× "

tefhimden ne demek

" arama sonuçları

tekgıda -iş sendikası çay -kur'da yetkiyi yeniden aldı

tekgıda -iş sendikası, rize çay -kur'da yargı kararıyla yetkiyi tekrar aldı. mahkeme, çay -kur'a ait işyerlerinde tis yapma yetkisinin davalı sendikaya ait olduğuna dair davalı bakanlığın tespit işleminin iptaline, birleşen davanın reddine karar verdi. tekgıda-iş sendikası, rize çay-kur'da yargı kararıyla yetkiyi tekrar aldı. mahkeme, çay-kur'a ait işyerlerinde tis(toplu iş sözleşmesi) yapma yetkisinin davalı sendikaya ait olduğuna dair davalı bakanlığın tespit işleminin iptaline, birleşen davanın reddine karar verdi. mahkemenin kararının açıklamasının ardından anka'nın sorularını yanıtlayan avukat ibrahim bahçıvanlar türk-iş'e bağlı tekgıda-iş sendikası'nın yaklaşık 40 küsur yıldır yetki...

temyiz nedir?temyiz süresi,asliye,ceza hukuku,iş mahkemesi,kadas

temyiz; ilgili mahkemein vermiş olduğu hükmü reddedip bir üst mahkemeden yeniden değerlendirme talep etmektir.aşağıda tüm mahkemeler için temyiz başvuru ve cevap süreleri belirtilmiştirmahkeme......................süre ve işlerlik koşulu......yasal dayanakasliye hukuk mahkemesi...........15 gün.(tebliğden).................humk 432/1sulh hukuk mahkemesi...............8 gün.(tebliğden).................humk 437iş mahkemeleri.........................8 gün.(tefhimden)................5521/8ceza mahkemeleri.....................7 gün.(tefhimden)................1412/310icra (hukuk)..........................10 gün.(tefhimden).................iik/363icra (ceza).............................7 gün.(tefhimden).................iik/353idari...

dava açma ve itiraz süreleri

cumhuriyet savcılarının temyiz süreleri : 1- aynı yargı alanındaki asliye ceza mahkemelerinin kararlarına karsı tefhimden itibaren bir hafta (cmuk 310. m.), 2- aynı yargı alanındaki sulh ceza mahkemesinin kararlarına karşı temyiz süresi tefhimden itibaren 1 ay (cmuk 310 m.), 3- üst savcıların mülhakat mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz süresi tefhimden itibaren 30 gün (825 sk 28/2 m.), 4- icra tetkik mercii kararlarına karşı temyiz süresi tefhimden itibaren 7 gün (iik. 353. m.), 5- nüfus davalarında verilen kararlarda tebliğden itibaren 15 gün (humk 432/1 m.).ceza hukuku : 1- tefhim veya tebliğden itibaren bir haftadır (cmuk 310 m.). özel hukuk : 1- temyiz süresi tebliğden itibaren onbeş gündür (hmuk 432 m.), 2- 8/1/1943 tarih ve 4353 sayılı kanuna tabi kamu kuruluşları hakkında otuz ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !