× "

tarih nedir

" arama sonuçları

pamukova anadolu lisesi/tarih bloğu

tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. tarihin konusu nedir? : geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. tarih anlatımında yer ve zamanın önemi nedir? 1)- yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız. 2)- olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler. sebep-sonu&ccedi...

tarih nedir?

tarih nedir ? tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır. tarih çeşitleri genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler. örneğin : dünya tarihi özel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler. örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler. örneğin : osmanlı ...

tarih nedir?

tarih nedir? tarihin tanımı: tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. tarihin konusu nedir? geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. tarih anlatımında yer ve zamanın önemi nedir? 1)- yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız. 2)- olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini o...

tarih, tarih nedir, tarih nedir ve tarih bilimine genel bakış

tarih nedir ve tarih bilimine genel bakış insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlık alanında yapmış oldukları gelişmeleri yer ve zaman göstererek, neden-sonuç iliş­kisi içinde, belgelere dayalı, objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır. tarih kavramı, insan faaliyetlerini ve bunların sonuçlarını, insan tarafından gerçekleştirilmiş kültürleri ifade eder. tarihi oluşturan bütün olay ve olgulardan her biri, bir diğerinin ya sebebidir ya da sonucudur. bir tarihçi ise; sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiği, bu oluşumların nasıl değiştikleri, nüfus hareketlerini, olay ve olguların sebep ve sonuçlarını, ekonomik ve siyasi çatışmaları anlamaya ve a...

tarih nedir ?, tarıhın çeşıtlerı, tarihe yardımcı bilimler, tari

tarih nedir ?geçmişte yaşamış insan toplulukla-rının ekonomik, siyasal ve sosyal alanlardaki yaşantılarını neden sonuç ilişkileri içerisinde belgelere dayanarak yer ve zaman göstererek tarafsız biçimde inceleyen ve anlatan sosyal bilim dalıdır.tarihin yöntemiyazısız ve yazılı kaynaklardan yararlanmak, za-man zaman sözlü kaynaklara da başvurmaktır.sebep-sonuç ilişkisini açiklamak ve olaylari kronolojik siraya göre incelemek anlatmak.not: tarih bilimi deney ve gözlem metodlarindan ya-rarlanmaz.tarıhın çeşıtlerı:yaziliş şekillerine göre tarih çeşitleri:1. hikayeci (rivayetçi) tarih:tarihi olaylar oldugu gibi aktarilmiştir. neden-sonuç ilişkisine yer verilmemiştir.2. ögretici tarih:geçmişteki olaylardan ders alinabilecek şekilde an-latimin yapildigi tarihtir.3. neden-nasılcı tarih:olayların ne...

tarih nedir ve tarih bilimine genel bakış tarih biliminin konusu

tarih nedir ve tarih bilimine genel bakışinsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlık alanında yapmış oldukları gelişmeleri yer ve zaman göstererek, neden-sonuç iliş­kisi içinde, belgelere dayalı, objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır.tarih kavramı, insan faaliyetlerini ve bunların sonuçlarını, insan tarafından gerçekleştirilmiş kültürleri ifade eder. tarihi oluşturan bütün olay ve olgulardan her biri, bir diğerinin ya sebebidir ya da sonucudur.bir tarihçi ise; sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiği, bu oluşumların nasıl değiştikleri, nüfus hareketlerini, olay ve olguların sebep ve sonuçlarını, ekonomik ve siyasi çatışmaları anlamaya ve açıklamaya &c...

tarih nedir ve tarih bilimine genel bakış tarih biliminin konusu

tarih nedir ve tarih bilimine genel bakışinsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlık alanında yapmış oldukları gelişmeleri yer ve zaman göstererek, neden-sonuç iliş­kisi içinde, belgelere dayalı, objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır.tarih kavramı, insan faaliyetlerini ve bunların sonuçlarını, insan tarafından gerçekleştirilmiş kültürleri ifade eder. tarihi oluşturan bütün olay ve olgulardan her biri, bir diğerinin ya sebebidir ya da sonucudur.bir tarihçi ise; sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiği, bu oluşumların nasıl değiştikleri, nüfus hareketlerini, olay ve olguların sebep ve sonuçlarını, ekonomik ve siyasi çatışmaları anlamaya ve açıklamaya &c...

tarih nedir? tarihe yardımcı bilimler , tarih öncesi devirlerin

tarih nedir?tarih , insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlık alanlarında yapmış oldukları ilerlemeleri sebep - sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererk inceleyip anlatan bilimdir.tanımdanda anlaşılabileceği gibi " tarih'in" konusu, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarıdır. geçmişi incelerken bilimin gereği, sebep ve sonuçların aydınlatılması, yer ve zamanın belirtilmesi zorunludur.tarih'in metodları arasında deney ve gözlem yoktur. bilgiler tartışmaya, yoruma ve değişmeye açıktır.tarihçi araştırmalarını kaynaklara dayandırmalıdır.kaynaklar iki kısma ayrılır :1- kaynağın niteliği : ya yazısız ( arkeolojik ) yada yazılıdır.2- kaynağın bize ulaşması iki yoldan olur. eğer olayları ...

tarih nedir ve tarih bilimine genel bakış tarih biliminin konusu

tarih nedir ve tarih bilimine genel bakışinsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, kültür ve uygarlık alanında yapmış oldukları gelişmeleri yer ve zaman göstererek, neden-sonuç iliş­kisi içinde, belgelere dayalı, objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır.tarih kavramı, insan faaliyetlerini ve bunların sonuçlarını, insan tarafından gerçekleştirilmiş kültürleri ifade eder. tarihi oluşturan bütün olay ve olgulardan her biri, bir diğerinin ya sebebidir ya da sonucudur.bir tarihçi ise; sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiği, bu oluşumların nasıl değiştikleri, nüfus hareketlerini, olay ve olguların sebep ve sonuçlarını, ekonomik ve siyasi çatışmaları anlamaya ve açıklamaya &c...

tarih nedir?

tarih nedir? tarih bilimine giriştarihin tanımı: tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer vezaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.tarihin konusu nedir? : geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.tarih anlatımında yer ve zamanın önemi nedir?1)- yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız.2)- olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarınıbelirlememizde gereklidir. çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu,o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler....

tarih nedir

tarih nedirtarih, gecmis insan topluluklarinin, savaslarini ve barislarini, kultur ve uygarliklarini, sosyo-ekonomik yapilarini, neden-sonuc iliskisi icinde zaman ve yer gostererek, belgelere dayali, inceleyen bilim dalidir. tarih cesitlerigenel tarih ınsanoglunun yeryuzundeki butun gecmisini siyasi, sosyal, ekonomik ve kulturel tarihini baslangictan gunumuze inceler. ornegin dunya tarihi ozel tarih sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kulturel tarihini inceler. ornegin turkiye cumhuriyeti tarihi siyasi tarih uluslararasi siyasi olaylari savaslari barislari ve ittifaklari inceler. ornegin osmanli siyasi tarihi uygarlik tarihi butun uluslarin meydana getirdikleri uygarlik eserlerini kultur ve medeniyet urunlerini inceler. ornegin cin uygarligi tarihe yardimci bilim dall...

tarih nedir ?tarih öncesi devirler.uygarlıklar.

tarih nedir ?tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.tarih çeşitleri :genel tarih : insanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.örneğin : dünya tarihiözel tarih : sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.örneğin :türkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih : uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.örneğin : osmanlı siyasi tarihiuygarlık tarihi : bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.örneğin : çin uygarlığıtarih anlayışları...

tarih nedir - tarihin sınıflandırması - tarih felsefesi - tarih

tarih nedirtarih, gecmis insan topluluklarinin, savaslarini ve barislarini, kultur ve uygarliklarini, sosyo-ekonomik yapilarini, neden-sonuc iliskisi icinde zaman ve yer gostererek, belgelere dayali, inceleyen bilim dalidir.tarih cesitlerigenel tarih ınsanoglunun yeryuzundeki butun gecmisini siyasi, sosyal, ekonomik ve kulturel tarihini baslangictan gunumuze inceler.ornegin dunya tarihiozel tarih sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kulturel tarihini inceler.ornegin turkiye cumhuriyeti tarihisiyasi tarih uluslararasi siyasi olaylari savaslari barislari ve ittifaklari inceler.ornegin osmanli siyasi tarihiuygarlik tarihi butun uluslarin meydana getirdikleri uygarlik eserlerini kultur ve medeniyet urunlerini inceler.ornegin cin uygarligitarihe yardimci bilim dallarifiloloji dil...

tarih nedir?

tarih nedir ? tarih nedir ? geçmişte yaşamış insan toplulukla-rının ekonomik, siyasal ve sosyal alanlardaki yaşantılarını neden sonuç ilişkileri içerisinde belgelere dayanarak yer ve zaman göstererek tarafsız biçimde inceleyen ve anlatan sosyal bilim dalıdır. tarihin yöntemi yazısız ve yazılı kaynaklardan yararlanmak, za-man zaman sözlü kaynaklara da başvurmaktır. sebep-sonuç ilişkisini açiklamak ve olaylari kronolojik siraya göre incelemek anlatmak. not: tarih bilimi deney ve gözlem metodlarindan ya-rarlanmaz. tarıhın çeşıtlerı: yaziliş şekillerine göre tarih çeşitleri: 1. hikayeci (rivayetçi) tarih: tarihi olaylar oldugu gibi aktarilmiştir. neden-sonuç ilişkisine yer verilmemiştir. 2. ögretici tarih: geçmişteki olaylardan ders alinabilecek şekilde an-latimin ...

tarih nedir ?

tarih nedir ? geçmişte yaşamış insan toplulukla-rının ekonomik, siyasal ve sosyal alanlardaki yaşantılarını neden sonuç ilişkileri içerisinde belgelere dayanarak yer ve zaman göstererek tarafsız biçimde inceleyen ve anlatan sosyal bilim dalıdır. tarihin yöntemi yazısız ve yazılı kaynaklardan yararlanmak, za-man zaman sözlü kaynaklara da başvurmaktır. sebep-sonuç ilişkisini açiklamak ve olaylari kronolojik siraya göre incelemek anlatmak. not: tarih bilimi deney ve gözlem metodlarindan ya-rarlanmaz. tarıhın çeşıtlerı: yaziliş şekillerine göre tarih çeşitleri: 1. hikayeci (rivayetçi) tarih: tarihi olaylar oldugu gibi aktarilmiştir. neden-sonuç ilişkisine yer verilmemiştir. 2. ögretici tarih: geçmişteki olaylardan ders alinabilecek şekilde an-latimin yapildigi tarihtir. 3. neden...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !