× "

tarihi kale isimleri

" arama sonuçları

ığdır tarihi yerleri

ığdır ili tarihi yerleri kaleler ığdır, kale bakımından oldukça zengindir. bunlardan bir kısmı tarihi kaynaklarda kendine yer bulmuştur. tarihi kaynaklarda adlarına rastlanmayan kaleler daha çoktur. kaleler daha çok dağlık alanlarda yoğunlaşmışlardır. ağrı dağı eteklerinde birbirinden takriben 12-13 km aralı iki kale bulunmaktadır. melekli beldesinin dağlık kısmında şehir merkezine 7 km mesafede belde sakinlerinin kasımın tığı diye adlandırdıkları bir başka kale vardır. bu kalenin paralelinde örgülü tepe kalesi diye adlandırılan bir başka kale yıkıntısına rastlanmaktadır. ağrı dağının batı eteklerinde yöre halkının sonradan ata tepe kalesi olarak adlandırdıkları başka bir kale mevcuttur. caf kalesi ığdır-doğubayazıt karayolu üzeri...

antakya tarihi yerler

antakya tarihi yerler

 antakya tarihi yerler     st.pierre kilisesi;antakya’nın 2 km. kuzeydoğusunda, reyhanlı karayolu üzerinde, habib-i neccar dağı’nın uzantısı olan haç (stauris) dağının eteğindedir. 13 metre uzunluğunda, 9,5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde doğal bir mağaradır. hz. isa’nın ölümünden sonra havarilerinden st. pierre antakya’ya gelerek (m.s.1.y.y.ilk yarısında) burada telkinlere başlamıştır.   isa’ya inananlara “hıristiyan” adı ilk kez burada verilmiştir. 1963 yılında papa vı. paul tarafından burası hıristiyanların hac yeri olarak kabul edilmiştir. her yıl 29 haziran’da s...

kale ve saraylar

f) kale kapısı  doğudan kaleye çıkan merdivenli yolun başlarında yer alır. üzerindeki kitabeden 820/1416 eyyubi sultan süleyman tarafından yaptırıldığı anlaşılıyor. 580 yıldır ayakta kalabilen kapıda, dayandığı kayaların çökmesi nedeni ile tehlikeli çatlaklar oluşmuştur. yıkılmaması için acilen tedbir alınması gerekir. kapının ön cephesi kesme taşlardandır. buna karşılık arka cephesi eklentilerle beraber  molozlardan yapılmıştır. .muhtemelen arka cephede muhafızlar için yerler vardı. ikinci kapı olarak bilinen bu kapının hemen altında 8-10 yıl öncesine kadar bir kapı daha  vardı. bu kapının iki kenarında iki aslan kabartması oyulmuş süslü taşlar mevcuttu. yıkılan bu ...

hasankeyf, tarihi

hasankeyf tarihi ve bazı tarihî eserleri  m hasankeyf adının kaynağı       ortaçağ islam tarihçileri tarafından ''hısn keyfa” adıyla bilinen şehrin birkaç adının daha olduğu tarihi kayıtlardan anlaşılıyor. doğal kayalardan oluşan sarp kalesi ve korunmaya elverişli coğrafi yapısı nedeni ile bu aldığı sanılıyor. islâm coğrafyacısı yakut el-hamevi, buraya hısn keybâ da dendiğini ve bunun ermenice’den geldiğini sandığını söyler. roma tarihçileri buraya kipas, cehpa veya ciphas adlarını vermişlerdir. süryanice’de kaya taş manasına gelen “kifa” kelimesinden dolayı bu adın verildiği de söylenmektedir. islami kaynaklara  göre burası &...

mardin'in tarihi

  mardin'in tarihi mardin,mimari,etnografik,arkeolojik,tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. bölgede yapılan kazılarda mö.4500'den başlayarak klasik anlamda yerleşim gören mardin; subari, hurri, sümer, akad, mitani,hitit,asur,iskit,babil,pers,makedonya,abga ,roma,bizans,arap,selçuklu, artuklu ve osmanlı dönemine ilişkin birçok yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiş önemli bir açık hava müzesidir. şehirde bilimsel kazı yapılacak pek çok önemli alanı vardır. bunun sonucunda şehrin tarihinin daha iyi ortaya konulması imkânı yaratacaktır. uygarlıklar şehr&ıcirc; mardin'in tar&ıcirc;htek&ıcirc; rolü: m...

mardin'in tarihi

      mardin'in tarihi mardin,mimari,etnografik,arkeolojik,tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. bölgede yapılan kazılarda mö.4500'den başlayarak klasik anlamda yerleşim gören mardin; subari, hurri, sümer, akad, mitani,hitit,asur,iskit,babil,pers,makedonya,abga ,roma,bizans,arap,selçuklu, artuklu ve osmanlı dönemine ilişkin birçok yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiş önemli bir açık hava müzesidir. şehirde bilimsel kazı yapılacak pek çok önemli alanı vardır. bunun ...

lezgi tarihi

lezgiler eski ve zengin bir geçmişi var. topraklarını (lezgistan) antik çağda tek bir kabile ittifak içine birleşik kafkasya'da en eski uygarlık merkezlerinden biri olduğunu, lezgiler orijinal maddi ve manevi kültürünü geliştirmek için, kendi devletlerini oluşturmak mümkün. bu antik kafkas (kutii, hurrity) ve küçük asya (hatta) medeniyetlerin kültürleri ile pek çok ortak bulunuyor. bilim adamları öneririz lezgiler ve diğer kuzey kafkasya halkları (avarlar, çeçenler, çerkezler, inguşlar, darginler, laks, kabardey) soyundan gelen ve şimdi af medeniyetler girmiş olanların mirasçıları vardır. lezgiler şimdiye kadar yabancıların sonsuz fethi kampanyalar rağmen kend...

trabzon tarihi

trabzon'un kuruluşu m. ö. 2000 yıllarına inmektedir. erzurum dan geçen ve iran sınırına varan, avrupa ile asya'yı birbirine bağlayan tarihi ipek yolunun başlangıcında kurulan trabzon şehrinin ilk kurucularının ortaasya ve kafkaslardan bölgeye gelen turani kavimlerden marlar, tibarenler ve moskların olduğu tarih kitaplarında yer almaktadır.  trabzon'un kuruluşundan itibaren geçirdiği devreler şöyle sıralanabilir.  ı. devir: kuruluşundan serbest şehir oluncaya kadar geçen devir (m. ö. 2000-m. ö. 750).  bu devir karanlık geçen bir devirdir. bahçecik mevkiinde bulunan bazı kalıntılar bize bu bölgeye ilk defa kafkasya'dan mosklar, tibarenler ve marların gelerek tarım ve balı...

tarihi eserleri

  tarihi eserler a) artuklu eserleri            a)      köprü      köprünün üzerinde herhangi bir kitabe olmadığından kesin yapılış tarihi bilinemiyor . sadece ortaçağ tarihçilerinden ibn havkal köprünün 1116 yılında artuklu fahrettin karaaslan tarafından yapıldığını söylüyor; ancak bu tarih, karaaslan'ın babası davut'un saltanat yıllarına denk geliyor. bu tarihi çelişkiyi bir yana bırakan araştırmacılar, köprünün üzerindeki taşçı işaretleri ve figürlerden hareket...

şehir isimleri nerden geliyor

gaziantep şehrin eski adı ayıntab’dır. kelime anlamı, pınarın gözü demektir. halk bunu antep olarak değiştirmiştir. halk kurtuluş savaşında fransızlara karşı başarılı bir savaş verince 6 şubat 1921’de çıkartılan bir yasayla gazi ünvanı verildi. gümüşhane burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre gümüşhane denilmiştir edirne romalılar döneminde imparator hadrianus tarafından kurulduğu için şehir “hadrianopolis” dını alır. hadrianus’un şehri anlamına gelen bu sözcük, sonradan değşimlere uğrayarak edirne halini aldı. elazığ 1834 yılında mezra denilen yerde kuruldu.1862 yılında buraya o sıradaki padişah abdülaziz’in onurun...

türkiye'deki ilginç yer isimleri

türkiye’de bazı köy, mahalle ve sokaklar, isimlerinin ilginçliği ve bu isimlerin konulmasına neden olan olaylar bakımından dikkat çekiyor. denizli’nin kale ilçesine bağlı kurbağalık köyünün, bu ismi şive bozukluğu nedeniyle aldığı ifade edildi. köy muhtarı adem öbelik, bir araştırma sonucu, toroslar’dan gelen "sarı keçeliler" lakabıyla anılan üç yörük ailesinin 1359 yılında buraya yerleşmesiyle yerleşik yaşamın başladığının belirlendiğini söyledi. buraya yerleşen ailelerin gül ve bağ bahçeleri oluşturduğunu kaydeden öbelik, "köye bu görünümünden dolayı gülbağlık denilmiş. daha sonra kuraklık nedeniyle gül bah...

hasankeyf tarihi ve bazı tarihî eserleri

hasankeyf tarihi ve bazı tarihî eserleri  m hasankeyf adının kaynağı ortaçağ islam tarihçileri tarafından ''hısn keyfa” adıyla bilinen şehrin birkaç adının daha olduğu tarihi kayıtlardan anlaşılıyor. doğal kayalardan oluşan sarp kalesi ve korunmaya elverişli coğrafi yapısı nedeni ile bu aldığı sanılıyor. islâm coğrafyacısı yakut el-hamevi, buraya hısn keybâ da dendiğini ve bunun ermenice’den geldiğini sandığını söyler. roma tarihçileri buraya kipas, cehpa veya ciphas adlarını vermişlerdir. süryanice’de kaya taş manasına gelen “kifa” kelimesinden dolayı bu adın verildiği de söylenmektedir. islami kaynaklara  göre burası “hısn luğûb” adıyla ...

şehir isimleri nerden geliyor?

şehir isimleri nerden geliyor? van van'ı asur kraliçesi semiramis kurdu. bundan dolayı şehre 'şahmirankent' adı verildi. daha sonra persler döneminde buraya van adında bir vali geldi ve şehri bayındır hale getirdiğinden şehre onun adı verildi. uşak çocuk veya genç adının halk dilinden söylenişidir. bazı rivayetlere göre ise uşak (ayınla söylenişi) kelimesinin aşık kelimesinden geldiği söylenmiştir. urfa eski adı 'orhoe veya orhai'dir. dah sonra araplar tarafından 'r'ya çevrilmiştir. bir diğer rivayete göre ise kürtçeden gelmekte olup r yani güneş demektir. şehir babil hükümdarı ramis-nemrut tarafından kuruldu. tekirdağ adını, kıyı boyunca uzanan tekirdağlarından almıştır. tokat eski adı 'komana pontika'idi. tokat adının pontika adının halk arasından değişmiş şeklidir. ...

türkiye'de ilginç yer isimleri

türkiye'den ilginç yer isimleri !türkiyedeki bazı yerlerin isimleri çok ilginç. işte o isimlerin hikayeleri..   12 eylül 2007 13:22  türkiye'deki ilginç yer isimleritürkiye'de bazı köy, mahalle ve sokaklar, isimlerinin ilginçliği ve bu isimlerin konulmasına neden olan olaylar bakımından dikkat çekiyor. denizli'nin kale ilçesine bağlı kurbağalık köyünün, bu ismi şive bozukluğu nedeniyle aldığı ifade edildi. köy muhtarı adem öbelik, bir araştırma sonucu, toroslar'dan gelen "sarı keçeliler" lakabıyla anılan üç yörük ailesinin 1359 yılında buraya yerleşmesiyle yerleşik yaşamın başladığının belirlendiğini söyledi. buraya yerleşen ailelerin gül ve bağ bahçeleri oluşturduğunu kaydeden öbelik, "köye bu görünümünden dolayı gülbağlık denilmiş. daha sonra kuraklık n...

türk:türk tarihi hakkında bir yazı-2

turk dilleri ailesi   turk dillerinin dunyadaki diger dil ailelerinin arasindaki yeri.    turk dilleri ailesi olarak dogu avrupa'dan sibirya ve cin'in batisina kadar uzanan bir alanda ana dil olarak 155 milyon kisi [kaynak belirtilmeli] tarafindan, ikinci dil olarak konusanlar da sayilirsa 180 milyon kisi [kaynak belirtilmeli] tarafindan konusulan, birbirleri ile cok yakin akraba olan ve 40 dilden olusan bir dil ailesi tanimlanir. turk dilleri altay dilleri ailesine aittir. en cok konusulan turk dili, turkiye turkcesi'dir. turk dillerinde buyuk ve kucuk ses uyumu vardir, yazimda sozcukler son ekler alarak uzarlar ve cumle yapisi ozne-nesne-fiil sirasiyla olusturulur. yuzyillar boyunca turk dillerini konusan halklar gocebe hayati surdurdurmusler ve ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !