× "

tehcir kanunu sonuçları

" arama sonuçları

ünite 3:ya istiklal ya ölüm kurtulu

                             ünite 3:ya istiklal ya ölüm                             kurtuluşsavaşında cepheler kurtuluşsavaşının askeristratejisi ü        önce erzurum'da bulunan xv. kolordu komutanıkâzım karabekir paşa aracılığıyla doğudaki ermeni işgalini sona erdir­mek ü        güney cephesinde fransızlara karşıdüzenli birliklerle savaş­ma imkanıolmadığından milis kuvvetleriyle bölgenin kurtulu­şunu sağlamak ...

ı. dünya savaşı (1914-1918) nedenleri ve sonuçları

ı. dünya savaşı (1914-1918) nedenleri ve sonuçları nedenleri : ** sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında pazar ve hammadde arayışından doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet ** ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması ** almanya ile fransa arasında alsac-e lorainne (alsas loren) bölgesinden doğan çekişme ** rusya ile avusturya -macaristan imparatorluğu arasında ruslar�ın panislavizm politikasından doğan gerginlik ** rusların osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası ** avusturya-macaristan imparatorluğunun bosna hersek'i ilhalkının sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik ** avusturya - macaristan imparatorluğu veliahtının bosna hersek'i ziyar...

ünite 2-milli uyanış osmanlı hangi cephede? 19. yılın

  ünite 2-milli uyanış osmanlı hangi cephede?          19. yılın başlarından itibaren avrupa devletleri arasında çıkar çatışmaları sebebiyle bloklaşmalar yaşanmaya başlandı. bunlar; üçlü ittifak: 1882 yılında almanya, avusturya macaristan ve italya’nın bir araya gelerek fransa, rusya ve ingiltere tehlikesine karşı oluşturdukları bloktur.  üçlü itilaf: 1907 yılında ingiltere, fransa ve rusya’nın üçlü ittifak devletlerine karşı oluşturdukları birliktir.   ı.dünya savaşı’nın sebepleri 1-fransa'nın 19. yüzyılda almanya'ya yenilerek kaybettiği alsas loren bölgesini geri almak isteme...

birinci dünya savaşı konu anlatımı

ı. dünya savaşı (1914-1918) birinci dünya savaşının nedenleri, birinci dünya savaşının sonuçları ve sebepleri, birinci dünya savaşının sonuçları maddeler halinde, birinci dünya savaşının sonunda hangi anlaşma imzalandı gibi sorular bu makalede yer alıyor. ayrıca 1.dünya savaşı ile ilgili test soruları, çözümlü örnek sorular anlatımın alt kısmında yer alıyorlar. savaş öncesi genel durum: xx. yüzyıla girildiğinde dünya politikasında ingiltere başta olmak üzere fransa ve rusya etkili konumdaydı. bu devletler dünyadaki sömürgeleri büyük ölçüde aralarında paylaşmışlardı. xıx. yüzyıl sonlarında almanya ve italya siyasi birliklerini ta...

ermeni sorunu

ermeni sorunu, �osmanlı imparatorluğunun türkiye cumhuriyetine tarihi bir hadise� olarak miras bıraktığı bir konudur. bu konu kesinlikle �siyasi veya hukuki sorumluluk yükleyen bir sorun� mahiyetinde değildir. bu husus osmanlı imparatorluğunun tasfiyesini gerçekleştiren ve türkiye cumhuriyeti devletinin kuruluşunun uluslar arası temelini teşkil eden, 24 temmuz 1923 tarihli lozan barış antlaşması ile teyit edilmiştir. türklerin 11 nci yüzyılda anadolu�ya gelişleri ile başlayan bin yıllı...

"soykırım" terimi ne anlama gelmektedir?

soykırım terimi ilk kez, birleşmiş milletler genel kurulu’nun 9 aralık 1948 tarihli kararıyla onaylanıp l 1 ocak 1951'de yürürlüğe giren "soykırımın önlenmesine ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme" adlı uluslararası sözleşmede kullanılmıştır.türkiye tarafından da onaylanan sözleşmeye göre; soykırım suçunun tanımlanması için şu üç unsurun gerçekleşmesi gerekmektedir:her şeyden önce ulusal, etnik, ırki veya dini bir grup bulunmalıdır. bu grup, sözleşmede sayılan "grup mensuplarının öldürülmesi" eyleminden "bir grubun çocuklarının başka bir gruba zorla nakledilmesi" ne kadar uzanan ve "grubun fizik varlığını sona erdirecek yaşama koşullarına tabi tutulması" eylemini de i&cced...

ermeni meselesi nasıl ortaya çıktı?

ermeni meselesi nasıl ortaya çıktı?ermeni meselesi“ermeni meselesi denilen ve ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, kars antlaşması'yla en doğru çözüm şeklini buldu. asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu."mustafa kemal atatürkosmanlı devleti’nde ermenilermilletler tarihi; bir mücadeleler tarihi olmakla birlikte, aynı zamanda bilinmeyen karanlık noktalar veya görülmek istenmeyen gerçekler yığınıdır. bu açıdan bakıldığında tarihin bir bölümü ya görülmek istenmez ya da gizlenilmek istenir veya tek yönlü araştır...

tüm yönleriyle ermeni dosyası

ermeni meselesi“ermeni meselesi denilen ve ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, kars antlaşması'yla en doğru çözüm şeklini buldu. asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu."mustafa kemal atatürkosmanlı devleti’nde ermenilermilletler tarihi; bir mücadeleler tarihi olmakla birlikte, aynı zamanda bilinmeyen karanlık noktalar veya görülmek istenmeyen gerçekler yığınıdır. bu açıdan bakıldığında tarihin bir bölümü ya görülmek istenmez ya da gizlenilmek istenir veya tek yönlü araştırmalardan yola çıkılarak gerç...

ermeni meselesi

ermeni meselesi“ermeni meselesi denilen ve ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, kars antlaşması'yla en doğru çözüm şeklini buldu. asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu."mustafa kemal atatürkosmanlı devleti’nde ermenilermilletler tarihi; bir mücadeleler tarihi olmakla birlikte, aynı zamanda bilinmeyenkaranlık noktalar veya görülmek istenmeyen gerçekler yığınıdır. bu açıdan bakıldığındatarihin bir bölümü ya görülmek istenmez ya da gizlenilmek istenir veya tek yönlüaraştırmalardan yola çıkılarak gerçekler reddedilir.bunlara verilecek en çarpıcı örneklerden biri hiç şüphesiz türk-ermeni ilişkileridir.yaklaşık bin yıllık bu sürecin ...

ı. dünya savaşının neden ve sonuçları

1.dünya savaşı nedenleri sonuçları 1. dünya savaşı nedenleri osmanlı imparatorluğu'nun yıkılıp yokoluşunu ve yıkıntıları üzerinde yeni bir bağımsız türk devleti'nin kurulmasını hazırlayan ı. dünya savaşı, dünya tarihi açısından olduğu kadar, türkiye açısından da büyük önem taşır.bu savaşın çıkışı, olayların büyük bir savaşa doğru akışı, osmanlı imparatorluğu'nun bu savaşa sürüklenişi, tarihsel bir gelişimin bir sonucudur. bu savaş, fransız devrimi ve 25 yıla yakın süren devrim savaşlarının meydana getirdiği politik, sosyal ve ekonomik gelişmelerin devamlı ve doğal sonucu oldu.ulusalcılık hareketlerinin, liberalizmden daha büyük güç kazandığı, ulusal devletlerin hammadde kaynakları ve üretim mallarına pazar bulmak için yaptıkları mücadele, sömürgecilik ve emperyali...

hazırlık dönemi

kurtuluş savaşı3.bölüma.hazırlık dönemikuvay-ı milliyetürk vatanını düşman işgalinden korumak amacı ile kurulmuş, gönüllülerden oluşan küçük silahlı direniş örgütlerine kuvay-ı milliye denir.kuvay-ı milliye’nin kurulma nedenleri   1-yapılan işgallerin haksız gerekçelere dayanmasına rağmen önlenememesi   2-istanbul hükümeti’nin işgalleri önlemekte ve halkı korumakta yetersiz kalması   3-osmanlı ordularının büyük bir kısmının terhis edilmiş olmasıdüşmana karşı ilk direniş hareketi güneyde başladı. maraş, antep ve diğer çevre halkı fransızlara karşı koymaya başladı. maraş’ta sütçü imam, antep’te şahin bey kahramanlaştı.yunan askerlerinin izmir’i işgal etmelerini sindiremeyen gazeteci hasan tahsin yunan askerle...

1. dünya savaşı neden ve sonuçları

nedenleri :** sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında pazar ve hammadde arayışından doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet** ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması** almanya ile fransa arasında alsac-e lorainne (alsas loren) bölgesinden doğan çekişme** rusya ile avusturya -macaristan imparatorluğu arasında ruslar�ın panislavizm politikasından doğan gerginlik** rusların osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası** avusturya-macaristan imparatorluğunun bosna hersek'i ilhalkının sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik** avusturya - macaristan imparatorluğu veliahtının bosna hersek'i ziyaretinde bir sırp tarafından öldürülmesisavaşın başlaması ve gelişmesi :avusturya ile sırbistan arasında başlayan savaş,...

tüm ayrıntıları ile ermeni meselesi

ermeni meselesi“ermeni meselesi denilen ve ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, kars antlaşması'yla en doğru çözüm şeklini buldu. asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu."mustafa kemal atatürkosmanlı devleti’nde ermenilermilletler tarihi; bir mücadeleler tarihi olmakla birlikte, aynı zamanda bilinmeyen karanlık noktalar veya görülmek istenmeyen gerçekler yığınıdır. bu açıdan bakıldığında tarihin bir bölümü ya görülmek istenmez ya da gizlenilmek istenir veya tek yönlü araştırmalardan yola çıkılarak gerçekler reddedilir.bunlara verilecek en çarpıcı örneklerden biri hiç şüphesiz türk-ermeni ilişkileridir. yaklaşık bin yıllık bu sürecin ...

osmanlı devleti savaştığı cepheler(ı. dünya savaşı) ve sonuçları

osmanlı devletinin savaştığı cepheler ** kendi toprakları üzerindeki cepheler : taarruz cepheleri : * kafkas * kanal savunma cepheleri : * çanakkale * ırak * suriye -filistin * hicaz - yemen ** müttefiklerine yardım için savaştığı cepheler : * romanya * makedonya * galiçya kafkas cephesi : doğu cephesinde askerî harekât, 1 kasım 1914 günü rus ordusunun sınırı geçmesiyle başladı. bu cephede, osmanlı devletinin 3. ordusu bulunuyordu. 21 kasım’da sınırı geçerek erzurum istikametinde ilerleyen rus kuvvetleri, önce köprüköy ve ardından da azap muharebelerini kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı. ancak türk ordusu da ağır zayiat verdiği için geri çekilen düşman takip edilemedi; daha elverişli bir arazide toplanmak, takviye kuvvetlerinin gelmesini be...

ermeni dosyası

ermeni dosyası: 1915’te ne oldu 05.04.2005 1915’teki trajedi işte bu tehcir kanunuyla başladı hürriyet, son günlerde çok fazla tartışılan ermeni sorununun üstündeki sis perdesini kaldırıyor. hürriyet, ermeni sorununun üstündeki sis perdesini kaldırıyor. herkesin üzerinde tartıştığı tehcir kanunu nedir, amacı neydi, nasıl ve kimlere uygulandı? tehcir kararı alındığı sırada osmanlı devleti hangi siyasal ve askeri koşulların baskısı altındaydı? tehcir edilenler, nereye ve hangi şartlarda gönderildi? gönderilen insanların ne kadarı yerine ulaşabildi, ne kadarı yollarda öldü veya öldürüldü? tehcir ve sonrası hakkındaki temel görüş ayrılıkları nelerdir? tarihçiler, diplomatlar ve türkiye ermenileri 1915’i tartışıyor.23 ocak 1913’te o...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !