× "

tatarca sözler

" arama sonuçları

türklüğün eski çağı

 prof. dr. gyula németh ilmî neşriyatta, umumiyetle, türklüğün anayurdunun orta asya ve hatta şarkî asya olduğu fikri yayılmış bulunuyor. tarih sahnesine çıkan ilk türkler yani hunlar (m.ö. ııı. asır), yahut eğer türk sayılırlarsa to-palar (m.s. ıv. asır) şarkî asya sahasında, çin’in şimaline doğru, gobi çölü etrafında görünüyorlar. milattan sonraki bin yılın ikinci yarısında asya ve kısmen avrupa tarihinde de mühim roller oynayan türk kavimleri, türkler ve uygurlar, orta asya’nın büyük dağlık bölgelerinde baykal gölünün cenub garbinde oturuyorlardı. bundan başka türk dilinin bir takım orta ve şarkî asya dilleri...

tatarlar buraya!!

tatarlar buraya!!

tatar boyları volga tatarları idil tatarları kazan tatarları qasim tatarları astrakhan tatarları doğu avrupa tatarları kırım tatarları beyaz rusya tatarları litvanya tatarları polonya tatarları kafkasya tatarları orta asya ve sibirya tatarları kazak tatarları sibirya tatarları kuzey altay tatarları nogay tatarları türkiye'deki tatar köyleri köyün adı bağlı olduğu ilçe bağlı olduğu il ahırlıkuyu haymana ankara ahmetçayırı balâ ankara balabankoru uzunköprü edirne ballıkpınar gölbaşı ankara beserek yerköy yozgat böğrüdelik cihanbeyli konya cingirli haymana ankara çampınar akdağmadeni yozgat darıözü kaman kırşehir ...

tatarlar buraya!!

tatarlar buraya!!

tatar boyları volga tatarları idil tatarları kazan tatarları qasim tatarları astrakhan tatarları doğu avrupa tatarları kırım tatarları beyaz rusya tatarları litvanya tatarları polonya tatarları kafkasya tatarları orta asya ve sibirya tatarları kazak tatarları sibirya tatarları kuzey altay tatarları nogay tatarları türkiye'deki tatar köyleri köyün adı bağlı olduğu ilçe bağlı olduğu il ahırlıkuyu haymana ankara ahmetçayırı balâ ankara balabankoru uzunköprü edirne ballıkpınar gölbaşı ankara beserek yerköy yozgat böğrüdelik cihanbeyli konya cingirli haymana ankara çampınar akdağmadeni yozgat darıözü kaman kırşehir ...

kırım tatarları

"tatar" sözü, çeşitli zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmıştır. ruslar bu deyimi, yüzyıllar boyunca, avrupa rusyası'nda yaşayan türk soylu müslümanlar için kullanmışlardır batılı yazar ve araştırmacılar "tatar" kelimesini, türkistan'da ve karadeniz'in kuzeyinde yaşayan türkler için kullanmaktaydılar. osmanlılar ise, miladî on altıncı yüzyıldan başlayarak "tatar" deyimini, kuzey türkleri için kullanmışlardır. kırım hanları için ilk defa osmanlı fermanlarında 1696 yılında tatar ifadesi geçmektedir. islâm dünyasında ilk kullanıldığında, "tatar" kelimesiyle kastedilen, "moğol" idi. miladî on üç&uu...

toplu dersler 104 Ïin (iyin)=ИІН:?

kazak türkçesi: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=164643110241952&set=a.152844134755183.22295.152839848088945   baki dökme &ıuml;in (iyin)=Иін:? hangi anlamda kullanılıyor, bilen var mı? baki dökme   oğuzhan meteibadet mi? oğuzhan meteyada barinak? :)   baki dökme teşekkürler oğuzhan bey. :)) türkiye türkçesinde olsaydı başına bir ç harfi ekleyecektik. o zaman hangi anlama gelirdi? baki dokme   oğuzhan metebilmiym ki reis :) şimdi bu yazdğn hangi anlamda   baki dökme çiyin diye bir söz duymuş muydunuz? baki dökme   oğuzhan meteduymamıştım reis   kuddüs çolpan bu iki ...

tatarlar buraya!!

tatarlar buraya!!

tatar boyları volga tatarları idil tatarları kazan tatarları qasim tatarları astrakhan tatarları doğu avrupa tatarları kırım tatarları beyaz rusya tatarları litvanya tatarları polonya tatarları kafkasya tatarları orta asya ve sibirya tatarları kazak tatarları sibirya tatarları kuzey altay tatarları nogay tatarları türkiye'deki tatar köyleri köyün adı bağlı olduğu ilçe bağlı olduğu il ahırlıkuyu haymana ankara ahmetçayırı balâ ankara balabankoru uzunköprü edirne ballıkpınar gölbaşı ankara beserek yerköy yozgat böğrüdelik cihanbeyli konya cingirli haymana ankara çampınar akdağmadeni yozgat darıözü kaman kırşehir ...

ayaz ishaki’nin ikÉ yöz yıldan soÑ inkıraz romanında söz v

                                                                                                                        ayaz ishaki’nin iké yöz yıldan soñ inkıraz romanında s&...

türk dilleri ailesi

türk dilleri ailesi bu altayca cümleleri türk dilbilimi öğrenimi görmemiş bir türk'ün anlıyamayacağı ortadadır. bir altaylı da bu cümlelerin türkçe karşılıklarını anlıyamaz. o halde altayca ile türkçe arasındaki anlaşılabilirlik oranı sıfır ya da sıfıra çok yakındır diyebiliriz. 1970 sayımına göre 56.000 kişi tarafından konuşulan altayca, sovyet devriminden sonra yazı dili olmuştur. altaycanın birçok diyalektleri vardır. bunlar iki grupta toplanabilir: 1) kuzey diyalektleri (tuba, kumandı ve çalkandı), 2) güney diyalektleri (altay, telengit ve teleut). yazı dili güney diyalektleri üzerine kurulmuştur. vı. kırgızca-türkçe deneyi  1. men kün sayın erte...

tatarlar kimdir?

istek,öneri ve şikayetleriniz        "tatar" sözü, çeşitli zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmıştır. ruslar bu deyimi, yüzyıllar boyunca, avrupa rusyası'nda yaşayan türk soylu müslümanlar için kullanmışlardırbatılı yazar ve araştırmacılar "tatar" kelimesini, türkistan'da ve karadeniz'in kuzeyinde yaşayan türkler için kullanmaktaydılar. osmanlılar ise, miladî on altıncı yüzyıldan başlayarak "tatar" deyimini, kuzey türkleri için kullanmışlardır.        kırım hanları için ilk defa osmanlı fermanlarında 1696 yılında tatar ifadesi geçmektedir. islâm dünyasında ilk kullanıldığında, "tatar" kelimesiyle kastedilen, "moğol" idi. miladî on üçüncü yüzyılda yaşamış olan arap tarihçi ibnül esi...

türk dilleri ailesi

turki dilleri ailesi, doğu avrupa'dan sibirya ve batı çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi tarafından konuşulan, çoğu birbirlerine çok yakın olan 40 dilden oluşan bir dil ailesidir. türk dilleri altay dilleri ailesine aittir. en çok konuşulan türk dili, türkiye türkçesi'dir. ...turki dilleri ailesi, doğu avrupa'dan bkz. avrupa ...detaylı bilgi için linke tıklayınız.sibirya ve batı rusya federasyonunun, ural dağlarından pasifik okyanusuna kadar uzanan topraklarına verilen isim. sibirya, kazakistan cumhûriyeti ve orta asya’yı meydana getiren diğer cumhûriyetleri de ihtivâ eder. yaklaşık olarak 13 milyon km2 lik bir yüzölçüme sâhiptir. sibirya bölgesinde 30 milyon ins...

yazım (imlâ) kuralları

düzeltme işaretidüzeltme işaretinin kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir:1. yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur: adem (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık); alem (bayrak), âlem (dünya, evren); alim (her şeyi bilen), âlim (bilgin); aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun); hakim (hikmet sahibi), hâkim (yargıç); hal (pazar yeri), hâl (durum, vaziyet); hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz); şura (şu yer), şûra (danışma kurulu).uyarı : katil (< katl = öldürme) ve kadir (< kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı olduğu hâlde katil...

türk dilleri ailesi

çuvaşça, yakutça, tuvaca, hakasça, altayca, kırgızca, kazakça vb. gibi türkçe (türkiye türkçesi) ile akraba ya da kardeş olan ve uzak geçmişteki bir ana dilden, "ana türk dili"nden türemiş bulunan dillere dünya türk dilbilimi çevrelerinde, genellikle, "türk dilleri" (ing. turkic languages, alm. türkische sprachen, rus. tyurkskiye yazıki, vb.) adı verilir. türk dilbilimi verilerine ve modern dilbiliminde uygulanan ölçütlere göre türk dillerinin çoğu için yerinde ve uygun olan bu ad bizde hacettepe üniversitesi'nce de benimsenmiş ve bu diller "türk yazı dilleri" adıyla programa girmiştir.[1] ancak, "türk dilleri" adı bizde, ya doğru ve uygun bulunmadığı ya da sakıncalı sayıldığı için, genellikle, kabul edilmemekte ve. kullanılmamaktadır. türk dil kurumu yayınlarında, önceleri "türk lehçe...

türk dilleri ailesi

çuvaşça, yakutça, tuvaca, hakasça, altayca, kırgızca, kazakça vb. gibi türkçe (türkiye türkçesi) ile akraba ya da kardeş olan ve uzak geçmişteki bir ana dilden, "ana türk dili"nden türemiş bulunan dillere dünya türk dilbilimi çevrelerinde, genellikle, "türk dilleri" (ing. turkic languages, alm. türkische sprachen, rus. tyurkskiye yazıki, vb.) adı verilir. türk dilbilimi verilerine ve modern dilbiliminde uygulanan ölçütlere göre türk dillerinin çoğu için yerinde ve uygun olan bu ad bizde hacettepe üniversitesi'nce de benimsenmiş ve bu diller "türk yazı dilleri" adıyla programa girmiştir.[1] ancak, "türk dilleri" adı bizde, ya doğru ve uygun bulunmadığı ya da sakıncalı sayıldığı için, genellikle, kabul edilmemekte ve. kullanılmamaktadır. türk dil kurumu yayınlarında, önceleri "türk lehçe...

türk tarihi üzerine kazım mirşanla söyleşi

kâzım mirşan ismi bize pek yabancı değildi, 1990 yılında yayınlanan "prototürk bilginlerine göre astrofizik" isimli eserii birçok meraklısı gibi almış ve okumaya çalışmıştık, fakat gerek kitabın basımından gerekse kitapta anlatılan konuların uzmanlık derecesinde birikim istemesinden dolayı bu zorlu mücâdeleyi mâlesef kaybetmiştik. türkçe'yi dergimizde işlemeye karar verdiğimizde mirşan'ın prototürkçe çalışmalarının ilginç bir yaklaşım sağlayacağı düşüncesiyle kendisiyle söyleşi yapmaya karar verdik. fakat mirşan'ın aktardıklarından ve kendisinden temin ettiğimiz kitaplardan edindiğimiz bilgiler ışığında konunun ayrıca ele alınması gerektiğini ve bir tarih tezi içerdiğini düşünerek, söyleşiyi bu ay sizlerin ilgilerinize sunuyoruz. kâzım mirşan'ın çok yoğun bir emek harcayara...

tatar

tatarlar "tatar" sözü, çeşitli zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmıştır. ruslar bu deyimi, yüzyıllar boyunca, avrupa rusyası’nda yaşayan türk soylu müslümanlar için kullanmışlardır 1. batılı yazar ve araştırmacılar "tatar" kelimesini, türkistan'da ve karadeniz'in kuzeyinde yaşayan türkler için kullanmaktaydılar.2 osmanlılar ise, miladî on altıncı yüzyıldan başlayarak "tatar" deyimini, kuzey türkleri için kullanmışlardır: "kırım hanı el hac (hacı) selim geray han'a name-i hümâyundur: ... bu sene-i "amiymu’l meymenede (uğuru yaygın bu yılda) dahi musammem (plânlanmış) olan gazve-i meymûn ve cihâd-ı hümâyûnumuza murafakât ve muvafakatları (katılmaları) me'mûl-i hümâyûnumuz olub ... ve sâir ümera ve mirzayanı şecâ'at disâr ve cumhûr-ı tatar-ı "...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !