× "

tepedelenli türbesi yugoslavya

" arama sonuçları
<b>tepedelenli</b> ali paşa'nın gizli hazineleri

tepedelenli ali paşa'nın gizli hazineleri

yunanlılar krizden çıkmak için hazinelerini arıyor, arnavutlar ise bizden kafasını istiyor. 1820'li yıllarda osmanlı'nın yunanistan ve arnavutluk topraklarının önemli bir kısmında yaklaşık 35 yıl hüküm süren bir vali olan tepedelenli ali paşa bölgenin tek hakimi haline gelmişti. plomer'in "yanya sultanı" isimli kitabında hayatı teferruatlı olarak anlatılır. osmanlı'ya ihanet avlonya mutasarrıfı ibrahim paşa'yı ortadan kaldırması üzerine ve osmanlı yönetimi tepedelenli'nin yok edilmesi gerektiğini anlamıştı. osmanlı imparatorluğu balkanlar'da uzun süredir avusturya ve rusya ile savaş halinde, ordusu ise birçok cepheye dağılmış perişan bir durumdaydı. ayrıca yıl...

ıı. mahmud

ıı. mahmud

ıı. mahmud     ıı. mahmud (osmanlı türkçesi: محمود ثانى mahmud-ı sānī) (20 temmuz 1785 – 1 temmuz 1839), 30. osmanlı padişahı ve 109. islam halifesidir. 20 temmuz 1785 tarihinde istanbul, topkapı sarayı'nda doğdu. öğrenimi ile sultan ııı. selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur. tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce sultan ıv. mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. keza sarayda o'nun dışında osmanlı... ailesinden hiçbir erkek bulunmamaktaydı. kabakçı mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen ııı. selim'i tekrar padişah yapmak için gelen, rusçuk ayanı alemdar mustafa paşa, asilerle birlikte hareket eden sultan ıv. mustafa'yı tahttan indirdi. saraya girdiğinde ııı. selim'in ...

sultan mahmud ıı 1808-1839

sultan mahmud ıı 1808-1839

ıı. mahmut babasi : birinci abdülhamid annesi : naksidil valide sultan dogumu : 20 temmuz 1785 vefatl :  30 haziran 1839 saltanati : 1808 - 1839 (31 ) sene ıı. mahmut (d. 20 temmuz 1784 – ö. 2 temmuz 1839), 30. osmanlı padişahı ve 109. islam halifesidir. halk arasında kendisine yaptığı batılı tarzda yeniliklerden dolayı gavur padişah deniyordu. 20 temmuz 1785 tarihinde istanbul, topkapı sarayı'nda doğdu. öğrenimi ile sultan ııı. selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur. tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce sultan ıv. mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. keza sarayda o'nun dışında osmanlı ailesinden hiçbir erkek bulunmamaktaydı. kabakçı mustafa isyanı sonunda tahttan ind...

türk'ün kökünün kazınması -3-

yazımıza devam ediyoruz;    - "millî hayatımızda yediden yetmişe hepimizin bilmesi gereken zafer günlerimiz olmakla beraber, acısını dünya durdukça içimizden atamıyacağımız mill&ıcirc; felaket günlerimiz de vardır...    1877 rus harbi sonu büyük muhaceretleri! ..    türk'ün avrupa'dan âdeta kökünün kazınması isteğiyle hortlayan haçlı zihniyetinin giriştiği toplu katliamlar!..    1912 balkan savaşı ve türkler'e reva görülen zulüm ve işkenceler!..    tarihin bu acı mirasları her türk'ün kalbinde unutulmamak üzere dünya durdukça muhafaza edilmelidir.    mille...

tepedelenli ali paşa kimdir ?

tepedelenli ali paşa <meta name="description" content="tepedelenli ali paşa kimdir ?"> <meta name="robots" content="noodp">     vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara tepedelenli ali paşa tepedelenli ali paşa (arnavutça: ali pashë tepelena)(1744–24 ocak 1822), osmanlı devletine isyan etmiş olan yanya valisi. yanya aslanı olarak anılırdı.[1] konu başlıkları[gizle] 1 yaşamı 2 gücünün artması 3 osmanlı devletine isyanı 4 tepedelenli isyanının sonuçları 5 kaynaklar 5.1 dipnotlar // yaşamı [değiştir] tepedelenli ali paşa 1744 yılında bugünkü arnavutluk'un tepelen (arnavutça: tepelena) kasabasında doğdu. zengin ve nüfuzlu bir ailenin çocuğu olmasına rağmen 1758 yılında babasının öldürülmesinden sonra ailesi nüf...

balkanlar'da türk ve müslüman soykırımı - 1

balkanlar ve adalarda türk ve müslüman soykırımı aşağıda okuyacaklarınız, kadir mısırlıoğlu'nun muhteşem eseri türk'ün siyah kitabı - yunan mezalimi adlı kitaptan son derece kısaltalarak alınmıştır. kolay anlaşılması için osmanlı tarihi kitabından ilâveler yapılmıştır. sırp isyanı (1804-1816) sırbistan'da kurulmuş olan âdil düzen zamanla bozulmuş, ahali kalelerde oturan yeniçeri dayılarının keyfî davranışlarına maruz kalmışlardı... 1794'de belgrad valiliğine gönderilen hacı mustafa paşa reayayı koruyucu tutumundan dolayı sırplar arasında "baba" diye anılmaya başlamıştı. ancak keyifleri kaçan yeniçeriler 1801'de hacı mustafa paşa'yı öldürdüler, ve ülkede bir baskı rejimi yarattılar. o d&...

ıı. mahmut

 ıı. mahmut    ıı. mahmutıı. mahmutsaltanatı28 temmuz 1808- 2 temmuz 1839padişah sırası30doğum tarihi20 temmuz 1785ölüm tarihi2 temmuz 1839önceıv. mustafasonraabdülmecitsoyuosmanlı hanedanıbabasıı. abdülhamitannesinakşidil valide sultandiniislamıı. mahmut, (d. 20 temmuz 1785 – ö. 2 temmuz 1839). 30. osmanlı padişahıdır.20 temmuz 1785 tarihinde istanbul, topkapı sarayı'nda doğdu. öğrenimi ile sultan ııı. selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur.tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce sultan ıv. mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. keza sarayda o'nun dışında sarayda hiçbir osmanlı ailesinden erkek bulunmamaktaydı. kabakçı mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen ııı. selim'i tekrar padişah yapmak için ge...

balkanlarda ve adalarda türk ve müslüman soykırımı 1

- "millî hayatımızda yediden yetmişe hepimizin bilmesi gereken zafer günlerimiz olmakla beraber, acısını dünya durdukça içimizden atamıyacağımız millÎ felaket günlerimiz de vardır... 1877 rus harbi sonu büyük muhaceretleri!.. türk'ün avrupa'dan Âdeta kökünün kazınması isteğiyle hortlayan haçlı zihniyetinin giriştiği toplu katliamlar!.. 1912 balkan savaşı ve türkler'e reva görülen zulüm ve işkenceler!.. tarihin bu acı mirasları her türk'ün kalbinde unutulmamak üzere dünya durdukça muhafaza edilmelidir.milletimizin kalbinde hiss-i intikam olmalı!.. bu alelâde bir intikam değil; hayatına, ikbaline, refahına düşman olanların mazarratlarını izaleye matuf bir intikamdır"  (16.3.1923)gazi mustafa kemal atatürk*****************************zalim, emperyalist, hıristiya...

balkanlar ve adalarda türk ve müslüman soykırımı---1--

06 kasım 2008 perşembe 02:19 tarihinde © özkan bostancı <615.ozkan@gmail.com> yazdı:balkanlar ve adalarda türk ve müslüman soykırımı-1-http://groups.google.com/group/cihan-turk-olsun/web/balkanlar-ve-adalarda-trk-ve-mslman-soykirimi--1?hl=tr  zalim, emperyalist, hıristiyan batılılar hem kendileri soykırım yapmışlar, hem de bu kelimeyi icat ederek suçu başkalarının üzerine atmışlardır.  en çok konuşulan "naziler'in yaptığı yahudi soykırımı"dır. 6.000.000 yahudi'yi gaz odalarında zehirliyerek, fırınlarda yakarak öldürdükleri söylenir...  şimdi bir düşünün!.. bizim avrupa'da 2.000.000 km. kareye yakın toprağımız vardı. taa polonya'dan, çekoslovakya'dan, macaristan'dan, yugoslavya'da...

ıı.mahmut

git ve: kullan, ara ıı. mahmut ıı. mahmut padişahlık sırası 30 saltanat süresi 28 temmuz 1808 – 2 temmuz 1839 önce gelen ıv. mustafa sonra gelen abdülmecit doğumu 20 temmuz 1785 ölümü 2 temmuz 1839 annesi nakşidil valide sultan babası ı. abdülhamit bakınız: osmanlı hanedanı soy ağacı ıı. mahmut, (d. 20 temmuz 1785 – ö. 2 temmuz 1839). 30. osmanlı padişahıdır. 20 temmuz 1785 tarihinde istanbul'da doğdu. öğrenimi ile sultan ııı. selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştur. tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce sultan ıv. mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. kabakçı mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen ııı. selim'i tekrar padişah yapmak için gelen, rusçuk ayanı alemdar mustafa paşa, asilerle birlikte hareke...

osmanlı hainlerini efsane yapan ülke yunanistan

yunanistan'a gidenler türk eserlerinin çoğunun tahrip edildiğini, ayakta kalan birkaç tanesinin ise çok farklı amaçlar için kullanıldığını veya harap bir şekilde kapalı tutulduğunu görür. ancak bu durumun iki istisnası vardır. türkiye'de birçok kilise cemaati olmamasına rağmen ibadete açıkken, yunanistan'da batı trakya'nın dışında ibadete açık cami olmadığı gibi, ayakta kalmış camiler haraptır veya restore edilmişse farklı amaçlar için kullanılmaktadır. camilerin minareleri bilinçli bir şekilde yıkılmıştır. koskoca yunanistan'da batı trakya dışındaki şehirlerde minaresi olan iki cami sadece yanya'dadır. bu camiler yanya'nın şehir siluetinin bir parçası olduğu için dokunulmamıştır.aileden eşkıyaosmanlı döneminde yunanistan'da 4000 civarında cami, mescid, ha...

tepedelenli ali paşa

tepedelenli ali paşa osmanlı vâlilerinden. 1744 yılında yanya’da doğdu. dedeleri arnavutluk’ta muhtelif vazifelerde tanınmış olup, babası tepedelen mütesellimi veli paşadır. küçük yaşta babası öldüğünden gençliği mücâdelelerle geçti. kurd ahmed ve kaplan paşalara hizmet edip, himâyelerine girdi. kaplan paşaya dâmât oldu. yanya, delvina ve tırhala mutasarrıflıklarıyla derbentler-başbuğluğu gibi vazifelerde kendini tanıttı. oğulları muhtar, veli veliyüddîn ve sâlih paşalar, çeşitli vazifelerle kuzey arnavutluk’la yunanistan’a hâkim olunca buralar tepedelenli âilesinin mâlikânesi hâline geldi. osmanlı-rusya-avusturya savaşında 1787’de avusturya cephesinde pançova harekâtına katıldı. sırbistan’da çıkan isyânı bastırmada hizmetleri oldu. rus cephesinde de ...

tepedelenli ali paşa

tepedelenli ali paşa   yanya sultanı tepedelenli ali paşa(*) arnavut olan bir ailenin çocuğudur.oldukça zor şartlarda yetişmiştir. 18. yüzyılda yaşamıştır.sıfırdan başladığı hayatını ve mücadelesini adım adım sürdürerek sonunda rumeli beylerbeyliği’ne kadar yükselmiştir. ancak, tümüyle haraç, acımasızlık ve talan üzerine kurduğu yanya şehri merkezli yönetimi sonunda imparatorluk için bir tehdit haline gelince osmanlı merkezi yönetimi üzerine hurşit paşa komutasındaki bir ordu göndermiş ve kellesi kesilip istanbul’a getirilmiştir. resmi tarihimiz açısından ‘pek ehemmiyet’ taşımadığından olsa gerek, yanyalı ali paşa’ya bizim ’muteber ‘tarih kitaplarında pek rastlayamayız.ancak batı’da kendisi hakkında önemli sayıda eser yazılmış, romanla...

balkanlar merceğinde arnavutlar, kosova ve türkiye

müfid yüksel tarihsel arka plan arnavutlar osmanlının yükselme döneminden başlayarak osmanlı siyaseti ve bürokrasisinde en başta rol oynamışlardır. otranto fatihi gedik ahmet paşa'dan başlayarak son döneme kadar 33 sadrazamla, osmanlıya sadrazam vermekte başta gelmişlerdir. gedik ahmed paşa, kara ahmed paşa, lütfi paşa , ferhad paşa, tarhuncu ahmed paşa ve köprülü sülalesi bunların en ünlüleridir. arnavutlar tüm güney balkanlar'da, girit ve rodos dahil osmanlı devleti'nin sacayağı konumunda olmuşlardır. bu bölgedeki vali, bey ve diğer yöneticiler arnavut olduğu gibi, örneğin mora yarımadasındaki müslüman ahalinin büyük çoğunluğunu toska arnavutları oluşturmuştur. edirne'den adriyatik'e, preşeve ve niş'ten selanik'e mora'ya, girit'e kadar uzanan bölge o...

reha çamuroğlu ile yeniçeriler, bektaşiler ve modernleşme hakkın

reha çamuroğlu ile söyleşi yeniçeriler, bektaşiler ve modernleşme süreci mete tunçay bilmez bülent can bilmez bülent can (bbc)- söyleşi konumuzun sınırlarını belirlemekle başlayalım. osmanlı tarihinin belli bir dönemine baktığımızda, aynı modernleşme sürecinde bektaşiler, yeniçeriler ve modernleşmeci osmanlı yönetimi çıkıyor karşımıza. yaşanmakta olan bu modernleşme sürecinde, yeniçeri ocağının ortadan kaldırıldığını ve bektaşiliğin bir süre için yasaklandığını biliyoruz. bu süreçte rol oynayan aktörler olarak, bektaşiler ve yeniçerilerin yanı sıra, ulema ve diğer tarikatları da unutmamak gerekiyor. ayrıca zamanla sarayın etrafında oluşan modernist bürokrasinin ve tekrar güçlenecek olan bektaşilerin yeni aktörler olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında bu sürece katıldığını biliyoruz. reha&...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !