× "

tarihin tanımı

" arama sonuçları

tarih bilimi, tarihin tanımı, tarihi olayların özelliği, tarihi

*tarih bilimi: bilimler ikiye ayrılır. tabii bilimler ve beşeri bilimler. –tabii bilimler: tabiatı ve tabii olguları inceler –beşeri bilimler: insan ve insan faaliyetleridir.. -olay: kısa bir sürede olup biten şeylerdir. (istanbul’un fethi, yağmurun yağması, çocuğu doğması… ) olgu:zaman içinde uzun bir sürede oluşur. (anadolu’nun türkleşmesi, insanın büyümesi…) *tarihin tanımı: geçmişte insan toplulukları arasında meydana gelen olayları yer ve zaman bildirerek sebep ve sonuçlarıyla inceleyen bilim dalıdır. (sebep-sonuç-yer-zaman) *tarihi olayların özelliği: -belgelere dayanma -yer-zaman ve sebep-sonuç ilişkisi. -deney ve g...

tarih bilimine giriş tarihin tanımı

tarih bilimine giriş tarihin tanımı: tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. tarihin konusu nedir? : geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. tarih anlatımında  yer ve zamanın önemi nedir?  1)- yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız.  2)- olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, maden...

tarihin tanımı, özellikleri, konusu, yardımcı bilimleri ile ilgi

    uyarı : bazı konular birden çok hocamızın anlatımından oluşmaktadır. bunun için konulara (1),(2),(3),(4) gibi numaralar verilmiştir. size uygun anlatım hangisiyse ona çalışabilirsiniz. tarih nedir, tarihin tanımı (1) tarih nedir, tarihin tanımı (2) tarih nedir, tarihin tanımı (3) tarihin konusu tarihin özellikleri tarihin diğer bilimlerden farkı tarihi olayların özellikleri (1) tarihi olayların özellikleri (2) tarihin yardımcı bilimleri (1) tarihin yardımcı bilimleri (2) tarih çeşitleri (1) tarih çeşitleri (2) tarih çeşitleri (kapsamına göre) tarih yazıcılığının geçirdiği aşamalar olay nedir, olgu nedir, arasındaki farklar tarih biliminin yöntemleri ...

tarihin tanımı ve konusu

tarih tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını (boy, klan, beylik, devlet, inançları, kültürleri, sanat anlayışları), birbirleriyle olan ilişkilerini (savaş, barış, kültürel etkileşim, ticari etkinlikler), neden sonuç ilişkisi içerisinde (olayların birbiri üzerindeki etkileri) yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif (yansız) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. tarihin konusu tarih bilimi, geçmişte yaşanan olayları inceleyerek toplumların ve devletlerin zaman içerisinde siyasal, kültürel, ekonomik ve askeri alanlarda geçirdikleri değişiklikleri ve diğer uluslara etkilerini ortaya koyar. böylece geçmişin...

tarihin tanımı ve tarih bilimi

  tarih ve tarih bilimi tarihin tanımı: tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. tarihin konusu nedir? : geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. tarih anlatımında yer ve zamanın önemi nedir? 1)- yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız. 2)- olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler. sebep-sonuç ilişkisinin önemi nedir? bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi...

tarihin tanımı 5

 s32                         tarihin bölümlere ayrılması                       belgeleri, kaynakları                       tarih çağları ve dahası.    kayalar sicili: derseniz ki nasıl buluruz canlıların geçmişinien olası, en gerçek ve en eski izleri?kayalar sicilidir önerebileceğimiz tek kaynakorada bekler sizi, dünyanın kısacık bir özeti.        ...

tarihin tanımı 4

s24 tarihin konusu ve yardımcıları insanlığın geçmişte kalan her şeyiartısı, eksisi, hepsi tarihin konusudur.olay sırası, yol haritası kronolojiinsanlığın zaman içinde yolculuğudur. coğrafya insanın en temel unsurudurvatanı, evi, yeri, yurdudur.tarlası, ekmeği, mezarı, yaşam alanı çevresi, hayalleri, umutları orada kuruludur.                  gerektiğinde tarih her bilimden faydalanır ama yer, zaman ve belgeler tarihin ruhudur.tarihi çıkarlar için kullanmamakdoğru yazmak, doğru okumak, doğru anlamakdoğruya ulaşmanın yegane yoludur. bunun için belgelere başvurulurbelgenin ise yazılı olanı, daha makbuldur.   s25  en büy&uu...

tarihin tanımı 3

s19 tarihin tanımı ve konusu           mademki tarihin konusugeçmişteki insan topluluklarıöyleyse onun tanımını insanın kendisinde aramalı. gereği yok uzun anlatımlarıno sizsiniz, kendinizsiniz kısacası   gereği yok boş tartışmaların                             en iyi siz tanıyorsunuz insanı.  s20 iki yaşındayken hiç elinizi soba yakmadı mı?ya da sıcak bir içecek boğazınızı.işte size kişisel tarihinizin bir parçası.hafızanıza kalın harflerle kazındı.“sıcak yakar, anladın mı?”    işte her şey böyle yazıla yazıl...

tarihin tanımı 2

s11 önsöz yerine:                                                         hoş geldiniz   l.                                         haydi, alın şimdi tarihin trübünlerinde yerinizi!insanlığın milyon yıl önce başlayan serüveniniantik bir tiyatroda sofokles’ten bir traje...

tarihin tanımı 1

tarihin tanımıyazarın kısa özgeçmişi                                        nazmi öner 1946 yılında burdur’un bucak ilçesine bağlı seydiköy’ünde doğdu. seydiköy  ilkokulu ve ısparta gönen ilköğretmen okulunu bitirdikten sonra 1964 yılında erzurum karayazı’ya bağlı yücelik (zorova) köyü ilkokulunda öğretmenliğe başladı. sonra izmir buca eğitim enstitüsü sosyal bilgiler ve anadolu üniversitesi tarih öğretmenliği bölümlerini bitirdi.        &...

tarihin tanımı

tarihin tanımı: tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer vezaman bildirerek sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.tarihin konusu nedir? : geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.tarih anlatımında yer ve zamanın önemi nedir?1)- yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız.2)- olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarınıbelirlememizde gereklidir. çünkü o yerin iklimi yaşam şartları madenleri o zaman içindeki nüfusuo zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.sebep-sonuç ilişkisinin ön...

tarihin tanımı

   insanların geçmişteki her türlü faaliyetini , olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç yer-zaman göstererek, belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır....

tarihin tanımı

 tarihin tanımı: tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.  tarihin konusu nedir? : geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.  tarih anlatımında yer ve zamanın önemi nedir?1)- yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız.2)- olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler. zama...

tarihin tanımı yer ve zamanın önemi, tasnifşekli ve çeşitleri

tarih nedir ?  geçmişte yaşamış insan toplulukla­rının ekonomik, siyasal ve sosyal alanlardaki yaşantılarını neden sonuç ilişkileri içerisinde belgelere dayanarak yer ve zaman göstererek tarafsız biçimde inceleyen ve anla­tan sosyal bilim dalıdır.  tarihin yöntemi yazısız ve yazılı kaynaklardan yararlanmak, za­man zaman sözlü kaynaklara da başvurmaktır. sebep–sonuç ilişkisini açıklamak ve olayları kronolojik sıraya göre incelemek anlatmak.   not: tarih bilimi deney ve gözlem metodlarından ya­rarlanmaz.   tarihin konusu nedir? : geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliye-tidir.   tarih anlatımında  yer ve zamanın önemi nedir? yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını...

tarihin tanımı

tarihin tanımı: tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.tarihin konusu nedir? : geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.tarih anlatımında yer ve zamanın önemi nedir?1)- yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız.2)- olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.sebep-sonuç ilişkisinin önemi nedir?bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi birbirine bağlidir. her olay kendisinden önceki olayın sonucu,...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !