× "

tck 53 maddesi nedir

" arama sonuçları

ötanazi nedir

  ıı ötanazi 1.tarihçesi ötanaziye, yani iyileşmesi mümkün olmayan, acılar içindeki hastanın hekim vasıtası ile hayatına son verilmesine antik yunan ve roma devrinden itibaren rastlanmaktadır. roma’da hekimin hastanın acılarına son vermek için onıs öldürmesi kasden adam öldürme suçunu meydana getirir ve hastanın, rızası, hukuka aykırılığı ortadan kaldırmazdı. babil ve asurlarda öleceği veya iyileşmeyeceği kat’i olan hastaya hekimin müdahalesi yasaklanmıştı 6. ötanazi pekçok filozofun hayalini de süslemiştir. neron’un hocası seneca “ bineceğim gemiyi oturacağım evi seçiyorsam ölümümü de seçmel...

görevi kötüye kullanma unsurları hakkında bilgiler

arsa sahibinin haksız fiilinden dolayı inşaatın geç yapılmasından müspet ve menfi zarar nedir, avukatın görevi ihmali, avukatların zimmeti, bürokratik görevi kötüye kullanma suçu türk ceza yasasının ikinci kitap üçüncü bab dördüncü faslında 240. maddede düzenlenmiştir. bu suç devlet idaresi aleyhine işlenen suçlardandır. uygulamada tartışmalara neden olan suç tip-lerindendir. madde 240 : yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar hap solunur. cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halin-de altı aydan bir yıla kadar ve her iki halde on iki bin liradan altmış bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. ayrıca memuriyet-ten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır. metnin değerlendirilmesi ...

301 ci madde nedir

301 . ci madde ne içeriyor? "türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" başlığı altındaki tck'nın 301. maddesi şöyle: asliye ceza mahkemesi tarafından tck 301 ' ci maddesi uyarınca 6 ay hapse mahkum .. söylemesinin istenmesinin nedeni nedir ya da beklenmesi yerinde midir? sokrates' çi ve montaigne' ci anlayışa göre, bu tür yasalar yürürlükte buna dur diyen bir yasa maddesi olmalı. işte 301 . md bu anlamda çook önemli . düşünce özgürlüğü nedir ? düşünce özgürlüğünün tanımı, yargıç isa gündemimizden şu aralar hiç düşmeyen kendi türk vatadaşlarımızın bile karşı çıktığı meşhur 301 . ci madde nedir ? türk ceza kanunu. maddesi nedir ? anlamı nedir ? anayasanın 301 . maddesi için tıklayın. orhan pamuk iyi ki tarih çi falan d...

çocuk istismarı yasası tck 103 maddesi

tck 103 maddesi:  (3) cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (6) suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması halinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. ...

tck 301 madde nedir

madde 301 . - (1) türklüğü, cumhuriyeti veya türkiye büyük millet meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır . türk ceza kanunu 301 . madde nedir ? anlamı nedir? türk ceza kanunu 301. madde için tıklayın. 301 'inci madde nedir . yeni türk ceza kanunu 'nun 301 'inci maddesine göre, türklüğü, cumhuriyeti veya tbmm'yi alenen aşağılayan kişiler hakkında, madde 301 . - (1) türklüğü, cumhuriyeti veya türkiye büyük millet meclisini bu önyargı nedir böyle, milliyetçiliği bu kadar öne çıkarmanın amacı nedir . türk ceza kanunu 301 . maddesi , 5237 nolu türk ceza kanunu 'nun ikinci kitap, dördüncü kısım, üçüncü bölümünün son maddesi . üçüncü bölümde "devletin egemenlik ...

anayasanın 301. maddesi

anayasanın 301 . maddesi kaldırılmasın diyenler is on facebooksign up for facebook to connect with anayasanın 301 . maddesi kaldırılmasın diyenler. 301 . maddenin kaldırılması atılacak adımların ilki. tck'nın, türk devletinin egemenliğini ve anayasal düzeni koruyan tüm maddeleri kaldırılmak isteniyor. bugün, 301 . madde nedeniyle ortaya çıkan durum budur. aslında bu, anayasa'nın kendisiyle de bağdaşmaz bir durum. zira anayasa , 13. maddesinde şu hükmü anayasanın 301 . maddesi nedir? anlamı nedir? anayasanın 301 . maddesi için tıklayın.3 eki 2006 madde 301 ceza hukuku çalışma grubu. türklük kelimesinden ne anlaşaılacağı anayasa madde 66 da gayet net bir şekilde belirtilmiştir. ...

301. madde nedir

anayasanın 301 . maddesi nedir ? anlamı nedir? anayasanın 301. maddesi için tıklayın. 301 . madde nedır ?.. bugün tartismaya açilan 301. madde ,iste yukarida ifade edilen temel ilkerden ilhamini alan bir yasadir. 23/9/2006 - 301 . madde nedir bilmelisiniz kategori: kanunlar. tck madde 301. türklüğü, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama. madde 301. 301 . madde nedir ? turgut tarhanlı. 26/09/2006 (20240 kişi okudu). ceza kanunu' nun 301. maddesi, elif şafak davası nedeniyle bir kez daha türkiye siyasetinin sürkeli bahsedilen 301 . madde nedir ? işte son olarak yazar elif şafak'ın, hakim karşısına çıkmasına neden olan avukat kerinçsiz'in en sevdiği maddenin ...

düşünce özgürlüğü nedir?

düşünce özgürlüğü nedir? düşünce özgürlüğünden söz edebilmek için, düşüncenin hiçbir korku ve kaygıya kapılmaksızın üretilebilmesi, toplatma, yasaklama, ceza tehdidi ve fiili engeller olmadan, hiçbir izne bağlı olmadan bireysel olarak ya da topluca ifade edilebilmesi, üretilen düşüncenin paylaşılması ve zenginleştirilmesine olanak sağlayacak özgür bir tartışma ortamı ve nihayet düşüncenin doğruluğu ve yanlışlığının saptanabilmesi için yaşama geçirilmesi fırsatının tanınması gerekir. insan haklarının ve demokratikleşmenin önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılması, insan haklarına saygının yaşama geçirilmesi, her şeyden &...

türklük nedir(vahap coşkun-taraf)

milliyet gazetesinde yer alan bir habere göre; taner akçam’ın yaptığı başvuruya istinaden tck 301. maddesini incelemeye alan aihm, türk hükümeti’nden ayrıntılı bilgi istedi. açıklığa kavuşturulması istenilen hususlar arasında “türklük”ün ne olduğu da var. (milliyet, 16.11.2008) “türklük”ün ne olduğunu, bir ceza maddesinde yer alması gereken şekliyle açık ve net bir şekilde tanımlamanın olanağı yok. belirsiz bir kavram türklük, öyle ki buna dayanarak her türlü eleştirel düşünce açıklamasını mahkûm etmek mümkün. nitekim geçmişte bunun pek çok örneği yaşandı. bunun üzerine tbmm, 2008-nisan’ında 301. m...

sağlık - anestezi nedir?

anestezi nedir sağlık ( sağlık, cinsel sağlık, hastalıklar, sağlık haberleri kadın erkek sağlık ) anestezi hekiminin doktorlarının görev alanları: •anestezi: ağrı algılamasının geçici olarak ortadan kaldırılmasıdır. •reanimasyon: yeniden canlandırma demektir. acil müdahale ile yoğun bakım hizmetlerini kapsamaktadır. •medikal tedavilerle herhangi bir sonuç alınmamış kronik ağrıların tedavisi. (algoloji). ameliyat olacağım ne yapmalıyım ? ameliyat öncesi hasta ve anestezi hekimi arasındaki tam ve doğru bilgilere dayalı bir görüşme mutlaka sağlanmalıdır. bu görüşme günler öncesinden yapılmalı böylelikle hastanın ameliyata motivasyonu sağlanmalı ve gerekli tetkikler için yeterli süre verilmelidir. b...

casus yazılımlar nedir? casus yazılımlar nedir?

casus yazılımlar nedir? casus yazılımlar nedir? casus yazılımlar nedir? casus yazılımlar nedir?casus yazılımlar nedir?casus yazılımlar sizin bilgisayarınız da izniniz olmadan, sizin aleyhinize olacak şekilde, görevlerini gerçekleştirmeye çalışan zararlı yazılımlara verilen addır. bu tür yazılımlar, reklâmlar görüntüleyebilir veya kişisel bilgilerinizi toplamaya çalışabilir ve bu toplanan bilgileri sistematik bir biçimde internette bilinmeyen kişilere/kurumlara ulaştırabilirler. bunlardan başka bilgisayarınızın yapılandırmasını değiştirme ve daha başka olan türevlerini bilgisayarınıza yerleştirmek için olanak sağlayabilirler. casus yazılım belirtileri nelerdir?internette olmadığınız zamanlarda bile ek reklâm pencer...

karşı cinsle chatlaşmanın hükmü nedir?

karşı cinsle chatlaşmanın hükmü nedir? veya aynı işyerinde çalışan bir genç kızla erkeğin insani ilişkilerinde ölçü nedir?- tesettür meselesinde buna değindik, ama tekrar değinelim. dinde teberrüc maddesi var. islam dini bir hanımın yabancı bir erkeğe karşı teberrücünü yasaklar. yani çekici görünmesi yasaklanmıştır. konuşmasıyla, giyimiyle, tavrıyla çekici görünmek hep teberrüc sayılır.bir kadın zaruret dolayısı ile bir erkekten alışveriş yapabilir. ama resmi durmak zorundadır. “canım, ciğerim nedir bunun fiyatı?” diyemez.kırıta kırıta gülerek konuşamaz.kadın zaten yaradılış itibarıyla caziptir. allah öyle yaratmış. bir de böyle bir durum ekledi mi, erkeğin ka...

demokrasi nedir - demokrasi felsefesi - demokrasi kültürü

demokrasiyunan’ca bir sözcüktür. halkın egemenliği anlamına gelir. demokrasi sözcüğüne tüm zamanları kapsayan bir tanımlama getirmek mümkün değildir. modern devletler 100 yıllık bir birikim, gelenek, düşünce ve toplumsal müzakereler sonucu demokrasi kavramını oturtmuşlardır.demokrasi kavramı antik yunan’da bir avuç toprak sahibinin, servet sahibinin halk meclisini oluşturmasıdır. bu meclis yasa yapar, yasayı iptal eder, yabancı ülkelere elçi gönderir, savaşa – barışa karar verirdi. nereden bakılırsa bakılsın bu eksik bir demokrasidir. çünkü bu demokraside kadınların, kölelerin, yoksulların, ve sitede oturmayan yabancıların oy ve söz hakları yoktu. antik yunan’da demokrasi sakıncalıdır. yoksulların, serserilerin yönetimidir. platon’a göre “tutk...

msn & mail hacklemenin cezası nedir?!!

mail/msn hackleme durumunda, öncelikle yeni türk ceza kanunu’nun 243. maddesi kapsamında ele alınarak iki yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle karşı karşıya kalınması mümkündür. mail hackleme sonucunda maili hacklenen kimsenin bilgilerinde bir değişiklik veya eksiklik meydana geldiğinde bu ceza iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına dönüşür. (m.243/ııı) yani para cezası imkanı da kalmaz. öte yandan, msn hackleme hacklenen kişiyi belli bir davranışı yerine getirme, zorlama veya tehdit amacıyla yapıldığı takdirde yine tck. 107 gereğince bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile karşılaşılır. (önceki cezaya ek olarak.) mail hackleme şayet bu amaçlarla değil de sırf o kişide sıkıntı meydana getirmek, o kişiyi rahatsız etmek ...

irtica = eski tck 163. madde!

cumhurbaşkanı sezer ve komutanlarla başlayan irtica tartışmalarında hürriyet başyazarı oktay ekşi perdeyi araladı: oktay ekşi/hürriyet samimi iseniz, buyurun döndük dolaştık, tbmm’nin taa 29 nisan 1920’de kabul edip yürürlüğe koyduğu 2 sayılı "hıyaneti vataniye" yasasının birinci maddesinde tanımladığı "irtica" eylemi ile, bir önceki ceza yasası’nın 163’üncü maddesindeki "irtica"yı "irtica da ne demekmiş?" diye araştırmaya başladık.başbakan tayyip erdoğan’ın abd dönüşü, beraberindeki gazetecilere "irtica varsa üzerine gideceklerini ama, irtica diyenlerin neyi kastettiğinin belli olmadığını" söylediğini anlıyoruz.bu yaklaşıma eğer başka bir şey demezlerse, en zarif ifadeyle "tecahül-ü arifane" yani "biliyor ama bilmezden geliyor" derler.ama bi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !