× "

tdbk normal değeri

" arama sonuçları

böbrek yetmezliği nedir - böbrek yetmezliğinin nedenleri sonuçla

normal bir insanda her iki böbrekten toplam olarak ortalama 1 dakikada 120 ml kan süzülür.glomerülden süzülen bu süzüntüye ultrafiltrat denir. bu ultrafiltratın büyük bir kısmı böbrek tubuluslarından geri emilir. ultrafiltrat içinde eletrolitler, metabolik artıklar bulunur.böbrek yetmezliği; böbreğin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını yitirmesi demektir. böbrek fonksiyonlarını yitirince artık maddeler ve fazla su vücutta kalır. bunlar toksik tesir gösterir (haberal, 1997).diğer  bir deyişle ultrafiltrat glomeruldaki filtrasyon mebranını geçen (kapiller çeper-bazal membran ve bowman kapsülü) kan demektir. gfr (glomeruler filtrasyon hızı) 1 dakikada 50 ml ...

anemiler ve klinik laboratuvar

anemi , vücut dokularına oksijen taşıyan hemoglobin (hgb) miktarının yaş ve cinsiyete göre olması gereken değerinin altına düşmesidir. erişkin erkeklerde bu sınır 13,0 g/dl, kadınlarda 12,0 g/dl'dir. normal hgb düzeyi, yeni doğanlarda 15,0 g/dl, üç aydan puberteye kadar olan dönemde ise 11,0 g/dl civarındadır. aneminin bir hastalık olmadığı, bir bulgu olduğu unutulmamalıdır. anemide kanın oksijen taşıma kapasitesi azaldığından dokularda hipoksi gelişir, bunun sonucu yüksek oksijen gereksinimi olan kas sistemi, kardiyovasküler sistem ve merkezi sinir sisteminde bazı belirtiler ortaya çıkar. çeşitli anemi türleri vardır ve herbirinin nedeni farklıdır; demir eksikliği, vitamin eksikliği, edinsel ve kronik hastalıklar, kanama, genetik yapı veya tedavide kullanılan bazı ilaçlara bağlı ola...

hemogram nedir? ne anlama gelir? anemi türleri...

         anemi , vücut dokularına oksijen taşıyan hemoglobin (hgb) miktarının yaş ve cinsiyete göre olması gereken değerinin altına düşmesidir. erişkin erkeklerde bu sınır 13,0 g/dl, kadınlarda 12,0 g/dl'dir. normal hgb düzeyi, yeni doğanlarda 15,0 g/dl, üç aydan puberteye kadar olan dönemde ise 11,0 g/dl civarındadır.          aneminin bir hastalık olmadığı, bir bulgu olduğu unutulmamalıdır. anemide kanın oksijen taşıma kapasitesi azaldığından dokularda hipoksi gelişir, bunun sonucu yüksek oksijen gereksinimi olan kas sistemi, kardiyovasküler sistem ve merkezi sinir sisteminde bazı belirtiler ortaya çıkar.        &cce...

sağlık:tıbbi tahlil sonuçları

anemiler1 - anemili hastaya yaklaşım prof.dr. osman ilhan aütf, ibni sina hastanesi, iç hastalıkları abd, hematoloji bilim dalı, ankara anemi, hemoglobin (hb) miktarının hastanın yaş ve cinsiyetine göre normal kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. dünya sağlık örgütü kriterlerine göre erişkinlerde erkeklerde 13 g/dl'nin, kadınlarda 12 g/dl'nin altı anemi olarak kabul edilir. 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda 11 g/dl'nin, 6-14 yaşlarında ise 12 g/dl'nin altı anemidir. tablo-1'de normal kırmızı küre değerleri görülmektedir. tablo- 1: normal kırmızı küre değerleri kırmızı küre sayısı             erkek   5.5 1.0 x 1012 /l         kadın   4.8 1...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !