güneyinde şimdiki özbekistan ve türkmenistan sınırları içinde bulunan harzem (hvarizm, harizm) de merv ve kive kentlerinde, maveraünnehir 22) denilen yerlerde semerkant ve buhara'da yaşayan topluluklar içinde yaşamaktaydılar. milliyetçilik ve tabiyet kavramları çok kesin değildi. nitekim bazı türk olarak bildiğimiz bilim adamlarının çeşitli batılı kaynak ve ansiklopedilerde hatta türkiye içinde bile arap veya acem (iranlı) oldukları beli...

osmanlılarda bilim nedir - osmanlı döneminde yaşamış türk bilgin

osmanlılar döneminde yaşamış olan türk bilginlerinin bilimselfaaliyetleri hakkındaki bilgilerimiz yeterli değildir. çoğu, zamanınbilim dili olan arapça ile yazılmış bilimsel eserlerin büyük bir kısmıhenüz incelenmediği için, osmanlı bilim tarihine ilişkin genelyargılarda bulunmaktan şimdilik kaçınmak gerekir. ancak xvı. yüzyılınünlü bilginlerinden takîyüddîn'in astronomi ve matematik sahalarındakiçalışmaları, gelişmiş bir bilimsel bilgi birikimine ilişkin çok güçlüipuçları vermektedir.osmanlılar dönemindeki bilimsel etkinlikler, gelenekçi dönem veyenilikçi dönem olarak adlandırabileceğimiz iki ayrı başlık altındaincelenebilir. osman...

osmanlılarda bilim nedir - osmanlı döneminde yaşamış türk bilgin

osmanlılar döneminde yaşamış olan türk bilginlerinin bilimselfaaliyetleri hakkındaki bilgilerimiz yeterli değildir. çoğu, zamanınbilim dili olan arapça ile yazılmış bilimsel eserlerin büyük bir kısmıhenüz incelenmediği için, osmanlı bilim tarihine ilişkin genelyargılarda bulunmaktan şimdilik kaçınmak gerekir. ancak xvı. yüzyılınünlü bilginlerinden takîyüddîn'in astronomi ve matematik sahalarındakiçalışmaları, gelişmiş bir bilimsel bilgi birikimine ilişkin çok güçlüipuçları vermektedir.osmanlılar dönemindeki bilimsel etkinlikler, gelenekçi dönem veyenilikçi dönem olarak adlandırabileceğimiz iki ayrı başlık altındaincelenebilir. osman...

takiyüddin

takiyüddin takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın ünlü astronomu copernicus sinüs fonksiyonunu kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir; oysa takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır.takiyüddin, trigonometrik fonksiyonların kesirlerini, ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve ...

teknoloji bilim öncüleri

    takiyüddin takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın ünlü astronomu copernicus sinüs fonksiyonunu kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir; oysa takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır.takiyüddin, trigonometrik fonksiyonların kesirlerini, ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve tanjant tabloları hazırlamıştır. bu dönemde, logaritma tabloları veya hesap makineleri olmadığı için, trigonometrik hesaplamalard...

takiyüddin

takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın ünlü astronomu copernicus sinüs fonksiyonunu kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir; oysa takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır.takiyüddin, trigonometrik fonksiyonların kesirlerini, ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve tanjant tabloları hazırlamıştır. bu dönemde, logaritma tabloları veya hesap makineleri olmadığı için, trigonometrik hesaplamalarda ya bu cetveller ya da rub...

takiyüddin

takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın ünlü astronomu copernicus sinüs fonksiyonunu kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir; oysa takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır.takiyüddin, trigonometrik fonksiyonların kesirlerini, ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve tanjant tabloları hazırlamıştır. bu dönemde, logaritma tabloları veya hesap makineleri olmadığı için, trigonometrik hesaplamalarda ya bu cetveller ya da rub...

takiyüddin

takiyüddin döneminin en büyük bilginidir. matematik ve astronomi başta olmak üzere birçok alanda araştırmaları vardır. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları övgüye değerdir. 16. yüzyılın ünlü astronomu copernicus sinüs fonksiyonunu kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir; oysa takiyüddin bunların tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır. takiyüddin, trigonometrik fonksiyonların kesirlerini, ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve tanjant tabloları hazırlamıştır. bu dönemde, logaritma tabloları veya hesap makineleri olmadığı için, trigonometrik hesaplamalarda ya bu...

islam ve bilim

islam ve bilim   klasik bilimin canlanışı emeviler ve abbasilerle birlikte, bir imparatorluğa dönüşmüştü. din sistemleşiyor ve çeşitli kavimler yoluyla islam dünyasına sokulan düşünce akımlarına karşı direnebilmek için rasyonelleşmeye gerek duyulmaya başlandı. edebiyat ve çeviriler kanalıyla giren yunan etkileri, harran medresesinin getirdiği sabiilik( bunlar da kısmen devam eden eski heramise inançları), mazdek ve babek vasıtasıyla nüfuz eden iran doktrinleri islam dininin selefiye diye tanınan ilk dönemdeki basit ve tartışmasız şeklini yetersiz  hale getirmişti. bütün bu akımlara karşı direnebilmek ve çeşitli kavimler ve inançlarla islamlığın kaynaşmasından doğan ve sayısı kısa zamanda büyük bir artış gösteren mezheplere karşı mücadele etmek g...

tarihte trigonometri

mezopotamyalılar'da trigonometriinceleyebildiğimiz kaynaklar; mezopotamyalılar'da, temelinde geometri bulunan, bugünkü trigonometri cetvellerinin "ilkel ve fasılalı" bir örneği ile karşılaşılmakta olduğunu, ve hipparchos'un trigonometri çalışmalarının, ilkel başlangıcının "mezopotamya matematiğine" kadar geri gitmesinin mümkün sayılabileceğini belirtmektedir. aydın sayılı, adı geçen eserinde bu konuda geniş bilgi verdikten sonra, "trigonometri tarihinin, embriyolojik menşeinin mezopotamyalılar'a kadar geri gittiğini ve mezopotamyalılar'dan, hipparchos'un bu yönden etkilenmiş olduklarını ileri sürebiliriz" der.eski yunanlılar'da trigonometritrigonometride: "herhangi bir üçgende, dik kenarların kareleri toplamı, hipotenüsün karesine eşittir" şeklinde temel bir t...

çığ

eğer çığ riski olan alanlardan geçiyorsanız ve yeterli eğitim almamış iseniz veya yeterince dikkatli değilseniz her an gelebilecek bir çığın altında kalmanız içten bile değildir! inanın asla o durumda olmak istemezsiniz.   çığa yakalandığınız andan itibaren çığın içinde sürüklenmeye başlarsınız. bu arada şiddetli bir şekilde panikleme başlar ve ilk olarak yön duygunuzu kaybedersiniz. çığın taşıdığı malzemeler size çarpabilir. nefes almanız güçleşmeye başlar. çığ yavaşlarken sıkışmaya başladığınızı ve etrafınızdaki karın sertleştiğini hissedersiniz. giderek hiç hareket edemez hale gelir, ağız ve burnunuza dolan kar nedeni ile nefes almanız iyice zorlaşır. bu arada vücut ısısını kaybetmeye başlar. tabii bu arada vücudunuzda hiç kırık olmadığını varsayıyoruz! zamanla oksijensizlik ve ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !