× "

tepedelenli türbesi

" arama sonuçları
ıı. mahmud

ıı. mahmud

ıı. mahmud     ıı. mahmud (osmanlı türkçesi: محمود ثانى mahmud-ı sānī) (20 temmuz 1785 – 1 temmuz 1839), 30. osmanlı padişahı ve 109. islam halifesidir. 20 temmuz 1785 tarihinde istanbul, topkapı sarayı'nda doğdu. öğrenimi ile sultan ııı. selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur. tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce sultan ıv. mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. keza sarayda o'nun dışında osmanlı... ailesinden hiçbir erkek bulunmamaktaydı. kabakçı mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen ııı. selim'i tekrar padişah yapmak için gelen, rusçuk ayanı alemdar mustafa paşa, asilerle birlikte hareket eden sultan ıv. mustafa'yı tahttan indirdi. saraya girdiğinde ııı. selim'in ...

sultan mahmud ıı 1808-1839

sultan mahmud ıı 1808-1839

ıı. mahmut babasi : birinci abdülhamid annesi : naksidil valide sultan dogumu : 20 temmuz 1785 vefatl :  30 haziran 1839 saltanati : 1808 - 1839 (31 ) sene ıı. mahmut (d. 20 temmuz 1784 – ö. 2 temmuz 1839), 30. osmanlı padişahı ve 109. islam halifesidir. halk arasında kendisine yaptığı batılı tarzda yeniliklerden dolayı gavur padişah deniyordu. 20 temmuz 1785 tarihinde istanbul, topkapı sarayı'nda doğdu. öğrenimi ile sultan ııı. selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur. tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce sultan ıv. mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. keza sarayda o'nun dışında osmanlı ailesinden hiçbir erkek bulunmamaktaydı. kabakçı mustafa isyanı sonunda tahttan ind...

osmalının dönemleri

- kuruluş dönemi(1299-1453) osmanlı devletinin kurucusu osman ı (1258-1326), babası ertuğrul’un ölümünden sonra, kayı boyunun beyliğine geçti ve babasının siyasetini sürdürdü. inegöl, karacahisar ve bilecek tekfurlarıyla bazen dostça geçindiyse de genellikle çatışmak zorunda kaldı. kayı boyunun sürekli saldırılarından endişe duyan bursa ve iznik tekfurlarının yarhisar ve karacahisar tekfurları ile birlik kurmaları üzerine, iznik üstüne yürüdü; 1291’de karacahisar’ı ele geçirerek beyliğinin ilk merkezi yaptı; kalenin kilisesi camiye çevrilerek ulemadan tursun fakih, hutbede ilk defa osman bey’in adını okudu. şer’i (hukuki) işler içi...

istanbul

istanbulil trafik no: 34nüfus: 10.018.735 (2000)yüzölçümü: 5.712 km²"orada, tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülmeğe değer." bir koluyla asya'ya, diğeriyle avrupa'ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan kenti lamartine böyle tanımlıyor.başkentler başkenti olarak bilinen, önce roma, ardından doğu roma (bizans) imparatorluğu ve kıtalara hükmederek büyük barış coğrafyaları yaratmış, osmanlı impatatorluğuna başkentlik yapan istanbul, geçmişin ihtişamını gururla korurken modern bir geleceğe doğru ilerlemektedir. istanbul'daki çeşitlilik ziyaretçileri gerçekten büyülemektedir. müzeleri, ...

2.mahmut, 5. mehmet reşat, 5. vahdettin, 1. mehmet, fatih sultan

osmanlı padişahları - sultanları - hükümdarları biografileri - hayatlatı fatih sutan mehmet - kimdir? - hayatı - biografisiosmanlı hanedanı’ndan yedinci padişah edirne’de doğdu. babası ıı. murat,annesi hümâ hatun’dur. ıı.mehmet’in köklü bir öğretim gördüğü, türkçe’den başka arapça, farsça, yunanca ve ıslavca’yı çok iyi bildiği kesindir. ayrıca edebiyat, din, coğrafya ve matematik gibi diğer ilim dallarıyla da geniş ölçüde ilgilenmiş, özellikle edebiyat, en sevdiği konular arasında yer almıştır. şiirlerinde avnî mahlasını kullanmıştır.ıı. murat, oğlunun öğrenimine önem vermiş, devrinin en seçkin bilginlerini bu iş iç...

ıı. mahmut

 ıı. mahmut    ıı. mahmutıı. mahmutsaltanatı28 temmuz 1808- 2 temmuz 1839padişah sırası30doğum tarihi20 temmuz 1785ölüm tarihi2 temmuz 1839önceıv. mustafasonraabdülmecitsoyuosmanlı hanedanıbabasıı. abdülhamitannesinakşidil valide sultandiniislamıı. mahmut, (d. 20 temmuz 1785 – ö. 2 temmuz 1839). 30. osmanlı padişahıdır.20 temmuz 1785 tarihinde istanbul, topkapı sarayı'nda doğdu. öğrenimi ile sultan ııı. selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur.tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce sultan ıv. mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. keza sarayda o'nun dışında sarayda hiçbir osmanlı ailesinden erkek bulunmamaktaydı. kabakçı mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen ııı. selim'i tekrar padişah yapmak için ge...

çankırı - tarih çankırı - tarihi çankırı

çankırı - tarihson yıllarda özellikle merkeze bağlı çorakyerleri (elekçiardı) mevkiinde yapılan araştırma ve kazılarda tarih öncesi döneme ait fosillerin bulunduğu çankırı’nın, yazılı tarih öncesi dönemi hala karanlıktır. buna rağmen bölgenin ilk halkının, hattiler, luviler ve arzavalilar gibi küçük asya halkları olduğu bilinmektedir.çeşitli egemenliklerilk yerleşimler ve yazılı tarihin başlangıcıtarihçiler, i.ö. 2000’lerde mezopotamya’dan anadolu’ya mal satmak üzere gelen asur tüccarlarının mısır ve mezopotamya’da, i.ö. 3200’lerden beri bilinen “yazı”yı getirdiklerini, bu tarihin aynı zamanda anadolu için yazılı tarihin başlang...

ıı.mahmut

git ve: kullan, ara ıı. mahmut ıı. mahmut padişahlık sırası 30 saltanat süresi 28 temmuz 1808 – 2 temmuz 1839 önce gelen ıv. mustafa sonra gelen abdülmecit doğumu 20 temmuz 1785 ölümü 2 temmuz 1839 annesi nakşidil valide sultan babası ı. abdülhamit bakınız: osmanlı hanedanı soy ağacı ıı. mahmut, (d. 20 temmuz 1785 – ö. 2 temmuz 1839). 30. osmanlı padişahıdır. 20 temmuz 1785 tarihinde istanbul'da doğdu. öğrenimi ile sultan ııı. selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur. tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce sultan ıv. mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. kabakçı mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen ııı. selim'i tekrar padişah yapmak için gelen, rusçuk ayanı alemdar mustafa paşa, asilerle birlikte hareke...

galata mevlevihanesi

galata mevlevihanesi   1975 yılında müze olarak hizmete açılmış olan galata mevlevihanesi diğer adıyla kulekapı mevlevihanesi devrinin kültürünü ve sanatını yansıtan kurumlardan biridir. yüzyıllar boyunca musiki ile bilimi bir arada kaynaştıran mevlevihanelerin türk kültürüne etkileri büyük olmuştur.mevlevihanelerin çevresinde toplanan pek çok kişi güzel sanatların pek çok dalında öğrenim görmüş ve bilimsel alanda kendilerinden uzun uzun söz ettirmişlerdir. beyoğlu semtinde yüksekkaldırım'a inen yokuşun başında yer alan mevlevihane, istanbul'un en eski mevlevihanesidir. ıı. sultan beyazıd devrinin beylerbeyi olan iskender paşa'nın av çiftliği üzerine 1491 yılında inşa edilmiştir. ilk şeyhi de mehmed semâ-i çelebi'dir. mevlevihane s...

galata mevlevihanesi

  galata mevlevihanesi     1975 yılında müze olarak hizmete açılmış olan galata mevlevihanesi diğer adıyla kulekapı mevlevihanesi devrinin kültürünü ve sanatını yansıtan kurumlardan biridir. yüzyıllar boyunca musiki ile bilimi bir arada kaynaştıran mevlevihanelerin türk kültürüne etkileri büyük olmuştur.mevlevihanelerin çevresinde toplanan pek çok kişi güzel sanatların pek çok dalında öğrenim görmüş ve bilimsel alanda kendilerinden uzun uzun söz ettirmişlerdir. beyoğlu semtinde yüksekkaldırım'a inen yokuşun başında yer alan mevlevihane, istanbul'un en eski mevlevihanesidir. ıı. sultan beyazıd devrinin beylerbeyi olan iskender paşa'nın av çiftliği üzerine 1491 yılında inşa edilmiştir. ilk şeyhi de mehmed semâ-i çelebi'dir. mevlevihane sultan ııı. mustafa...

çankırı - tarih

çankırı - tarih son yıllarda özellikle merkeze bağlı çorakyerleri (elekçiardı) mevkiinde yapılan araştırma ve kazılarda tarih öncesi döneme ait fosillerin bulunduğu çankırı’nın, yazılı tarih öncesi dönemi hala karanlıktır. buna rağmen bölgenin ilk halkının, hattiler, luviler ve arzavalilar gibi küçük asya halkları olduğu bilinmektedir. çeşitli egemenliklerilk yerleşimler ve yazılı tarihin başlangıcıtarihçiler, i.ö. 2000’lerde mezopotamya’dan anadolu’ya mal satmak üzere gelen asur tüccarlarının mısır ve mezopotamya’da, i.ö. 3200’lerden beri bilinen “yazı”yı getirdiklerini, bu tarihin aynı zamanda anadolu için yazılı tarihin başlangıcı olduğunu kabul etmektedirler. özellikle kültepe ve kayseri’de bulunan bazı k...

yazı

tarih son yıllarda özellikle merkeze bağlı çorakyerleri (elekçiardı) mevkiinde yapılan araştırma ve kazılarda tarih öncesi döneme ait fosillerin bulunduğu çankırı’nın, yazılı tarih öncesi dönemi hala karanlıktır. buna rağmen bölgenin ilk halkının, hattiler, luviler ve arzavalilar gibi küçük asya halkları olduğu bilinmektedir. çeşitli egemenliklerilk yerleşimler ve yazılı tarihin başlangıcıtarihçiler, i.ö. 2000’lerde mezopotamya’dan anadolu’ya mal satmak üzere gelen asur tüccarlarının mısır ve mezopotamya’da, i.ö. 3200’lerden beri bilinen “yazı”yı getirdiklerini, bu tarihin aynı zamanda anadolu için yazılı tarihin başlangıcı olduğunu kabul etmektedirler. özellikle kültepe ve kayseri’de bulunan bazı kil tabletlerinden bu dönemde,...

küçük hüseyin paşa (1758?-1803)

küçük hüseyin paşa (1758?-1803) osmanlı kapdân-ı deryâsıdır. 1758 yahut 1759'da doğdu. çerkeş veya gürcü. silâhdar ibrahim paşa'nın aracılığıyla küçük yaşta saraya sokulmuş, enderûn-ı hümâyûn'da iyi bir eğitim görmüştür. bu arada ııı.sultan selim'e, şehzadeliğinde hizmet etmiştir. doğrulanmayan bir söylentiye göre de onun süt kardeşiymiş. bir süre sonra mabeyincilik, tebdilcilik ve başçuhadarlığa yükseltilmiştir. 1789 ekiminde mühr-i hümâyûn'u rumeli'deki cezayirli gazi palabıyık hasan paşa'ya götürmek emrini aldı. bu emanetin tesliminde sadrâzam paşa, hüseyin ağa'yı bağış ve hediyelere boğdu, istanbul'a dönüşünde padişahın gözündeki itibarı az zamanda çok arttı. bunu, topkapı sarayı'nda geçtiği anlaşılan bir olaya ait 1792 t...

7 büyük osmanlı padişahı - devamı bölüm 3

    selim ııı (1761 - 1808) document.title="selim ııı (1761 - 1808) - kim kimdir? - forsnet"; sultan üçüncü selim, 24 aralık 1761 tarihinde istanbul'da doğdu. babası sultan üçüncü mustafa, annesi mihrişah sultan'dır. annesi gürcüdür. kahinlere inanan babası sultan üçüncü mustafa, onların yeni doğan oğlu selim'in eşsiz bir cihangir olacağını söylemeleri üzerine, büyük bir sevince kapılmış, yedi gün yedi gece bayram yapılmasını emretmiştir. sultan üçüncü selim, doğum günündeki bu hava içinde büyüdü. sarayda çok güzel bir şekilde yetiştirildi. sultan üçüncü mustafa, kendisinden sonra oğlu sultan üçüncü selim'in padişah olmasını istemişti. ancak, babasından sonra padişahlığa amcası sultan birinc...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !