× "

tarım ilaçlarının zararları

" arama sonuçları

organik tarım nedir?

tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan ekolojik tarım sistemi geliştirilmiştir. fao ve avrupa birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. almanca ve kuzey avrupa dillerinde “ekolojik tarım”, fransızca, italyanca ve ispanyolca&...

organik tarım

organik tarım

  organik tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. organik tarımın geçmişi 20.yüzyıla dayanmaktadır. zira çevre bilinci ve ozon tabakasındaki incelme ve dünya geleceğinin tehlikeye girmesi gibi konular gündeme gelmiştir . sağlıklı ve uzun yaşam doğal gıdaların tüketilmesiyle mümkündür. organik tarım metodu dışındaki tüm geleneksel metotlarla yapılan tarım sayesinde gıda üretimi bir miktar arttırılabilmekte, daha kazançlı ve daha gösterişli ol...

organik tarım

organik tarım

sağlıklı ve uzun yaşam doğal gıdaların tüketilmesiyle mümkündür. organik tarım metodu dışındaki tüm geleneksel metotlarla yapılan tarım sayesinde gıda üretimi bir miktar arttırılabilmekte, daha kazançlı ve daha gösterişli olabilmektedir. ama buna karşılık toprak, su ve atmosfer hızla kirletilmekte ve sonuçta insan yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir. bu gün markete ya da pazara gittiğimizde, satın aldığımız ürünlerin hemen hepsinde gıda katkı maddeleri bulunuyor.  konvansiyonel tarımda oluşan toksik metaller toprağa, suya ve besinlerimize karışarak sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. bu metallerin etkileri uzun ve kısa vadede; uykusuzluk, yorgunluk, baş ağrısı, egzama, hafıza kaybı ve konsantras...

organik tarım

organik tarım

  sağlıklı ve uzun yaşam doğal gıdaların tüketilmesiyle mümkündür. organik tarım metodu dışındaki tüm geleneksel metotlarla yapılan tarım sayesinde gıda üretimi bir miktar arttırılabilmekte, daha kazançlı ve daha gösterişli olabilmektedir. ama buna karşılık toprak, su ve atmosfer hızla kirletilmekte ve sonuçta insan yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir. bu gün markete ya da pazara gittiğimizde, satın aldığımız ürünlerin hemen hepsinde gıda katkı maddeleri bulunuyor.  konvansiyonel tarımda oluşan toksik metaller toprağa, suya ve besinlerimize karışarak sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. bu metallerin etkileri uzun ve kısa vadede; uykusuzluk, yorgunluk, baş ağrısı, egzama, hafıza kaybı ve...

organik tarım

organik tarım

sağlıklı ve uzun yaşam doğal gıdaların tüketilmesiyle mümkündür. organik tarım metodu dışındaki tüm geleneksel metotlarla yapılan tarım sayesinde gıda üretimi bir miktar arttırılabilmekte, daha kazançlı ve daha gösterişli olabilmektedir. ama buna karşılık toprak, su ve atmosfer hızla kirletilmekte ve sonuçta insan yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir. bu gün markete ya da pazara gittiğimizde, satın aldığımız ürünlerin hemen hepsinde gıda katkı maddeleri bulunuyor.  konvansiyonel tarımda oluşan toksik metaller toprağa, suya ve besinlerimize karışarak sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. bu metallerin etkileri uzun ve kısa vadede; uykusuzluk, yorgunluk, baş ağrısı, egzama, hafıza kaybı ve konsantras...

organik tarım

organik tarım

sağlıklı ve uzun yaşam doğal gıdaların tüketilmesiyle mümkündür. organik tarım metodu dışındaki tüm geleneksel metotlarla yapılan tarım sayesinde gıda üretimi bir miktar arttırılabilmekte, daha kazançlı ve daha gösterişli olabilmektedir. ama buna karşılık toprak, su ve atmosfer hızla kirletilmekte ve sonuçta insan yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir. bu gün markete ya da pazara gittiğimizde, satın aldığımız ürünlerin hemen hepsinde gıda katkı maddeleri bulunuyor.  konvansiyonel tarımda oluşan toksik metaller toprağa, suya ve besinlerimize karışarak sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. bu metallerin etkileri uzun ve kısa vadede; uykusuzluk, yorgunluk, baş ağrısı, egzama, hafıza kaybı ve konsantras...

organik tarım (ekolojik tarım-biyolojik tarım) nedir ?

niksar’da organik tarım 2010 giriş           sağlıklı ve uzun yaşam doğal gıdaların tüketilmesiyle mümkündür. organik tarım metodu dışındaki tüm metotlarla yapılan tarım sayesinde gıda üretimi bir miktar arttırılabilmekte, daha kazançlı ve daha gösterişli olabilmektedir. ama buna karşılık toprak, su ve atmosfer hızla kirletilmekte ve sonuçta insan yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir. bu gün markete ya da pazara gittiğimizde, satın aldığımız ürünlerin hemen hepsinde gıda katkı maddeleri bulunuyor. konvansiyonel tarımda oluşan toksin metaller toprağa, suya ve besinlerimize karışarak sağlığımızı ciddi anlamda tehdit ediyor. bu metallerin etkileri uzun ve kısa vad...

tarımda kullanılan ilaçların zararları

  zararlılar ile mücadele ve bitki koruma amacıyla kullanılan her türlü ilaç ve preparatlar ve bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelere pestisid diyoruz..[1] eski kültürlerde bazı bitki hastalıklarına karşı kükürt kullanıldığı bilinmekle beraber, asıl bitki koruma çalışmaları 19. yy. da pasteur’ün bazı bitkisel ve hayvansal hastalıklara ait mikroorganizmaları keşfetmesi ile bunu takiben bu organizmaları etkileyebilecek ilaçların araştırılmasıyla bitki koruma alanında tarım ilaçları kullanılmaya başlanmıştır. günümüzde de kullanılmakta olan bazı kimyasal maddelerden ddt’nin böcek öldürücü özellikleri 1939 ‘da v...

arseniğin zararları

çeşitli arsenik bileşiklerinin vücut dokuları ve fonksiyonları üzerindeki zararlı etkileridir. arsenikli bileşikler, böcek ve tarım ilaçları, fare zehiri, bazı kanser ilaçları, boya, duvar kağıdı, seramik gibi çeşitli ürünlerin imalatında kulanılır. insanda arsenik zehirlenmesi, genellikle arsenik -3- oksit (arsenik anhidrit), bakır asetoarsenit, kalsiyum veya kurşun arsenat gibi arsenik bileşikleriyle hazırlanmış böcek ilaçlarının ağız veya teneffüs yoluyla alınmasından meydana gelir. ilaçlı meyve ve sebzelerin yıkanmadan yenmesi de zehirlenmeye yol açacak seviyede arseniğin vücutta birikmesine sebeb olabilir. arseniğin zehirli etkilerinin, vücuttaki bazı enzimlerle birleşerek hü...

tarımda kullanılan ilaçların zararları

zararlılar ile mücadele ve bitki koruma amacıyla kullanılan her türlü ilaç ve preparatlar ve bunların üretiminde kullanılan her türlü maddelere pestisid diyoruz..[1] eski kültürlerde bazı bitki hastalıklarına karşı kükürt kullanıldığı bilinmekle beraber, asıl bitki koruma çalışmaları 19. yy. da pasteur’ün bazı bitkisel ve hayvansal hastalıklara ait mikroorganizmaları keşfetmesi ile bunu takiben bu organizmaları etkileyebilecek ilaçların araştırılmasıyla bitki koruma alanında tarım ilaçları kullanılmaya başlanmıştır. günümüzde de kullanılmakta olan bazı kimyasal maddelerden ddt’nin böcek öldürücü özellikleri 1939 ‘da ve 2,4 d ‘nin ot &...

organik tarım (ekolojik tarım-biyolojik tarım) nedir?

tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan ekolojik tarım sistemi geliştirilmiştir. fao ve avrupa birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. almanca ve kuzey avrupa dillerinde “ekolojik tarım”, fransızca, italyanca ve ispanyolca&rsq...

organik tarım

tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan ekolojik tarım sistemi geliştirilmiştir. fao ve avrupa birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya y&oum...

arseniğin zararları

çeşitli arsenik bileşiklerinin vücut dokuları ve fonksiyonları üzerindeki zararlı etkileridir. arsenikli bileşikler, böcek ve tarım ilaçları, fare zehiri, bazı kanser ilaçları, boya, duvar kağıdı, seramik gibi çeşitli ürünlerin imalatında kulanılır. insanda arsenik zehirlenmesi, genellikle arsenik -3- oksit (arsenik anhidrit), bakır asetoarsenit, kalsiyum veya kurşun arsenat gibi arsenik bileşikleriyle hazırlanmış böcek ilaçlarının ağız veya teneffüs yoluyla alınmasından meydana gelir. ilaçlı meyve ve sebzelerin yıkanmadan yenmesi de zehirlenmeye yol açacak seviyede arseniğin vücutta birikmesine sebeb olabilir. arseniğin zehirli etkilerinin, vücuttaki bazı enzimlerle birleşerek hü...

organik tarım

giriş   tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan ekolojik tarım sistemi geliştirilmiştir. fao ve avrupa birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. almanca ve kuzey avrupa dillerinde “ekolojik tarım”, fransı...

organik tarım

organik tarım           tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve                    toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. tüm bu               olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının             hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik        &nbs...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !