× "

tek hece şiirine eleştiri

" arama sonuçları

fırat yayınları 9.sınıf türk edebiyatı cevaplar

1.sorunun cevabında : din anlayışı,kültür farklılıkları,dil ,coğrafi konum gibi temeller ortaya atıldı. hazırlık soruları 1. islamiyetin gelişimi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçiş vs.. 2.çağdaş bir devletin kurulması, ankaranın başkent olması,halkçılığın devlet programa girmesi, bilimsel ve laik anlayışa dayanan milli eğitimin öngörülmesi,kadının özgürlüğü gibi toplumun çehresini değiştiren oluşumlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar. 3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konuları cumhuriyet döneminde devam etti.atatürk ün kişiliği, ilkeleri anlatıldı.sevinçler acılar çoşkular işlendi. biz derste bu şekilde ...

servet-i fünun veya edebiyat-ı cedide

servet-i fünun veya edebiyat-ı cedide devri, türk edebiyatında 1860’tan beri devam eden doğu-batı mücadelesinin kesin sonucunu (batı edebiyatının lehine) belirleyen aşamadır. gerçekten yoğun ve dinamik çalışmalarla geçen bu kısa dönem sonunda türk edebiyatı, gerek anlayış, gerek içerik, gerekse teknik bakımdan tamamıyla batılı bir nitelik kazanmıştır. bu döneme servet-i fünun adının verilmesi bu edebi hareketin servet-i fünun dergisinde gerçekleşmesindendir.adından da anlaşılacağı gibi önceleri “fen” konularını ele alan bu derginin yazı işleri müdürlüğüne tevfik fikret’in getirilmesiyle dergi, bütünüyle bir edebiyat dergisi haline gelir (7 şubat ...

11. sınıf edebiyat dersi konuları anlatımı, tanzimat edebiyatı,

tanzimat edebiyatı)tanzimat edebiyatının genel özellikleri nelerdirtanzimat edebiyatı, bir kültür ve siyasi hareketin sonucu olarak ortaya çıkmış bir edebi akımdır. 3 kasım 1839′da reşit paşa tarafından ilan edilen ve gülhane hattı hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. bu olay daha sonraları tanzimat fermanı olarak adlandırılacak,gerek siyasi alanda gerek edebi ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. edebiyat tarihçilerimizde 1839 yılını tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir.19. yy. osmanlı imparatorluğu’nda artık gerileme ve çöküş devrinin başladığı dönemdir. ardı ardına alınan yenilgiler, geniş os...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatı

ahmet hamdi tanpınar(1901-1962)tanpınar, edebiyata şiirle girdi. oyun dışında hemen her türde eserler verdi. daha çok şair, eleştirmen ve incelemeci kimliğiyle tanındı.ilk şiirleri; konularıyla yahya kemal’i, söyleyiş biçimiyle de ahmet haşim’i anımsatır. ayrıca fransız şairi paul valery’in de üslubunda etkisi görülür. daha sonra şiiri geliştirerek bu etkilerden sıyrılarak kendine özgü bir şiir tarzına ulaştı. geleneksel halk şiirinin biçimsel özelliklerinden de yararlanmayı ihmal etmedi. hece ölçüsünü kullandı ama şiirine getirdiği değişik dizeleme(mısra kurma) dil müziği ile hececilerden ayrı bir yol izledi. simgelere(sembollere) ağırlık verdi. simgesel(sembolik) şiir ...

yazı

türk edebiyatının dönemleri islamiyetten önceki türk edebiyatıa. sözlü edebiyat destan, koşuk, sagu, atasözleri (savlar) bu dönem ürünleridir. koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlar da ise kahramanlık konuları işlenmiştir. bunlarda nazım birimi dörtlük, ölçü ise hece ölçüsüdür.ulusal türk destanlarısaka türklerinin destanları: alp er tunga destanı ve şu destanı. hun türklerinin destanı: oğuz destanı (oğuz kağan destanı). göktürklerin destanları: bozkurt destanı, ergenekon destanı. uygur türklerinin destanları: türeyiş destanı, göç destanı. b. yazılı edebiyat türklere ait en eski metinler 8. yy. ürünleri ol...

türk edebiyatının dönemleri

türk edebiyatının dönemleri1. islamiyet öncesi türk edebiyatıa. sözlü edebiyatb.yazılı edebiyat2.islami devir türk edebiyatıa.klasik türk edebiyatıb. türk halk edebiyatı ( anonim halk edebiyatı, dini- tasavvufi halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı)batı etkisinde gelişen türk edebiyatıa. tanzimat devri türk edebiyatıb. edebiyat-ı cedide ( servet-i fünûn ) edebiyatıc.fecr-i âti edebiyatı d.millî edebiyate.milli mücadele dönemi edebiyatıf.cumhuriyet dönemi türk edebiyatı( 1940 yılına kadar türk edebiyatı, son dönem türk edebiyatı)1. islamiyet öncesi türk edebiyatı(m.ö. 5. yüzyıl – m.s. 10. / 11. yüzyıl)10. ve 11. yüzyıllar, türk milleti...

türk edebiyatının dönemleri

türk edebiyatının dönemleri1. islamiyet öncesi türk edebiyatıa. sözlü edebiyatb.yazılı edebiyat2.islami devir türk edebiyatıa.klasik türk edebiyatıb. türk halk edebiyatı ( anonim halk edebiyatı, dini- tasavvufi halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı)batı etkisinde gelişen türk edebiyatıa. tanzimat devri türk edebiyatıb. edebiyat-ı cedide ( servet-i fünûn ) edebiyatıc.fecr-i âti edebiyatı d.millî edebiyate.milli mücadele dönemi edebiyatıf.cumhuriyet dönemi türk edebiyatı( 1940 yılına kadar türk edebiyatı, son dönem türk edebiyatı)1. islamiyet öncesi türk edebiyatı(m.ö. 5. yüzyıl – m.s. 10. / 11. yüzyıl)10. ve 11. yüzyıllar, türk milleti...

türk edebiyatının dönemleri

türk edebiyatının dönemleri1. islamiyet öncesi türk edebiyatıa. sözlü edebiyatb.yazılı edebiyat2.islami devir türk edebiyatıa.klasik türk edebiyatıb. türk halk edebiyatı ( anonim halk edebiyatı, dini- tasavvufi halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı)batı etkisinde gelişen türk edebiyatıa. tanzimat devri türk edebiyatıb. edebiyat-ı cedide ( servet-i fünûn ) edebiyatıc.fecr-i âti edebiyatı d.millî edebiyate.milli mücadele dönemi edebiyatıf.cumhuriyet dönemi türk edebiyatı( 1940 yılına kadar türk edebiyatı, son dönem türk edebiyatı)1. islamiyet öncesi türk edebiyatı(m.ö. 5. yüzyıl – m.s. 10. / 11. yüzyıl)10. ve 11. yüzyıllar, türk milleti...

edebiyat

dîvân edebiyatıislâm&ıcirc; devir türk edebiyâtıislâm dîninin ortaya çıkışı dünyanın geçirdiği en önemli sosyal değişimdir. bu değişim; arap yarımadası, k.afrika, asya'da etkili olmuş, insan topluluklarını ortak inanç etrafında toplamayı başarmıştır.müslümanlığın türkler arasında yayılması dokuzuncu yüzyılda başlar. ilk müslüman türk devleti olan karahanlılar zamanında, islâm kültüründen etkilenerek eser veren pek çok bilim adamı ve sanatçı yetişti. selçuklular ve osmanlılar,islâmı ve müslümanları koruyarak balkanlara kadar bu dîni yaymayı başardılar. islâm inancını benimseyen türkler, sosyal ve kültü...

2007'de şiir

    2007'de şiir / hayriye ünal02.01.2008, yeni şafak kitap       geçtiğimiz yıl sayıca en çok şiir kitabı çıkaran yayınevi olan yky, toplu şiirler yanında genç şairlerden de kitaplar yayımladı. bunlardan özellikle magmanın gözleri/ fahri güllüoğlu, beyaz ayarı/ adnan azar, su yazısı/ bedirhan toprak, b0nus/ serkan ışın, iyiyim/ ertan yılmaz sürpriz kitaplardı. gülten akın'dan iki yeni kitap: celâliler isyanı ve kuş uçsa gölge kalır. akın, insanı kendi içinde çatışmasız, bir olgunluk süreci sonunda, ama dış dünya ile çatışmalı tasvir eder. şiirinin iki ucu "ben ve diğerleri" değil, "biz ve diğerleri" dengesini gösterir. çatışma da şairin haklılık inancıyla içinde olduğu, içinde değilse de kuvvetle duygudaş olduğu biz ve zulmeden ötekiler arasındadır. ...

türk edebiyatı konu anlatımları - yeni sınav sistemine göre

türk edebiyatı tarihitürk edebiyatı tarihi, türklerin kültür değişimlerine göre üç ana grupta incelenir:islamiyetten önceki türk edebiyatıislam etkisindeki türk edebiyatıbatı etkisindeki türk edebiyatıelbette bu üç grubu kesin hatlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir. çünkü islam etkisine girince eski edebiyat tamamen yok olmadığı gibi batı etkisine girince de islami edebiyat bitmemiştir. ancak genel tercihin değişmesi, bu ayrımı ortaya koyar.bu ana grubun içinde de değişik anlayışların oluşturduğu ayrılmalar görülür. bunları bir şema halinde gösterelim:şimdi bu dönemleri ayrıntılarıyla görelim;islamiyetten önceki türk edebiyatıtarihin kara...

yeni türk edebiyatı

servet-i fünun edebiyatı (edebiyat-ı cedide)  (1896-1901)   servet-i fünun veya edebiyat-ı cedide devri, türk edebiyatında 1860’tan beri devam eden doğu-batı mücadelesinin kesin sonucunu (batı edebiyatının lehine) belirleyen aşamadır. gerçekten yoğun ve dinamik çalışmalarla geçen bu kısa dönem sonunda türk edebiyatı, gerek anlayış, gerek içerik, gerekse teknik bakımdan tamamıyla batılı bir nitelik kazanmıştır.   bu döneme servet-i fünun adının verilmesi bu edebi hareketin servet-i fünun dergisinde gerçekleşmesindendir.adından da anlaşılacağı gibi önceleri “fen” konularını ele alan bu derginin yazı işleri müdürlüğüne tevfik fikret’in getirilmesiyle dergi, bütünüyle bir edebiyat dergisi haline gelir (7 şubat 1896).   divan edebiyatına karşı...

edebi akım ve kavramlar

    klasizm edebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insan...

türk edebiyat tarihi

  ---türk edebiyat tarihi---       türk edebiyatının dönemleri türk edebiyatı, türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir. 1. islâmiyet’ten önceki türk edebiyatı, 2. islâmî devir türk edebiyatı, 3. batı tesirinde gelişen türk edebiyatı. bu tasnif fuat köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanılagelmiştir. türk edebiyatının devirlere ayrılmasında kullanılan kıstaslar türk edebiyatı devirlere ayrılırken değişen dil anlayışı, kültürde görülen farklılaşma, yeni dinî hayat, dil coğrafyasındaki gelişme, kısaca medeniyet değişikliği kıstas olarak alınır. çünkü türk tarihinde görülen üç medeniyet (iki medeniyet değişikliği), edebiyatın da seyrini değiştirmiş, on...

anahatlarıyla türk edebiyatının dönemleri

  türk edebiyatının dönemleri document.title='oykulugeceler.com - türk edebiyatının dönemleri'; islamiyetten önceki türk edebiyatıa. sözlü edebiyat destan, koşuk, sagu, atasözleri (savlar) bu dönem ürünleridir. koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlar da ise kahramanlık konuları işlenmiştir. bunlarda nazım birimi dörtlük, ölçü ise hece ölçüsüdür.ulusal türk destanlarısaka türklerinin destanları: alp er tunga destanı ve şu destanı. hun türklerinin destanı: oğuz destanı (oğuz kağan destanı). göktürklerin destanları: bozkurt destanı, ergenekon destanı. uygur türklerinin destanları: türeyiş destanı, göç destanı. b. yazılı edebiyat türklere ait en eski metinler 8. yy. ürünleri olan göktürk yazıtları’dır. bu yazıtlar ilk olarak 1893 yılında dan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !