× "

tasdiknamesini kaybedenlere mahsus belge örneği

" arama sonuçları

defter-i kebir tastiklenmemesi cezası 40.000 tl

a) suçlar ve cezalar madde 562- (1) bu kanunun; a) 64 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. “(1) her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, türkiye muhasebe standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. işletme faaliye...

akşam liseleri hakkındaki tüm bilgiler, sizde liseyi bitirebili

  sizde lise mezunu olabilirsiniz ,akşam lisesi başvuru koşulları,akşam lisesi neden akşam lisesi? diploma ve kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan akşam liselerinin en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başlamasıdır. herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış herkese lise mezunuyeti imkanı sağlayan akşam lisesi, üniversite tahsili düşünen öğrenciler için düşük sınıf mevcutlarıyla öğretmenlerden daha fazla yararlanma olanağı sunuyor.   kimler başvurabilir? * ilköğretim okulu mezunları. * lise eğitimine başlayamamış olanlar. * lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar. * lise okuma hak...

atatürk ilke ve inkılaplarına göre başörtüsü

) ülkemizde vatandaşların kılık ve kıyafetini kısıtlayan ve başörtüsünü yasaklayan yönetmelik ve genelgelerde bu yasakların , atatürk ilke ve inkılapları gereği yürürlüğe konulduğundan bahsedilmektedir.m. kemal atatürk’ün cumhurbaşkanı olduğu 1923 yılından vefat ettiği 10 kasım 1938 tarihine kadar geçen 15 yıl içerisinde , (atatürk ilke ve inkılapları yürürlüğe konduğu dönemde ) başörtüsünü açıkça yasaklayan hiçbir kanun , yönetmelik ve kararname yürürlüğe konmamıştır.bu dönemde kılık ve kıyafetle ilgili olarak 28.11.1925 tarihinde 657 sayılı şapka kanunu kabul edilmiş ise de , bu kanun sadece erkeklerin şapka giymeleri k...

günümüzün hemen pes eden gençliğine bir motivasyon öyküsü

 günümüzün hemen pes eden gençliğine bir  motivasyon öyküsü     çocuğuz, yaylalara  göçüyoruz, okula gidip geliyoruz. sokaklarda oynuyoruz, işten güçten fırsat buldukça bilye ,saklambaç, çelik çomak ve futbol oynuyoruz . hayata bir tarafından tutunmaya çalışıyoruz . derken gün gelip çatıyor. ilkokulu dirmil ilkokulunda tamamlıyorum. şimdi ne yapmalı bir karar  verme zamanı geldi. ama ailemde daha önce okuyan birisi yok bize yol göstersin desen. anam babam, oğlum nereye çırak verelim diyor. berbere mi? demirciye mi ? çırak verelim soruyorlar. bense onların tersine okumak istiyorum. öyle deyince ...

türk ticaret kanunu tasarısı üzerine

kanun düzenlemesi  6762 sayılı eski kanunun 1.maddesi “tatbik sahası” başlıklıdır.bu konuda detaylı bir sayım yapılmıştır;ticarethane,fabrika yada ti-cari şekilde işletilen bir müesseseden söz edilmiştir. tasarıdaki düzenleme  tasarı’da 1.maddede böyle bir ayrıntı sayılmamıştır. sadece “ticari işletme” den söz edilmiştir.ticari işletme kavramı ise ticaret kanununun tatbiki noktasında temel değer kabul edilmiştir. 2.madde “ticari örf ve adet” bahsini düzenler. tasarının 2.maddesi aynı doğrultudadır. 3.madde,”ticari işleri”,1.maddeye göre değerlendirir. tasarının 3.maddesi ise;”ticari işletme”ye göre ticari işlemi tanımlamaktadır.   4.madde,...

iskender pala'nın hikayesi

iskender pala'nın hikayesi 'solculardan da dayak yedim ülkücü ve akıncılardan da..' diyen iskender pala'nın çarpıcı hikayesi   1958'de uşak'ta, kayaağılı köyünde devlet memurluğu yapan bir babanın oğludur iskender pala. "büyüdüğünde ne olacaksın?" sorusuna radyoların etkisine kapılmış olacak ki "radyoda konuşmak istiyorum" cevabını verir. beş kardeşin dördüncüsü, maddi sıkıntısı olan, okumamış bir anne ve koyun güderken okuma yazmayı öğrenen bir babanın çocuğudur. okumaya daha ilkokuldayken karar vermiştir. bu süreç sıkıntılı geçse bile okuyarak, içindeki dinmeyen bu açlığı doyurmak ister. bir ömür böyle geçti ilkokulu bitirdikten sonra okul hayatı imam-hatip okulu'nda devam eder. 1969'da mezun olur ve kütahya'da yatılı okumaya başlar. şehi...

neymiş! cumhuriyet'in haberi doğruymuş! sizi dinbazlar sizi!

amasya'da oruç tutmadığı, namaz kılmadığı ve türban takmadığı için baskı gören 4 kız öğrenci nakil yaptırdı dinci baskı okul değiştirtti amasya (cumhuriyet) - amasya anadolu kız meslek lisesi ile buraya bağlı olan pansiyonda kalan dört kız öğrenci dinci baskı karşısında merkeze bağlı aydınca beldesi'ndeki aydınca lisesi'ne nakillerini almak zorunda kaldı. din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ahmet a. ile pansiyonun müdür vekili özlem y 'nin öğrencileri kapanmaya ve namaz kılmaya zorladıkları bildirildi.   dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencileri olan ve yaşları 16 ile 17 arasında değişen h.d , g.d , ş.ç. ve ş.d , anadolu kız meslek lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ahmet a. ve kaldıkları pansiyonun müdür vekili özlem y'nin nam...

öğrenci niçin okuldan kaçar??

“gençler geçerli bir mazeret bildirmeden okulu terk etmek suçtur” bu cümleyi eminim ki şu anda bu yazıyı okuyan birçok öğrenci çok yakından tanıyordur.malum kişi tarafından söylenen bu söz “homurdanmaa!! haalelehololo%=??” (bu dil henüz kimse tarafından çözülemedi) cümlesiyle bütünleşir.yazımın başında alıntı yaptığım bu cümle belirli aralıklarla tekrar edilir.dikkate alınır,alınmaz orasını bilemem.okulu izinsiz terk ettiği için öğrencilere disiplin suçu veren bu kişiler kendi kendilerine “kaçıncı oldu bu? 2’nci.hmm birdaha kaçsa da tasdiknamesini eline versem” diye düşünmek yerine acaba hiç “bu çocuklar niye kaçıyor,bu çocukları okuldan uzaklaştıran sebep nedir?” diye düşünmüş müdürler bunun merakı içindeyim.tabi okulu 14-18 yaşları ar...

plan yapmayın plan

plan yapmayın plan gitmez karadeniz’de kahpelik yalan dolan tutmaz karadeniz’de bırakın çan çalmayı ermenici olmayı millet böyle dolmayı yutmaz karadeniz’de. o gün öyle desinler bugün böyle desinler fatihalar, yasinler bitmez karadeniz’de. şerefini şanını ortaya kor canını hiç kimse vatanını satmaz karadeniz’de anladık var öcünüz belli kuyruk acınız kargaşaya gücünüz yetmez karadeniz’de vatan satsa bir kişi anında biter işi türk ve islam güneşi batmaz karadeniz’de 30.000 sehide gözlerini kapayanlar neden bir ermeniye agit yakar hrant dink kendi son...

yevmiye defteri sayfalarının arka yüzlerine yapılan kayıtların g

1 .genel açıklamaticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin tutmak zorunda oldukları yasal defterleri geçerli olabilmesi için, ticari ya da mesleki faaliyetinin icra edildiği yerin noterince, her yıl tutacakları defterleri bir önceki yılın aralık ayın da tasdik ettirilmesi yasal bir zorunluluktur.tasdik ettirilmesi ve tutulması zorunlu olan defterler ve tasdik hükümleri türk ticaret kanunu ve vergi usul kanununun ilgili maddelerinde yer almaktadır.konuya defterlerin tasdiki ve defterlerin tutulması kapanış tasdiki ve kapanış tasdikine tabi olan defterler, ayrıca yasal defterlerin yazılması ile ilgili olarak çıkan bir takım tereddütler bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.2 .yeni yıl defterlerinin tasdikinin yaptırılması ticari ve mesleki faaliyette bulunacak gerçek v...

okulumuzun yönetmeliği

genel maddeler madde 1- orta dereceli genel öğretim kurumları, ... liseler den meydana gelir. liseler öğrencilerini, yüksek öğrenime hazırlayan okullardır...madde 2- liseler, eğitim ve öğretim işlerinde öğrencisinin; a) türkiye cumhuriyetinin, millî ahl â kı benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış, çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmesini; b) müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmesini; c) bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliştirilmesini; d) iyi alışkanlıklar, maharetler kazanmasını, ruhça ve bedence sağlam olmasını amaç sayar. madde 3- okul, bu amaçlara varabilmek için öğretim ve eğitim metotlarından, okul iç...

türk ticaret kanunu tasarısı karşılaştırmalı metin

6762 sayılı eski kanunun 1.maddesi “tatbik sahası” başlıklıdır.bu konuda detaylı bir sayım yapılmıştır;ticarethane,fabrika yada ti-cari şekilde işletilen bir müesseseden söz edilmiştir. tasarı’da 1.maddede böyle bir ayrıntı sayılmamıştır. sadece “ticari işletme” den söz edilmiştir.ticari işletme kavramı ise ticaret kanununun tatbiki noktasında temel değer kabul edilmiştir. 2.madde “ticari örf ve adet” bahsini düzenler. tasarının 2.maddesi aynı doğrultudadır. 3.madde,”ticari işleri”,1.maddeye göre değerlendirir. tasarının 3.maddesi ise;”ticari işletme”ye göre ticari işlemi tanımlamaktadır.   4.madde,...

berivan'ın mektubu

berivan'ın mektubu   gerçekleşmemiş olsa bile, ‘benim bir hayalim var” demişti, dr. martin luther king. onun bir hayalinin olduğunu bir çoğumuz bilir de, dr. king’in hayali kadar önemli, ve bilinmesini de çok istediğim, küçük bir çocuğun daha boyunu aşmamış hayaliyle; neden pek ilgilenmediğimiz sorusunu düşünmeye ne dersiniz?kısa boylu hayalleri göremeyecek kadar kör müdür artık gözlerimiz? yoksa, o sesi duymayacak kadar sağır mı kulaklarımız?kör ya da sağır, artık her neyse, bildiğim tek şey; lâldır dilimiz.ismi berivan. kürtçe’deki anlamı, süt sağan kız: on iki yaşında. sekiz çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu. manisa, ordu, giresun ve adana gibi illerde; mevsimlik işçi olarak, pamuk, fındık vb. işleri yapmaya koşulmuş yoksul bir ailenin kızı... bö...

göreceksiniz diplomalar alacağım

yıl 1990 veya 1991 antalya akseki imam hatip lisesi müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. okulumuzun müdürü abdullah yılmaz. okulumuzda hemen her yıl mezunlardan ve çeşitli nedenlerle boşalan yatılı kontenjanını doldurmak için sınav yapılırdı. böyle bir sınav sonucunda birinci sıradan yedek olarak kazanan bir öğrencimiz yatılılık hakkı elde etmiş ve yatılılığa geçmişti. ancak bu öğrenci yatılılığa geçinceye kadar müdürümüz bayağı çaba sarf etmiş, geçemeyecek diye de üzülmüştü. şunu belirtmeliyim ki sınavda herhangi bir şekilde adaletsizlik olmamıştı.             daha sonraki yıl bahsettiğim öğrenci sekizinci sınıftan mezun oldu. dokuzuncu sınıfa devam etti. bir gün tasdiknamesini alıp başka bir okula kayıt yaptırmak düşüncesind...

alnımızda ne yazıyor?

ortaokulda yatılı okurken bazen birilerinin eşyası çalınırdı. zavallı çocuk, salya sümük müdüre gider, müdür de kaybolan şeyin durumuna göre ya tüm okulu olağanüstü olarak bahçede toplar ya da yemek öncelerini beklerdi. sahne : 200 kadar öğrenci, dört metre yukarıdaki balkonun önünde tören durumunda sıralanmış bekliyor. bir bayrağımız eksik.  homurdanmalar : -         gene niye topladılar bizi buraya ya? -         neb�lem oolum, yakıt parası istiycek herhalde. biraz sonra müdür ve hemen arkasında �mağdur�, balkonda belirince durum anlaşılır ve homurdanmalar kendiliğ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !