× "

tartışma örnekleri kısa

" arama sonuçları

münazara nedir - münazara başkanın görevleri

  daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye münazara diyoruz. bir başka deyişle toplantılarda sorunlara çözüm aranırken birbirine karşıt görüşler ortaya çıkar. bu konuda karşıt düşüncelerin savunulmasına münazara denir. münazara, sorunların çeşitli yönleriyle aydınlanması, ortaya çıkarılması için gereklidir. tartışma: konferans, demeç gibi bir konuşma türü değil, bir görüşme (müzakere) ve çözüm ...

türkiye’de egemen milliyetçiliğin kırılmasında açık toplumun rol

türkiye’de egemen milliyetçiliğin kırılmasında açık toplumun rol

bu yazıya temel oluşturan egemen milliyetçilik kavramı ‘toplumun genelinde yaygın olan’ anlamında değil, üst düzey devlet elitinde kurumsallaşmış ve onun resmi ve yarı resmi kurumlar aracılığıyla üretip yaymaya devam ettiği milliyetçilik anlamında kullanılmıştır. elbette bu egemen milliyetçilikten hem çeşitli siyasi parti, dernek, stk vb kurumlar hem de toplumun belirli kesimleri de etkilenmiş ve yukarıdan empoze edilen bu milliyetçiliğin taşıyıcısı, hatta kimi zaman yeniden üreticisi haline gelebilmişlerdir. ancak, kimi zaman bu alanlardan da örneklere başvurmakla birlikte, bu yazının ilgi alanı, asıl olarak, yukarıda sözü edilen milliyetçiliğin toplumdaki yıpratıcı etkisine ve bu yıpranmayı giderm...

12. sınıf dil ve anlatım ders notları

  ı. ünite: sanat metinlerinin ayırıcı özellikleri   sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. kendini anlatma çabası, sanatçının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği giderebilmek için de çeşitli yollar denemiştir. işte onun bu denediği yollar daha sonra sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.   edebiyatta bir gelenek vardır. sanatçılar, yaşadıkları çağın duygu, düşünce vb. anlayışlarını içine doğdukları toplumda hazır bulduklarından, geleneksel olarak yüzyıllarca işlenen bir edebiyat geleneğine de s...

öğrenme stilleri üzerinde çalışan araştırmacılar kimlerdir?

aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin akademik açıdan “bir” ya da “benzer” özelliklere sahip olsa bile, öğrenme konusunda farklı özelliklere yani farklı öğrenme stillerine sahip oldukları araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. öğrenme stili kavramı, günümüz eğitim dünyasında özellikle de ülkemizde yeni yeni konuşulmakta olan bir konudur. fakat, bu tartışmalar daha çok akademik çevrelerde yapılmakta olup henüz okullara taşınabilmiş değildir.  bu çalışma,öğrenme stilleri konusunda a. a. kolb, a. gregorc ve dunn ve dunn’ un ayrı ayrı geliştirdikleri kuramları tanıtmayı ve aralarındaki benzerlikler ile farklılıkları incelemeyi amaçlamaktadır. &cce...

öğrenme stilleri üzerinde çalışan araştırmacılar kimlerdir?

aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin akademik açıdan “bir” ya da “benzer” özelliklere sahip olsa bile, öğrenme konusunda farklı özelliklere yani farklı öğrenme stillerine sahip oldukları araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. öğrenme stili kavramı, günümüz eğitim dünyasında özellikle de ülkemizde yeni yeni konuşulmakta olan bir konudur. fakat, bu tartışmalar daha çok akademik çevrelerde yapılmakta olup henüz okullara taşınabilmiş değildir.  bu çalışma,öğrenme stilleri konusunda a. a. kolb, a. gregorc ve dunn ve dunn’ un ayrı ayrı geliştirdikleri kuramları tanıtmayı ve aralarındaki benzerlikler ile farklılıkları incelemeyi amaçlamaktadır. &cce...

ögrenme stilleri

üç öğrenme stili: kolb, gregorc ve dunn ve dunn öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme biçimlerini ifade etmektedir. eğitimcilerin, gerek kendilerinin gerekse öğrencilerinin öğrenme stillerini bilmeleri nitelikli bir eğitim hizmeti sunabilmeleri açısından önemlidir. ülkemiz eğitim sisteminde toplu öğretim bir başka deyişle sınıf öğretimi egemendir. bu uygulama, sınıftaki tüm öğrencilerin düzeylerinin aynı olduğu sayıltısına dayanmaktadır. oysa, aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin akademik açıdan “bir” ya da “benzer” özelliklere sahip olsa bile, öğrenme konusunda farklı özelliklere yani farklı öğrenme stillerine sa...

yakın dönem tarihi metodolojisi

fatma acun[bu makale, atatürk araştırma merkezi dergisi, sayı 42 (kasım 1998), 717-756′da yayınlanmıştır. kaynak gösterilmek kaydıyla kullanılabilir]özetyakın dönem tarihi, geçmiş dönem tarihinden belirgin farklı özelliklere sahip bir çalışma sahasıdır. bunun farkında olan tarihçiler, ya dönemden tamamen uzak durarak işi diğer sosyal bilimlere (siyaset bilimleri, sosyoloji, ekonomi vs.) bırakmakta, yada geçmiş dönemlerin çalışma metotlarını yakın döneme uygulamakta, bu durumda da yetersiz kalmaktadır. günümüz tarihçiliğindeki “bugün için tarih yazma” pragmatik amacını göz önüne alırsak, tarihçilerin tavırlarını değiştirme gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkar. bu makale, tarihi düşünce ve çalışma disiplininin, yakın dönem dünyasına uygulanıp uygulanamayacağı ...

2010 erkek hırka modelleri

  erkek hırka modelleri sorgusu için bulunan görsel dosyaları  - resimleri bildiringeribildirim için teşekkür ederiz. başka bir görseli rapor etlütfen rahatsız edici görseli rapor edin. iptalbitti hırka modelleri(erkek) hırka modelleri(erkek). ımage. bu konulara da bakın: örgü sevimli patikler · çocuklar için 3 adet şapka modeli · bebek örgüleri · şık bir bolero örneği ... www.orgu-evi.com/...modelleri/...erkek...modelleri/224-hirka-modelleri.html - önbellek - benzer erkekler için örgü modelleri,örgü kazak modelleri,örgü hı...

12. sınıf dıl ve anlatım konuları ve anlatımı burada

  ı. ünite : sanat metinlerinin ayırıcı özellikleri sanat metinlerinin özelliklerini belirleme ve sanat metinlerini inceleme 1.sanat metinlerinin yapısını inceler. 2.sanat metinlerinin gerçeklikle ilişkisini belirler. 3.sanat metinlerinde göndergenin ne olduğunu, bir metnin göndergesinin kendi içinde veya dışında olmasının metne kazandırdıklarını açıklar. 4.sanat metinlerinin yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkisini belirler. 5.sanat metinlerinde kullanılan dilin işlevlerini belirler. 6.dilin şiirsel işleviyle göndergesel işlevi arasındaki farklılıkları belirler. 7.sanat metinleri ile okuyucu/seyirci arasındaki ilişkiyi fark eder. 8.sanat metinleri ile gelenek arasında ilişki kurar. 9.iletişim ile...

edebiyat sözlüğü

edebiyat sözlüğü a absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. açık hece türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı her...

sosyalizmin yayılması ve çöküşü

sosyalizmin yayılması ve çöküşü içindekiler • sosyalizmin yayılması ve çöküşü • sosyalist dünya sistemi • az gelişmiş ülkeler ve sosyalizm 1.sosyalizm sosyalizm düşüncesinin ortaya çıkmasına yol açan koşullar nelerdir? büyük sanayi devrimi ile kitleselleşen işçi sınıfı ve bu sınıfın içinde yaşadığı koşullar, 19. yüzyılda öncekilerinden farklı yeni siyasal mücadelelere yol açtı. sosyalizm ve sendikacılık hareketleri giderek yaygınlık kazandı.19.yüzyılın ikinci çeyreğinde yeni bir dünya öneren ve"ütopik" diye adlandırılan sosyalizm fransa ve ingiltere'de doğdu ve en parlak dönemini 1848 devrimlerinde yaşadı. ancak iş...

ahlak eğitimi araştırmaları üzerine bibliyografik bir inceleme

giriş   türkiye’de ahlâk eğitimi ve öğretimi ile din eğitimi ve öğretimi geleneksel algı ve anlayışların etkisiyle birbirlerinden kesin hatlarla ayrılamayacak kadar iç içe geçmiş durumdadır. öyle ki; ilk ve ortaöğretim kurumlarında din ve ahlâk öğretimi din kültürü ve ahlâk bilgisi adıyla birleşik yapılmakta ve bu iki alanın da öğretimini din dersi öğretmenleri üstlenmektedirler. ahlâk mefhumunun dayandırıldığı farklı temeller dolayısıyla bu durum akademik ve siyasi çevrelerce tartışmalara da konu olmaktadır. dinsiz veyahut laik bir ahlâk anlayışının mümkün olup olamayacağı tartışmaları, din eğitimi dışında bir ahlâk eğitim-öğretiminin imk&ac...

k.ırak'a operasyon yapılsın

k.ırak'a operasyon yapılsın büyükanıt,düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, bugün türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin terör sorunu olduğunu söyledi genelkurmay başkanı orgeneral yaşar büyükanıt,  genelkurmay başkanlığı karargahı'nda düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, bugün türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin terör sorunu olduğunu söyledi.     ''terör dediğimiz zaman bu kelimeden hepimiz aynı anlamı çıkarabiliyor muyuz? yoksa farklı algılamalar var mı?'' diyen orgeneral büyükanıt, bu konu üzerinde durmak istediğini söyledi. orgeneral büyükanıt, şunları kaydetti:     ''önce, pkk terörü nedir, bunu cevaplandır...

k.ırak'a operasyon yapılsın

    büyükanıt,düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, bugün türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin terör sorunu olduğunu söyledi. genelkurmay başkanı orgeneral yaşar büyükanıt,  genelkurmay başkanlığı karargahı'nda düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, bugün türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin terör sorunu olduğunu söyledi.     ''terör dediğimiz zaman bu kelimeden hepimiz aynı anlamı çıkarabiliyor muyuz? yoksa farklı algılamalar var mı?'' diyen orgeneral büyükanıt, bu konu üzerinde durmak istediğini söyledi. orgeneral büyükanıt, şunları kaydetti:''önce, pkk terörü nedir, bunu cevaplandırılmamız lazım. bu bağlamd...

büyükanıt'ın konuşmasının tam metni

genelkurmay başkanı orgeneral yaşar büyükanıt, ”etnik bir yapının üzerine siyasi amaçlı bir söylem yüklerseniz bu etnik bir milliyetçilik oluşturur. esasen, bu etnik milliyetçilik, teröre giden yolun da başlangıcıdır” dedi. orgeneral büyükanıt, genelkurmay başkanlığı karargahı'nda düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, bugün türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin terör sorunu olduğunu söyledi. “terör dediğimiz zaman bu kelimeden hepimiz aynı anlamı çıkarabiliyor muyuz? yoksa farklı algılamalar var mı?” diyen orgeneral büyükanıt, bu konu üzerinde durmak istediğini söyledi. orgeneral büyükanıt, şunları kaydetti: “önce, pkk terörü nedir, bunu cevaplandırılmamız lazım. bu bağlamda soracağımız diğer bir soru da 'etni...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !